Partnerski programi – affiliate marketing

Partnerski oz. družbeniški programi (ang. affiliate programs) spadajo med najbolj učinkovita orodja pospeševanja prodaje prek interneta. Med seboj povezujejo spletne trgovce in neodvisne spletne strani, ki nastopajo v vlogi partnerjev (ang. affiliate, associate) oziroma posrednikov pri prodaji izdelkov in/ali storitev, ki jih ponujajo trgovci. Partnerski programi omogočajo lastnikom spletnih strani, da v sodelovanju s podjetji tržijo njihove proizvode in da si v primeru realiziranih poslov (npr. za opravljen nakup, za klik na povezavo, za določeno akcijo obiskovalca na trgovčevi spletni strani, za včlanitev kupca,…) pridobijo tudi provizijo oz. določeno nagrado. Trgovec namreč plača partnerju nekaj odstotkov od prodajne cene vsakega izdelka, ki ga kupijo uporabniki, ki so prek partnerja prišli na trgovčevo spletno stran. Tako npr. Amazon.com kot nosilec partnerskega programa izplača partnerju do 10% provizijo, za vsak izdelek, ki ga je kupec, ki je prišel s partnerjeve strani, kupil v Amazonovi trgovini.

 

Affiliate, associate, refferal, partner = družbenik, družabnik, pridruženi član; nekdo, ki sklene posebno pogodbo z on-line trgovcem z namenom, da bo na svojih spletnih straneh tržil njegove proizvode.

 

Prednosti za partnerja in trgovca
Namen partnerskih programov je, da trgovec poveča obisk na svoji spletni strani, pridobi več strank in poveča prodajo, družbenik (partner) pa dobi s trženjem izdelkov in storitev priložnost za dodaten zaslužek. Poleg možnosti dodatnega zaslužka je ena poglavitnih prednosti za partnerja v tem, da za izvajanje partnerskega programa ni potrebno odpirati podjetja, saj je edini pogoj za sodelovanje lastna spletna stran, preko katere bo partner promoviral trgovca in njegove proizvode. Partner lahko samostojno sprejema odločitve o izbiri in postavitvi oglasov ter ostalih načinih promocije (tekstovne povezave, promocijska sporočila v e-pošti, izdajanje e-publikacij, ipd.). Poleg tega lahko kadarkoli prekine sodelovanje v partnerskem programu brez kakšnikoli obveznosti do trgovca.

Pri partnerskih programih gre v bistvu za najbolj ekonomično obliko oglaševanja, ki se jo lahko posluži trgovec, saj so vsi oglaševalski stroški povezani le z realiziranim prometom. Ker so partnerji plačani glede na učinek, je ta vrsta pospeševanja prodaje zelo učinkovita in varna za spletnega trgova, saj ne more z uvedbo partnerskega programa ničesar izgubiti, lahko pa veliko pridobi. S pomočjo partnerskega programa lahko namreč trgovec v kratkem času zgradi na internetu prodajno mrežo globalnih razsežnosti.
 

Želite na vaših spletnih straneh tržiti izdelke svetovno znanih blagovnih znamk, kot so, Champion, Foot Locker, Dell Computer, American Express, Wal-mart, Fujitsu,… in biti za uspešno posredovanje pri prodaji tudi nagrajeni? Nič lažjega! Brezplačno se lahko včlanite v eno izmed številnih partnerskih mrež in sklenete pogodbo s trgovci, ki vas zanimajo.

Kateri partnerski program izbrati?

Izbira partnerskega programa mora biti v prvi vrsti odvisna od vsebine vaše spletne strani. Bolj kot se bo ponudba izdelkov, ki jih boste tržili, navezovala na vsebino vaše spletne strani, boljše rezultate boste dosegali. Če je npr. vsebina vaše spletne strani posvečena npr. kulinariki, je na njej smiselno promovirati kuharske knjige in ne avtomobilov, saj se na vaši strani zadržujejo ljudje, ki jih zanima predvsem kulinarika. V primeru, ko vaših obiskovalcev ni moč uvrstiti v neko specifično ciljno skupino, je najbolje da izberete takšne partnerske programe, ki ponujajo izdelke ali storitve, ki so zanimivi širšemu krog ljudi. Na splošno velja, da lahko samostojno izbirate trgovce s partnerskimi programi ne glede na vsebino vaše spletne strani, vendar obstajajo tudi izjeme, ki bodo najprej preverile skladnost vaše vsebine z njihovim prodajnim programom in se šele nato odločile ali boste lahko uporabljali njihov partnerski program.

