Vpis spletne strani v iskalnike in imenike

Ste objavili spletne strani na internetu, obiskovalcev pa ni in ni? Rešitev je na dlani – spletnim uporabnikom morate povedati, da imate svojo spletno stran! To najlažje naredite tako, da vpišite vašo spletno stran v vse najpomembnejše svetovne in slovenske spletne imenike ter iskalnike (Matkurja <http://www.matkurja.com>, Najdi, Slowwwenia <http://www.slowwwenia.com>, Yahoo <http://www.yahoo.com>, Altavista <http://www.altavista.com>, Infoseek <http://www.infoseek.com>,…) preko katerih vas bo lahko našla množica spletnih uporabnikov.

Spletni iskalniki so namreč daleč najpogostejši način in orodje s katerim uporabniki iščejo informacije in podatke na internetu. Priporočljivo je, da vpišete naslov strani tudi v manjše, vendar pa specializirane portale, ki pokrivajo vašo dejavnost. Ne izgubljajte časa za nepomembne iskalnike in imenike!

Zelo pomembno, da je vaša stran pravilno vpisana (naslov strani, kratek in zanimiv opis, izbor ključnih besed, datum veljavnosti strani), tako da jo bodo našli tisti, ki iščejo ravno tisto kar vi ponujate. Zavedati se morate, da bo največji del obiska vaših spletnih strani prišel ravno iz spletnih iskalnikov. Pravila za vpisovanje so v glavnem enaka na vseh iskalnikih in imenikih. Največje razlike med njimi so predvsem v času, ki poteče od dneva vpisa strani do njene odobritve. V slovenskem spletnem prostoru vam uredniki strani potrdijo vpis najkasneje v dveh dneh. Na tujih straneh pa vam lahko zraste že kar dolga brada predno se vaša stran pojavi v bazi vpisov, saj je boste na največjih straneh na odobritev vpisa čakali tudi več kot dva meseca. Načeloma je vpisovanje strani zelo preprosto opravilo, saj vas vsak imenik vodi po korakih, ki jih moramo med opisom opraviti.

POSTOPEK VPISA STRANI

1. Vpis URL naslova strani
URL naslov se običajno glasi http://www.mojastran.si. Vpišite celoten URL in ga dvakrat preverite. Če se npr. zatipkamo in vpišemo napačen naslov, nam strani seveda ne bodo objavili.

2. Naslov strani
V večini primerov je naslov strani enak naslovu v html kodi strani (title), lahko pa je tudi kaj drugega, vendar v smislu vsebine na strani. Kljub temu, da se s klikom na naslov pride do vaše strani ni nujno, da je naslov vaše strani enak imenu domene. (npr. klik na naslov Kupovati drugje bi bilo potratno, pripelje na stran www.bigbang.si)

3. Opis strani
Opis strani naj bo kratek in jedrnat. Napisan mora biti tako, da odraža povzetek vsebine. Potrudite se, da bo opis napisan dovolj zanimiv, saj bo le tako pritegnil pozornost potencialnih obiskovalcev. (npr. Največja izbira CD-jev in artiklov zabavne elektronike. Sveže cene, akcijske ponudbe in novosti.) Izogibajte se sloganom oblike: “Mi smo najboljši!”

4. Kategorija
Ker se lahko vsebina imenikov pregleduje tudi z brskanjem po kategorijah in podkategorijah, je potrebno uvrstiti vašo stran v ustrezno kategorijo (npr. spletno stran podjetja Big Bang bi lahko razvrstili v kategorijo posel in gospodarstvo/trgovina/).

5. Časovna opredelitev vpisa
To možnost omogočajo le nekateri imeniki. Sami si lahko določite datum vpisa oz. izbrisa strani. Ta opcija je še posebej uporabna v primerih, ko vaša stran ni za takojšnjo objavo ali pa takrat ko želite, da vaša stran z določenim dnem poteče in se zbriše iz imenika.

6. Ključne besede Ključne besede so besede, ki se pri opisu strani ne vidijo. Pomembne so zato, ker omogočajo iskalniku, da najde vašo stran, če vpiše uporabnik v iskalno polje najmanj eno izmed vaših ključnih besed. Z ustrezno uporabo ključnih besed, ki se nanašajo na dejavnost, storitve, proizvode in informacije, ki jih ponujate, lahko bistveno pripomorete k temu, da bo moč vašo stran lažje najti. Ključne besede izberete na podlagi tega, kaj vaša stran predstavlja, primer: Big Bang (bang, big, big bang, cd, disco, glasba, kasete, muzika, panasonic, plosce, shop, trgovina, itd..). Ključne besede pišite z malimi črkami. Med seboj jih ločite z vejico. Med ključne besede vključite tudi edninske in množinske različice besed (npr. plosca, plosce), drugačno izgovarjavo, tudi napačno, če je pogosta ali običajna (npr. disco, disko) in sopomenke ključnih besed (npr. muzika, glasba).

