Iskanje zaposlitev prek interneta

V poplavi medijev ni težko začeti z iskanjem zaposlitve. Oglase o prostih delovnih mestih je moč najti v časopisih, revijah, na oglasnih deskah območnih enot Zavoda za zaposlovanje RS, na teletekstu TV Slovenija, na spletnih straneh zaposlitvenih portalov, podjetij, ki se ukvarjajo s posredovanjem kadrov in direktno na spletnih straneh pri samih delodajalcih. Za iskanje honorarnih in popoldanskih del je primeren tudi Salomonov oglasnik (www.salomon.si).

Internet se vse bolj uveljavlja kot koristno orodje za hitro, učinkovito ter udobno iskanje dela ter posredovanje dela in delovne sile, saj omogoča bistveno hitrejšo in obsežnejšo distribucijo informacij o oglasu, preglednejše, učinkovitejše in bolj ekonomično iskanje ter spremljanje trga dela, vsestransko 24/7 dostopnost ter boljšo komunikacijo med delojemalcem in delodajalcem. Raziskave so pokazale, da so kandidati, ki uporabljajo spletne oblike kadrovanja navadno bolj izobraženi in strokovno podkovani od ostalih iskalcev zaposlitve. Internet pri iskanju zaposlitve največ uporabljajo mladi med 26 in 35 letom, se pravi skupina, ki je trenutno na trgu dela najbolj iskana.

Iskalci zaposlitve lahko v nekaj minutah pregledajo aktualno ponudbo prostih delovnih mest, se vpišejo v bazo podatkov, se naročijo na prejemanje informacij o prostih delovnih mestih preko e-pošte ali SMS sporočil, ki so poslana glede na stopnjo izobrazbe in kraj dela, ki ga je navedel uporabnik; nenazadnje pa se lahko neposredno preko spleta prijavijo na prosto delovno mesto. Za vpis v bazo kandidatov za zaposlitev morajo iskalci zaposlitve ponavadi izpolniti določen obrazec, v katerem poleg osnovnih podatkov navedejo stopnjo in smer izobrazbe, delovne izkušnje, posebne dosežke in dodatna znanja ter iskano področje dela. Poleg posredovanih podatkov je priporočeno, da vsak iskalec zaposlitve posreduje tudi življenjepis. Na ta način se ustvarja banka podatkov, ki je dostopna podjetjem, ki lahko po potrebnih kapacitetah povprašujejo po vnaprej opredeljenih karakteristikah.

V Sloveniji lahko preko interneta dostopate do zaposlitvenih portalov, do spletnih strani kadrovskih agencij ter seveda do Zavoda RS za zaposlovanje. Na spletnih straneh, ki so namenjene iskanju zaposlitve lahko ponavadi pregledujete ponudbo prostih delovnih mest, se vpišete v bazo iskalcev zaposlitve in preberete številne koristne nasvete in napotke s področja zaposlovanja

Zavod RS za zaposlovanje (www.ess.gov.si)

Zavod RS za zaposlovanje ponuja na svojih straneh ogled prostih delovnih mest, omogoča vpis med iskalce zaposlitve in s tem vnos podatkov v zaposlitveno bazo, prijavo na prejemanje obvestil po elektronski pošti, ter pregled nasvetov in novic povezanih s trgom delovne sile. Za iskalce zaposlitve sta na spletnih straneh uporabni predvsem dve rubriki: “Aktualna prosta delovna mesta”, kjer so objavljena prosta delovna mesta tistih delodajalcev, ki dovolijo objavo v sredstvih javnega obveščanja ter rubrika “Naročanje na aktualna prosta delovna mesta”, kjer se lahko naročite na tedensko prejemanje seznama aktualnih potreb prostih delovnih mest po elektronski pošti.

Kadrovske agencije
Pri samostojnem iskanju zaposlitve in pri pisanju prošenj se lahko iskalec zaposlitve sooči s številnimi težavami in problemi, poleg tega pa je tudi zelo težko najti takšno delovno mesto, na katerem bi lahko optimalno izkoristil znanje, sposobnosti, izkušnje, pričakovanja in ambicije. Da bi se optimalnemu izboru čimbolj približali, se kot idealna rešitev ponujajo kadrovske agencije, ki vam skušajo najti takšno delovno mesto, ki bo zadovoljilo tako pričakovanja delodajalca kot tudi želje vas samih. Kadrovske agencije se namreč ukvarjajo s komercialno dejavnostjo posredovanja med iskalci zaposlitve in podjetji, ki iščejo delovno silo. Z vidika delodajalcev so storitve kadrovskih agencij še posebej dobrodošle v manjših podjetjih, saj tam ponavadi nimajo specializiranih kadrovskih oddelkov niti strokovno usposobljenih kadrovnikov.