Za razliko od slovenskih podjetjih, ki se le v redkih primerih odločajo za izvedbo partnerskih programov, pa je v tujini takšnih podjetij na tisoče. Če se želite povezati s kakšnim izmed njih, imate na voljo dve opciji: da se neposredno povežete z izvajalcem programa (to možnost npr. ponujata Barnes & Noble in Amazon) ali pa da postanete partner pri podjetju, ki deluje kot posrednik pri izvajanju programov. Slednja možnost pomeni, da partnerske programe vodijo posredniška podjetja oziroma mreže (affiliate network), ki pod enim okriljem zberejo veliko število podjetij, ki izvajajo partnerske programe. V teh primerih gre za nekakšno veleblagovnico partnerskih programov, kjer en posrednik vodi vpise, statistike in izplačila za vse programe. Kot partner se lahko pri posredniških partnerskih mrežah vključite v več programov hkrati, kar pomeni, da lahko tržite izdelke različnih trgovcev.

 

Povezave do nekaterih posredniških mrež in podjetij, ki se ukvarjajo s partnerskimi programi:
Amazon.com (www.amazon.com)
Barnesandnoble.com (www.barnesandnoble.com)
MotherNature.com (www.mothernature.com)
Priceline.com (www.priceline.com)
LinkShare (www.linkshare.com)
Commission Junction (www.cj.com)
ClickXchange.com (www.clickxchange.com)
Shareasale.com (www.shareasale.com)
ClickBank (www.clickbank.com)
AffiliateWindow (www.affiliatewindow.com)

 

Vključitev v večino partnerskih programov je brezplačna. Seveda pa obstajajo tudi izjeme, ko je potrebno izvajalcem programov plačati vpisne stroške, da bi lahko postali njihovi partnerji in prodajali njihove izdelke. Ponavadi je plačilo vstopnih stroškov povezano z boljšo prodajno podporo, boljšimi promocijskimi materiali in s tržno zanimivejšimi izdelki, ki se lažje prodajajo.

Sklenitev sodelovanja
Pred pričetkom sodelovanja in podpisom pogodbe je le-to potrebno temeljito prebrati in se seznaniti z načinom in pogoji uporabe partnerskega programa. Pozanimajte se kakšno provizijo boste dobivali ter kdaj in na kakšen način vam jo bodo izplačevali. Nekateri programi namreč izplačajo zaslužek šele po določenem časovnem obdobju oziroma takrat, ko znesek doseže določeno vsoto, spet drugi programi pa ne izplačujejo provizij izven ZDA in Kanade. Zaradi tega se morate obvezno pozanimati ali partnerski program, ki ga boste izbrali, izplačuje provizije tudi v Slovenijo, saj verjetno ne bi radi delali brezplačen promocije tujim podjetjem.

Kot posrednika pri prodaji vas bo verjetno zanimalo tudi to, na kakšen način boste obveščeni, če bo prek vaše strani, oglasa ali povezave, prišlo do prodaje oziroma kakšne druge aktivnosti za katere je predvideno plačilo nagrade. Kljub temu, da večina uspešnih programov pošija obvestila o vsaki prodaji ali prijavi prek e-pošte in da vam na varovani spletni strani omogočijo dostop do online statistik, ki omogočajo sprotno spremljanje vaših rezultatov, pa previdnost pri izbiri partnerskega programa seveda nikoli ni odveč.

