Varstvo podatkov in zakonodaja

varstvo podatkovVarstvo podatkov se navezuje predvsem na Zakon o varstvu osebnih podatkov. Ta načelno določa, da je varstvo osebnih podatkov namenjeno preprečevanju nezakonitih ter neupravičenih posegov v informacijsko zasebnost posameznika na vseh področjih, ki so relevantni zanj. Prav tako pa zakon določa, da je na ozemlju Republike Slovenije prav vsakemu posamezniku zagotovljeno varstvo osebnih podatkov, in sicer ne glede na državljanstvo in prebivališče. Glavni smisel varstva podatkov je torej varovanje pravic posameznika, na katerega se posamezni podatki nanašajo.

Obdelovanje osebnih podatkov le ob določitvi z zakonom
Osebni podatki se lahko obdelujejo pod pogojem, da je njihova obdelava določena z zakonom. Poleg tega pa lahko tudi pod pogojem, če ima upravljalec zbirke podatkov pisno privolitev posameznika. Posebej pa je potrebno izpostaviti tudi to, da za pravne ali fizične osebe, ki opravljajo javno službo ali dejavnost po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, velja, da lahko že neposredno na podlagi omenjenega zakona obdelujejo osebne podatke oseb, s katerimi so v pogodbenem razmerju. Tudi tu moramo pripomniti, da le v primeru, če gre za osebne podatke, ki jih potrebujejo za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali pa za uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja.

Tovrstna ureditev pa je drugačna za državne organe, organe lokalnih skupnosti in tudi nosilce javnih pooblastil. Ti namreč lahko obdelujejo le tiste osebne podatke, za katere je tako določeno z zakonom. Vsak posameznik, za katerega se obdelujejo osebni podatki, pa mora biti predhodno pisno seznanjen, in sicer z namenom obdelave podatkov, njihove uporabe in tudi časom shranjevanja.

Prijava informacijskemu pooblaščencu
Tisti, ki meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo nezakonito, lahko v povezavi s tem podajo prijavo, in sicer informacijskemu pooblaščenci. Še pred tem pa lahko posameznik v razjasnitev dejanskega stanja zahteva seznanitev z lastnimi osebnimi podatki pri upravljalcu. Pod določenimi pogoji pa lahko zahteva tudi dopolnitev, blokiranje in nenazadnje tudi izbris svojih nezakonito obdelovanih podatkov.

Zaznamki

Dodaj odgovor

Your email address will not be published.

top