Obogateni (rich media) spletni oglasi

Vse več spletnih oglaševalskih akcij v Sloveniji temelji na gradnji blagovnih znamk in uporabi obogatenih (rich media) spletnih oglasov. Večje oglasne površine ter možnost uporabe mutimedijskih in interaktivnih dodatkov dajejo izdelovalcem naprednih spletnih oglasov veliko kreativne svobode, kar se največkrat rezultira v večji atraktivnosti omenjenih oglasov in posledično tudi v večji odzivnosti uporabnikov, ki jo merimo s stopnjo kliko na oglase.

inetia
Izdelava spletnih strani – Inetia.com

 

Napredni oglasi doma in po svetu
V zadnjih letih je bila za spletne oglaševalske trge značilna rast obogatenih (rich-media) oglasov. Raziskovalno podjetje eMarketer (www.emarketer.com) poroča, da se v letu 2004 proračun za tovrstne oglase povišal za 37% in da lahko pričakujemo v naslednjih treh letih vsaj 25% povečanje na letni ravni. V letošnjem letu naj bi iztržek od obogatenih spletnih oglasov prvič presegel milijardo dolarjev. Leta 2009 bi se naj na tem področju spletnega oglaševanja obrnilo že skoraj štiri milijarde dolarjev letno. DoubleClick (www.doubleclick.net) poroča, da so v tretjem četrtletju letošnjega leta servirali preko svojega omrežja v ZDA že 43% naprednih oglasov. V Evropi, Aziji in ostalih celinah se je delež naprednih oglasov glede na lansko leto skoraj podvojil in znaša že 47%. Pozitivne trende je moč zaznati tudi pri merjenju učinkovitosti omenjenih spletnih oglasov. Povprečna stopnja klikov se je namreč po obdobjih stalnega padanja končno ustalila in znaša 1,17%, kar je nekajkrat več kot odzivna stopnja klasičnih oglasov, ki v povprečju dosegajo 0,2 %. DoubleClickovo poročilo navaja, da so po velikosti med vsemi serviranimi oglasi daleč pred vsemi klasične pasice velikost 468×60, ki zavzemajo četrtinski delež, sledijo leader-boardi (728×90) z 9,3 odstotki.

Po mnenju Grege Stritarja, vodje razvoja na Httpoolu, obstaja veliko razlogov, ki so pripeljali do tako velike popularnosti naprednih oglasov:« Obogateni oglasi boljše komunicirajo s potencialnimi strankami in dosegajo kar petkrat višje stopnje odzivnosti kot klasični oglasi. Obogateni oglasi omogočajo uporabnikom bolj globoko izkušnjo, saj so veliko bolj interaktivni. Poleg tega na nek način spominjajo na televizijske oglase in kot taki gradijo na zavedanju blagovne znamke.»

Simon Cetin, direktor podjetja Iprom, ki se ukvarja s celovitimi spletnimi medijskimii in tehnološkimi rešitvami na področju oglaševanja s spletnimi oglasi, pravi, da so s storitvami na področju oglaševanja z naprednimi spletnimi oglasi v letu 2004 ustvarili 25 odstotkov prihodkov. »Večji del prihodkov – 60 odstotkov bomo kljub rasti uporabe naprednih oglasov ustvarili s storitvami, povezanimi z načrtovanjem, organizacijo, izvedbo in ovrednotenjem klasičnih spletnih oglaševalskih akcij. Delež ostalih storitev, povezanih z oglaševanjem s spletnimi oglasi in drugimi oblikami digitalnega marketinga bo predstavljal 15 odstotkov Ipromovih prihodkov«, pojasnuje Cetin.

