Servis 48 – občanom prijazna storitev mestne občine Celje

servis 48Po letu dni od kar v okviru Mestne občine Celje deluje spletna stran Servis 48 je čas da podrobneje predstavimo storitev, ki je edinstvena v Sloveniji. Celjska občina je namreč novembra lani ponudila svojim občanom interaktivno, javno dostopno in brezplačno storitev s katero je želela vzpodbuditi prebivalce, da sodelujejo pri ustvarjanju boljše in lepše podobe mesta.

S sloganom »Ustvarjajmo podobo mesta!« želi MO Celje vzpodbuditi občane, ki imajo kakršnekoli ideje, predloge, probleme in vprašanja, ki se nanašajo na področja za katere skrbi občina, da jih posredujejo prek spletne strani www.servis48.si. Tisti, ki nimajo internetnega dostopa, lahko pokličejo na brezplačno telefonsko številko 080 48 48 ali pa se osebno zglasijo v pisarni Servisa 48 na Trgu celjskih knezov 8.

Celjska občina se je že z izbiro imena (Servis 48) odločila za precej pogumen korak, saj se je zavezala, da bo vse probleme na katere jih bodo opozorili občani, skušala rešiti v roku 48 ur. Pa naj si gre za zamenjavo nedelujoče žarnice na mestni razsvetljavi, za odstranitev zapuščenega vozila, za popravilo poškodovane klopi v mestnem parku ali pa recimo za košnjo zelenice pred osnovno šolo. In ne samo to – ker je bil eden izmed glavnih ciljev občine, da bi s storitvijo Servis 48 izboljšala preglednost delovanja občinske uprave ter povečala kontrolo nad strokovnimi službami, javnimi podjetji, koncesionarji in drugimi izvajalci storitev, je možno vse predloge, ideje, vprašanja in odgovore ves čas spremljati preko spletne strani servisa.

Kako deluje Servis 48?

Pa si poglejmo kako Servis 48 pravzaprav deluje. Vsak predlog, idejo ali vprašanje lahko obiskovalci spletne strani www.servis48.si posredujejo prek vnosnega obrazca v katerega vpišejo naslov ter podrobnejši opis problema. Če želijo biti osebno obveščeni o statusu in rešitvi problema lahko posredujejo tudi svoj e-naslov ali telefonsko številko. Posredovane podatke skrbnik Servisa 48 v najkrajšem možnem času posreduje odgovornim strokovnim službam na Mestni občini Celje in ga javno objavi na spletni strani.

O kvaliteti in uporabnosti spletne storitve Servis 48 pričajo tudi nagrade. Servis 48 bo na konferenci Dobre prakse v slovenski javni upravi 2006, ki se bo odvijala 15. novembra 2006 na Brdu pri Kranju, prejel priznanje ministra pristojnega za javno upravo. Primer Servisa 48 bo objavljen tudi v zborniku konference.

Ustvarjajmo podobo mesta – Servis48

Skrbnica servisa Romana Zabret je pojasnila: »Če bo vprašanje prispelo na delovni dan do 14. ure, bo objavljeno še isti dan, če pa ga bomo dobili po 14. uri ali med dela prostimi dnevi, pa prvi naslednji delovni dan do 10. ure.« Ko dobi vprašanje z objavo na spletni strani status »novo« začne teči 48 urni rok, v katerem bi naj občinske službe poskušale rešiti zadevo in na spletni strani objaviti odgovor, ki je lahko na željo prijavitelja problema posredovan tudi na njegov elektronski naslov. Ko dodeli skrbnik servisa vprašanje ustrezni strokovni službi, dobi vprašanje objavljeno na spletni strani status »v delu«, kar pomeni, da je zadeva v reševanju. Ko oseba, ki ji je bil posredovan problem, le-tega odpravi, in ko skrbnik objavi na spletni strani dokončen odgovor, dobi vprašanje status »končano«. V primeru, da so odgovori na posredovana vprašanja bolj srednjeročne ali dolgoročne narave, dobijo status »v načrtu«. Kot že rečeno so vsi vnosi kot tudi končni odgovori javno objavljeni. Tako je možno na spletni strani servisa spremljati vnešene vnose po kronološkem zaporedju, jih pregledovati po interesnih področjih ( parkiranje, kanalizacija, urbanizem, itd) ali pa glede na njihov status (novo, v delu, v načrtu (kratkoročno), v načrtu (dolgoročno), končano).

Administracija servisa

Kaj pa se dogaja na administratorski ravni spletne storitve, ki jo je izdelalo podjetje Nova Vizija oziroma njen oddelek za internet – Inetia.com. Tokokrog informacij, ki potekajo od prijave določenega problema do obvestila o rešitvi problema je naslednji: občan – vprašanje – skrbnik sistema – referent – skrbnik sistema – objava na spletni strani – občan (končni odgovor se lahko posreduje tudi na posredovani e-naslov ali pa sporoči prek telefona).

