Predstavitev podjetja na internetu

Spletna stran na internetu je dandanes pravzaprav nuja za vsa podjetja. Da bi podjetje izkoristilo, vse prednosti, ki jih ponuja internet, mora imeti natančno začrtane cilje, ki jih želi doseči in strategije za doseganje teh ciljev. Podjetje mora jasno vedeti, kaj želi z spletnimi stranmi doseči in komu so pravzaprav namenjene.

Spletne strani predstavljajo pomemben del marketinških dejavnosti podjetja, saj predstavljajo s svojo obliko in vsebinami direkten komunikacijski kanal med podjetjem in ciljnimi javnostmi. Ker so (pre)pogosto postavljene zgolj kot prevodi obstoječih tiskanih materialov, obstaja nevarnost izgube mediju lastnega marketinškega potenciala. Zaradi tega je pri snovanju spletnih strani potrebno izhajati iz jasnih marketinških ciljev in namenov, ki se lahko razlikujejo od običajnih izhodišč, uporabljenih pri klasičnem komunikacijskem spletu.

DEFINIRAJTE CILJE
Ko sprejmete strateško odločitev, da postane spletna stran pomemben del vaše trženjsko-komunikacijske strategije, se morate lotiti projekta izdelave spletne predstavitve zelo preudarno. Osnovni pogoj za uspešno izvedbo projekta je, da imate zagotovljeno podporo managementa in motiviranost vseh sodelujočih. Oblikovati morate projektno skupino, ki bo vključevala ključne člane posameznih področij v podjetju. Potencialni člani takšne skupine so lahko zaposleni kot vodje: marketinga, informatike, prodaje, kadrovsko-splošnega sektorja, proizvodnje.

Pred pričetkom iskanja najustreznejšega ponudnika za izdelavo spletnih strani, identificirajte potrebe vašega podjetja na internetu ter preučite možnosti za njihovo realizacijo. Na podlagi ugotovljenih potreb definirajte cilje, ki jih želi doseči s predstavitvijo na internetu ter svoje ciljno občinstvo. Pri tem opravilu si lahko pomagate z iskanjem odgovorov na naslednja vprašanja:

 • Kaj naj bi predstavljala spletna stran za vaše podjetje?
 • Kaj so primarni cilji vašega podjetja na internetu (promoviranje proizvodov, podpora strankam, spletna prodaja, gradnja blagovnih znamk)?
 • Kakšna je strategija za doseganje zastavljenih ciljev?
 • Katere so vaše ciljne skupine in kakšne so njihove spletne navade?

IZBIRA IZVAJALCA
Za izdelavo novih spletnih strani oz. prenovo obstoječih potrebujete dobrega in zanesljivega izvajalca, ki bo kvalitetno in pravočasno opravil želeno storitev. Podjetja, ki se ukvarjajo z izdelovanjem spletnih strani boste seveda najhitreje našli preko kakšnega imenika ali iskalnika na internetu. Pri izbiri izvajalca vam lahko pomagajo tudi prijatelji, sodelavci in znanci, ki že imajo izkušnje z izdelovalci spletnih strani. Zaupajo vam naj tako pozitivne kot negativne izkušnje. Ki so jih imeli s posameznimi izvajalci. Na ta način se lahko že vnaprej zavarujete pred morebitnimi težavami, ki bi lahko nastopile zaradi napačne izbire izvajalca. Lahko pa odprete oči in se sami sprehodite med spletnimi predstavitvami. Ustavite se pri tistih, ki so vam všeč in se pozanimajte kdo jih je izdelal. Ko boste imeli širši spisek možnih kandidatov, je potrebno za vsakega izvajalca natančno preveriti njegove reference in izkušnje pri izdelavi podobnih projektov. Nujno je, da si spletne strani, ki so jih izdelali pogledate na internetu in si tako ustvarite vsaj približno sliko o tem ali vam lahko izvajalec ponudi kakovost ter znanje, ki ga potrebujete in pričakujete.

Priporočamo vam, da izberete izvajalca, ki je uspešno zaključil vsaj pet omembe vrednih projektov. Neizkušenost izvajalcev se lahko pokaže v slabih delovnih navadah in slabih poslovnih odnosih, kar ima največkrat za posledico slabo kvaliteto izvedenih del. Če ne želite imeti kasnejših težav povezanih z vzdrževanjem strani in zagotovljanjem podpore, se kljub cenovno ugodnim ponudbam raje izognite "garažnim" izdelovalcem spletnih strani.

