Otroška pornografija na internetu

Med internetnimi uporabniki predstavljajo otroci najbolj ogroženo skupino, saj se lahko pri uporabi interneta zavestno ali pa čisto po naključju srečajo s pornografskimi, pedofilskimi in drugimi nespodobnimi vsebinami, v skrajnem primeru pa lahko postanejo žrtve pedofilov in pedofilskih mrež. Še posebej pogosto prihaja do njihovega vznemirjanja pri uporabi elektronske pošte, novičarskih skupin in klepetalnic. Sodobni pedofili za otroci ne oprezajo več na igriščih in iz avtomobilov na avtobusnih postajah, tudi čokolad in sladoledov ne ponujajo več. Udobno so nameščeni v domačem naslanjaču in se v varnem zavetju svojega doma sprehajajo po internetu ter zadovoljujejo svoje bolne fantazije. Pri svojem početju še posebej radi izkoriščajo otrokove lastnosti kot so radovednost, zaupljivost in naivnost. Internet je zaradi svoje decentraliziranosti idealen medij za razpečavanje vseh oblik pornografije saj onemogoča možnost kakršnega koli resnega nadzora. Zaradi tega predstavlja virtualno okolje pravi raj za pedofile, saj jim poleg anonimnosti in skrivanja prave identitete omogoča tudi objavljanje, zbiranje in izmenjavo pornografskega materiala ter vzpostavitev neposrednih stikov z otroci prek e-pošte in klepetalnic. Slednje so za pedofile še posebej zanimive saj jih uporablja ogromno otrok poleg tega pa je prek njih najlažje vpostaviti neposreden dialog s potencialno žrtvijo. Vzpostavljen kontakt jim omogoča, da lahko z otrokom v nekem časovnem obdobju zgradijo trden odnos temelječ na zaupanju in prijateljstvu, ki ga lahko kasneje izkoristijo za vpostavitev fizičnega kontakta in zlorabo otroka. Podobno učinkovita kot je strategija pedofilov je na srečo tudi strategija, ki jo pri iskanju pedofilov uporabljajo policaji, ki se lahko v spletnih klepetalnicah prelevijo v nedolžne deklice in skušajo s premetenim pogovorom pritegniti pozornost pedofila. Od vpostavitve stika do aretacije pa ni več daleč.

Microsoft zaprl klepetalnice Microsoft je oktobra lani v 28 državah sveta zaprl svoje brezplačne spletne klepetalnice, ki so jih ponujali na svojem internetnem portalu MSN. S tem so želeli zaščititi otroke pred morebitnimi pedofili, saj so po besedah predstavnikov korporacije klepetalnice oziroma forumi postali leglo pedofilov in drugih spolnih iztirjencev. Po nekaterih raziskavah bi se naj vsak četrti uporabnik v starosti od 9 do 16 let želel dogovoriti za sestanek z osebo, ki jo je spoznal v klepetalnici in kar je še bolj presenetljivo je to, da jih je kar 10 odstotkov res šlo na zmenek z neznano osebo.

Seveda lahko pedofili s pomočjo interneta tudi medsebojno kontaktirajo, si izmenjujejo izkušnje, menjavajo »material« ter s tem na nek način vsaj podzavestno upravičujejo legitimnost svojih dejanj, saj vedo, da pri svojem početju niso osamljeni. Z medsebojnim povezovanjem lahko ustvarjajo močne, organizirane mreže, ki lahko razpredejo svoje lovke po številnih državah hkrati. Še posebej evidentno obliko povezovanja pedofilov in medsebojne izmenjave materiala gre zaslediti v novičarskih skupinah.