Običajno vam trgovci pomagajajo pri trženju z različnimi nasveti in s promocijskim materialom, saj je tudi njim v interesu, da bi vi kar najuspešnejše delovali. Vsak resen trgovec vam mora priskrbeti oglasne pasice, prodajna pisma prirejena za internet, tekstovne oglase, primere .html mailov, ipd., ki jih boste uporabljali pri promociji ter navodila za njihovo implementacijo in uporabo. Koristno je, če vam izvajalec partnerskega programa pomaga tudi pri pripravi spletne vsebine, saj so skrbno izbrani naslovi, besede in slike, tisti, ki motivirajo ljudi da berejo, delujejo in kupujejo. Zavedati se morate, da so za dosego dobrih rezultatov kvalitetne kreativne rešitve še posebej pomembne. Še boljše je, če so tudi predhodno testirane, saj imate s tem zagotovljen boljši odziv uporabnikov. Kljub vsej podpori, ki jo boste dobili s stran izvajalca partnerskega programa, pa boste morali vložiti še ogromno lastnega truda, časa in znanja, da bi dosegali rezultate s katerimi boste zadovoljni.

Tehnologija
Ključ za uspešno delovanje partnerskih programov bazira na tehnologiji, ki mora omogočati sledenje povezav in beleženje transakcij. Sistem mora spremljati aktivnosti vsakega posameznega partnerja in vseh uporabnikov, ki preko njegove spletne strani pridejo na trgovčevo spletno stran. Tako se morajo beležiti kliki na oglase in tekstovne povezave, prihodi na spletno stran preko povezav v elektronskih sporočilih, nakupi, registracije, oddaje podatkov, itd. Po uspešno opravljeni registraciji in odobritvi članstva, si boste tako morali na spletno stran namestiti oglase in povezave, ki bodo vključevale vašo identifikacijsko kodo (v primeru posredniških mrež bodo povezave vključevale tudi kodo trgovca), s pomočjo katere bodo trgovci lahko spremljali aktivnosti uporabnikov, ki jh boste pripeljali na njihovo spletno stran.

Oglasne pasice in tekstualne povezave je potrebno postaviti na spletno stran tako, da jih bo videlo kar največje število obiskovalcev. Ker obiskovalci ne bodo prišli sami od sebe na vašo spletno stran, še manj pa da bi klikali tja kamor bi vi želeli, boste morali vseskozi skrbeti za promocijo vaše spletne stran ter za relevantnost in ažurnost same vsebine. Še ob tako sofisticiranih tehnoloških rešitvah se morate zavedati, da uspeh partnerskega programa temelji bolj kot na uporabljeni tehnologiji, na kreativnosti, znanju in marketinških sposobnosti ljudi, ki ga uporabljajo. Končni uspeh in z njim povezani denarni prilivi so torej odvisni od vas samih.

Če boste ugotovili, da vam določen partnerski program ne prinaša zadostnih prilivov, ne vrzite puške v koruzo. Razen časa tako ali tako niste izgubili ničesar. Prekinite pogodbo o sodelovanju, odstranite oglase in poskusite z drugim partnerskim programom.
 

Kako do lastnega partnerskega programa?
Trgovec, ki želi ustvariti svoj lasten partnerski program ima na voljo tri možnosti:
a) programsko opremo za izvajanje partnerskih programov razvije sam;
b) kupi že narejeno rešitev (npr.www.affiliateshop.com, www.myaffiliateprogram.com)
c) vodenje programa prepusti eni izmed številnih partnerskih mrež.
Izplačilo provizij
Kot smo že omenili, je partner za uspešno posredovanje pri nakupu nagrajen s provizijo, ki jo trgovci ponavadi izplačujejo šele takrat, ko se na partnerjevem računu nabere določena vsota, oziroma ko preteče neko vnaprej dogovorjeno obdobje. Izplačilo provizije se običajno izvrši s pomočjo čekov, nakazilom na bančni račun ali pa s pomočjo internetnih servisov, ki se ukvarjajo z denarnimi transakcijami (kot. npr. PayPal.com). Višina provizije je lahko zelo različna, v prvi vrsti pa velja, da je odvisna predvsem od tipa izdelkov oz. storitev. V partnerskih omrežjih so uveljavljeni predvsem naslednji modeli za izplačevanje provizij:
 • Plačilo po prodaji (pay per sale)
  Partner dobi že vnaprej dogovorjene odstotke od vrednosti prodaj, ki so jih opravili njegovi obiskovalci ali pa vnaprej določen fiksen znesek za vsak nakup. Na splošno velja, da so provizije manjše pri izdelkih z večjo vrednostjo in večje pri izdelkih z nižjo vrednostjo. Večje provizije so tudi običjano pri izdelkih, ki se težko prodajajo.