Zaposlitveni portali kadrovskih agencij omogočajo hitro, učinkovito in ustrezno usklajevanje med potrebami delovnih mest in ponudbo na trgu saj zbližujejo podjetja – ponudnike dela in iskalce zaposlitve ter tako povečujejo transparentnost trga delovne sile. Iskalcem zaposlitve omogočajo iskanje honorarnega dela, prakse ali redne zaposlitve, delodajalcem pa omogočajo preprost dostop do kadrov. Zaposlitveni portali zagotavljajo iskalcu zaposlitve boljši pregled nad ponujenimi deli, ki ustrezajo njegovim znanjem, sposobnostim in preferencam ter kakovostnejšo predstavitev delodajalcem, saj morajo ob prijavi na zaposlitveni oglas izpolniti skrbno sestavljen vprašalnik. Na podlagi posredovanih podatkov, lahko agencije lažje poiščejo primerne kandidate za svoje naročnike (podjetja), ki povprašujejo po delovni sili.

Profil (www.profil.si)
V podjetju Profil, kjer se ukvarjajo z iskanjem vodstvenih in visoko strokovnih kadrov, je hiter in enostaven pretok informacij ključnega pomena. Na svetovnem spletu so prisotni že od leta 1995, ko so se pojavili kot prvi spletni ponudnik kadrovskih storitev, predvsem head-huntinga, na področju JV Evrope.

Na Profilovih spletni straneh lahko vsakdo na podlagi vprašalnika za vpis v bazo podatkov preide v njihovo aktivno evidenco, to pa seveda lahko naredi kjerkoli in kadarkoli. Vsak vpis je avtomatsko evidentiran z vsemi pomembnimi podatki kot so osebni in kontaktni podatki, izobrazba, delovne izkušnje, znanja jezikov, informatike in drugo. Kandidatom, ki so vpisani v Profilovo bazo podatkov skušajo ponuditi oziroma najti zaposlitev v uglednih podjetjih, na visoko strokovnih in/ali na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih. Profilovi naročniki so namreč podjetja, ki sama nimajo časa za izvajanje kadrovske funkcije, ki želijo “potihem” zamenjati vodilno osebo in tisti, ki vedo, da jim lahko le usposobljeni strokovnjaki pomagajo najti ustreznega človeka za vodilno delovno mesto.

Profil na svojih spletnih straneh v povprečju oglašuje okoli 20 različnih delovnih pozicij. Mesečno se prek spletnega vprašalnika v njihovo bazo vpiše okoli 350 kandidatov, tako da zajema njihova baza že prek 15.000 kandidatov. Med vpisanimi kandidati je 46% moških in 54% žensk, kar 60% vpisanih kandidatov pa ima končano univerzitetno izobrazbo. Kar se tiče starostne strukture je v Profilovi bazi podatkov 55% oseb starih med 30 in 39 let (to je populacija, ki je na trgu najbolj iskana), 25% oseb je starih od 40 do 49 let, 17% oseb pa med 23 in 29 let.

Svetovalec Jani Zupan pravi, da se v Profilu zavedajo prednosti internetnega poslovanja. “Vsi naši procesi so tesno povezani z internetom. Do naše baze podatkov in informacij o kandidatih lahko dostopamo prek varnostnih protokolov ne glede na to kje smo, v Ljubljani, Mariboru, Zagrebu ali Parizu. To nam seveda poenostavi poslovanje, predvsem pa omogoča hitro odzivnost in visoko kvaliteto poslovanja. Naši naročniki, ki iščejo ključen kader, pričakujejo hiter odziv in kvalitetne kandidate. Poleg omenjenih procesov ima naše podjetje testiranje organizirano na spletnih straneh, tako da kandidati teste lahko rešijo tudi v domačem naslonjaču. Brez visoke tehnologije in interneta si danes ne moremo več predstavljati poslovanja”, zaključuje Zupan.

Adecco (www.adecco.si)
Na Adeccovi spletni strani si lahko iskalci zaposlitve pod kategorijo Iskalci zaposlitve ogledajo vsa aktualna prosta delovna mesta, ki so razdeljena glede na kraj in razvrščena pod mesta Maribor, Ljubljana, Celje in Novo mesto. Za brezplačen vpis v banko podatkov ter možnosti iskanja ustrezne zaposlitve, boste morali izpolniti podatke o vaših delovnih izkušnjah in željah glede zaposlitve. Po uspešni registraciji boste na vaš elektronski naslov prejemali vsa obvestila o prostih delovnih mestih, ki vam bodo posredovana glede na stopnjo izobrazbe in kraj dela, ki ste ga izbrali.