Spletna stran z otroško pornografijo

Primeri internetne pedofilije po svetu
Eden izmed najbolj odmevnih primerov pedofilije do sedaj je bilo razkritje internetne pedofilske mreže The Wonderland Club, ki je do leta 1998 delovala v številnih državah po celem svetu. Klub, ki je imel domicil v ZDA, se je ukvarjal izključno s predvajanjem in razširjanjem pedofilskega materiala. Kriteriji za članstvo so bili zelo strogi, saj je moral vsak potencilani član posedovati vsaj 10.000 porno slik z otroci. Mreža je tako zbrala več kot milijon slik med katerimi so bili tudi dvoletni otroci. Policija je z organizirano akcijo začela že leta 1996, vendar je bilo zbiranje podatkov in dokazov zaradi varnostnih ukrepov, ki se jih je posluževal The Wonderland Club, zelo otežkočeno. Leta 1998 so policisti končno zbrali dovolj dokazov in aretirali več deset osumljencev ter tako uspešno razkrinkali in razbili eno največjih pedofilskih organizacij. Tri leta kasneje je ameriškim zveznim organom pregona v operaciji Candyman uspelo razbiti mrežo otroške pornografije, ki je delovala prek spletne strani in imela več kot 7000 naročnikov iz celega sveta. 56 nacionalnih uradov FBI je v času trajanja akcije preiskalo na stotine posameznikov, ki so na omenjeni strani za dostop do otroškega pornografskega material uporabili kreditno kartico. Med aretiranimi so bili na splošno zgražanje tudi policisti in duhovniki. V boju proti pedofiliji so uspešni tudi evropski organi pregona. Tako so nemški kriminalisti leta 2002 v sodelovanju s policijo v 166 državah, razbili obsežno mrežo otroške pornografije na svetovnem spletu. V okviru operacije z imenom Marty so odkrili 26.500 domnevnih pedofilov, ki so si prek 38 spletnih strani izmenjavali fotografije in filme s pornografsko vsebino. Samo v Nemčiji so uvedli preiskavo proti 530 ljudem, osumljenim posedovanja ali širjenja otroške pornografije, preiskali pa so tudi več kot 500 stanovanj po vsej Nemčiji. Istega leta so hrvaške oblasti prijele osem moških, zaradi suma, da so na internetu širili otroško pornografijo. Policisti so v okviru operacije, ki je potekala nekaj mesecev, v računalniku enega od osumljenih našli več kot 20.000 pornografskih fotografij otrok. Od začetka operacije je policija zaplenila 27 računalnikov, več kot 1100 zgoščenk, 573 računalniških disket in kakih 300 videokaset. V začetku letošnjega leta je v medijih odjeknila novica, da je britanska policija na podlagi številke kreditne kartice, s katero je plačal dostop do vsebin z otroško pornografijo, aretirala pevca skupine The Who Peta Townshenda. Doslej so v okviru te največje policijske protipedofilske akcije v Veliki Britaniji aretirali že več kot 1300 oseb, med njimi tudi 50 policijskih uradnikov. Večino vpletenih je policija aretirala in zaslišala na podlagi kreditnih kartic, s katerimi so plačali članarino, ki je zagotavljala dostop do strani z otroško pornografijo. Takšnih in podobnih primerov je ogromno kar potrjujejo tudi vsakodnevne novice v tiskanih in elektronskih medijih. Slovenija na veliko veselje staršev in otrok zaenkrat še ni bila omenjena povezavi s pedofilskimi primeri na internetu.

Na internetu lahko najdemo praktično vse zvrsti pornografije, med katerimi otroška pornografija tudi z najbolj izprijenimi posnetki kot so npr. posilstva otrok, ni nikakršna izjema. Toda ali je spletnih strani kjer se promovira otroška pornografija res na desettisoče, kot to poročajo številni mediji? Nikakor ne, javno dostopne otroške pornografije na spletu ni veliko, kot to mislijo mnogi. S pomočjo spletnih iskalnikov lahko iščete ure in ure pa več od kakšne majhne slike s sporno vsebino ne boste našli. V večini primerov boste naleteli na čisto legalne pornografske strani s slikami deklet, ki še zdaleč niso mladoletna. Ena izmed težav pri odkrivanju spletnih strani z otroško pornografijo je ta, da te strani niso javno dostopne in da so pogosto poznane le tesno povezani skupini pedofilov. Popolnoma drugače je v novičarskih skupinah, kjer z malo iznajdljivosti hitro najdete pedofilski material.

 


Konvencija o kibernetski kriminaliteti

V slovenskem kazenskem zakoniku se pornografije dotika 187. člen z dvema odstavkoma. Iz prvega je razvidno, da je prepovedano prodati, prikazati ali omogočiti dostop do predmetov pornografske vsebine in prikazati pornografsko predstavo vsakomur, ki je mlajši od 14 let. Drugi odstavek pa vsebuje prepoved zlorabe mladoletne osebe za izdelavo pornografskih predmetov in prepoved uporabe mladoletne osebe za pornografsko predstavo. Če si torej nekdo na sončni strani Alp ogleduje fotografije z otroško pornografijo prek interneta ali pa fotografije poseduje na svojem računalniku, naša policija ne more ukrepati, saj sta po veljavni zakonodaji kazniva zgolj produkcija in trženje otroške pornografije, posest takšne pornografije pa ne.


