Internetno svetovanje

Vedno več podjetij se pritožuje zaradi neučinkovitosti svojih spletnih predstavitev. Kako tudi ne, saj so vanje investirali ogromno denarja, rezultatov pa ni in ni. Razlog, da so velika pričakovanja o povečani prodaji, številnih novih strankah, učinkoviti pomociji, ipd. za številna podjetja še vedno neizpolnjene sanje, je v tem, da upoštevajo podjetja pri implementaciji spletnih projektov predvsem tehnološki in oblikovalski vidik, ne pa tudi marketinškega. Brez uporabe nekaterih marketinških elementov pa spletna stran nikakor ne more biti učinkovita.

Imate spletno stran, ki ne prinaša začrtanih rezultatov? Ali je prodaja v vaši spletni trgovini silno slaba? Ali vaši spletni oglasi ne pritegnejo zadostnega zanimanja? Ste ugotovili, da vaša e-pisma potencialni kupci niti ne preberejo? Če ste na vsaj eno izmed zgoraj navedenih vprašanj odgovorili pritrdilno, potem se nikakor ne ustrašite. Niste namreč edini. Upam si trditi, da bi vam družbo delalo več kot tri četrtine slovenskih podjetij, ki imajo spletno stran na internetu. Razlog za povsem zgrešene internetne nastope je potrebno iskati v preskromnem znanju marketinških strokovnjakov in vodstvenih delavcev, ter v neupoštevanju interneta kot novega medija, saj se metode klasičnega trženja enostavno prenašajo na internet, pri tem pa ne upoštevajo zakonitosti in lastnosti interneta. Dejstvo je, da morajo še tako dobri marketinški strokovnjaki spoznati, da so trženjski prijemi v virtualnem svetu, drugačni kot v realnem. Brez potrebnega znanja, ne bodo znali izkoristiti vseh prednosti in vsega potenciala, ki ga ponuja internet. Spletno trženje lahko pomembno poveča učinke tradicionalnega trženja, kar pa ne pomeni, da s tem izrine metode tradicionalnega trženja. Oba načina imata svoje prednosti, s kombinacijo obeh pa lahko podjetja dosežejo optimalne rešitve in sinergijske učinke.

K slabšim rezultatom spletnih predstavitev prispevajo tudi popolnoma stihijski pristopi, saj se v podjetjih velikokrat odločijo za predstavitev na internetu predvsem zaradi tega, ker naj bi bilo to moderno ali pa zaradi tega, ker jim je spletno stran za nekaj dodatne žepnine pripravljen narediti sin enega izmed vodstvenih delavcev. Takšni pristopi so seveda že vnaprej obsojeni na neuspeh, saj podjetja sploh nimajo začrtanih ciljev, ki jih želijo na internetu doseči, kaj šele strategij, ki bi bile potrebne za dosego teh ciljev. Odnos do interneta je v takšnih okoljih naravnost podcenjujoč, saj ga ne obravnavajo kot nov medij, novo tržno okolje in kot nov distribucijski kanal, niti ne poznajo prednosti, ki jih lahko poslovanje na internetu prinese.

Vsem tistim, ki načrtujejo, da se bodo v kratkem pojavili na internetu in vsem tistim, ki že imajo svojo spletno stran in ne dosegajo rezultatov, ki so si jih želeli, priporočamo da se povežejo z enim zmed podjetij, ki se ukvarjajo z internetnim svetovanjem. Svetovalci vam bodo pomagali vključiti spletno poslovanje in trženje v vse poslovne procese podjetja in določiti strategije vašega podjetja na poti v internet tako, da boste lahko s pomočjo interneta povečali prodajo, znižali stroške, učinkovito promovirali svojo dejavnost ipd. Da pa bi bilo sodelovanje med spletnimi strokovnjaki in vami čimbolj učinkovito in uspešno, je priporočljivo, da si vaše internetno-trženjsko znanje poglobite z obiskom tečajev, seminarjev in spletnih mest, ki ponujajo izobraževalne vsebine z omenjenega področja ter seveda s preučevanjem ustrezne strokovne literature.