Velika odzivnost obogatenih oglasov
Napredne rešitve spletnih oglasov dosegajo v primerjavi s klasičnimi oblikami tudi v Sloveniji nekajkrat višjo učinkovitost. Tako npr. dosegajo formati Media Iprom v povprečju več kot 40-krat boljšo neposredno odzivnost kot klasični spletni oglasi in več kot 17-krat boljšo odzivnost kot raztegljive izpeljanke klasičnih spletnih oglasov. Povprečni neposredni odziv na formate Media Iprom je v prvi četrtini leta 2004 znašal 4,094 odstotka. Znatno nižji je bil odziv uporabnikov na klasične oglase. Neposredni odziv na najbolj uveljavljeno dimenzijo klasičnega oglasa (velikosti 468×60 pik) se je v povprečju sicer povečal na 0,098 odstotka v primerjavi z 0,064 odstotka v zadnjem četrtletju leta 2003. Povprečni odziv na raztegljive izpeljanke klasičnega oglasa pa je znašal 0,239 odstotka v primerjavi z 0,316 odstotka četrtletje poprej.

Pri konkurenčni spletni mreži Httpoolu so med objavljanjem obogatenih oglasov ugotovili, da dosegajo boljšo odzivno stopnjo kombinirane oblike obogatenih in klasičnih oglasov, kjer se npr. rich-media oglasi prelivajo v klasično pasico. Glede konkretnih številk nam je Stritar povedal naslednje: »Povprečne odzivnosti (klik stopnja) obogatenih oglasov so se v letu 2004 gibale okrog 5%. Za primerjavo naj poudarim, da so povprečne odzivnosti na klasične pasice okrog 0,4%. Dvanajstkrat višja odzivnost obogatenih oglasov vsekakor opravičuje investicijo v tovrstno oglaševanje.«

Kako poteka ustvarjanje naprednih oglasov v praksi?
Napredni spletni oglasi so v Sloveniji še na začetku svoje poti, zato je razumljivo, da podjetja še niso seznanjena z vsemi možnostmi, ki jih prinašajo. Prvi sestanek z naročnikom oglasa je zaradi tega ponavadi namenjen predstavitvi različnih oblik oglaševanja.

Med naprednimi spletnimi oglasi sta trenutno popularni predvsem dve obliki: razširljiva pasica in lebdeči oglas (ang. floating ad). Uporaba pop-up in pop-under oken se je v zadnjem času močno zmanjšala, saj nova generacija spletnih brskalnikov blokira skripte, ki samodejno odpirajo okna. Tomaž Leban, oblikovalec pri Inetia.com, pravi, da se je v praksi, kot učinkovit prijem izkazala kombinacija dveh vrst oglasov. »Za naročnika KMAG d.d. smo npr. oblikovali lebdeči oglas za avtomobil Kia Picanto, ki se zapelje čez ekran. Ko se je prvi del oglasa odvrtel, se je v spodnjem desnem delu ekrana pojavil oglas-opomnik, ki je vabil k sodelovanju v nagradni igri. Kljub temu, da je oglas ostal na strani, uporabnika pri njegovem pregledovanju ni oviral.«

Zoran Savin, kreativni direktor v podjetju Sonce.net meni, da ni ustvarjanje naprednih oglasov v bistvu nič drugačno kot ustvarjanje visoko kreativnih rešitev v drugih medijih. »Če gre kje iskati razlike, je to v konstantnem spreminjanju medija, ki se tako tehnološko kot na nivoju uporabe konstantno spreminja in s tem postavlja vedno nove okvire za kreativne rešitve. Dober spletni kreativec mora zato zelo dobro poznati medij na katerem deluje in vse njegove lastnosti, ki se spreminjajo takorekoč na dnevni bazi.«

Tako kot pri drugih kreativah je seveda rezultat ustvarjanja odvisen od kvalitetnih in dovolj dobro razdelanih ciljev, dobre kreativne ekipe, pogumnega naročnika in višine časa in sredstev, ki jo taki rešitvi lahko namenimo. Pri ustvarjanju oglasov in iskanju primerne kreativne rešitve je priporočljivo, da se v določene faze pri nastajanju oglasa vključi tudi širši krog zaposlenih. »V naši agenciji denimo veliko časa posvetimo ravno kreativnemu razmišljanju, v katerega so vključeni takorekoč vsi zaposleni. Zaradi konstantnega spreminjanja okolja je namreč zelo pomembno, da so v kreativo vključeni vsi, ki tako ali drugače poznajo razvoj svojega področja. Tako kreativni presežek lahko v isti meri pride s strani programerja kot s strani copywriterja ali kogarkoli drugega«, izpostavlja pomembnost sodelovanja večjega števila zaposlenih Savin.

