Elektronski zajem in arhiviranje dokumentov

elektronsko-arhiviranje-dokumentov

Vsako podjetje se dnevno srečuje tako s papirno kot tudi z digitalno korespondenco; s predračuni, računi, faks sporočili, pogodbami, dobavnicami, elektronsko pošto, poslovnimi analizami ipd. Posledica številne notranje in zunanje korespondence je gora dokumentov, ki ležijo po predalih, po številnih fasciklih, po e-predalih uslužbencev in še kje.

Read more

Odprtokodni sistemi za samostojno upravljanje spletnih vsebin

odprtokodni-sistem-urejanje-vsebine

Potreba po vsakodnevnem objavljanju ali ažuriranju večjega števila spletnih strani je problem s katerim se soočajo mnogi lastniki spletnih strani. Čas, ki poteče od nastanka potrebe po objavi določenih informacij na spletni strani do njene objave in stroški, ki so s tem procesom povezani lahko predstavljajo eno ključnih prednosti ali pa slabosti spletnega nastopa. Če […]

Read more

CMS – sistem za upravljanje s spletno vsebino

cms-sistemi-urejanje-vsebine

V vedno bolj dinamičnem in kompleksnem okolju, ki nas obdaja je dostop do aktualnih informacij nujen in potreben. Zaradi ostre konkurence in boja za vsakega novega obiskovalca postajo spletne strani vedno bolj tehnološko izpopolnjene in vsebinsko bogatejše. Uporabniki zahtevajo namreč sveže, pregledne in ažurne informacije ter prijazne spletne servise. Spletnim stranem podjetij, ki vsega tega […]

Read more

B2B poslovanje

Začetki elektronskega poslovanja med podjetji (business-to-business ali B2B) segajo slaba štiri desetletja nazaj, ko so se začeli uporabljati prvih EDI (Electronic Data Interchange) sistemi. Z velikim vlaganji v informacijsko tehnologijo so podjetja dosegla visko stopnjo avtomatizacije internega poslovanja, vendar je njihova komunikacija s poslovnim okoljem še vedno temeljila na klasičnih načinih sporazumevanja. Tako se je […]

Read more

Rast B2B poslovanja

Prehod poslovanja B2B v internet je znatno pospešil njegovo rast.Razloge za hitro rast B2B poslovanja gre iskati v številnih prednostih, ki jih tovrstna oblika poslovanja prinaša podjetjem in v vse večjem prenosu B2B poslovanja na internet. Med poglavitne prednosti sodijo predvsem nižji transakcijski stroški, možnost globalnega poslovanja, nove tržne priložnosti, ki se z uvedbo B2B […]

Read more

Globalizacija internetnega poslovanja

Mnogim manjšim in t.i. garažnim podjetjem omogoča internet vključitev v globalno poslovanje in globalno prisotnost na omrežnem trgu. Omrežni trg, ki ne pozna nacionalnih meja in časovnih omejitev, omogoča podjetju da se dobesedno čez noč spremeni iz lokalnega v globalno podjetje. Omrežni trg ne priznava malih in velikih podjetij iz realnega sveta. Tu je tudi […]

Read more

Poslovanje B2B se povečuje

Po svetu močno narašča medpodjetniško poslovanje B2B, še posebno v ZDA, zahodni Evropi in na Japonskem. Po raziskavi e-Marketer Global Report bo do leta 2003 sestavljalo že 87 odstotkov elektronskega poslovanja.

Read more

CRM – upravljanje odnosov s strankami

Učinkovito upravljanje odnosov s strankami (CRM oziroma Customer Relationship Management) je ključ za odgovor na vprašanje, ki si ga zastavljajo številna internetna podjetja: "Kako najti in obdržati kupce ter kako spremeniti njihovo pripravljenost za nakup v prodajo".

Read more

1 2
top