Atama (www.atama.si)
Spletne strani podjetja Atama, ki posluje šele šest mesecev, beležijo več kot 300 obiskov dnevno. V njihovo elektronsko bazo je trenutno vpisanih preko 5000 kandidatov za zaposlitev. “Na prvi pogled veliko, vendar za kvalitetno in hitro podporo pri iskanju novih delavcev za naše naročnike še vedno zelo malo. Zaradi tega bomo izvajali aktivnosti, ki bodo povabile k vpisu nove kandidate”, razlaga direktor agencije Alojz Šket. V Atami sprotno osvežujejo podatke in informacije. Dnevno objavijo 10 do 15 oglasov za zaposlitev, kandidatom in strankam pošljejo preko 20 individualnih elektronskih sporočil; avtomatskih sporočil, ki so generirana po meri vpisanih kandidatov pa je nekajkrat več.

Šket pravi, da bo v nekaj letih velik del dejavnosti zaposlovanja potekal preko interneta. “Zaradi enostavnih in učinkovitih komunikacij zelo veliko prihranimo na času. Postopke smo standardizirali, v naprej pripravljene rešitve nam omogočajo, da z manj dodanega dela dosežemo visoke učinke. Internetno poslovanje nam omogoča, da smo s podjetji in kandidati za zaposlitev v veliko bolj neposrednem in stalnem kontaktu”, pojasnuje Šket.

Svetla kariera (www.svetlakariera.com)
Zaposlitveni portal Svetla kariera je del omrežja eKariera, ki so ga razvili v podjetju Oxylus. Ker združuje omrežje nekatere slovenske portale (siol.net, eon.si, gvrevija.com), spletne strani knjižnic in matični kadrovski portal svetlakariera.com, je zaradi večjega števila objavljenih zaposlitvenih oglasov bolj zanimiv obiskovalcem kot pa posamezne strani kadrovskih agencij, ki imajo vsaka zase manj novih ponudb. Poleg pregleda zaposlitvenih oglasov, se lahko na naslovu www.svetlakariera.com, vsak iskalec zaposlitve naroči na elektronsko prejemanje obvestil o prostih delovnih mestih, ki so prilagojena zanimanju in strokovnemu znanju iskalca zaposlitve.

Aleš Zaletel, direktor podjetja Oxylus in koordinator projekta svetlakariera.com nam je povedal, da število uporabnikov sistema eKariera od septembra 2002, ko so začeli z delovanjem, neprestano narašča:”V tem trenutku je v sistem vključenih že blizu 400 podjetij iz cele Slovenije in 9 zaposlitvenih agencij, v sistem je vstopilo 7.627 iskalcev zaposlitve, objavljenih pa je bilo že 760 zaposlitvenih oglasov in zabeleženih 11.721 prijav nanje. V povprečju imamo dnevno objavljenih do 140 aktivnih zaposlitvenih oglasov, ki si jih dnevno ogleda preko 7000 uporabnikov interneta.”

Zaposlitev.net (www.zaposlitev.net)
Servis iskanja zaposlitve Zaposlitev.net ni namenjen zgolj iskanju redne zaposlitve, temveč tudi pripravništev in del za določen čas. Prosta delovna mesta številnih delodajalcev lahko pregledujete po različnih kriterijih: področje dela, dejavnost in vrsta dela. V sistem se lahko brezplačno včlanite kot uporabnik in vpišete svoje podatke ter življenjepis. Sistem vnosa podatkov je izgrajen tako, da omogoča popolno diskretnost uporabniku. Delodajalcem niso dostopni vaši osebni podatki, temveč le vaše kvalitete in izkušnje. Kot prijavljeni uporabnik boste preko e-pošte dobivali obvestila o ponudbi del, ki vas zanima ter ponudnikih, ki se zanimajo za vas. Na forumu lahko vprašate vse kar vas zanima v zvezi s kadri in izmenjajte mnenja o problemih zaposlovanja, vključite se lahko v polemiko o iskanju službe, na straneh zaposlitev.net pa lahko preberete tudi številne nasvete in članke v zvezi z zaposlovanjem.

Moja Kariera (www.mojakariera.si)
Podjetje Moja Kariera d.o.o. je specializirano za iskanje in posredovanje visoko izobraženih kadrov in kadrov iz informacijskih in komunikacijskih tehnologij, iz ekonomskih področij: financ, računovodstva, marketinga in vodilnega managementa ter ostalih specializiranih poklicev: farmacevtov, arhitektov, itd. Kandidati se v njihovo bazo vpisujejo zato, da kandidirajo na eno izmed razpisanih delovnih mest ali pa zato, da jih podjetje Moja Kariera obvesti, če ima kakšno zanimivo ponudbo.

Hill International (www.hill-int.si)
Za prijavo na objavljene razpise oz. povpraševanja na Hillovi spletni strani zadostuje, da izpolnete vprašalnik. Vsekakor pa je dobrodošlo, da le-temu priložite tudi strukturirani življenjepis (CV) ter kratek spremni dopis, v katerem pojasnite svoje ambicije in želje v zvezi z iskano zaposlitvijo. Hill ponuja iskalcem zaposlitve tudi individualno svetovanje pri začetku in razvoju kariere.

