Varstvo osebnih podatkov

varstvo osebnih podatkovVarstvo podatkov je določeno že z ustavo, pa vendar se mogoče še nihče od nas ni tako zelo posvetil temu področju, razen, če se nam je zgodila izkušnja, da je prišlo do zlorabe oziroma do neupravičene obdelave podatkov ali pa zgolj sumimo na to. Gre za zelo zapleteno vejo, ki je vsekakor vredna poučevanja in je pomembno, da se v prvi vrsti zavedamo, da je najprej pomembno določiti okoliščine, v katerih se obdelujejo osebni podatki in šele nato sprejeti ter upoštevati ukrepe za varovanje osebnih podatkov.
Običajno so tovrstne stvari urejene z različnimi zakoni in je tudi tako urejeno varstvo podatkov. Ta zakon je seveda pomembno spoštovati, če se želimo izogniti morebitnim prekrškom, kajti vsekakršno nedovoljeno, nepooblaščeno ali drugače zlorabljeno obdelovanje podatkov druge osebe, je zakonsko kaznivo. Velikokrat morebiti nehote ta zakon prekršimo. Sploh, v primeru, da smo uradna ali pravna oseba, je pomembno, da smo pozorni in spoštujemo zakon o varstvu osebnih podatkov. To pomeni, da lahko obdelujemo podatke oseb, s katerimi smo v pogodbenem razmerju in do te mere, da izpolnimo pogodbene obveznosti.

Vsak prebivalec Slovenije ima tako pravice med katerimi je ena od najpomembnejših prav varovanje osebnih podatkov, ne glede na prebivališče in državljanstvo ter veroizpoved, izobrazbo, spolno usmerjenost, finančno stanje, spol, politično prepričanje in drugo. Zgolj s pisno privolitvijo posameznika, se lahko osebni podatki obdelujejo in tudi takrat, ko je to določeno z zakonom. V kolikor menimo, da je varstvo osebnih podatkov kršeno oziroma, se naši podatki neupravičeno obdelujejo, lahko podamo prijavo informacijskemu pooblaščencu.

Varstvo podatkov torej pomeni, da se naši podatki obdelujejo v skladu z zakonom, da se obdelujejo pošteno in v namene, za katere so posredovani oziroma razkriti. Osebni podatki, pa so podatki posameznika, obdelava teh je lahko avtomatizirana ali ročna, vendar pa le v primeru, ko je to potrebno za izpolnjevanje oziroma doseganje določenega namena.

Varstvo podatkov velja za temeljno človeško pravico in za temeljno osebno svoboščino. Te pravice pa so v večini držav garantirane z ustavo.

Evropska komisija je leta 2012 predlagala reformo na temo varstva podatkov. Namen je bil posodobiti in prenovi določbe, ki so bile že zapisane iz Direktive, ki piše o varstvu podatkov. Ta direktiva, pa je bila zapisana že leta 1995. Od tega leta, leta 1995, pa je razvoj doprinesel ogromno tehnologije, velik napredek na informacijskem in komunikacijskem področju.

Zakonodaja
Prav tako se je izjemno povečal obseg in prenos podatkov – tako osebnih kot tudi informacijskih podatkov.  Razvoj in širitev pametnih telefonov, razvoj družbenih omrežij, razvoj računalništva na splošno zahtevata prilagoditev zakonodaje, kot tudi posodobitev zakonodaje, tudi na področju varstva podatkov. Varstvo podatkov je posodobljen zakon, ki zagotavlja temelj, osnovne pravice vsakega individuuma oziroma posameznika.  Ta zakon o varstvu podatkov zahteva prav tako varstvo podatkov na področju razvoja digitalnega, virtualnega gospodarstva. Ne nazadnje zakon o varstvu podatkov zahteva podporo okrepitvi, proti boju na področju mednarodnega kriminala kot tudi terorizma.

V zakonodaji splošna uredba o varstvu podatkov zahteva tudi direktivo, ki vključuje varstvo podatkov pri najrazličnejših obdelavah, ki se dotikajo kazenskega pregona.

V uredbi varstva podatkov, so navedene temelje pravice vsakega posameznika. Na varstvo podatkov se navezujejo splošni osebni podatki. Torej če v kratkem povemo, so to podatki posameznika, kateri se obdelujejo. V uredbi o varstvu osebnih podatkov so vključene prav tako pravice, ki se nanašajo na dostop osebnih podatkov, kot tudi pravice, ki se nanašajo na popravke osebnih podatkov. Prav tako se nanašajo na to uredbo varstva podatkov tudi najrazličnejše pozabe osebnih podatkov, izbris osebnih podatkov, ne nazadnje pravice, ki se nanašajo na omejitve obdelave, pravice, ki se nanašajo na ugovore in na prenosljivost podatkov, ki so vezani na varstvo podatkov.

V uredbi pa so določene prav tako obveznosti oseb, ki so odgovorne za obdelavo osebnih kot tudi bilo katerih drugih podatkov.

Poskrbite za skladnost z GDPR uredno in se izognite visokim kaznim!

Če niste prepričani, kaj vse bi morali (še) postoriti in katere ukrepe sprejeti, da bi bilo v vašem podjetju poskrbljeno za skladnost z uredbo GDPR, nas kontaktirajte in skupaj s pravnim strokovnjakom za varstvo osebnih podatkov s katerim sodelujemo, bomo poskrbeli, da boste imeli vse urejeno..

Zaznamki

Dodaj odgovor

Your email address will not be published.

top