Pozanimajte se tudi o tem koliko ljudi ima za izdelavo spletnih strani izvajalec na razpolago. Če gre za dolgotrajen in kompleksen internetni projekt, je ta podatek zelo važen, saj se lahko v primeru enega ali dveh zaposlenih, vaš projekt zaradi bolezni pri izvajalcu ali pa njegovih dodatnih naročil bistveno upočasni. Pri izbiri izvajalca se prepričajte ali ima izvajalec v svoji ponudbi zajete vse storitve, ki bi jih potrebovali in ali je sposoben speljati projekt s kadrom, ki ga ima na razpolago.

ZBIRANJE PONUDB
Naslednji korak je proces zbiranja ponudb s strani izvajalcev, ki so prestali vašo prvo selekcijo. Za boljšo primerjavo med prispelimi ponudbami razpošljite čim bolj podrobno in natančno opredeljeno povpraševanje. Vaše podrobno opredeljene potrebe bi se lahko glasile: 30 podstrani v slovenskem jeziku, skeniranje in obdelava dvajsetih fotografij, izdelava komponente za objavljanje novic ter komponente, ki omogoča online naročanje katalogov, vzpostavitev foruma in možnost njegove administracije, postavitev vsega na strežnik, letna pogodba za vzdrževanje, …

Vsaka prispela ponudba mora vsebovati skupno ceno, priporočljivo pa je, da vsebuje tudi cene za posamezne postavke del. Obvezno mora biti razvidno ali je v tej ceni že upoštevan davek na dodano vrednost. Zaželjeno je, da je v ponudbi vključeno tudi morebitno izobraževanje vašega skrbnika spletnih strani. Izvajalec vam mora navesti tudi način plačila, rok za izvedbo projekta, garancijo za opravljena dela, način reševanja morebitnih sporov ter ostale obveznosti naročnika in izvajalca. Na podlagi preučitve vseh prispelih ponudb in tehtnega premisleka se odločite za najugodnejšega ponudnika.

IZDELAVA STRANI
Po podpisu pogodbe boste morali v predpisanem roku predati ves slikovni, tekstovni in morebitni avdio ter video material, ki bo potreben za izdelavo strani. Če materiala še nimate v formatu in obliki, ki je primerna za objavo na internetu, boste morali poskrbeti za morebitne prevode, fotografiranje, lektoriranje in prepise tekstov in slik v digitalno obliko. Izvajalec vam naj posreduje podatke o potrebni programski in strojni opremi, ki jih bo zahtevala izdelava in objava spletnih strani. V primeru neustrezne opreme in objave spletnih strani na vašem lastnem strežniku, je lahko nakup potrebne opreme precejšnji finančni zalogaj.

Izdelave spletne predstavitve se morate skupaj z izvajalcem lotiti projektno. S skupnimi močmi je potrebno zasnovati celoten načrt spletne predstavitve; od ideje, izdelave koncepta, izbire vsebin, načinih izvedbe, uporabe tehnologij, tehnične izvedbe do vzdrževanja strani. Vse se začne s pogovorom in z orisom projekta. Izvajalec si lahko za pridobivanje informacij, s pomočjo katerih bo spoznal in razumel vaše razloge za predstavitev na internetu, pomaga z anketiranjem in intervjuji znotraj vašega podjetja. Za vizualno podobo spletnih strani (navigacija, fonti, barvne sheme, logotip,…), se lahko uporabi že vaša obstoječa celostna grafična podoba podjetja, lahko pa se z izvajalcem dogovorite za popolnoma novo kreativno rešitev. Skupaj definirajte tudi aktivne elemente (npr.:on-line novice, forum, prijava uporabnikov, administrativni modul za poenostavljeno urejanje strani,…), ki bi jih naj imela spletna stran.

Na podlagi pridobljenih informacij, posredovanega materiala, dogovorjene strukture, funkcionalnosti ter grafične podobe strani, se izvajalec loti izdelave spletne predstavitve. Dobro je, če vam lahko izvajalec ponudi modularno izdelavo strani, kar pomeni, da jih je možno hitro dopolniti in nadgraditi ter, da se lahko prilagajajo in rastejo v skladu z vašimi potrebam in željami. Na tak način lahko npr. v prihodnosti na preprost način nadgradite katalog izdelkov v trgovino, dodate spletno dražbo in forum, ne da bi se pri tem morali lotiti ponovne izdelave celotne spletne predstavitve.

Če bi radi aktivno sodelovali pri sooblikovanju končne podobe predstavitve ter sproti spremljali kaj se dogaja na nastajajoči spletni strani, potem zahtevajte od izvajalca, da vam omogoči vpogled v potek projekta preko delovnega strežnika. V primeru da gre za kompleksen in dolgotrajen projekt definirajte priorite pri izvajanju del. Koristno je, da se na polovici projekta sestanete z izvajalcem in naredite zapisnik o stanju na projektu. Ugotovili boste, če poteka delo na projektu v začrtanem roku in kakšna so morebitna odstopanja.