Internetno kadrovanje v svetu
S približevanjem vstopa Slovenije v EU, se seveda povečuje zanimanje za prosta delovna mesta tudi v državah EU. Na naslovu www.eures-jobs.com je dosegljiv eden največjih servisov za zaposlovanje v Evropi – EURES, ki je nastal pod okriljem EU. Razen iniciative na nivoju EU in posameznih držav, obstajajo tudi številna podjetja, ki želijo zaobjeti čim večji del Evrope. Omeniti velja predvsem strani Stepstone.com in Monster.com, kjer boste poleg številnih zaposlitvenih oglasov lahko prebrali še obilo koristnih nasvetov za pisanje delovnih prošenj in sestavljanje življenjepisov. Priporočamo vam tudi obisk spletne strani Collegegrad.com, kjer boste našli veliko uporabnih nasvetov: od tega kako uspešno voditi svojo zaposlitveno kampanjo, kako napisati najboljši življenjepis, se obnašati na razgovoru za službo, se pogajati za čim boljšo plačo in kako preživeti prve dni na novem delovnem mestu.

Spletne oblike kadrovanja doživljajo v razvitem svetu veliko rast in velike uspehe. Trenutno obstaja denimo samo v Nemčiji več kot 500 spletnih kadrovskih borz. Hiter razvoj spletnega kadrovanja lahko pripišemo številnim prednostim, tako za iskalce kot ponudnike zaposlitve. O stanju v Sloveniji pa je spregovoril Aleš Zaletel, projekta svetlakariera.com:” V Sloveniji se spletno kadrovanje srečuje še z nekaterimi “porodnimi” problemi, ki so posledica razvijajočih spletnih aplikacij za e-kadrovanje ter slabega poznavanja internetnega kadrovanja na strani iskalcev in ponudnikov zaposlitve.”

Koristni naslovi pri iskanju zaposlitve

Zavod RS za zaposlovanje www.ess.gov.si
Profi www.hill-int.si
Hill International www.hill-int.si
Zaposlitev.net www.zaposlitev.net
Atama www.atama.si
M Servis www.mservis.si
Advise www.advise.si
Kadis www.kadis.si
Moja kariera www.mojakariera.com
Svetla kariera www.svetlakariera.com
Kragelj & Kragelj www.kadrovanje.com
Adecco www.adecco.si
EURES www.eures-jobs.com
Stepstone www.stepstone.com
Monster www.monster.com
CollegeGrad www.collegegrad.com

Objavljeno v reviji: Moj mikro

Radoš Skrt

Mag. Radoš Skrt je specialist za Google in Facebook oglaševanje ter za optimizacijo spletnih strani (SEO). Je redni predavatelj na seminarjih in konferencah, ki obravnavajo tematiko internetnega marketinga.

V okviru svojega podjetja Nasvet.com je organiziral je tudi že več kot 50 seminarjev s področja internetnega marketinga (več na http://seminarji.nasvet.com).

Radoš Skrt je od leta 2016 tudi mednarodno certificirani DIMAQ master trener. Njegovo podjetje Nasvet.com ima že vrsto let status Google Partner ter pridobljene naslednje Googlove certifikate: Search Advertising, Mobile Advertising, Video Ads, Display Advertising, Shopping, Digital Sales.

Kliknite za podrobnejši opis referenc.

3 comments

 • neda štricelj /

  spoštovani, zelo pogrešam honorarna dela za upokojence. Sem ena od mnogih, ki so vzeli kredit takrat, ko so ga še lahko odplačevali. Sedaj pa mi od že tako nizke pokojnine ostane borih 250 evr. Želim in moram delati honorarno, vendar je do takega dela težko priti. Sedaj prodajam iz studia. Zelo malo zaslužim. Delo in sodelavke so mi všeč a potrebujem boljši zaslužek.Ta komentar vzemite kot PROŠNJO za honorarno delo. Imam kar nekaj delovnih izkušenj na različnih delih. Sem živahna, delovna in dobrovoljna upojkojenka, ki rada dela.
  Prisrčno vas pozdravljam in upam na vaš cenjeni odgovor.
  Štricelj Neda, Česnikova 4, Ljubljana

 • Se strinjam z gospo,ki je napisala,da za upokojence ni lahko najti honorarnega dela.Tudi sama iščem honorarno delo.

 • Mirko Maznik /

  Lepo pozdravljeni,zanima me če se v Sloveniji lahko najde kakšno delo da bi lahko delal preko interneta, ter če bi lahko odgovorili kakšno delo lahko najdem.
  Lep pozdrav Mirko.

Dodaj odgovor

Your email address will not be published.

top