Novičarske skupine so polne pedofilskega materiala

Z vstopom v EU bo Slovenija morala začeti izvajati evropsko zakonodajo na področju zaščite otrok pred vsakršno vrsto zlorabe in upoštevati ukrepe, sprejete na ravni EU. Vsa kazniva dejanja v zvezi s spolno nedotakljivostjo otrok morajo po mnenju parlamentarne skupščine Sveta Evrope veljati za resna kazniva dejanja z ustrezno visokimi kaznimi in dolgimi zastaralnimi roki. Evropska komisija je Evropskemu parlamentu predložila tudi osnutek okvirne konvencije za boj proti spolnemu zlorabljanju otrok in otroški pornografiji, s čimer želi doseči harmonizacijo zakonskih in regulativnih ukrepov v vseh državah članicah EU. Med kazniva dejanja sodijo proizvodnja, distribucija, razdeljevanje, ponujanje nakup ali posedovanje otroške pornografije.

Ministrstvo za informacijsko družbo je v začetku marca pripravilo zakon o ratifikaciji konvencije o kibernetski kriminaliteti, ki v okviru svojih materialnih določb predvideva tudi enotno določitev dejanskega stana za kazniva dejanja, povezana z razširjanjem in posedovanjem otroške pornografije. Gre za izjemno pomembno določbo, ki predstavlja mednarodni konsenz glede inkriminacije otroške pornografije in tako države podpisnice konvencije obvezuje k ustreznim ukrepom. »Glede slednjih ni odveč poudariti, da smo na Ministrstvu za informacijsko družbo v postopku medresorskega usklajevanja, skupaj z Ministrstvom za pravosodje ustrezno dopolnili 187. člen Kazenskega zakonika, ki je v sedanji obliki v celoti usklajen z relevantno določbo Konvencije o kibernetski kriminaliteti, predlagali pa smo tudi nekatere druge spremembe členov Kazenskega zakonika. Namen teh sprememb je bila prav uskladitev z materialnim delom Konvencije o kibernetski kriminaliteti. Vlada RS bi naj omenjeni zakon sprejela predvidoma v mesecu aprilu, njegov sprejem v DZ RS pa je predviden v mesecu maju«, je povedal predstavnik ministrstva za informacijsko družbo, Klemen Tičar.

Predvidene spremembe v 187. členu Kazenskega zakonika

1. Kdor osebi, mlajši od štirinajst let, proda, prikaže ali z javnim razstavljanjem ali kako drugače omogoči, da so ji dostopni spisi, slike, avdiovizualni ali drugi predmeti pornografske vsebine, ali ji prikaže pornografsko predstavo, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do dveh let.

2. Kdor zlorabi mladoletno osebo za izdelavo slik, avdiovizualnih ali drugih predmetov pornografske vsebine, ali jo uporabi za pornografsko predstavo, se kaznuje za zaporom od šestih mesecev do petih let.

3. Enako se kaznuje kdor proizvede, razširi, proda, uvozi, izvozi ali drugače ponudi pornografsko gradivo, ki prikazuje mladoletne osebe, ali kdor poseduje tako gradivo z namenom proizvodnje, razširjanja, prodaje, uvoza, izvoza ali drugačnega ponujanja.

4. Če je bilo dejanje iz drugega ali tretjega odstavka tega člena storjeno v hudodelski združbi za izvrševanje takih kaznivih dejanj, se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let.

5. Pornografski material iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena se vzame ali njegova uporaba ustrezno onemogoči.


Boj proti pedofiliji

Poleg uradnih institucij in organov pregona pa v borbi proti otroški pornografiji sodelujejo tudi številne nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z ozaveščanjem staršev in otrok ter aktivnim iskanjem spornih vsebin. Tako denimo britanska skupina Internet Watch Foundation (www.iwf.org.uk ) deluje z namenom zmanjšanja ilegalnih vsebin na internetu, predvsem slik, ki so povezane z zlorabo otrok. Na njihovi spletni strani lahko najdete obilo koristnih nasvetov o uporabi interneta in zaščiti otrok pred spolnimi iztirjenci. Podobno dejavnost in vsebino je moč zaslediti tudi na straneh ICRA – Internet Content Rating Association (ww.icra.org) in ASACP (www.asacp.org). Nikakor ne gre prezreti organizacije CyberAngels (www.cyberangels.org) iz ZDA, ki deluje že od leta 1995 in velja danes za največjo nevladno organizacijo, ki skrbi za izobraževanje na področju varne uporabe interneta. Starše poskušajo z izobraževanjem seznaniti s potencialnimi nevarnosti interneta in jim nuditi pomoč pri uporabi programske opreme, ki lahko zaščiti njihove otroke.

