Najdi.si tudi z video oglasi

Spletni iskalnik Najdi.si je predstavil nov oglasni format – video oglas. Najdi.si video oglasi omogočajo enostavno integracijo televizijskih spotov v spletne oglase ter tudi celostranski ogled video oglasov. Slednje prinaša spletnim oglaševalcem ključne elemente televizijskega oglaševanja, obogatene z interaktivnostjo, ki jo ponuja izključno internet. (aNET)

Dodaj odgovor

Your email address will not be published.

top