Kaj je naloga ter obveza upravljalcev osebnih podatkov?

Varstvo podatkov se navezuje predvsem na varstvo osebnih podatkov. Zakon o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-1 – na več mestih določa posamezne obveznosti upravljalcev osebnih podatkov. Upravljalci jih morajo povsem upoštevati. Samo na ta način se lahko zagotovi zakonita ter poštena obdelava osebnih podatkov. Upravljalci osebnih podatkov morajo osebne podatke obdelovati le v primeru, če to določa zakon ali pa da je dana osebna pisna privolitev vsakega posameznika. Prav tako morajo zagotavljati točnost, obenem pa še potrebno ažurnost osebnih podatkov. Posamezniku morajo pri tem dati informacije o obdelavi osebnih podatkov. Po izpolnitvi namena pa se morajo osebni podatki izbrisati, uničiti, blokirati ali pa anonimizirati.

V nadaljevanju morajo upravljalci osebnih podatkov zagotoviti tudi sledljivost obdelave. To v praksi pomeni možnost naknadnega ugotavljanja, kateri osebni podatki so bili komu posredovani. Prav tako pa še kdaj in tudi na kakšni podlagi. Obenem gre tu tudi za možnost ugotavljanja o tem, kdaj so bili podatki v zbirko vneseni, spremenjeni ter podobno. Upravljalci morajo obvezno sprejeti lastne notranje akte. V njih morajo vzporedno s tem predpisati tudi postopke v njih ter ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov. Treba je tudi voditi seznam oseb, ki so odgovorne za posamezne zbirke osebnih podatkov ter oseb, ki lahko obdelujejo določene osebne podatke.

Naloga upravljalcev osebnih podatkov je tudi ta, da morajo na ustrezen način zavarovati osebne podatke ter podpisati določene kataloge zbirk osebnih podatkov. Podatke iz katalogov pa morajo posredovati v register zbirk osebnih podatkov. Slednjega pa vodi informacijski pooblaščenec.

Upravljalec osebnih podatkov mora sprejeti pisni sklep o uvedbi videonadzora, prav tako mora objaviti ustrezno obvestilo, pisno seznaniti vse zaposlene, hkrati pa se mora posvetovati tudi s sindikati. Naloga upravljalca je tudi pridobiti odločbo informacijskega pooblaščenca o dovolitvi izvajanja biometrije ter z njegove strani tudi pridobiti odločbo o dovolitvi povezave zbirk z občutljivimi osebnimi podatki.

Radoš Skrt

Mag. Radoš Skrt je specialist za Google in Facebook oglaševanje ter za optimizacijo spletnih strani (SEO). Je redni predavatelj na seminarjih in konferencah, ki obravnavajo tematiko internetnega marketinga.

V okviru svojega podjetja Nasvet.com je organiziral je tudi že več kot 50 seminarjev s področja internetnega marketinga (več na http://seminarji.nasvet.com).

Radoš Skrt je od leta 2016 tudi mednarodno certificirani DIMAQ master trener. Njegovo podjetje Nasvet.com ima že vrsto let status Google Partner ter pridobljene naslednje Googlove certifikate: Search Advertising, Mobile Advertising, Video Ads, Display Advertising, Shopping, Digital Sales.

Kliknite za podrobnejši opis referenc.

Zaznamki

Dodaj odgovor

Your email address will not be published.

top