7. Ime in e-naslov naslov vpisnika strani Postopek vpisa zaključite s posredovanjem vašega imena ter e-naslova.

IMENIKI vs. ISKALNIKI

Osnovna razlika med iskalniki in imeniki je v tem, da je pri imenikih ključen človek (urednik), pri iskalnikih pa računalnik. Za razliko od imenikov (Slowwwenia.com, Matkurja, Yahoo), katerih vsebina se bogati z ročnimi vpisi strani in je pregledana ter razvrščena v določene kategorije s strani urednika, se podatki na iskalnikih (Google, Najdi.si) zbirajo s pomočjo programskih robotov, ki križarijo po spletu in se plazijo od povezave do povezave ter tako ustvarjajo indekse spletnih strani. Programski roboti lahko indeksirajo imena dokumentov, besede v meta ukazih, naslove dokumentov, prvih nekaj vrstic v dokumentih ali celotno besedilo dokumenta in včasih tudi avtorja dokumenta. Indeksirane besede prenesejo v svojo bazo kjer jih drugi del iskalnega stroja prečisti in posreduje uporabniku.
Poleg iskalnikov, ki sami indeksirajo strani na internetu, obstajajo tudi meta iskalniki (metacrawler.com, northernlight.com, dogpile.com), ki uporabljajo več drugih iskalnih strojev hkrati. Značilnost teh iskalnikov je, da nimajo svoje baze podatkov. Na podlagi besed, ki jih vnese uporabnik v iskalno polje, izvedejo iskanje na drugih iskalnih strojih in imenikih. Dobljene rezultate najprej sami predelajo, jih rangirajo in nato posredujejo uporabniku. Prednost meta iskalnikov je v tem, da lahko določijo boljše rezultate iskanja, kot en sam iskalni stroj.

KAJ SO META OZNAKE IN KAKO JIH UPORABLJATI?

Uporaba meta oznak po katerih povprašuje veliko število iskalnikov, je skorajda nujna za vse lastnike spletnih strani. Meta oznake se nahajajo v html kodi spletnega dokumenta in sicer med oznakama <head> in </head>. Iskalnemu robotu lahko posredujejo naslov in opis strani, seznam ključnih besed, podatke o avtorju in čas trajanja strani. Tako kot običajne html oznake so tudi meta oznake razen, če ne pogledamo v izvorno kodo dokumenta, nevidne za obiskovalce strani.
Meta oznake, ki so definirane s strani spletnega konzorcija W3C (www.w3.org), nudijo teoretično mnogo več kot dejansko omogočajo. Razlog je predvsem v tem, da vsak iskalnik sam odloča o tem ali sploh bo in v kolikšni meri bo uporabljal meta oznake. Z ustreznimi posegi v html dokument lahko namreč vplivamo na to, ali naj iskalnik pri svojem obisku strani le-to sploh shrani v svojo podatkovno bazo, kako dolgo naj jo hrani, kakšen opis naj ima stran v primeru izpisa med rezultati iskanja, ipd. Najbolj se uporabljajo meta oznake, ki definirajo opis strani, ključne besede in delo robotov.

Če želimo povečati možnost najdbe spletne strani s strani uporabnika iskalnika, ki podpira meta oznake, uporabimo naslednji meta ukaz, ki definira ključne besede na podlagi katerih bo stran prikazana med rezultati iskanja:
<meta name=”keywords” content=”vpisite,kljucne,besede,ki,odsevajo,vsebino,strani”>

Ta meta oznaka bo pomagala najti vašo stran, če bo uporabnik v iskalno polje odtipkal eno od navedenih ključnih besed ali fraz.
Da bi pri izpisu rezultatov iskanja, dobili takšen opis strani, kot ga želimo, se uporablja naslednja meta oznaka:
<meta name=” description” content=”opis vaše strani”>

Z meta oznako “robots” povemo iskalnemu robotu kaj naj naredi z obiskano stranjo. Lahko mu prepovemo, da dani dokument shrani v bazo, ali pa mu prepovemo nadaljnje sledenje hiperpovezavam. Opcije so naslednje: ALL – indeksira glavno stran in vse podstrani, ki so povezane s povezavami, none – brez indeksiranja niti ne sledi povezavam, index – indeksira in shrani dokument v bazo, follow – sledi povezavam, noindex – ne indeksira; nofollow – ne sledi povezavam. Če ne želimo postaviti nobenih omejitev, uporabimo naslednji ukaz:
<meta name=”robots” content=”all”>

