Orodja za optimizacijo in pozicioniranje spletnih strani na iskalnikih

O iskalnem marketingu (SEM – search engine marketing) in pozicioniranju spletnih strani se v zadnjem času vedno več govori. Kako tudi ne, saj so podjetja ugotovila, da je pozicija njihove spletne strani na iskalnikih velikega pomena za uspešnost poslovanja podjetja. Ključni del iskalnega marketinga, katerega cilj je izboljšanje pozicije organskih zadetkov na iskalnikih (z namenom povečanja obiska ciljnih obiskovalcev na spletni strani), je poleg zakupa sponzoriranih povezav tudi optimizacija spletne strani za potrebe iskalnikov (Search Engine Optimization – SEO). Ker je optimizacija spletne strani za potrebe iskalnikov usmerjena na individualnega uporabnika, ki prek iskalnikov išče ravno to, kar lastnik spletne strani ponuja, je pomembno, da se glede na izbrane ključne besede, povezava do spletne strani izpiše čim više med vsemi rezultati iskanj.

Orodja, ki jih uporabljamo pri optimizaciji spletnih strani z namenom izboljšanja pozicije na iskalnikih (v nadaljevanju SEO orodja), ne morejo nadomestiti dela, ki ga opravlja SEO strokovnjak, so pa uporaben pripomoček pri optimizaciji in pozicioniranju spletnih strani na iskalnikih.

Popularnost povezav (Link Popularity)
Število zunanjih povezav, ki jih ima spletna stran, je zelo pomembno, saj je pomemben parameter pri razvrščanju strani na iskalnikih. Več kot ima spletna stran povezav z drugih spletnih strani, toliko boljšo pozicijo na iskalnikih lahko doseže. Na tej osnovi je zgrajena tudi Googlov Page Rank sistem o katerem bomo povedali nekoliko več v nadaljevanju.

Princip delovanja orodij, ki preverjajo število zunanjih povezav je zelo podoben. Orodje preveri koliko zunanjih povezav vodi do spletne strani in sporoči vsoto vseh povezav, ki jih ima spletna stan na posameznem iskalniku. Dobljeni rezultati se od iskalnika do iskalnika lahko precej razlikujejo, saj imajo iskalniki različno poindeksirane strani ali pa uporabljajo filtre, ki ne upoštevajo vseh zunanjih povezav.

Orodje, ki ga najdete na strani http://tools.marketleap.com/publinkpop/, omogoča poleg preverjanja števila povezav, ki jih ima izbrana stran na iskalnikih Google, HotBot, MSN in Yahoo tudi neposredno primerjavo s konkurenco, saj lahko število povezav neposredno primerjamo s tremi konkurenčnimi spletnimi stranmi. Na naslovu http://www.seochat.com/seo-tools/link-popularity/ lahko preverite koliko zunanjih povezav ima spletna stran na iskalnikih Google, Yahoo, MSN, in Teoma. Podobno funkcijo opravlja tudi orodje na naslovu http://www.webmaster-toolkit.com/link-popularity-checker.shtml , ki pa vključuje še nekaj drugih iskalnikov. Koliko povezav ima vaša stran lahko preverite tudi brez posebnega orodja in sicer tako, da uporabite operator »link:«, ki ga vpišete v iskalno polje na iskalniku (npr. link: www.mojmikro.si).

Analiza povezav znotraj spletne predstavitve
Pri obsežnejših spletnih predstavitvah je koristno izvedeti ali so se iskalniki uspeli prebiti čez vse povezave znotraj predstavitve in tako uspeli poindeksirati celotno vsebino. Za ugotavljanje števila vseh poindeksiranih strani na posameznih iskalnikih (Search Engine Saturation) lahko uporabimo orodje na naslovu http://www.search-engine-rank.net/seo-saturation.php, ki prikaže koliko strani ima poindeksiranih določena spletna stran na iskalnikih MSN, Google in Yahoo.

Orodje na naslovu http://tools.marketleap.com/siteindex/default.htm vam poleg prikaza števila poindeksiranih strani omogoča tudi neposredno primerjavo s petimi spletnimi stranmi. Številke se lahko od iskalnika do iskalnika lahko precej razlikujejo, saj iskalniku različno globoko indeksirajo strani. Če je indeks saturacije višji na določenem iskalniku, pomeni, da je struktura strani temu iskalniku bolj prijazna. Ko smo že ravno pri preverjanju povezav in glede na to, da imajo iskalniki radi tekste, ki se nahajajo na povezavah, naj omenimo še orodje Site Link Analyzer (http://www.seochat.com/seo-tools/site-link-analyzer/), ki polega tega, da izpiše vse povezave na spletni strani, prikaže tudi katere povezave vsebujejo anchor tekste (to je primer anchor teksta) in katere ne.


Koliko strani ima poindeksiranih spletna stran revije Moj mikro na posameznih iskalnikih

Ugotavljanje Page Rank-a
Poleg števila zunanjih povezav upoštevajo iskalniki pri rangiranju spletnih strani tudi relevantnost in pomembnost spletnih strani od koder prihajajo povezave. Pagerank je tako ena izmed tehnologij, ki jih uporablja Google pri določanju pomembnosti spletne strani. Da vam bi razložili kaj je Page Rank vam moramo najprej razložiti princip rangiranja rezultatov iskanj na Googlu. Google interpretira povezavo s spletne strani A na spletno stran B kot glas, ki ga da stran A strani B. Toda Google se ne ozira samo na število glasov oz. na število povezav, ki kažejo do določene strani (Link popularity); Google analizira tudi relevantnost strani od koder prihajajo glasovi. Bolj pomembne in kvalitetne kot so strani, večjo težo imajo njihovi glasovi. Ali drugače povedano – povezave s spletnih strani, ki imajo višji PR (maksimalni PR je 10 najnižji pa 0), imajo večjo težo od tistih z nižjim PR. Zaradi tega seveda ni vseeno s katerih strani kažejo povezave na vašo stran.