Ali ste vedeli, da so bile konec šestdesetih in v prvi polovici sedemdesetih let revije z otroško pornografijo čisto legalne in da so se med vodilne proizvajalke in razpečevalke otroške pornografije uvrščale Danska, Švedska, Nemčija in Nizozemska?


Filtriranje in blokiranje spornih vsebin

Kljub vsej skrbi in prizadevnosti vladnih služb ter nevladnih organizacij pade večji del odgovornosti v borbi zoper pedofilijo na starše. Le ti se morajo s svojim otroki odkrito in temeljito pogovoriti ter jih opozoriti na vse potencialne nevarnosti, ki jim grozijo na internetu. Otroku je potrebno še posebej razložiti, da ni priporočeno vzpostavljati neposrednih stikov prek interneta, se dogovarjati za osebna srečanja in posredovati svojih osebnih in družinskih kontaktnih podatkov osebam, ki jih ne pozna. Ker pa otroci najpogosteje čisto dobro ne vedo, kaj je prav in kaj ne, kaj je dovoljeno in kaj prepovedano, morajo starši poseči še po dodatnih preventivnih ukrepih. Osnovni korak je, da že v spletnem brskalniku nastavimo stopnjo prepustnosti za določene vsebine in tako otroku preprečimo dostop do pornografskih vsebin. Če za brskanje po spletu uporabljamo Internet Explorer ta postopek izvedemo tako, da v meniju Tools (Orodja) izberemo opcijo Internet Options in nato jeziček Content (vsebina), kjer lahko v Content Advisor nastavimo prepoved dostopa do pornografske vsebine. Koristen pripomoček so tudi posebni programi za filtriranje in nadzor nad pregledovanjem vsebin, s katerimi lahko na učinkovit način preprečimo otrokom, da bi dostopali do pornografskih vsebin. Nekateri programi lahko sledijo otrokovemu deskanju po internetu, nekateri lahko snemajo pogovore otrok v klepetalnicah in starše prek e-pošte v primeru nevarnosti pravočasno obvestijo, spet drugi pa denimo lahko zaustavljajo elektronsko pošto s sporno vsebino. V pomoč pri zbiri ustrznega programa vam navajamo nekaj spletnih naslovov: NetNanny (www.netnanny.com), SurfWatch (www.surfwatch.com), SafeSurf (www.safesurf.com), ChiBrow (www.chibrow.com),Cybersitter (www.solidoak.com), CyberPatrol (www.cyberpatrol.com).

Družinski filter
Na največjem slovenskem spletnem iskalniku Najdi.si deluje Družinski filter, ki omogoča staršem, da svoje otroke zavarujejo pred vsiljivimi in nezaželenimi pornografskimi vsebinami in drugimi oblikami spolnega nasilja nad otroki in mladostniki. Družinski filter so razvili v podjetju Noviforum v sodelovanju z Uradom za mladino Republike Slovenije. Z uporabo filtra lahko starši svojim otrokom zagotovijo varno deskanje in onemogočijo dostop do erotičnih in pornografskih vsebin preko iskalnika Najdi.si! Večplastna tehnologija filtriranja namreč učinkovito onemogoča prikazovanje povezav na strani, kjer so objavljene otrokom neprimerne vsebine. Gre za prvo tovrstno storitev v Sloveniji in je neposreden odziv na naraščajoči problem virtualnega nasilja (pedofilija, pornografija) na slovenskem delu svetovnega spleta.

Objavljeno v reviji: Moj mikro

 

14 comments

 • Psihopati! ZAporne kazni za pedofile bi morale biti nekajkrat večje!

 • seksi bejba /

  jst bi tut ja sam mal več slikc pornografije bi loh blo…ja to pa ress dejte jih še mal gor komi čakam sexa

 • tisti k tu delajo so psihični

 • Ste na internetu naleteli na vsebino, ki se vam zdi nezakonita in
  škodljiva? V primeru otroške pornografije ali sovražnega govora se lahko
  obrnete na nas. Ukrepajte zdaj in bodite spletno oko tudi vi!

  http://www.spletno-oko.si/

 • Če ste na internetu našli primer otroške pornografije ali sovražnega govora kliknite na http://www.spletno-oko.si/ in oddajte anonimno prijavo.

  http://www.spletno-oko.si

 • Lahko date kaj slik, drugač v redu.