Določeni dokumenti imajo življenjsko dobo. Ker po preteku le-te niso več aktualni, je dobro, da so takrat izbrisani iz indeksa iskalnika. Kdaj se naj to zgodi, določimo z meta oznako “expires”:
<meta name=”expires” content=”9/15/02″>

Dokument, ki vsebuje zgornji podatek, bo izbrisan iz indeksa iskalnika 15. septembra 2002. Datum je potrebno podati v obliki mesec/dan/leto.
Povzamimo vse skupaj in za vajo napišimo meta oznake za spletno stran revije Moj mikro. V glavi html dokumenta bi dobili naslednjo kodo:
<head>
<title>Revija Moj mikro/<title>
<META name=”description” content=”Brezplačen e-casopis. Članki s področja računalništva in e-poslovanja.”>
<META name=”keywords” content=”revija,delo revije,racunalnistvo,marketing,strojna oprema,programska oprema,racunalnik”>
<META NAME=”robots” content =”all”>
</head>

PREVIDNOST NI ODVEČ

Nikoli ne posredujte podatkov na iskalnike, če še vaša stran ni pripravljena za obiskovalce. Pred vpisom in objavo testirajte vsak del vaše spletne predstavitve. Prepričajte se, da vse povezave delujejo in da je vsebina na pravem mestu. Če bodo obiskovalci našli na vaši strani mrtve povezave in sporočila kot so “stran je trenutno v izdelavi”, obstaja velika verjetnost, da se na stran ne bodo vrnili nikoli več.

Tisto kar ne želite, da bi javnost videla, ne puščajte na spletnem strežniku. Bodite previdni, kajti roboti vam lahko indeksirajo dokument, ki sicer ni javno objavljen, je pa osebne ali zaupne narave in se nahaja na strežniku. Večina iskalnikov kot npr. Google ali Najdi.si, bo avtomatska preiskala in indeksirala celotno vsebino vašega direktorija, razen če jim izrecno ne ukažete, da naj tega ne počno. Kot smo že omenili v članku, lahko v posamezne strani, za katere ne želite, da se indeksirajo, vstavite posebne meta oznake.
Promocija strani na spletnih iskalnikih in imenikih mora biti redno opravilo vašega spletnega delovanja. Vseskozi obveščajte spletno populacijo o novostih na vaših straneh. Najmanj enkrat mesečno obveščajte internetno populacijo o tem kaj se dogaja na vaših spletnih straneh, kakšne novosti, akcije in posebne ponudbe ste pripravili, ipd.

AVTOMATIČNI VPIS STRANI

Če ne želite zgubljati časa z vpisom vaše strani v vsak posamezen imenik, lahko to delo namesto vas opravijo v podjetjih, kjer imajo na voljo programsko opremo, ki poskrbi za avtomatični vpis strani v nekaj sto imenikov in iskalnikov. Od večine vpisov ne boste imeli nobene koristi, saj bodo vpisi romali na povsem neznane in nepomembne spletne naslove. Če boste imeli srečo, bo vaša spletna stran vpisana v vsaj deset najpomembnejših slovenskih in svetovnih imenikov, kar bo verjetno dovolj, saj boste s teh strani dobili skoraj vse vaše obiskovalce.

Naslov vaše strani, vključno z opisom in ključnimi besedami, vam pri podjetju Nova Vizija (www.inetia.com) vpišejo v cca. 800 najbolj poznanih tujih in domačih imenikov ter iskalnikov ter v veliko povsem ozko usmerjenih portalov. Cena storitve je 3.900 SIT + DDV. Brezplačno si lahko vpišete vašo stran v 261 imenikov in iskalnikov na naslovu http://searchthewww.net/slo/vpis/tuji.html ali pa na strani Submit Away (www.submit-away.com), kjer boste obrazec za vpis izpolnili samo enkrat, vendar boste morali vsak vpis posebej potrditi.

<okvir>
Ključni slovenski imeniki in iskalniki

 • MatKurja www.matkurja.com
 • Slowwwenia www.slowwwenia.com
 • Eon www.eon.si
 • Najdi.si www.najdi.si

Manjši slovenski imeniki in iskalniki

 • Avenija www.avenija.com
 • Spletni imenik Slovenije – SIS www.sis.si
 • Aaunique www.aaunique.com
 • Carantania portal.carantania.com
 • Krajnc.net www.krajnc.net
 • Oloplan www.oloplan.com

Najpomembnejši tuji imeniki in iskalniki

 • Yahoo www.yahoo.com
 • AltaVista www.altavista.com
 • Google www.google.com
 • Excite www. excite.com
 • Lycos www.lycos.com

</okvir>

Objavljeno v reviji Moj mikro

Zaznamki

Dodaj odgovor

Your email address will not be published.

top