Kako vam lahko Google Website Optimizer spremeni učinkovitost spletne strani?

Vsi lastniki spletnih strani so se pravgotovo že znašli pred dilemo o tem katero verzijo naslova prispevka izbrati, da bi dosegli kar največjo pozornost uporabnikov, v kakšni obliki in kje izpostaviti poziv k akciji, kako strukturirati postavitev osrednje strani, kam umestiti obrazec za zajem podatkov in kako ga oblikovati, ipd. V primeru, ko imamo za […]

Read more

Načrtovanje spletnih projektov

Želite kar najhitreje izpeljati spletni projekt in pri tem poskrbeti za nemoten pretok informacij med člani projekta, optimizirati stroške, upoštevati časovni plan in skratka kar se da učinkovito pripeljati projekt do konca ter poskrbeti tudi za njegovo finančno uspešnost? Če gre za spletni projekt, ki je vsaj malce večji od enostavne predstavitvene spletne strani, potem […]

Read more

E-poštna metrija

Pri izvajanju trženjskih akcij prek e-pošte je koristno poiskati odgovore na naslednja vprašanja: Komu in na koliko naslovov bomo posredovali sporočilo?, Kako bomo vsebinsko in oblikovno pripravili sporočilo, da bo le-to pri prejemnikih dobro sprejeto?, Kako zadostiti vsem zakonskim predpisom?, Kakšno programsko opremo bomo uporabili za izvedbo akcije? Nikakor pa ne smemo pozabiti na eno […]

Read more

top