Da bi bilo delovanje servisa kar se da učinkovito, dobi skrbnik sistema prek e-pošte obvestilo ob vsakem novem vnosu. Če si želi ogledati posredovane podatke (naslov, področje in opis problema), se mora skrbnik s pomočjo uporabniškega imena in gesla prijaviti v sistem prek spletne strani. Skrbnik pregleda vnos, ga po potrebi komentira ter ga posreduje referentu, ki je zadolžen za njegovo rešitev. Skrbnik dodeli vnosu status » v delu« in ga objavi na spletni strani. Referent, ki ga je izbral skrbnik, dobi prek e-pošte obvestilo o posredovanem vnosu. Referent se prijavi na spletno stran, kjer se seznani s problemom in ga prične reševati. Po potrebi napiše komentar, ki se posreduje skrbniku sistema. Ko reši zadevo, posreduje končni odgovor, vnosu pa dodeli status »končano«. Ko dobi skrbnik sistema obvestilo o rešitvi problema, objavi končni odgovor na spletni strani. S tem tokokrog zaključen.

Kljub temu, da je poglavitna želja MO Celje, da bi lahko s pomočjo servisa v 48 urah popravili oziroma odpravili nekatere stvari, ki kazijo podobo mesta, pa Zabretova opozarja občane, da je potrebno vedeti, da so pri nekaterih stvareh omejeni saj so zavezani k racionalni porabi proračunskih sredstev. »Kljub takšnim in drugačnim omejitvam se bomo trudili, da bi čim več stvari uredili v 48 urah. V kolikor to ne bo mogoče, bomo v 48 urah pripravili argumentirane odgovore zakaj določenih stvari ni mogoče urediti takoj, hkrati pa bomo skušali povedati tudi kdaj bi naj bile urejene.«

Skrbnik sistema ima možnost kreiranja uporabniških računov skrbnikov (referentov) posameznih področij. Poleg podatkov o uporabnikih (uporabniško ime, geslo, ime in priimek, elektronski naslov) lahko skrbnik sistema vsakemu uporabniku dodeli nivo uporabe (pravice) in področje za katerega so zadolženi. Skrbnik sistema ima tudi možnost dodajanja, brisanja in urejanja kategorij področjih kamor se bodo razvrščali posamezni vnosi.

Pregled statistike po posameznih področjih Na žalost je Servis 48 edina tovrstna storitev občinske uprave v Sloveniji. Da so Celjani vzpostavili takšen servis se glede na njihovo ekspanzijo, ki jo doživljajo zadnjih 8 let niti ne gre čuditi. Občani drugih občin pa lahko le upajo, da bodo njihove občinske službe pokazale malce več poguma in volje da se približajo svojim občanom. Problem seveda ne leži v tehnologiji…

V Servis 48 je vkomponiran tudi modul statistika, ki omogoča upravljalcem servisa spremljanje obremenjenosti posameznih referentov. Pri referentih lahko namreč spremljamo vnose po statusih kar pomeni, da lahko med drugim vidimo koliko vnosov so obravnavali in koliko so jih rešili. Možen je tudi pregled vnosov in njihovih statusov glede na izbrano časovno obdobje in glede na posamezno področje (npr. javna razsvetljava, mestne zelenice, parkiranje, potepuški psi in mačke, prometna signalizacija, urbanizem, vzdrževanje cest, ipd. ).

Pogovarjali smo se z Romano Zabret, skrbnico servisa 48Moj mikro: Kje ste dobili idejo za vzpostavitev Servisa 48?
Idejo za vzpostavitev servisa je dobil župan Šrot na lanskoletnem obrtnem sejmu v Celju, ko so mu predstavniki srbske občine Inđija predstavili podobno internetno storitev (www.indjija.net). Na spletu smo si ogledali tudi storitve, ki jih izvajajo v New Yorku in Bostonu.Moj mikro: Kako so osebe, ki so odgovorne za posamezna področja, ki jih s servisom pokrivate, sprejele vpeljavo Servisa 48? Ste se soočili s kakšnimi problemi?
Referenti, ki skrbijo za operativo so se že v osnovi zavedli, da bo v začetni fazi za njih to pomenilo predvsem dodatno delo. Vendar je potrebno omeniti, da je večina vpletenih videla v servisu 48 nov izziv. Kljub temu, da smo se organizacijsko dobro pripravili (kadrovsko, prostorsko, procesno,…) so se pojavile določene težave, predvsem kot posledica dejstva da je potrebno reševati probleme v roku 48 ur. Kratek časovni interval je predvsem v začetnem obdobju za nekatere posameznike predstavljal veliko težavo pri reševanju določenih problemov. Ker smo se na celjski občini obvezali da bodo vsi občani na svoje pobude dobili odgovor najkasneje v 48 urah od prejema vprašanja in da bomo skušali čimveč del opraviti v 48 urnem roku, smo posledično izboljšali nadzor nad odzivnostjo občinskih služb, hkrati pa tudi bistveno povečali njihovo produktivnost.Moj mikro: Kakšen je odziv občanov na vaš servis? Zanima nas koliko problemov ste v času delovanja servisa že rešili?
Odziv občanov na Servis 48 je presegel naša pričakovanja. Odobravanje občanov in njihovo pozitivno mnenje o servisu se pozna tudi na številu posredovanih vprašanj preko spleta, ki smo jih do letošnjega oktobra prejeli preko 1200. Glede na trenutno statistiko ima 1.114 zadev status ”končano”. Je pa ta številka malce relativna, saj občani ne zahtevajo vedno akcije. Včasih želijo prejeti namreč zgolj odgovor.Moj mikro: Na katerih področjih zaznajo občani največ problemov?
Z analizo statistik, ki nam omogočajo spremljanje problemov po posameznih področjih, smo ugotovili, da so najbolj problematična področja: vzdrževanje cest, javna snaga (pasji iztrebki), javna razsvetljava, mestne zelenice in parkiranje.Moj mikro: Ali nameravate servis v prihodnje razširiti še s kakšno dodatno funkcionalnostjo?
Zaenkrat nameravamo samo aplikacijo zgolj malenkostno nadgraditi in sicer z možnostjo pošiljanje in prejemanja prilog v vse smeri. Naša pozornost bo z namenom čim hitrejšega reševanja odprtih vprašanj osredotočena predvsem v smeri boljše organiziranosti občinske uprave in ostalih strokovnih služb.

