Promocija spletne trgovine

Ob ustanovitvi spletne trgovine ni dovolj, le ponuditi izdelke, pomembno je tudi kako vzbuditev pozornost spletnih uporabnikov in jih v čim večjem številu pritegniti k obisku spletne trgovine ter jih tako vzpodbuditi k nakupu. Ključni pogoj za uspeh spletne trgovine, je učinkovita trženjsko-komunikacijska strategija, s pomočjo katere lahko podjetje privablja obiskovalce na svojo spletno stran, […]

Read more

Kako pisati za splet?

Oblikovna zasnova spletnih strani še zdaleč ni najpomembnejša komponenta uspeha spletne predstavitve, pomembnejša je vsebina. V iskanju uporabnih informacij, pripisujejo spletni uporabniki velik pomen informacijski vrednosti sporočil. Zaradi tega mora biti eden izmed poglavitnih ciljev vsake spletne strani objava zanimivih in uporabnih informacij, ki bodo podane tako, da bodo pritegnile obiskovalce. Za objavo kvalitetne vsebine, […]

Read more

Spletne oglaševalske akcije

Podjetja, ki še niso oglaševala na internetu, velikokrat omenjajo pomanjkanje uspešnih praktičnih primerov oglaševalskih akcij na internetu, na podlagi katerih bi se lahko prepričala o učinkovotosti spletnega oglaševanja ter na podlagi tega odločila za vstop na spletni oglaševaslki trg. Vsa podjetja, ki so do oglaševanja na internetu skeptična, se največkrat sprašujejo, če se sploh splača […]

Read more

Virusni marketing

Glavne značilnosti vsakdanjih virusov so, da se prenašajo od človeka do človeka ter v ugodnih pogojih zajamejo tudi večje populacije. Njihova prednost je, da se zmorejo vtihotapiti v sistem tam, kjer je najbolj šibek. V primernem okolju se lahko razmnožujejo eksponentno, ponovno in ponovno se replicirajo z geometrično povečano močjo, in se na vsaki stopnji […]

Read more

Poslovni modeli na internetu

Za spletna podjetja je pomembno, da izberejo model, ki ustreza tržnemu okolju in se vključuje v njihov poslovni sistem. Radoš SkrtMag. Radoš Skrt je specialist za Google in Facebook oglaševanje ter za optimizacijo spletnih strani (SEO). Je redni predavatelj na seminarjih in konferencah, ki obravnavajo tematiko internetnega marketinga. V okviru svojega podjetja Nasvet.com je organiziral […]

Read more

Vpliv interneta na trženjski splet podjetja (3.del: trženjsko komuniciranje)

Zaradi specifičnih lastnosti interneta se morajo tržniki naučiti kreirati nove oblike interakcij in transakcij s potrošniki. Da bodo lahko to naredili, potrebujejo nov marketinški model, ki bo ustrezal novemu trženjskemu okolju in novim pristopom, ki vodijo k integraciji interaktivnega medija v poslovni sistem podjetja in njegove marketinške programe. Radoš SkrtMag. Radoš Skrt je specialist za […]

Read more

Vpliv interneta na trženjski splet podjetja (2.del: prodajne poti)

Distribucija izdelka je tista dejavnost, s katero premostimo  vse prostorske in časovne omejitve med proizvodnjo in uporabo izdelkov. Podjetje sprejema odločitve o distribucijski poti, o izbiri posrednikov in o prometu na posameznem tržišču, skrbi za skladiščenje, embaliranje, pakiranje in transport proizvodov. Radoš SkrtMag. Radoš Skrt je specialist za Google in Facebook oglaševanje ter za optimizacijo […]

Read more

Vpliv interneta na trženjski splet podjetja (1.del: izdelek, prodajne cene)

Internet vse bolj spreminja same temelje vodenja podjetij in strukturiranja poslovnih procesov, vpliva na spremembo tradicionalnega razmerja moči med tržnimi udeleženci in vzpostavlja nove odnose med njimi, hkrati pa podjetjem ponuja učinkovito možnost za trženje izdelkov na globalnem trgu. Posledica vsega tega je spreminjanje tradicionalnih konceptov in porajanje novih pravil za uspešno trženje. V članku […]

Read more

Štirje pogoji za uspeh na internetu

Ko podjetje postavi spletno stran na internetu je njegova prva in najpomembnejša naloga pritegnitev kupcev, kajti brez njih ne bo narocil, brez narocil pa ne denarja. Podjetje mora jasno vedeti, kaj zeli z domacimi stranmi doseci in komu so pravzaprav namenjene. Najpoglavitnejši dejavniki na internetu so štirje – promocija, oglaševanje pestrost in azurnost. Podjetje mora […]

Read more

1 2 3 4
top