Iskanje kreativnih rešitev za enostavnejše oblike oglasov (npr. pasica dimenzije 468×60) je celo dostikrat težje, saj so kreativci omejeni tako s tehnologijo kot tudi z velikostjo oglasnega prostora. Da niti ne omenjamo tega, da je v poplavi klasičnih pasic že težko iznajti kaj novega in tako bistveno bolj pritegniti pozornost uporabnikov. Zaradi je zmotno razmišljanje številnih naročnikov, da se nivo kreative bistveno razlikuje po oblikah oglasov. Dober primer so denimo sponzorirane povezave, ki so gotovo najpreprostejša oblika nekega spletnega oglasa, a zato nič manj zahtevne iz vidika kreativne zasnove. Kot so pokazale že mnoge raziskave (v okviru sistemov AdWords, Overture in podobnih) je stopnja klika na take povezave zelo odvisna od oglasa samega. Kreativa je torej v tem primeru skrita v tekstu, kjer je načinov podajanja gotovo veliko, zbrati najprimernejšega pa je zelo težko.

Izbira formata oglasa je v največji meri odvisna od ciljev oglaševanja. »Naročniku vedno predlagamo, da kar se da najbolje opiše njegove cilje in želje, rešitev (format in obliko oglasa denimo) pa prepusti kreativnemu mletju naše ekipe. Velikokrat se namreč zgodi, da je rezultat visoko kreativnega razmišljanja tudi klasični oglas ali kakršni koli drugi format oglasa, ki kar se da najbolj podpre idejo. Seveda pa so napredni oglasi zelo zanimivi zato, ker vsekakor ponujajo široko področje v okviru katerega se lahko kreativna rešitev giblje. Taka rešitev je potem praviloma boljša in zato opaznejša, kar je vsekakor cilj vsake akcije«, pojasnjuje Savin. Lebdeči oglasi so tako npr. zelo primerni za gradnjo ali utrjevanje blagovne znamke, saj sama dinamika oglasov in vključevanje animacije, videa in zvoka bogatijo uporabniško izkušnjo in povečajo zapomljivost akcije.

Tomaž Leban pravi, da lahko dosežemo večjo učinkovitost oglasov z vključitvijo aktivnega sodelovanja uporabnikov. »Pojavlja se vedno več oglaševalskih akcij, kjer lahko v samem oglasu odigramo enostavno igro, oblikujemo elektronsko voščilnico po meri, izbiramo barvo avtomobila in podobno. Po drugi strani lahko z oglasi neposredno pridobivamo kontakte. Oglas nadgradimo z obrazcem, kamor uporabniki vpišejo svoj naslov za sodelovanje v nagradni igri, za prejetje brezplačne brošure, prospekta. Za povečevanje prodaje se pogosto uporabljajo razširljivi oglasi in opomniki, ki obiskovalce vabijo da nanje kliknejo in preko ciljne spletne strani opravijo nakup.«

Napotki pri izdelavi oglasov
Po opredelitvi ciljev in izbire formata oglasa sledi iskanje kreativne rešitve in oblikovanje oglasa. Kljub temu, da so kreativne rešitve zelo specifične in prilagojene vsakemu naročniku posebej, se je do sedaj uveljavilo nekaj pravil, ki jih je pri izvedbi spletnih oglasov modro upoštevati:

  • dimenzije oglasa naj ne bodo pretirane, saj povzročajo pri počasnejših računalnikih zatikajočo se animacijo, hkrati pa prekrivajo velik del vsebine strani;
  • čas trajanja naj bo od 5-10 sekund, daljše predvajanje lahko postane moteče;
  • na vidnem mestu in dovolj velik mora biti gumb 'Zapri', s katerim je mogoče oglas v vsakem trenutku prekiniti;
  • prevladuje naj vektorska grafika, ki optimizira čas nalaganja na slabših povezavah;
  • primerno mesto za postavitev oglasa so deli strani z besedilom, na tem področju bo oglas najbolj opazen;
  • vsebina naj v nobenem primeru ne bo žaljiva za obiskovalca, vsekakor pa ne škodi ščepec duhovitosti oz. humorja;
  • iz oglasov naj bo jasno razvidno kaj se bo zgodilo, ko bomo kliknili na njih; vsebina oglasov nikakor ne sme zavajati uporabnikov.
     

Katerim stvarem se je potrebno izogibati?
Pri oblikovanju oglasov, je koristno upoštevati tudi raziskave, ki preučujejo odnos uporabnikov in njihove preference do oglasov. Raziskava podjetja Dynamic Logic, ki se je ukvarjala s preučevanjem vpliva različnih oglasnih oblik na uporabnike je ugotovila, da imajo uporabniki najmanjši odpor do klasičnih oglasov in spletnih nebotičnikov, daleč najbolj pa jim gredo na živce pop-up okna. Tudi skupna raziskava podjetij eBay in Yahoo, ki je preučevala vpliv različnih elementov spletnih oglasov, ki vplivajo na uporabnikovo vedenje, je prišla do podobnih ugotovitev in oblikovalcem svetovala, da se naj izogibajo tistim oblikam in elementom v spletnih oglasih, ki vzbujajo pri uporabnikih največ negativnih čustev: pop-up oglasom, vsem tistim oglasom, ki zahtevajo daljši čas nalaganja, oglasom, ki s sporočili zavajajo uporabnike h kliku, oglasom ki se pomikajo čez uporabnikov zaslon in ga motijo pri pregledovanju strani in vsem tistim oglasom, ki vključujejo ušesom neprijetne zvočne elemente.

 

Kateri elementi spletnih oglasov povzročajo negativne občutke pri uporabnikih? delež negativnih ocen
pop-up oglasi 95%
oglasi, ki zaradi svoje velikosti povzročijo počasno nalaganje spletne strani 94%
oglasi z zavajajočo vsebino (klik na oglas pripelje uporabnika na spletno stran z vsebino, ki je v nasprotju z njegovimi pričakovanji) 94%
oglasi, ki jih ne moremo zapreti 93%
oglasi iz katerih ni moč razbrati njihovega vsebinskega pomena 92%
oglasi, ki se nenadzorovano pomikajo po uporabnikovem zaslonu 92%
oglasi, ki zavzamejo skoraj celotno vidno površino zaslona 90%
utripajoči in migetajoči oglasi 87%
lebdeči oglas, ki se »sprehodijo« čez spletno stran 79%
oglasi, s hrupnimi zvočnimi efekti 79%
Vir: www.useit.com  

 

Jakob Nielsen, pionir internetnega marketinga, pravi, da uporabniki dobesedno sovražijo pop-up oglase. Zaradi njihovega velikega števila in velike motnje, ki jo povzročajo med brskanjem po spletu, se je med uporabniki in pop-up oglasi razvila prava vojna. Prvi jim z uporabo različnih programov skušajo preprečiti, da bi se sploh prikazali, drugi pa si vseskozi izmišljajo nove načine in finte, da bi se lahko prikazali na uporabnikovem zaslonu. Delež uporabnikov, ki uporabljajo programe za preprečevanje prikazovanja izkočnih oken, se je od aprila lanskega leta do danes povečal iz 26% na 70%. Tako velika rast je še en dokaz več, kako nadležni so postali pop-up oglasi v zadnjem času. Nielsen na svoji spletni strani (www.useit.com) navaja, da bi naj imelo več kot 50% uporabnikov slabo mnenje o oglaševalcih, ki oglašujejo s pop-up oglasi. Zaradi teh za oglaševalce skrb vzbujajočih podatkov, bodo morali oglaševalci temeljito premislit, če se jim še splača oglaševati s tako nepriljubljeno obliko oglasov, ki lahko povrh vsega vplIvajo še na negativno podobo podjetja v javnosti.