V Sloveniji lahko podjetja, ki se ukvarajo z internetnim svetovanjem preštejemo na prste ene roke. Poleg samega svetovanja, se vsa podjetja ukvarjajo tudi z organizacijo seminarjev in delavnic s področja e-poslovanja in internetnega marketinga. Toplo vam priporočamo oglede njihovih spletnih predstavitev, saj boste lahko na njih našli ogromno število člankov, praktičnih nasvetov in ostalih koristnih informacij, ki vam kar vam bo precej pomagalo pri izboljšanju osnovnega znanja. Prodobljeno znanje bo tudi dobra osnova in opora pri razgovorih s spletnimi strokovnjaki in pri postavljanju pravih zahtev, saj boste poznali možnosti, ki jih ponuja internetna tehnologija.

Svetovalna podjetja
Eden najvidnejših strokovnjakov v Sloveniji s področja marketinga in poslovanja podjetij na internetu je prav gotovo Rober Rolih. Njegovo podjetje Uspeh d.o.o. (www.uspeh.com) se ukvarja predvsem s postavitvijo strategij in konceptov nastopa na internetu. Svetujejo vam, kako lahko maksimalno izkoristite internet in e-pošto za graditev svoje blagovne znamke, ustvarjanje zaupanja pri kupcih, povečanje prodaje in nižanje stroškov. Na njihovo mesečno e-publikacijo, ki ponuja praktične nasvete s področja marketinga in e-poslovanja ter ideje za boljši marketing in povečanje učinkovitosti spletne strani, je naročenih več kot tri tisoč naročnikov. Vsako leto organizirajo več delavnic, kjer pomagajo podjetnikom in managerjem pri pridobivanju znanj s področja marketinga in e-poslovanja. Udeleženci seminarjev in delavnic spoznavajo tudi praktične strategije podjetij, ki najbolj učinkovito izkoriščajo internet.

Pri integraciji sodobnih marketinških metod in pristopov v trženje in poslovanje vašega podjetja, vam lahko pomagajo tudi ustanovitelji ter sodelavci podjetja GuerriCom d.o.o. Bolj kot samo ime podjetja, je znana njihova blagovna znamka Marketing-On.net. V njihovem brezplačnem marketinškem informacijskem centru, ki se nahaja na naslovu www.marketing-on.net, lahko najdete ogromno koristnih informacij o gverilskem marketingu, praktično-uporabne članke in nasvete s področja spletnega trženja, informacijskega in gverilskega marketinga ter študije in praktične primere učinkovitih marketinških strategij. V podjetju GuerriCom so se še posebej poglobili v uporabo nekonvencionalnih marketinških metod (trženje s privoljenjem, virusi marketing), ki nadgrajujejo klasično oglaševanje s povečano učinkovitostjo, nižjimi stroški in dostopajo do strank tako, da si tega celo želijo. Med izobraževalnimi programi, ki jih tržijo velja omeniti predvsem naslednja: uporaba spletnega trženja za povečanje marketinške učinkovitosti podjetja, upravljanje in gradnja odnosov s strankami, pristop informacijskega in gverilskega marketinga.

Spletna stran društva za razvoj e-poslovanja in marketinga – Nasvet (www.nasvet.com) je poleg strani Marketing-On.net, daleč najbogatejša z vsebino in strokovnimi prispevki. Preberete lahko več kot 40 člankov, ki pokrivajo naslednja področja: spletno oglaševanje, internetni marketing, CRM, medpodjetniško poslovanje, intranet in trgovino na internetu. Kot pravijo v društvu, nameravajo v letu 2002/3 pripraviti več seminarjev na katerih bodo lahko udeleženci pridobili znanje s številnih področij poslovne uporabe interneta: Uporaba intraneta v podjetjih, Internetni marketing, Učinkovito poslovanje s pomočjo interneta, Kako do učinkovite spletne trgovine, Oglaševanje na internetu, e-CRM – upravljanje odnosov s strankami, Novi pristopi v trženju na internetu: e-mail marketing, virusni marketing. Društvo Nasvet vabi vse tiste, ki so kakorkoli povezani z internetom ali pa tiste, ki jih zanimajo razsežnosti poslovne rabe interneta, da se včlanijo v društvo. S plačilom letne članarine, ki se giblje od 2.500 SIT za študente do 20.000 SIT za pravne osebe, je vsak član deležen številnih ugodnosti in dodatnih popustov pri svetovanju, pri izdelavi trženjsko-komunikacijske strategije, pri udeležbi na seminarjih in delavnicah, itd.

