Pooblaščenec za varstvo podatkov – DPO

Nova uredba GDPR, ki bo na našem ozemlju pričela veljati 25. maja 2018, želi poostriti nadzor nad osebnimi podatki. Prav tako je njen namen doseči tudi sledljivost celotnemu življenjskemu toku nekega osebnega podatka ter zagotoviti večjo varnost tovrstnih podatkov. Predvsem pa je namen odločbe tudi ta, da posamezniku zagotovi in tudi da pravico do izbire glede privolitve, ki se povezuje s hranjenjem ter obdelovanjem njegovih osebnih podatkov. Ključno vlogo pa bodo imela podjetja, ki bodo morala vzpostaviti ter prilagoditi določene procese, politiko, tehnologijo ter tudi celotno organizacijo ter odgovornost. Tako bodo zagotovila tudi izvajanje predpisanih ukrepov GDPR.

Uredba GDPR zahteva tudi zagotovitev pooblaščenca za varstvo podatkov – DPO

Nova Uredba GDPR, ki torej v Sloveniji prične veljati maja prihodnje leto, pa zahteva tudi imenovanje pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov. Ta je lahko notranja ali pa zunanja. Njegova vloga in naloga vsekakor najbolj spominjata na vlogo ter nalogo revizorja. Njegovo bistvo pa se pravzaprav skriva v njegovem samostojnem oziroma povsem neodvisnem položaju. Ta namreč zagotavlja v veliki meri izogibanje konfliktu interesa in s tem zagotavlja tudi najvišje stopnje kakovosti delovanja na tem področju.

Neodvisnost delovanja jim bo ponudila neovirano izvajanje vseh potrebnih aktivnosti za doseganje skladnosti poslovanja z novo Uredbo, ki bo pričela delovati v kratkem. Pooblaščenec za varstvo podatkov (DPO) pa bo moral tesno sodelovati tudi z informacijskim pooblaščencem, ki velja za nacionalnega nadzornika varstva osebnih podatkov.

Pooblaščenec za varstvo podatkov (DPO) mora imeti ustrezna znanja

Pooblaščenec za varstvo podatkov mora seveda imeti vsa potrebna znanja s področja varstva osebnih podatkov. Znanje mora biti vsekakor ustrezno. Njegova glavna naloga pa je spremljanje skladnosti obdelave osebnih podatkov z določenimi predpisi, usposabljanje zaposlenih, ozaveščanje odgovornih oseb in zaposlenih, in sicer o pravilnem ravnanju z osebnimi podatki, svetovanje pri pripravi analize učinka. Predvsem pa je njegova funkcija ta, da svetuje ter poroča osebam, ki so za to področje odgovorne, in sicer o izvedbi prav vseh organizacijskih ter tudi tehničnih ukrepov za izjemno učinkovito varovanje osebnih podatkov.

Zaznamki

Dodaj odgovor

Your email address will not be published.

top