Raziskan odnos Slovencev do večpredstavnih spletnih oglasov
Do podobnih ugotovitev je prišla tudi raziskava o odnosu internetnih uporabnikov do večpredstavnih spletnih oglasov, ki sta jo izvedla Iprom in CATI. Raziskava v kateri je sodelovalo prek 28.000 slovenskih internetnih uporabnikov, je obravnavala uporabniške vidike oglasov, kot so priklic posameznih oglasov glede na format in pozicijo, všečnost oglasov, odnos do trženjskih aktivnostih slovenskih uporabnikov interneta ter mnenja o večini naprednih oglasnih sporočil, prikazanih na slovenskih spletnih straneh.

Rezultati raziskave so pokazali, da je za doseganje trženjskih ciljev z večpredstavnimi spletnimi oglasi ključnega pomena kompromis med vsiljivostjo in zbujanjem pozornosti. Optimalno razmerje med vsiljivostjo in ravnjo pozornosti bi naj omogočali tisti večpredstavni oglasi, ki se na ekranu prikažejo desno spodaj. Večpredstavni spletni oglasi so v primerjavi s klasičnimi pasicami veliko bolj opazni in privlačnejši za klik. Uporabniki interneta na splošno oglaševalcem svetujejo, naj bodo večpredstavni »out off banner« oglasi ustvarjalni in zanimivi ter naj vedno vsebujejo gumb »zapri« na vidnem mestu. Uporabniki sporočajo oglaševalcem tudi to, da naj bodo spletni oglasi diskretni ter nevsiljivi. Izvajalci raziskave so ugotovili, da uporabniki pa marajo oglaševanja z nezaželeno e-pošto (spam) in pop-up oglasov, vendar pa tako večpredstavne spletne oglase kot tudi klasične oglasne pasice pogosteje razumejo kot dober vir informacij, na podlagi katerih se odločajo v prednakupnem procesu.
 

Trendi, ki prevladujejo pri oblikovanju spletnih oglasov


1. Krivulje in organske oblike

Vedno večje število spletnih oglasov vključuje krivulje ali druge organske oblike. Skoraj v vsakem profesionalno narejenem oglasu lahko namreč zasledimo loke, kroge ali pa vsaj zaobljene robove. Ta trend pomeni seveda popolno odstopanje od oglasov, ki so do nedavnega prevladovali in za katere je bila značilna uporaba kvadratov, pravokotnikov, ostrih robov, ravnih črt, ipd. Z mehkobo, ki so jo začeli poudarjati oblikovalci, se zdi, da imajo oglasi več topline in da so na oko bolj prijazni. Nenazadnje se to pozna tudi pri vedenju uporabnikov, ki so za takšne oglase bolj dojemljivi, kar pripelje tudi do večje stopnje klikov.

2. Barve
V zadnjih dveh letih je tako na spletnih straneh kot v oglasih opaziti povečano uporabo oranžne in modre barve ter seveda kombinacijo obeh barv hkrati. Omenjeni barvi se najpogosteje kombinirajo s črno, belo in z odtenki sive.

Legenda: Hex kode in RGB vrednosti
1. #ED7F09; (237, 127, 9)
2. #FF6600; (225, 102, 0)
3. #2188E0; (33, 136, 224)
4. #0066CC; (0, 102, 204)
5. #23497C; (35, 73, 124)

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Človeške podobe
Vedno več oglasov vključuje podobe ljudi in njihovih obrazov. Tako lahko naletimo na zadovoljne obraze kupcev, otroke pri igri, tajnico pri delu, ipd. Oglasi želijo s fotografijami prikazati predvsem zadovoljstvo uporabnikov pri konzumiranju oglaševalčevih produktov.

