Personalizacija spletnih strani

Ker še vedno zelo veliko bralcev ne pozna ali pa zamenjuje oz. napačno uporablja termina personalizacija in kostumizacija, bomo najprej osvetlili razliko med njima. O kostumizaciji spletne vsebine govorimo takrat, ko lahko uporabnik na spletni strani sam izbere katera vsebina in v kakšni obliki se mu naj prikazuje, lahko pa tudi izključi prikaz vsebine, ki […]

Read more

Organizacija informacij v spletni trgovini

Uspešnost vsake spletne strani je v prvi vrsti odvisna od načina na podlagi katerega je predstavljena njena vsebina, tj. od njenega navigacijskega sistema, katerega poglavitna naloga je da omogoči čim hitrejše in čim lažje iskanje informacij. Dobra organizacija informacij na spletnih straneh, je namreč ključ do njihovega uspeha. Radoš SkrtMag. Radoš Skrt je specialist za […]

Read more

Kako do spletne trgovine?

Spletno trgovina ima prednosti tako za prodajalce, kot za kupce. Kupci so zadovoljni, ker lahko kupujejo neposredno z domačega naslanjača in to 24 ur na dan. Pri nakupovanju preko interneta lahko prihranijo ogromno časa pa tudi samo nakupovanje ne povzroča stresov, ki so značilni za konvencionalno nakupovanje (iskanje parkirnega prostora, komunikacija s prodajnim osebjem, itd). […]

Read more

Štirje pogoji za uspeh na internetu

Ko podjetje postavi spletno stran na internetu je njegova prva in najpomembnejša naloga pritegnitev kupcev, kajti brez njih ne bo narocil, brez narocil pa ne denarja. Podjetje mora jasno vedeti, kaj zeli z domacimi stranmi doseci in komu so pravzaprav namenjene. Najpoglavitnejši dejavniki na internetu so štirje – promocija, oglaševanje pestrost in azurnost. Podjetje mora […]

Read more

1 2 3
top