Ženske in spletno nakupovanje

Po tem, ko so moški več let dominirali v spletnem nakupovanju in ko se je vsem zdelo, da bo vsaj še nekaj časa ostalo tako, so se stvari postavile na glavo ? primat so prevzele ženske. Sklicujoč se na poročilo Pew Internet and American Life Project (www.pewinternet.org) je lansko leto v prebožičnem času preko interneta nakupovalo kar 58% žensk.

V ZDA je že dva četrtletja zapored opaziti da je več žensk kot moških opravilo nakup na internetu. Greenfieldova raziskava (www.greenfieldonline.com) je med drugim preučevala tudi nakupne prioritete, ki so med spoloma seveda različne. Knjige so na vrhu lestvice pri obeh spolih, medtem ko so oblačila pri ženskah na drugem mestu, zavzemajo pri moških šele šesto mesto. Nakupovanje na internetu že nekako kaže zrcalno sliko realnega sveta, v katerem imajo ženske prevlado v nakupih; in ne samo to, kar 37 odstotkov žensk tudi na internetu zelo uživa pri nakupovanju.

<Tabela1> Povpraševanje po izdelkih glede na spol
(vir: www.greenfieldonline.com)

 

Ženske

 

Moški

1.Knjige
2.Oblačila
3.CD-ji 4.Zdravje/kozmetika 5.Letalske karte

1.Knjige
2.CD-ji
3.Programska oprema 4.Strojna oprema 5.Letalske karte

Dobro leto dni stara raziskava tržnoraziskovalne hiše Gral-Iteo (www.graliteo.si <http://www.graliteo.si>) o značilnostih slovenskih internetnih uporabnikih je med drugim ugotovila, da:

  • je bilo med polovico uporabnikov interneta, ki so že nakupovali prek interneta, in ki so v zadnjih dvanajstih mesecih opravili več kot tri nakupe, več žensk.
  • med kupci CD plošč je več žensk, med kupci računalniških programov in opreme pa moških.
  • nezaupanje v kvaliteto izdelka ter prikrajšanost za užitek pri nakupovanju so po mnenju žensk najbolj zaviralni faktorji spletnega nakupovanja.

 

HITRA RAST DELEŽA ŽENSK V SPLETNI POPULACIJI

 

Razlog za vse večjo prevlado žensk je seveda v trendu njihove rasti. Ker je le-ta hitrejši in intenzivnejši od moškega se delež ženskih uporabnic povečuje hitreje, delež moških uporabnikov pa posledično pada. Kljub temu, da je v svetovnem merilu večina uporabnikov interneta še vedno moškega spola, pa so podatki Nielsen/NetRatings (www.nielsen-netratings.com <http://www.nielsen-netratings.com>) pokazali, da imajo ženske v ZDA z 52 in v Kanadi z 51 odstotkov že večino med spletnimi uporabniki. Dejstvo, da je delež spletnih uporabnic v ZDA že enak deležu žensk v celotni populaciji, potrjuje tezo, da se sociodemografska struktura prebivalcev vse bolj reflektira tudi na internetu. Med vsemi 26 državami, ki so bile preučevane, ima Nemčija s 63 odstotnim deležem najbolj dominantno moško občinstvo. Azijsko-pacifiška regija, kjer je povprečen delež žensk med spletnimi uporabniki 36 odstotkov, beleži med vsemi preučevanimi področji najhitrejšo hitro rast ženske populacije.

 

Spolna struktura med uporabniki interneta v Sloveniji gre glede na raziskave RIS (Raba interneta v Sloveniji, www.ris.org) vedno bolj v korist ženske populacije. Če je bilo med uporabniki interneta leta 1996 le 12 odstotkov ženskega spola, leta 1998 pa 21%, se je v letu 2001 delež žensk med uporabniki Interneta povečal že na 40 odstotkov.

 

 

<Tabela 2> Delež žensk in moških v internetni populaciji po posameznih državah (Vir: Nielsen//NetRatings, RIS)

 

Internetna populacija glede na spol (junij 2001)

 

Država

 

delež moških v %

 

delež žensk v %

Nemčija

63

37

Francija

62

38

 

Slovenija

 

60

 

40

Japonska

58

42

Norveška

58

42

Velika Britanija

57

43

Singapur

57

43

Mehika

54

46

Avstralija

52

48

Kanada

49

51

ZDA

48

52

 

Analiza starostne strukture med spletnimi uporabniki v ZDA je pokazala, da imajo ženske večinski delež v starostni skupini med 18 in 24 let ter v skupini med 35 in 54 let. Prav slednja kategorija je v zadnjih dveh letih doživela največji razkorak. Delež moških je upadel za 5 odstotnih točk in ker se je ženski delež nekoliko povečal, imajo posledično sedaj ženske z 20.1 odstotkov prevlado v tej kategoriji. Ženske starejše od 18 let predstavljajo 40.9 odstotkov vseh spletnih uporabnikov in jih je za dobro odstotno točko več kot moških v isti starostni kategoriji.