OBLIKOVNA PODOBA
Ker je oblikovanje spletnih strani relativno novo in specifično področje oblikovanja, ki se bistveno razlikuje od klasičnega oblikovanja ''papirnih'' izdelkov, saj je močno odvisno od tehnologije in medija, na katerem se predstavlja izdelek, je nujna tesna povezova med oblikovalcem in programerjem spletne strani.

Potrebno je uskladiti interese med oblikovalci in računalničarji. Če je nekaj dobro na papirju, še ne pomeni da bo dobro tudi na internetu. Ena najpogostejših napak, ki se pojavlja pri oblikovanju spletnih strani je, da oblikovalci povsem zanemarijo vidik uporabnosti in funkcionalnosti za uporabnika, skratka, da spletne strani ne upoštevajo vprašanja ''ali je tako oblikovana stran primerna uporabniku, kateremu je namenjena''. Spletna stran mora biti namenjena hitremu, preglednemu in enostavnemu dostopu do informacij. Temu izhodišču je zato podrejeno tako oblikovalsko delo kot tudi vse tehnološke izvedbe. Najboljša rešitev je, da vam spletne strani oblikuje oblikovalec, ki je specializiran za internet.

Ko oblikovalec pripravlja predstavitev podjetja na svetovnem spletu, mora temeljito premisliti, kako naj svojo predstavitev oblikuje, saj je od njegovega dela odvisna predstava, ki jo stranke dobijo o podjetju. Napaka pri oblikovanju je namreč tista, ki zmanjšuje število povratnikov na domačo stran podjetja. Oblikovalec mora naročniku predstaviti predlog oblikovne podobe strani, ki ga mora odgovorna oseba s strani naročnika potrditi. Šele takrat lahko oblikovalec finalizira in dokončno oblikuje vse grafične elemente na spletni strani in njeno celostno podobo.


ZAKLJUČEK PROJEKTA

Po koncu izvedbenega dela projekta, se preide v fazo testiranja. V tej fazi se naj izvede tudi morebitno izobraževanje skrbika spletnih strani. Izvajalec vam mora predati končno rešitev v e-obliki, skupaj s priloženo dokumentacijo. Projekt je zaključen s podpisom primopredajnega zapisnika, postavitvijo strani na spletni strežnik ter seveda vašim plačilom. Izdelano spletno predstavitev lahko postavite na lasten strežnik ali pa se odločite tudi za gostovanje pri enem izmed ponudnikov storitev gostovanja.

PERMANENTNO NADGRAJEVANJE IN VZDRŽEVANJE SPLETNIH STRANI
Ključnega pomena za uspeh spletnih strani je, da se redno vzdržujejo in ažurirajo. Prav tako je pomembno, da se stalno prilagajajo novim tehnološkim dosežkom in standardom ter spreminjajočemu okusu uporabnikov. Vedeti morate, da se bodo potencialni in obstoječi obiskovalci vračali na strani le v primeru, da bodo našli na njih vedno svežo in aktualno vsebino.
Že pred objavo strani na internetu se odločite ali boste v bodoče sami skrbeli za ažuriranje vsebine ali pa bodo za njeno ažuriranje skrbeli pri izvajalcu. Odločitev je na eni strani odvisna predvsem od vašega znanja, časa in razpoložljivih delovnih resursov, po drugi strani pa od finančnih resursov, ki bi bili potrebni, če bi za vzdrževanje skrbel nekdo drug.

SISTEM ZA UPRAVLJANJE VSEBINE
V primeru, da nimate zadostnega znanja za samostojno vzdrževanje strani, imate pa zadostna finančna sredstva, se lahko pri izvajalcu ali kateremu drugemu ponudniku odločite za nakup sistema za upravljanje vsebine (Content Management System), ki vam bo omogočil, da boste strani na zelo enostaven način lahko vzdrževali sami. Z nakupom sistema boste lahko v okviru izdelane grafične podobe spletne strani poljubno dodajali nove informacije, popolnoma nove vsebinske sklope in skrbeli za osveževanje že objavljenih informacij. S sistemom za upravljanje vsebin je možno spletne strani kadarkoli, z relativno nizkimi stroški osvežiti in jo tudi popolnoma grafično preoblikovati, saj so vsi podatki že vnešeni, strukturirani in zapisani v podatkovne baze. Izdelava nove grafične podobe strani je ob dani vsebinski hierarhiji le vprašanje izdelave novega grafičnega vmesnika in ne zahteva nobenih programerskih posegov. Po eni strani je nakup takšnega sistema povezan z visokimi enkratnimi stroški, po drugi strani pa na daljši rok odpadejo mesečni stroški, ki bi bili povezani z vzdrževanjem vsebine.