 • Plačilo po akciji (pay per lead, pay for performance)
  Partnerjevo plačilo je odvisno od dejanj, ki jih morajo njegovi obiskovalci narediti na trgovčevi spletni strani (npr. prijava na mailing listo, registracija, prenos programa,…).

 • Plačilo po klientu (pay per customer acquisition)
  Trgovec je pripravljen plačati fiksno ceno za pridobljenega kupca ne glede na vrednost in količino njegovega nakupa.

 • Plačilo po kliku (pay per click)
  Partner dobi plačilo od vsakega klika na pasico ali tekstovno povezavo, ki je objavljena na njegovi spletni strani in ki vodi do spletne strani trgovca.

Poleg izplačila provizij, partnerske mreže v večini primerov nagrajujejo oz. stimulirajo partnerje še za vsakega novega člana, ki ga pripeljejo v mrežo. Zaradi tega so partnerji še bolj stimulirani, trgovci pa na ta način hitro širijo svojo mrežo. Vse skupaj seveda spominja na vsem dobro znane denarne piramide, saj so partnerji nagrajeni tudi od prometa, ki ga ustvarijo člani, ki so jih pripeljali v sistem. Če gredo takšni sistemi preveč v globino, obstaja nevarnost, da se zadušijo pod lastno težo, partnerji pa seveda ostanejo brez plačanih provizij.

Iz vsega napisanega sodeč lahko rečemo, da imajo partnerski programi številne prednosti tako za partnerje kot za trgovce. Partnerjem ponujajo možnost enostavnega in netveganega načina za pridobivanje dodatnega zaslužka (poudarek je na „dodatnega“, saj partnerski programi skoraj nikoli ne predstavljajo glavnega vira dohodka), trgovcem pa omogočajo stroškovno učinkovito oglaševanje, širjenje prodajne mreže na vse konce sveta ter seveda večjo prodajo.

Slovenski primer uspešnega trženja s pomočjo partnerskega programa

Rok Hrastnik: »E-knjigo The Millionaire Mindset (www.themillionairemind.net) smo začeli tržiti z omejenim partnerskim programom, v katerega smo povabili samo obstoječe stranke. Začetna provizija za družbenike je sprva znašala 30%, vendar smo jo hitro povečali na 50%, saj smo ugotovili, da 30% provizija ne nudi partnerjem zadostne motivacije. Družbenikom smo za podporo pri prodaji dali na voljo vsa potrebna orodja: prodajna pisma, oglasna gradiva, promocijske članke in tudi navodila za trženje.

Čez nekaj časa smo postopek včlanitve v partnerski program spremenili tako, da je vsaka nova stranka takoj po nakupu dobila možnost, da postane družbenik. Prijava je bila zelo enostavna, saj je bilo potrebno poslati le e-poštni naslov na naš avtomatski e-poštni odzivnik. Nov družbenik je nato po e-pošti s pomočjo našega avtomatskega sistema začel prejemati vsa navodila, gradiva, ipd.

Ključni rezultat našega partnerskega programa je, da je le-ta postal pravi perpetum mobile, saj se od začetka leta 2003 e-knjiga trži zgolj še s partnerskim programom, ki vključuje cca. 450 članov.

Objavljeno v reviji Moj mikro

Radoš Skrt

Mag. Radoš Skrt je specialist za Google in Facebook oglaševanje ter za optimizacijo spletnih strani (SEO). Je redni predavatelj na seminarjih in konferencah, ki obravnavajo tematiko internetnega marketinga.

V okviru svojega podjetja Nasvet.com je organiziral je tudi že več kot 50 seminarjev s področja internetnega marketinga (več na http://seminarji.nasvet.com).

Radoš Skrt je od leta 2016 tudi mednarodno certificirani DIMAQ master trener. Njegovo podjetje Nasvet.com ima že vrsto let status Google Partner ter pridobljene naslednje Googlove certifikate: Search Advertising, Mobile Advertising, Video Ads, Display Advertising, Shopping, Digital Sales.

Kliknite za podrobnejši opis referenc.

Dodaj odgovor

Your email address will not be published.

top