 

<Tabela 3> Delež uporabnikov glede na spol in starost (Vir: Jupiter Media Metrix)

 

 

Delež uporabnikov po spolu in starosti

 

leto 1999

 

leto 2001

 

moški 18+

 

45.7%

 

39.8%

 

Ženske 18+

 

39.3%

 

40.9%

 

moški 18-24

 

8.1%

 

8.7%

 

Ženske 18-24

 

8.6%

 

6.8%

 

moški 25-34

 

12.5%

 

10.1%

 

Ženske 25-34

 

9.4%

 

9.3%

 

moški 35-54

 

20.7%

 

15.6%

 

ženske 35-54

 

19.0%

 

20.1%

 

moški 55+

 

4.4%

 

5.3%

 

ženske 55+

 

2.6%

 

4.7%

 

 

 

MOŠKI POGOSTEJE UPORABLJAJO INTERNET DOMA, ŽENSKE PA V SLUŽBI

 

Raziskava RIS (Raba interneta v Sloveniji, oktober 2001) je ugotovila, da med moškimi in ženskami v Sloveniji ni večjih razlik glede glavnega dostopa do interneta. Od doma dostopa do interneta 57odstotkov žensk , iz službe pa 36 odstotkov. Če bi vzeli pod drobnogled samo dostop iz službe, bi ugotovili, da ženske pogosteje dostopajo do interneta iz službe kot moški.

 

Po podatkih raziskave Nielsen NetRatings (www.nielsen-netratings.com/) se je leta 2001 v ZDA število spletnih uporabnic z dostopom od doma povečalo veliko bolj kot število moških uporabnikov. Celotna internetna populacija z dostopom od doma se je v lanskem letu povečala za 6%, medtem ko je, če gledamo samo žensko populacijo, le-ta narasla za 9 odstotkov. 50.4 milijona žensk ima internentni dostop od doma, kar predstavlja 52% delež med vsemi uporabniki.

 

Medtem, ko več žensk uporablja internet, pa ga moški uporabljajo pogosteje. Moški so decembra 2001 v povprečju preživeli 11 ur na internetu, kar je za uro in pol več kot ženske v istem času in to kljub temu, da se je ženska prisotnost v primerjavi s preteklim letom letom povečala za 18 odstotkov. Za moške je značilno, da so pogosteje obiskovali internet in pregledali več spletnih strani. Ogledali so si skoraj tretjino več spletnih strani in se za desetino večkrat povezali na internet.

 

ŽENSKE VEDO KAJ IŠČEJO

Interes za internet se med ženskami bliskovito povečuje, vendar verjetno ne iz istega razloga kot pri moških, ki ga uporabljajo predvsem kot igračo, medtem ko ga večina žensk uporablja predvsem kot orodje.

 

Ženske uporabljajo internet tako, da imajo običajno pred sabo nek cilj in nalogo, ki jo želijo čimprej uresničiti prav z uporabo interneta. “Ženske so veliko bolj učinkovite v spletni uporabi – na internetu porabijo manj časa, ker ponavadi vedo kaj iščejo. Časa ne trošijo po nepotrebnem. Ko najdejo to kar iščejo, zapustijo internet. ” pravi Brian Milnes, direktor ACNielsen eRatings.com.

 

Ženske cenijo internet zaradi tega, ker lahko hitro in enostavno najdejo tisto kar iščejo. Največ ga uporabljajo za: medsebojno komunikacijo (78 odstotkov), informacije o izletih in potovanjih (47 odstotkov), izobraževanje (46), nakupovanje (33) in za razvedrilo (33 odstotkov).

 

Medtem ko moški pogosteje od žensk obiskujejo strani s tehnično in športno vsebino, dnevnimi novicami, finančnimi informacijami in internetne dražbe pa je novembrska raziskava Media Metrix ugotovila, da med strani z večinsko žensko populacijo sodijo trgovine z igračami, ženski portali, strani z e-voščilnicami ter strani posvečene zdravju.

