Rast B2B poslovanja

Prehod poslovanja B2B v internet je znatno pospešil njegovo rast.Razloge za hitro rast B2B poslovanja gre iskati v številnih prednostih, ki jih tovrstna oblika poslovanja prinaša podjetjem in v vse večjem prenosu B2B poslovanja na internet. Med poglavitne prednosti sodijo predvsem nižji transakcijski stroški, možnost globalnega poslovanja, nove tržne priložnosti, ki se z uvedbo B2B poslovanja odpirajo podjetjem, hitrost opravljanja transakcij, boljše upravljanje s podatki, krajši časi obračanja zalog, krajše dobavne poti ter učinkovitejše poprodajne storitve.

Prav gotovo pa ima največ zaslug za vse večjo razširjenost in popularnost B2B poslovanja prav internet. S prihodom interneta sta namreč EDI (elektronska izmenjava podatkov) in elektronsko poslovanje postala dostopna tudi najmanjšim domačim podjetjem, kar je povzročilo pravi razcvet in eksponentno rast e-poslovanja. Potrebno je namreč vedeti, da je še slabih deset let nazaj potekala e-izmenjava podatkov izključno preko privatnih omrežij ter terjala velike finančne naložbe in primerno usposobljen kader. Zaradi velikih stroškov je bila nedosegljiva za mnoga majhna in srednje velika podjetja.

Na začetku leta 1990 je bilo preko EDI opravljeno za 1.000 milijard dolarjev transakcij. S prehodom EDI poslovanja na internet pa je ta vrednost konec leta 1999 znašala že 3.000 milijard. Za lažjo primerjavo naj povemo, da predstavlja internetno poslovanje (B2C in B2B) le dobro desetino prej omenjene številke (Forrester Research). Bo pa ta vrednost  z uporabo XML programskega jezika in spletno orientiranega EDI poslovanja v letih, ki prihajajo, bliskovito narasla – pri Forresterju so ocenili, da bo leta 2003 vrednost B2B transakcij znašala 3.000 milijard dolarjev.

Razvoj internetno podprtega e-poslovanja vpliva na spreminjanje zasnove konvencionalnih proizvodnih procesov, spodbuja razvoj novih izdelkov in na porajanje novih subjektov ter tudi samih trgov. Tu mislimo predvsem na internetne avkcije in e-tržnice, s pomočjo katerih podjetja iščejo najugodnejše ponudbe za določene proizvode in storitve, lahko pa seveda učinkovito iščejo tudi potencialne kupce. Dinamična cenovna politika, ki se uporablja pri dražbah in ki so jo zelo popularizirali internetni B2C portali, kot so eBay, Priceline, eWanted, se je tako razširila preko potrošniškega tudi na medpodjetniški trg.

Dodaten vir B2B rasti izhaja iz vedno večjega števila podjetij, ki so priklopljena na internet in posledično tudi vedno številčnejših B2C spletnih strani, katerih število se je v zadnjih dveh letih povečalo za 250%. Za nemoteno delovanje se številna podjetja, ki se ukvarjajo z B2C poslovanjem povežejo s ponudniki storitev e-poslovanja, ki pomagajo trgovcem pri sprejemanju in obdelavi naročil, zagotavljajo varno nakupovanje, omogočajo procesiranje plačil, lahko pa trgovcem tudi skladiščijo izdelke, jih pakirajo in razpošiljajo v skladu s specifikacijami, ki jih je posredoval trgovec.

 Na ta način si lahko podjetja zagotovijo učinkovit naročitveni, podporni in poprodajni servis. Raziskave so tudi ugotovile, da je med majhnimi podjetji več tistih, ki se preskrbujejo preko interneta od tistih, ki prodajajo na internetu. Ravno tako kot posamezni uporabniki so tudi podjetja spoznala prednosti internetnega nakupovanja: pestra izbira izdelkov in storitev, hitrejši servis, personalizirana ponudba, udobno nakupovanje po principu 24/7.

Vse to pa seveda predstavlja dodaten pritisk podjetja in jih sili, da se čedalje bolj povezujejo z online dobavitelji in drugimi poslovnimi partnerji, ki so udeleženi v vrednostni verigi.

 

Objavljeno v reviji Moj mikro

Dodaj odgovor

Your email address will not be published.

top