Najdi.si tudi z video oglasi

Spletni iskalnik Najdi.si je predstavil nov oglasni format – video oglas. Najdi.si video oglasi omogočajo enostavno integracijo televizijskih spotov v spletne oglase ter tudi celostranski ogled video oglasov. Slednje prinaša spletnim oglaševalcem ključne elemente televizijskega oglaševanja, obogatene z interaktivnostjo, ki jo ponuja izključno internet. (aNET)

Radoš Skrt

Mag. Radoš Skrt je specialist za Google in Facebook oglaševanje ter za optimizacijo spletnih strani (SEO). Je redni predavatelj na seminarjih in konferencah, ki obravnavajo tematiko internetnega marketinga.

V okviru svojega podjetja Nasvet.com je organiziral je tudi že več kot 50 seminarjev s področja internetnega marketinga (več na http://seminarji.nasvet.com).

Radoš Skrt je od leta 2016 tudi mednarodno certificirani DIMAQ master trener. Njegovo podjetje Nasvet.com ima že vrsto let status Google Partner ter pridobljene naslednje Googlove certifikate: Search Advertising, Mobile Advertising, Video Ads, Display Advertising, Shopping, Digital Sales.

Kliknite za podrobnejši opis referenc.

Dodaj odgovor

Your email address will not be published.

top