 

V Sloveniji, kjer je med spletnimi uporabniki 60 odstotkov moških in 40 odstotkov žensk, ni spletne strani, ki bi bila posvečena izključno ženski tematiki. Ravno tako ni spletne strani, kjer bi delež ženskih obiskovalk občutno prevladoval nad moškim. Po raziskavah RIS je še najbolj “ženska stran” turistični portal Zadnja minutka (www.zadnjaminutka.com), kjer so zbrane najugodnejše cene za počitnice in letalske vozovnice, agencijska ponudba, opisi privlačnih destinacij, itd. Zadnja minutka je edina spletna stran v Sloveniji, kjer imajo ženske večinski delež; pa še ta ni izrazit saj znaša 53 odstotkov. Ženske dosegajo visoke deleže samo še na straneh Kompas Holidays (48 odstotkov) in na straneh Gospodarskega vestnika (49 odstotkov). Razen pri internetni dražbi Bolha.com (29 odstotkov) in na strani Infomediji.si (28 odstotkov), kjer se nahajajo informacije s področja računalništva, ni bistvenih odstopanj od povprečja.

 

<Tabela 4> Tuje spletne strani z visoko koncentracijo žensk (vir: Media Metrix)

 

 

Spletna stran

 

Delež žensk v %

 

ToysRUs.com

 

65

 

eToys.com

 

62

 

ivillage.com

 

69

 

women.com sites

 

69

 

coolsavings.com

 

65

 

kbkids.com

 

73

 

egreetings.com

 

64

 

Onhealth.com

 

63

 

Freeshop.com

 

66

 

Valupage.com

 

65

 

 


<Tabela 5> Socio-demografska struktura domačih spletnih strani (vir:RIS)

 

Spletna stran

 

Delež žensk v %

 

Delež moških v %

 

Matkurja.com

 

40

 

60

 

Slowwwenia.com

 

35

 

65

Gospodarski vestnik (www.gvestnik.si)

 

49

 

51

 

Infomediji.si

 

28

 

72

Kompas holidays (www.kompas-holy.si)

 

48

 

52

 

Bolha.com

 

29

 

71

 

Zadnjaminutka.com

 

53

 

47

OGLAŠEVANJE

 

Oglaševalci se strinjajo da je ženska ciljna skupina, ki jo dosega oglaševanje na internetu, mamljiva tako številčno kot kakovostno (po dohodku in izobrazbi gre za zahtevnejšo ciljno skupino). Za pridobitev dolgoročne naklonjenosti žensk morajo biti spletne oglaševalske akcije skrbno načrtovane in predvsem dobro ciljno usmerjane.

 

Podatki, združeni z raziskavama Media Metrix in AdRelevance, kažejo da se spletne strani z žensko tematiko večinoma oglašujejo na straneh z visoko koncentracijo ženskih obiskovalk. Na “ženskih straneh” še posebej veliko oglašujejo podjetja, ki prodajajo: izdelke namenjene hišnim ljubljenčkom, izdelke za osebno nego, opremo za dom in vrt, izdelke za otroke in družino.

 

In zakaj je poleg že vsega navedenega osredotočanje oglaševalskih akcij na žensko internetno populacijo še pomembno? Rezultati raziskav, ki so jih opravila podjetja Women.com, Harris Interactive in Proctor & Gamble so pokazali da ženske kontrolirajo kar 80 odstotkov! vseh nakupnih odločitev v gospodinjstvu in da skoraj tričetrtine žensk poišče informacije o izdelkih in storitvah, ki jih namerava kupiti, na internetu.

 

Ženske igrajo poleg vsega omenjenega tudi pomembno vlogo pri razvoju elektronskege poslovanja, komunikacij in zabave na internetu. Dokončno lahko rečemo, da je internet poleg uporabnika – moškega dobil še uporabnico – žensko.

 

Nekaj spletnih naslovov z žensko tematiko
www.women.com
www.christianwomentoday.com
www.wowwomen.com
www.shop.avon.com/avonshop/
www.moj.hinet.hr/category.asp?nadcat=40
www.bysugirl.co.uk
www.fashionvideo.com
www.cosmomag.com
www.vogue.com
www.elle.fr
www.fashiononline.it
www.babyworld.co.uk

Objavljeno v reviji Moj mikro

Zaznamki

Dodaj odgovor

Your email address will not be published.

top