Seminarji, konference, projekti
Spletna agencija Central Iprom (www.centraliprom.com), ponuja na svojih izobraževalnih straneh vsebino, ki je namenjena predvsem oglaševalcem, vodilnim delavcem na področju oglaševanja in medijev ter delavcem, ki se ukvarjajo z marketingom. Na kratko so predstavljene možnosti oziroma potenciali interneta kot medija za oglaševanje. Podobno vsebino, z dodatkom z raziskav s področja spletnega oglaševanja, ponuja tudi podjetje Httpool (www.httpool.si), ki je vedno bolj aktivno tudi na področju izobraževanja. Tako bodo v sodelovanju z Gea College (www.pic.gea-college.si) że tretjič pripravili izobrażevalne dneve na področju e-poslovanja in e-marketinga. Šestdnevni seminar z delavnico, ki se bo pričel v četrtek, 7.11.2002, bo vodil Luka Kogovšek, ki je eden najvidnejših slovenskih praktikov spletnega oglaševanja in promocije. Na seminarju bodo sodelovali tudi predavatelji iz podjetij, oglaševalskih agencij, spletnih medijev in trżno-raziskovalnih hiš. Slušateljem bo predstavljena uporabnost oglaševanja na internetu za njihovo marketinško in poslovno okolje. Prikazano bo tudi kako nove nastajajoče tehnologije vplivajo na poslovno okolje podjetja, kako integirirati internet v obstoječo marketinško strategijo podjetja, kako razviti in učinkovito uporabljati e-marketinško strategijo, itd.

Zelo zanimivega projekta digitalnega opismenjevanja so se lotili pri Mobitelu. Mobilatorij (www.mobilatorij.org) je prvi projekt take vrste v Sloveniji in eden izmed redkih v svetu. Namenjen je digitalnemu izobraževanju uporabnikov s področja sodobnih tehnologij in telekomunikacij. Program izvajajo v posebej izdelanem visokotehnološkem transportnem kontejnerju, ki deluje kot mobilna učilnica, s katero potujejo po cesti in železnici v različne regije, vasi in mesta v Sloveniji. Med drugim lahko vsi obiskovalci pridobijo znanja tudi iz naslednjih področij: baze podatkov na internetu, osnove interneta, iskanje vsebin na internetu, varnost na internetu, kultura elektronske pošte, oblikovanje dobrih spletnih strani, itd.

V Sloveniji je vsako leto kar nekaj konferenc s področja informacijskih tehnologij in marketinga, vendar na njih redkokdaj srečamo vsebine, ki bi se ukvarjale z obema področjema hkrati. Zato je hvalevredno, da se bo 23. in 24. januarja 2003 odvijala v Portorožu konferenca z naslovom Poslovna raba interneta. Konferenca, ki jo pripravlja Gospodarski vestnik, je priložnost, da se seznanite s storitvami in možnostmi, ki vam jih ponuja internet pri predstavitvi vašega podjetja in pri komunikaciji s strankami. Spoznali boste lahko razsežnosti uporabe internetne tehnologije v poslovne namene. Med drugim bodo predstavljene učinkovite internetne predstavitve in rešitve, orodja za spremljanje in analizo obiskovalcev interneta, možnosti plačevanja naročenih izdelkov prek interneta ter seveda najnovejši tehnološki dosežki na področju interneta.

Objavljeno v reviji Gospodarski vestni, priloga I&T,oktober 2002

Radoš Skrt

Mag. Radoš Skrt je specialist za Google in Facebook oglaševanje ter za optimizacijo spletnih strani (SEO). Je redni predavatelj na seminarjih in konferencah, ki obravnavajo tematiko internetnega marketinga.

V okviru svojega podjetja Nasvet.com je organiziral je tudi že več kot 50 seminarjev s področja internetnega marketinga (več na http://seminarji.nasvet.com).

Radoš Skrt je od leta 2016 tudi mednarodno certificirani DIMAQ master trener. Njegovo podjetje Nasvet.com ima že vrsto let status Google Partner ter pridobljene naslednje Googlove certifikate: Search Advertising, Mobile Advertising, Video Ads, Display Advertising, Shopping, Digital Sales.

Kliknite za podrobnejši opis referenc.

Dodaj odgovor

Your email address will not be published.

top