 

Ko že ravno omenjamo uporabo fotografij, vas moramo opozoriti, da jih ne smete kar tako po mili volji kopirati z interneta in jih uporabljati v javne namene. Takšno početje je namreč prepovedano! Če ste omejeni s proračunom in če želite v oglase vključiti zelo solidne fotografije (vsekakor boljše kot bi jih naredili sami), ki so povrh vsega še brezplačne, potem vam toplo priporočamo obisk strani Stock.xchng (www.sxc.hu), ki ponuja res ogromno fotografij, ki so razdeljene po številnih tematskih sklopih (umetnost, hrana, ljudje, objekti, narava,…). Čisto profesionalno narejene fotografije za katero uporabo je potrebno seveda plačati pa lahko kupite na naslednjih naslovih: corbis.com, gettyimages.com, photos.com, comstock.com, itd.

4. Teksti v oglasih
Tekstopisci spletnih oglasov uporabljajo na internetu že preizkušene metode klasičnega trženja. Večino tekstov v spletnih oglasih bi lahko uvrstili v 3 kategorije: na tekste, ki apelirajo, da je nekaj brezplačno, na tekste, ki poudarjajo prihranek, popust, udobnost in ugodnost ter na tekste, ki vas skušajo prepričati, da bo z uporabo določenega proizvoda ali pa s koriščenjem določene storitve vaše življenje postalo kvalitetnejše, lažje, bolj enostavno, varno, ipd. Besede in fraze, ki jih v oglasih najpogosteje zasledimo so: brezplačno, akcija, akcijska ponudba, ugodno, znižanje

5. Interaktivnost
Oglasi vedno bolj izkoriščajo eno izmed poglavitnih prednosti interneta pred klasičnimi mediji – interaktivnost. Z uporabo ustreznih elementov lahko oglaševalci vzpostavijo interakcijo z uporabnikom že znotraj samega oglasa (igranje igre v oglasu, vpis kontaktnih podatkov, prijava na e-novice, nadaljujejo pa jo lahko na oglaševalčevi spletni strani.

6. Velikost in oblika oglasov
Zaradi zasičenosti s klasičnimi oblikami oglasov le-ti dobesedno kričijo po večji pozornosti. Problem klasičnih oglasov, ki je povezan z njihovo majhnostjo in posledično tudi omejenimi produkcijskimi možnostmi, odpravljajo napredni oglasi, ki so nekajkrat večji, vključujejo pa lahko zvok, video in interaktivne elemente. Po velikost izstopajo predvsem celostranski oglasi, oglasni premori in zamenjave ozadja. Glede na velikost še vedno prevladujejo oglasi dimenzij 468×60, sledijo jim spletni nebotičniki 120×600, kvadrati 250×250, itd.

7. Razmerje med sliko in tekstom
Veliko oglasov se pri razdelitvi vsebine drži principa tretjin, kar pomeni, da so dve tretjini oglasa namenjene sliki in osrednjemu sporočilu, ki ga želimo z oglasom prenesti do uporabnikov, ena tretjina pa je namenjena preostalemu tekstu in gumbom oz delom na katere lahko klikamo.

8. Fonti in njihova uporaba
Razmerje med uporabo serif fontov in sans-serif se že nekaj časa preveša v korist slednjega. Kakšna je sploh razlika med omenjenima vrstama pisave? Črke serifnih pisav (npr. Times New Roman in Garamond) (zgornja polovica slike 16) imajo nogice in ostale bolj ali manj dekorativne priveske, medtem ko imajo črke v sans-serifnih pisavah (Verdana in Arial) (spodnja polovica slike 16) veliko bolj čiste linije.

