Kako pisati za splet?

Oblikovna zasnova spletnih strani še zdaleč ni najpomembnejša komponenta uspeha spletne predstavitve, pomembnejša je vsebina. V iskanju uporabnih informacij, pripisujejo spletni uporabniki velik pomen informacijski vrednosti sporočil. Zaradi tega mora biti eden izmed poglavitnih ciljev vsake spletne strani objava zanimivih in uporabnih informacij, ki bodo podane tako, da bodo pritegnile obiskovalce. Za objavo kvalitetne vsebine, ki bo v pozitivnem smislu vplivala tudi na obisk spletne strani, morate vedeti kako jo napisati in pri tem upoštevati izsledke raziskav, ki se ukvarjajo s tem kako uporabniki prebirajo vsebino.

Kako prebiramo spletno vsebino?

Branje časopisov in revij, kjer lahko v miru listamo po straneh in si ogledujemo fotografije, se zelo razlikuje od branja preko monitorja, ki je precej bolj naporno za oči in kot so nekatere raziskave pokazale tudi za 25% počasnejše kot branje s papirja. Zaradi vsega tega podlegajo spletne vsebine drugačnim pravilom branja in pisanja v primerjavi z vsebinami v tiskanih verzijah. Uporabniki zelo redko prebirajo dolge tekste z monitorjev. Če jih že morajo prebrati, si jih raje natisnejo. Ker ponavadi iščejo konkretno informacijo, ne pa celih knjig, jih večina ne bo brala dolgega teksta samo zaradi ene informacije. Zaradi tega mora biti vsebina spletnih straneh predstavljena zanimivo in jedrnato.

Raziskava, ki sta jo izvedla Jakob Nielsen in John Morkes (http://www.useit.com/alertbox/9710a.html), je pokazale da več kot tri četrtine spletnih uporabnikov samo preleti tekste in jih ne prebere v celoti. Zelo pogosta napaka, ki jo pri objavi vsebine na spletnih straneh delajo podjetja je, da objavijo popolnoma isto vsebino kot v svojih promocijskih in predstavitvenih prospektih. Da bi z vsebino pritegnili uporabnike in da bi jo le-ti sploh prebrali, mora biti vsaj za 50% krajša od vsebine objavljene na papirju. Drugače povedano: za spletne strani napišite največ 50% teksta, ki ga bi objavili v tiskanem mediju. Vsak odlomek, vsak stavek in vsaka beseda, se morajo boriti za svoj obstoj v tekstu. Ko napišete tekst, ga še enkrat preberite in izločite vsa ponavljanja, predolge besede, nepotrebne primere, ipd. Oko se težko znajde na zaslonu, ki je od vrha do dna in od levega do desnega roba gosto popisan. Velika večina uporabnikov se po nekaj prebranih vrsticah naveliča brati tako besedilo. Očem olajšamo delo tako, da besedilo razbijemo na odstavke, uporabimo naštevanje po točkah (alinejah), posamezne logične celote opremimo z naslovi. Vsebino, ki zajema široko vidno polje ekrana lahko razdelite v več stolpcev. Časopisi že od nekdaj uporabljajo to metodo. Zaradi boljše opreglednosti je priporočljivo uporabljati tudi prazen prostor okoli tekstov, ki je hkrati tudi zelo pomemben dejavnik oblikovanja spletnih vsebin. Posamezne odstavke ločite med seboj s prazno vrstico. Bistvo vsega, je da spletna stran ne sme dajati vtisa, da je natrpana s tekstom.

Ko smo že ravno pri tekstu, vas naj opomnimo, da predstavlja tekst na spletni strani prvi stik uporabnika z vašo spletno stranjo. Besede, ki jih vidi uporabnik na ekranu predstavljajo ob vstopu na stran edini kontakt, ki ga ima z vami. Zaradi tega poskušajte s pravo uporabo besed že takoj na začetku v največji meri neposredno vplivati na bralca. Z osebnim naslavljanjem “vi” in “vaš” bodo delovale vaše strani bolj osebno in prijazno. Težite k temu, da bo tekst vedno orientiran proti bralcu. Nikakor ni zaželjeno, da je vaš stil pisanja nagnjen k pretiravanju in samohvali. Izogibajte se marketiškega pretiravanja v smislu mi smo največji, najboljši,..; bodite umirjeni in objektivni. Niti v realnem svetu ne maramo ljudi, ki govorijo samo o sebi – zakaj bi bilo drugače na spletu? Če govorite o svojem podjetju, ga ne hvalite preveč. Raje pohvalite druga podjetja za njihove dosežke, saj boste s tem pokazali svojo odprtost in verodostojnost, ki jo bodo uporabnikom znali ceniti.