 • na valu 202 sem slišala za to stran in ker nisem mogla vrjeti, da bi bilo to resnično,sem šla pogledati.
  ostajam brez besed,prepričana sem da je človek najslabša žival na tem svetu!kako lahko nekdo pozabi da je to vendar le otrok……..

 • Glede otroške pornografije in pedofilije, ki se izživljajo polnoletne osebe nad mladoletnike neglede na spol po mojem mnenju niso zdravi in takšne osebe bi bilo potrebno, če se jih odkrije nemotoma odstraniti in jih označiti v register oziroma jih najprej kastrirati kot živali in še jim dati takšno kazen, da se zaveda za celo življenje!!!! Ali se kdo strinja? In moramo se zavedati, da otroci so naše prihodnjost, kajti otrok ki je zlorabljen v otroških letih ima v razvoju in v življenju velike probleme in posledice.

 • toni klančnik /

  Pozdravljeni!

  Ker se s takšnimi nezakonitimi vsebinami srečujem tudi v moji službi kot preiskovalec, osebno menim in ocenjujem, da objava gornjih slik kot primer otroške pornografije ni legitimna, lahko je celo nezakonita. Namreč na slikah ste prekrili spolovila in dejanja otrok, ne pa tudi njihovih obrazov. Iz samega izgleda teh slik je razvidno, kaj so otroci morali početi in trpeti, povsem odveč je še dodatna stigmatizacija teh otrok. Predlagam, da odstranite sporne slike, saj ste tudi vi dolžni spoštovati Konvencijo o otrokovih pravicah (ciljam na del, ki govori o primarnem varstvu koristi otrok).

  Upam, da boste moj predlog upoštevali in temu primerno odreagirali.

  Verjamem, da ste hoteli ozaveščati ljudi, a vseeno je objava teh slikic prekruta.

  S spoštovanjem.

  PS. Pa javite mi, da ste to uredili. Vesel bom vaše informacije.

 • o kake bejbe

 • ne razumem zakaj se v interesu neke preiskave dovolijo posamezne ie strani

  vsakodnevno pa se mi gabi večina moških, saj se ne morejo upreti svojim hormonom in pohotno pogledujejo razvite deklice stare nekaj nad 12 let

 • rauno ta petk sm šla v BTC in ko sm se vračala me je ustavil moški in je reku naj prisedem v auto ..sem rekla da ne…in je reku ” ej punči takoj se used notr” sm rekla ne res nemorm se in da se mi ful mudi..in me je prjeu za roko in me hotu notr v auto na silo zvlečt.pa sm se upirala..ko sm bila skoraj v autu sm ga ponesreči udarila z komoucem v oko .. takrat je bil priložnost da zbežim…tok hitr sm tekla da bi u pou minute pretekla 4512654 kilometrov..poklicala sem policijo .. zdaj se ukrepa…na nek način se počutm zlorabljeno..nevem kaj naj naredim …stara pa sem šele 13 let…ta tip me je tudi otipaval. in od mene zahteval mojo telefonskos številko .

 • POZDRAVLJENI KAJ JAZ MISLIM GLEGE PEDOFILIJE’MISLIM DA TO JE ABSURD KAKO LAHKO NEKDO POČNE KAJ TAKEGA OTROKU KI JE NEDOLŽEN””’.JAZ BI TAKEGA ČLOVEKA ŽIVEGA ODRLA IZ KOŽE.ŠE ZIVAL JE BOLJ ČUSTVENA KOT PA ČLOVEK.

 • Kej se mene tiče, slik ali posnetkov po spletu ne bo dobil nihče ki je normalen čisto logično je da če se gre za tako velike posle se tile ki se z tem ukvarjejo organizirajo maximalno. Zakaj bi tile reskirali in pošiljali slike ali posnetke nekomu kar naključno, saj je tale ki bi mu bile slike ali posnetki poslani naključno lahko bil celo oseba iz policije, dajte no folk.
  Jaz sem prepričan da je povezava organizacije celo iz zdravstvenih ustanov saj v psihijatričnih bolnišnicah točno vedo gdo je primerno bolan da se izživlja nad temi posnetki.
  Naprimer:
  Doktor dajte mi informacijo o kakšnem pedofilu in jaz vam bom poplačal z 10.000 $ kar zdajle na roko.
  Ali vam je takšno početje logično?

Dodaj odgovor

Your email address will not be published.

top