Če želite tudi sami ugotoviti kateri fonti se uporabljajo v posameznih oglasih, lahko uporabite orodje na strani WhatTheFont (www.myfonts.com/whatthefont/) . Vnesti je potrebno sliko oglasa (jpeg, tif, gif ali bmp format), nakar sistem ugotovi katera pisava je bila uporabljena v oglasu (glej sliko 17). Če potrebujete kakšne ne ravno vsakdanje tipe pisav, lahko obiščite stran 1001 Free Fonts (www.1001freefonts.com), kjer boste lahko poimensko pregledali 1000 različnih vrst pisav in jih po potrebi tudi pretočili na vaš računalnik.
 

 

Tehnološka osnova
O potrebni programski opremi za izdelavo naprednih oglasov nam je Tomaž Leban iz hiše celovitih spletnih rešitev – Inetia.com, povedal naslednje:«Industrijski standard za oblikovanje naprednih oglasov predstavlja Flash, podjetja Macromedia. Omogoča združitev vseh multimedijskih začimb (grafika, animacija, zvok, video) v zaključeno celoto. Možnosti izvrševanja skript razširijo njegovo uporabnost na področje iger, spletne zabave, novejši trend so mikro-spletne strani znotraj oglasov. Podobno orodje Flashu je Shockwave, ki omogoča oblikovanje še naprednejših iger in zahtevnih multimedijskih predstavitev. Kljub temu se za oblikovanje spletnih oglasov uporablja zelo redko. V kombinaciji s Flashem ponavadi sodeluje JavaScript, ki skrbi za nadzor nad oglasom kot je odpiranje, pravilna postavitev in podobno. Za enostavnejše animacije in interaktivnost se uporablja še DHTML, ki za ogled ne potrebuje posebnega predvajalnika, kot ga npr. zahteva Flash. Uporaben je pri razširljivih pasicah in tistih pasicah, ki reagirajo, kadar na njih postavimo miškin kazalec (mouse-over).«

V procesu izdelave spletnih oglasov je koristno, da oblikovalec ve, na katerih spletnih straneh se bo oglas prikazoval, saj je namreč že med procesom oblikovanja priporočljivo upoštevati postavitev in izgled gostiteljevih spletnih strani. »Previdnost je potrebna, kadar so na strani še ostali oglasi in vnosni obrazci. Pojavi se lahko prekrivanje različnih elementov, kar negativno vpliva na uporabniško izkušnjo. Zaradi tega je nujno preizkušanje oglasa na različnih sistemih in različnih brskalnikih, preden gre v on-line objavo«, opozarja Leban in poudarja da mora imeti dober spletni oblikovalec pregled na številnimi dejavniki, ki vplivajo na končno učinkovitost oglasov in s tem tudi na naročnikovo zadovoljstvo.

Poleg upoštevanja že omenjenih dejavnikov, zahteva uspešna spletno oglaševalska akcija tudi: natančno spletno medijsko in tehnološko načrtovanje, tehnološko podporo za izvedbo akcij s ciljanjem ter standardizirana poročila o rezultatih na podlagi katerih se lahko orientiramo oziroma akcijo optimiziramo med tekom. Pogoj za uspeh akcije so tudi izkušnje in pravilno razumevanje tistega kar na internetu zares deluje.

Cene naprednih oglasov
Matija Hiti, vodja projektov v agenciji Hal interactive, pravi, da so cene spletnih oglasov bolj kot od tipa in dimenzije oglasa odvisne od same kreativne rešitve. »Točne cene lahko zato oblikujemo šele po dogovoru z naročnikom in sicer za vsak primer posebej«, pojasnjuje Hiti. Na splošno bi naj bila cena spletnega oglasa sestavljena iz dveh delov: prvi del vključuje oblikovanje kreativne rešitve oglasa, ki zajema tako vsebino kot podobo, drugi del pa samo izdelavo oglasne pasice.