Rezultati raziskave (http://eyetracking.stanford.edu), ki so jo leta 2000 opravili na univerzi Stanford, so pokazali, da je pozornost uporabnikov ob obisku spletne strani najprej namenjena tekstu in šele nato fotografijam, grafikam ter ostalim elementom na strani. Uporabniki z očmi najprej preletijo tekstovno vsebino ekrana: naslove znotraj vsebine in poudarjene besede. Za popestritev vsebine se priporoča uporaba takšnih slik in grafičnih elementov, ki bodo nadgradnja vsebine in ki jo bodo naredili še bolj zanimivo za branje. Pri tem morate paziti, da slikovni material zaduši vsebine in da ne objavite preobsežnih slik, ki bi močno podaljšale čas nalaganja spletne strani. Slike naj ne bodo razmetane križem-kražem po zaslonu, da bi uporabnik moral iskati njihovo medsebojno logično povezavo. Ob upoštevanju dejstva, da je izmerjena pozornost obiskovalca spletne strani omejena le na 3 sekunde, morajo biti vsebina in grafični elementi postavljeni tako, da takoj pritegnejo pozornost obiskovalca.

Tekst mora pritegniti pozornost uporabnika

Jakob Nielsen, ki je internetna avtoriteta s področja spletne uporabnosti (web usability), pravi, da morajo biti teksti opremljeni s kratkimi in jasnimi naslovi, ki bodo bralca takoj potegnili v zgodbo. Uporabniku lahko olajšate sprehajanje po vsebini tudi z uporabo podnaslovov, ki so še posebej smiselni takrat, ko je možno skupaj povezati več odstavkov v logično celoto. Bralec bo lahko tako razbral posamezne tematske dele in hitreje našel tisto kar ga zanima. Naslovi in podnaslovi ne smejo vsebovati metafor. Formulirajte jih tako, da bo vsak bralec imel predstavo o tem, kaj lahko pričakuje v nadaljevanju besedila. Od naslovov in podnaslovov, ki jih preleti večina obiskovalcev, bo v veliki meri odvisno ali bodo uporabniki sploh prebrali celoten tekst. Sam tekst mora biti jedrnat, ključne besede poudarjene, obrazložitve pa dosegljive s klikom na povezavo. Izogibajte se nepotrebnih besed in dolgih tekstovnih blokov. Vsebina mora biti mora biti vedno razdeljena v kratke in logične enote. Uporabljajte kratke in enostavne stavke. Zapleten stavek razbijte v dva krajša. Namesto zapletenih strokovnih izrazov, poskušajte uporabiti besede, ki jih bodo razumeli tudi nestrokovno podkovani bralci. Čimprej in na čimbolj jasen način povejte tisto kar je najvažnejše. Upoštevajte načelo obrnjene piramide, ki ga uporabljajo tudi novinarji. To pomeni, da se ključna informacija nahaja že na samem začetku vsebine, v preostanku teksta pa se nahaja podrobnejša razlaga. Prvi odstavek naj vsebuje povzetek celotnega članka, najvažnejše misli pa zapišite na začetku vsakega odstavka. Uporabniki pričakujejo hiter dostop dostop do bistvenih informacij. Zaradi tega mora biti spletna stran oblikovana in organizirana tako, da je namenjena hitremu, preglednemu in enostavnemu dostopu do informacij. Da bi uporabnikom čimbolj olajšali sprehajanje po vsebini, mora biti tekst oblikovan tako, da se bo uporabnikovo oko ustavilo na najpomembnejših detajlih.