MOŽNE TEŽAVE
Na težave pri izvedbi projekta lahko naletite tudi znotraj lastnega podjetja. Zaradi pomanjkanja interesa, motiviranosti in pripravljenosti na sodelovanje, lahko nastopijo težave že pri samem sestavljanju projektne skupine ter pri zbiranju tekstovnega in slikovnega materiala, ki bo objavljen na internetu. Težave lahko prihajajo tudi s strani oseb, ki se bojijo, da bodo izgubili osebno moč in vpliv ali od oseb, ki ne razumejo pomena novih tehnologiji. Takšne osebe lahko znatno upočasnijo izvedbo projekta in v skrajni fazi ogrozijo celoten projekt.

Pri bolj sofisticiranih projektih (B2B poslovanje, spletna trgovina), obstajajo nevarnosti tudi po samem zaključku izvedbe. Soočite se lahko z visokimi stroški vzdrževanja, izobraževanja, procesiranja naročil, trženja,… Resni problemi lahko nastanejo tudi zaradi neuspešne integracije internetnega in konvencionalnega prodajnega kanala. Potrebno je opozoriti tudi na možne probleme, ki so povezani z varnostjo (vdori in zlorabe) ter z nespoštovanjem zakonodaje.

<okvir> Luka Kogovšek iz spletne oglaševalske mreže Httpool, je mnenja, da boste z iskanjem odgovorov na spodaj navedena vprašanja sebi in izvajalcu prihranili mnogo časa in truda ter v marsičem olajšali izvedbo projekta.

POSLOVNI in KOMUNIKACIJSKI CILJI

 • Katere poslovne cilje želite doseči s spletno stranjo? – prodaja prek spleta, gradnja blagovne znamke
 • Kateri so sekundarni cilji, ki jih želite doseči s spletnimi stranmi? – obveščati uporabnike o akcijski ponudbi, objavljati promocijske materiale na internetu
 • Katera je vaša ciljna skupina? – vsi tisti, ki jih zanima …. (psihografsko), predvsem mladi ljudje v starosti od – do, uporabniki z nadpovprečnimi dohodki
 • V čem se vaše podjetje razlikuje od konkurenčnih? – SWOT analiza (prednosti, slabosti, nevarnosti, priložnosti)

 

DOJEMANJE (PERCEPCIJA)

 • Katere grafične elemente in tekste bi lahko uporabili iz obstoječega tržnega materiala? – logotip, slogan, barvna shema
 • Ali želite preko interneta s svojo ciljno populacijo komunicirati drugače kot v "realnem svetu"? – želeli bi delovati bolj moderno, zabavno, izpostaviti bi želeli možnost on-line nakupov
 • Navedite naslove oprimerljivih spletnih strani, kjer vam je všeč:
 • design strani: www….
 • navigacija: www….
 • način predstavitve vsebine: www….
 • Navedite naslove spletnih strani vaše konkurence in na kratko opišite kaj vam je všeč in kaj ne.
  • obširno informiranje o produktih: www….
  • grafične ponazoritve: www…
  • predolgo nalaganje strani: www….
  • nepregledna navigacija: www….

  AKCIJA

  • Katero primarno akcijo bi naj uporabnik na vaši spletni predstavitvi realiziral z osnovne (vstopne) strani? – prenos podatkov, iskanje, nakup, prijava na prejemanje novic
  • Kateri bistvene informacije želite ponuditi vašim obiskovalcem? – informacije o: podjetju, prodajnih artiklih, akcijskih cenah, prostih delovni mestih

  VSEBINA

  • Kateri so viri za vsebino strani? – interni časopis, tiskani katalogi,…
  • Kdo v vašem podjetju je odgovorna oseba za odobritev vsebine?
  • Ali boste vsebino spletnih strani zasnovali znotraj podjetja ali boste uporabili zunanje ponudnike?
  • Kako bo organizirana vsebina spletne predstavitve?-  imeli bomo naslednje sklope: podjetje, produkti, reference, novice, galerija slik,…

  TEHNOLOGIJA

  • Ali želite na spletni strani uporabljati posebne tehnologije (programske aplikacije)? Kaj naj omogočajo? – modul za objavo novic, vnos malih oglasov, forum,…
  • Ali boste uporabljali baze podatkov v okviru vaših spletnih strani? Jo morda že imate?
  • Ali boste na vaših straneh imeli potrebe po plačilnih transakcijah?

   

  Objavljeno v reviji Gospodarski vestnik, priloga I&T,september 2002  

  Dodaj odgovor

  Your email address will not be published.

  top