 

Cenik enega izmed slovenskih podjetij za izdelavo spletnih oglasov

Načrtovanje in oblikovanje SIT
Oblikovanje kreativne rešitve sporočila oglasa in scenarija 50.000 – 150.0000
Oblikovanje podobe oglasne pasice 40.000
Izdelava oglasne pasice  
Statična oglasna pasica (gif / jpeg) 20.000
Animirana oglasna pasica (gif / swf) 40.000 – 150.000
Rich media oglas 80.000 – 250.000
Zvočna oprema oglasne pasice 10.000 – 40.000
Mali lebdeči oglas 30.000
Veliki lebdeči oglas (do 500 x 500 točk) 60.000
Raztegljiv oglas brez interakcije 100.000
Raztegljiv oglas z interakcijo 250.000
Cene ne vključujejo DDV.  

 

Prihodnost naprednih oglasov
O tem kakšni trendi bi naj na področju oblikovanja spletnih oglasov prevladovali v prihodnje, nam je Tomaž Leban povedal naslednje:« Ena izmed ključnih komponent spletnega oglaševanja v prihodnosti bo gotovo interaktivnost. Uporabniki so namreč bolj dojemljivi za oglase v katerih lahko sami sodelujejo. Od interneta pričakujejo več kot od branja časopisa ali gledanja televizije, saj so aktivno vpleteni v iskanje informacij in zahtevajo takojšnjo odzivnost. Ker med vsemi mediji edino splet omogoča aktivno uporabniško izkušnjo, bodo morali oglaševalci začeti ta potencial intenzivneje izkoriščati.«

Pomen interaktivnosti izpostavlja tudi Simon Cetin, ki navaja še nekaj dejavnikov zaradi katerih bi naj slovenska podjetja premalo izkoriščala možnost interakcije znotraj spletnih oglasov. »Podjetja se premalo posvečajo poglobljeni komunikaciji z uporabniki, spletno oglaševanje pa v veliko primerih še vedno uporabljajo na način, ki so ga vajeni s klasičnih medijev. Tržniki se premalo zavedajo dejstva, da zahteva učinkovita spletna medijska strategija nove pristope, ki inovativno izkoriščajo lastnosti in naravo interneta kot oglaševalskega medija. Realizacija uspešne spletne oglaševalske akcije zahteva nova znanja, vrhunsko tehnologijo, odlično poznavanje spletnih medijev in preizkušeno razumevanje tistega kar na internetu zares deluje.«

Leban in Cetin vidita smer razvoja naprednih oglasov tudi v vse večjem vključevanju videa (streaming video) v oglase. »Spletno oglaševanje se bo zelo približalo televizijskemu, kar je posledica razmaha širokopasovnih povezav, ki omogočajo pretok večje količine podatkov v krajšem času«, napoveduje Leban.

Lebanovim napovedim se pridružuje tudi Simon Cetin, ki pravi, da je povpraševanje po serviranju spletnih video oglasov znotraj njihove mreže vedno večje. V njihovem podjetju so na serviranje novih oblik že pripravljeni, saj so razvili takšno tehnološko osnovo, ki ne bo vplivala na motnjo uporabniške izkušnje zaradi serviranja video oglasov. »Media Iprom E TV spot je spletni video oglas, ki oglaševalcem in agencijam omogoča izvedbo učinkovitih in unikatnih spletnih oglaševalskih akcij. Kljub večji velikosti datoteke, video oglas ne ovira uporabniške izkušnje, saj se prične prenašati šele, ko se v celoti naloži spletna stran in je uporabnikova linija razbremenjena. Oglas se začne predvajati šele, ko je v celoti prenešen na odjemalčev računalnik.«

Karkoli se bo že na področju spletnega oglaševanja zgodilo, obstaja neobhodno dejstvo, da bo potrebno obiskovalcem spletnih strani ponujati vedno nove in nove izzive, kajti le tako bo njihova pozornost do spletnih oglasov ostala na dovolj visoki ravni, kar je seveda želja naročnikov in tudi samih izdelovalcev oglasov.

Moj mikro, februar 2005

Dodaj odgovor

Your email address will not be published.

top