Bralec mora takoj zaznati najpomembnejše informacije. Pri tem si lahko zelo dobro pomagamo z odebeljenim tekstom, ki je najboljši način za poudarjanje pomembnih delov besedila in posameznih besed. Za poudarjanje ni priporočljiva uporaba kurziva ali VELIKIH črk. Mimogrede: velike črke v tekstu pomenijo kričanje. Poleg same postavitve vsebine in njene oblike morate poskrbeti tudi za primerno uporabo tipografije (Arial, Times, Verdana) in velikosti črk. Nikakor ne zanemarite barv in kontrastov tem upoštevajte dejstvo, da je temna pisava na svetli podlagi najprimernejša za oči. Teksti morajo biti oblikovani tako, da so enako dobro vidni in pregledni pri različnih nastavitvah uporabnikovega ekrana. Povezave (linki) v tekstu moraju biti podčrtane, saj mora uporabnik takoj vedeti, kje lahko pričakuje dodatna pojasnila in prehode na druge strani. Nepodčrtane povezave lahko uporabite v navigaciji, nikakor pa ne tekstu. S pomočjo povezav se lahko dolga vsebina razdeli na več manjših delov (podstrani). Med zelo pogoste pomanjkljivosti spletnih vsebin sodijo tudi pravopisne in slovnične napake. Mnoga lastniki spletnih strani se ne zavedajo, da je neuporaba šumnikov slovnično nepravilna in da lahko pripelje tudi do napačne interpretacije besedila. Nekatere strani se uporabi šumnikov zaradi različnih načinov prikazovanja raje izogibajo, nekaj strani pa je takšnih, da se ne morejo odločiti ali jih naj uporabljajo ali ne in izberejo najslabšo možno varianto – vmesno različico. Nič kaj lepo ni videti stran, kjer si njen avtor ni čisto na jasnem kaj bi naredil s šumniki (npr. “Direktor našega podjetja zeli”).

Priporočamo vam, da tekst pred objavo na internetu še enkrat skrbo preberete. Najmanj kar lahko naredite je to, da preverite vaše besedilo z orodjem za črkovanje (spelling checker). Še boljše in za profesionalne strani tudi potrebno pa je, da vsebino preveri lektor. Vsebina, ki jo boste objavili na spletnih straneh mora biti ažurna, zanimiva in pregledna. Če jo bodo obiskovalci prepoznali kot uporabno in koristno, jo bodo prebrali in se kasneje na vaše spletne strani tudi z veseljem vračali.

Napotki za boljše pisanje

 • Celotno vsebino razdelite v logične kategorije in podkategorije.
 • Uporabljajte naslove in podnaslove.
 • Vsebino popestrite s slikovnim gradivom.
 • Pišite po načelu obrnjene piramide.
 • Tekst mora biti jasen, enostaven in jedrnat.
 • Pišite informativno, neposredno in brez ovinkarjenja.
 • Poudarite ali podčrtajte pomembne misli in besede.
 • Uporabljate povezave in zaznamke (bookmarke).
 • Vsebino skušajte prilagoditi vidnemu polju zaslona.
 • Uporabite primerno tipografijo in velikost črk.
 • Izogibajte se posebnim znakom ($,{,#,§, ¤, ß).
 • Upoštevajte slovnična pravila.
 • Redno ažurirajte vsebino.

Štirje različni načini podajanja iste vsebine.

1. Promocijsko pisanje. Osnovni tekst.
Naravne lepote Slovenije pritegnejo vsako leto zelo veliko domačih in tujih turistov. Avgusta, 2001 smo spremljali število turističnih avtobusov, ki so se v poletnih mesecih ustavljali na najpomembnejših turističnih točkah v Sloveniji. Največ je bilo nemških turistov (230 skupin), sledijo Italijani (163), Angleži (95), Avstrijci (87), Belgijci (56), Nizozemci (32), Francozi (21).
2. Zgoščen, jedrnat tekst.
Približno 50% manj teksta. Izboljšanje uporabnosti: 58%. Avgusta 2001 se je je na najpomembnejših turističnih točkah v Sloveniji ustavilo največ avtobusov z nemškimi turisti, sledijo Italijani, Angleži, Avstrijci, Belgijci, Nizozemci in Francozi.
3. Večja preglednost zaradi uporabe alinej.
Tekst je enak osnovnemu. Izboljšanje uporabnosti: 47%. Naravne lepote Slovenije pritegnejo vsako leto zelo veliko domačih in tujih turistov. Avgusta, 2001 smo spremljali število turističnih avtobusov, ki so se v poletnih mesecih ustavljali na najpomembnejših turističnih točkah v Sloveniji. Največ je bilo:

  • nemških turistov (230 skupin)
  • Italijanov (163)
  • Angležev (95)
  • Avstrijcev (87)
  • Belgijcev (56)
  • Nizozemcev (32)
  • NFrancozev (21)

  4. Kombinirana verzija. Jedrnato in pregledno.
  Izboljšanje uporabnosti: 124%. Avgusta 2001 se je je na najpomembnejših turističnih točkah v Sloveniji ustavilo največ avtobusov z:

  • z nemškimi turisti
  • Italijani
  • Angleži
  • Avstrijci
  • Belgijci
  • Nizozemci
  • Francozi

  Vir: Prirejeno po raziskavi Jakoba Nielsna, Designing Web Usability.

  Dodaj odgovor

  Your email address will not be published.

  top