Internet in televizija najvplivnejša medija letošnjih volitev

volitveiPROM je v sodelovanju z raziskovalno družbo Valicon med 10. in 14. septembrom izvedel spletno anketo na temo letošnjih parlamentarnih volitev. Raziskava je med drugim pokazala, da sta internet in televizija v primerjavi z letom 2004 najbolj povečala svoj vpliv na odločitev volivcev in volivk. Kar 45 odstotkov uporabnikov spleta je namreč odgovorilo, da internet veliko bolj vpliva na njihovo odločitev kot pred štirimi leti, za televizijo pa se je izreklo 40 odstotkov vprašanih. Spletna anketa je zajela vzorec 1434 uporabnikov spleta.

V primerjavi z lanskoletnimi predsedniškimi volitvami se je tudi letos pokazalo, da skoraj tri četrtine uporabnikov spleta ni obiskalo nobene od uradnih spletnih strani strank kandidatk na parlamentarnih volitvah. Med obiskovalci teh spletnih strani pa so bile največ pozornosti deležne parlamentarne stranke.


Vir: Valicon/Iprom, spletna anketa 10.9.-14.9.2008; n=1434.

Slika: Spremembe vpliva medijev glede na 2004. Anketno vprašanje: Prosimo, ocenite, v kolikšni meri različni mediji vplivajo na vašo volilno odločitev v primerjavi z volitvami 2004.

Pri odnosu volivcev do različnih oblik navzočnosti na internetu je kar 60 odstotkov vprašanih izrazilo naklonjenost temu, da ima vsak kandidat vsaj svojo predstavitveno spletno stran. Za večino anketirancev (60%) je uporaba različnih oblik prisotnosti na internetu s strani kandidatov ali strank za nabiranje glasov sprejemljiva.

Ljubljana, 17. 9. 2008

Zaznamki

Dodaj odgovor

Your email address will not be published.

top