Največ časa porabimo za brskanje po spletu in prebiranje e-pošte

uporaba internetaRaziskava medijske porabe, ki sta jo novembra med slovenskimi uporabniki interneta opravila iPROM in Valicon, je pokazala, da posamezniki v delovnem tednu 39 odstotkov časa, namenjenega medijem, posvečajo internetu. Največ, 43 odstotkov časa porabijo za brskanje po spletu, 31 odstotkov pa za spletno medosebno komunikacijo, kot sta elektronska pošta in takojšnje sporočanje. Posameznim dejavnostim na internetu namenijo v povprečju od 1,5 do 2 uri na dan, medtem ko med tednom 2,4 ure namenijo poslušanju radia ter 1,7 ure televiziji.

Slika 1: Povprečna poraba v urah v delovnem dnevu in doseg medija med uporabniki

uporaba interneta
(Vir: iPROM, Valicon, spletna raziskava, november 2007, n=865)

Izsledki raziskave kažejo, da med tednom uporabniki svoj internetni čas porabijo še za ogled video novic (10%), za zabavne vsebine (9%) ter gledanje spletne televizije (7%). Prav vsi uporabniki interneta brskajo po spletnih straneh, 95 odstotkov jih gleda televizijski program, 93 odstotkov pa prebira elektronsko pošto. Video novice prek spleta gleda že 66 odstotkov uporabnikov, vendar za to v povprečju porabijo relativno malo časa (0,7 ure). Radio med tednom posluša 71 odstotkov uporabnikov, ki tej dejavnosti namenijo 2,4 ure, kar je veliko več časa, kot ga porabijo za druge posamezne medije.
Slika 2: Povprečna poraba v urah v dnevu konec tedna in doseg medija med uporabniki
uporaba interneta
(Vir: iPROM, Valicon, spletna raziskava, november 2007, n=865)

Ob koncu tedna se razmerja nekoliko spremenijo, saj uporabniki za internet porabijo v povprečju 37 odstotkov časa, znatno pa se poveča poraba video vsebin. Še posebej izstopajo spletne video vsebine, ki jim uporabniki ob koncu tedna namenijo dvakrat več časa kot med tednom. Več časa namenijo tudi DVD-jem in drugim video formatom, ki jim med počitkom od delovnih obveznosti namenijo v povprečju skoraj 2 uri na dan, televiziji pa že več kot dve uri. Najbolj se med konci tednov zmanjša delež časa, namenjenega poslušanju radia ter prebiranju elektronske pošte.

Ljubljana, 9.1.2008, Vir: IPROM

Zaznamki

Dodaj odgovor

Your email address will not be published.

top