Zaznamki

6 comments

 • ika plevnik /

  Na uredništvo časopisa Celjan smo idobili že nekaj pritožb stanovalcev Opekarniške ulice v Celju. Na parkirnem prostoru med št.8 – 12/F sta že skoraj leto dni parkirani dve zapuščeni, neregistrirani osebni vozili. Lastnika ne poznajo. So pa orgorčeni, ker parkirnih prostorov za stanovalce tako primanjkuje, da lastniki teh vozil ne odstranijo. Kdo je pristojen za odvoz zapuščenih, neregistriranih vozil na javnih parkiriščih v Celju? Naj to pristojne službe čimprej uredijo.
  UREDNIŠTVO ČASOPISA CELJAN, Ika Plevnik

 • Iztok Skok /

  Letos ponovno – mestni park ob petkih in tudi drugače. Občina očitno nima odgovora oziroma načina, da bi zaščitila mestni park pred onesnaženjem. Nemoč in brezidejnost kako preprečiti onesnaženje parka, da ga bodo lahko uporabljali tudi drugi je že prav smešna. Raje kot to pošljejo vedno znova moderne sužnje, da počistijo za nemarneži, ki jim je odmetavanje plastike in steklenic hobi, občina pa nemočno zavita v neko nevednost ne zna razrešiti vozla. Bravo tistim, ki so odgovorni za ureditev okolja v Celju, mislim, da si zaslužijo svojo plačo. Zanima me ali gredo sploh kdaj pogledat kaj se dogaja v parku?

 • Problem servisa 48 je da je uporaben za javljanje pokvarjenih svetil ipd…
  Za vse ostalo pa dobivaš pavšalne odgovore s katerimi ni zadovoljen nihče. Občina pa misli da je s tako nekvalitetnimi odgovori zadovoljila občane … svašta

 • lenakerk /

  Travnik pred cerkvijo Sv Jožefa ste pokosili le do polovice. Je zmanjkalo časa ali sredstev še zadrugo polovico?

 • lep pozdrav: imam eno vprašanje glede zasaditev dreves na Ostrožnem ob Koprivnici ob sprehajalni poti. Res da so bila drevesa posajena toda veliko se jih je posušilo in je treba zamenjat. Mlada drevesa so se posušila zato ker tisti ki kosijo ne pazijo, vaši na občini pa ne opravljajo kontrole.Mogoče ne vedo da se drevo posuši če mu s kosilnico olupoš skorjo, zato je treba travo opleti z roko ali pustiti travo rasti. Prosim če se lahko opozori kosce in mogoče uvedejo sankcije in naj za napako posadijo nova drevesa.

 • Matej Verdnik /

  Problem, servisa48 je, da zelo redko dela in da lahko prilepiš samo 2 sliki, pozitivno servisa48 pa je, da MOC prioritetno obravnava pobude iz servisa, pobude predstavnikov Mestnih četrti pa gladko ignorira. Zato ukinite MČ, ker nimajo nobenega pomena, so samo zato, da lahko člani MČ zagovarjajo nesposobnost uradnikov na MOC in nastavljenih direktorjev občinskih služb, ker pobude članov MČ se gladko ignorira ali pa celo gredo na MOC in občinskih službah (Zelenice) tako daleč, da namerno zavajajo z obljubami, ki jih nikoli niso imeli namena uresničiti. Investira se samo tam, kjer so iz CŽL glavni.

Dodaj odgovor

Your email address will not be published.

top