Glede na to, da PageRank sistem, ki ga uporablja Google, vsaki indeksirani strani dodeli številko, ki odraža njeno pomembnost, so orodja za ugotavljanja PR strani zelo koristna za SEO strokovnjake. Orodje na naslovu http://www.seochat.com/seo-tools/pagerank-search/ nam na podlagi iskalne poizvedbe izpiše poleg rezultatov iskanj v grafični obliki še PageRank vsake strani. Page rank poljubne spletne strani lahko preverite na številnih SEO straneh, med drugim tudi na naslovu http://www.search-engine-rank.net/google-pagerank.php. Če pa želite za vsako spletno stran, ki jo obiščete, sproti preverjati njen PageRank, je najbolje, da si z naslova http://toolbar.google.com/ prenesete na vaš računalnik Googlovo orodno vrstico.

Generator Meta oznak (Meta Tag Generator)
Meta oznake v nasprotju s HTML oznakami ne vplivajo na izgled spletne strani; so pa zelo pomembne, saj naredijo spletno stran iskalnim pajkom prijazno in na ta način pripomorejo k njeni višji uvrstitvi v iskalnikih. Za uporabnike, ki imajo premalo tehničnega znanja in podlage o html kodi je Generator Meta oznak zelo koristno orodje, saj jim bo zagotovil, da bodo meta oznake pravilno formirane.

Kljub temu, da meta oznake nimajo več takšne teže pri pozicioniranju strani kot nekoč, jih je, če že zaradi drugega ne, smiselno uporabljati zaradi urejenega izpisa podatkov o spletni strani na iskalnikih. Nekateri iskalniki namreč pri izpisu strani uporabijo naslov strani, ki ga v html kodi definiramo z oznako http://www.seochat.com/seo-tools/meta-tag-generator/) generira kodo meta oznak na podlagi kratkega opisa strani in na podlagi vnosa ključnih besed, ki so za določeno stran najbolj pomembne. Ko boste izbirali ključne besede bodite pozorni na to, da se bodo pojavile v vseh pomembnejših meta oznakah (naslov, opis, ključne besede) kot tudi v naslovu strani (title oznaka). Pri tem opravilu upoštevajte opozorilo, da iskalniki ne bodo upoštevali tistih ključnih besed, ki se ne bodo pojavile tudi v vsebini spletne strani. Nekoliko kompleksnejše orodje za generiranje meta oznak boste našli na naslovu http://www.anybrowser.com/MetaTagGenerator.html, saj vam bo poleg standardnih meta oznak pomagal določiti tudi oznake, ki opredelijo delovanje robotov, jezik predstavitve, avtorja in avtorstvo, tip dokumentov, tematiko vsebine, ipd. Podobno funkcijo opravlja tudi orodje na naslovu http://www.free-webmaster-tools.com/Meta-Tag-Generator.htm.

Cena optimizacije spletne strani za potrebe iskalnikov je sestavljena iz dveh delov in sicer iz optimizacije spletne predstavitve, ki se giblje od 30.000 – 100.000 SIT in od doseženih rezultatov na iskalnikih (Google ali Najdi.si), kjer se cene za pridobitev pozicije na 1.strani rezultatov iskanj glede na izbrano ključno besedo gibljejo od 15.000 – 30.000 SIT.

Analiza Meta oznak (Meta tag analyzer)
Tistim skrbnikom spletnih strani, ki se do sedaj še niso ukvarjali z meta oznakami, priporočamo, da preverijo kakšne oznake uporablja njihova neposredna konkurenca, saj bodo tako lažje in hitreje dojeli proces ustvarjanja meta oznak. Koristen pripomoček za preučevanje že ustvarjenih meta oznak boste našli na naslovu http://www.seochat.com/seo-tools/meta-analyzer, kjer boste na osnovi vnešenega url naslova dobili izpis meta oznake za naslov, opis in ključne besede. Veliko bolj analitično je orodje na naslovu http://www.submitexpress.com/analyzer/, saj nam izračuna število znakov v posamezni meta oznaki in nas opozori na morebitne napake, prikaže nam podatek o velikosti spletne strani (merjeno v kb) in času nalaganja stran, s pomočjao orodja izvemo tudi katere ključne besede se nahajajo v povezavah in v opisu slik (ALT oznake), kakšna je gostota besed, koliko povezav je na spletni strani, ipd.


Preverjanje meta oznak za izbran spletni naslov

Gostota ključnih besed (Keyword Density)
Lastniki spletnih strani se vse premalo zavedajo kako pomembna za pozicijo na iskalnikih je vsebina spletne strani. S kvalitetno in ažurno vsebino lahko povečate obiskanost vaše strani kot tudi možnost, da bo kakšna spletna stran objavila povezavo do vaše strani, kar lahko ugodno vpliva na pozicijo vaše strani na iskalnikih. Z redno vzdrževano vsebino lahko tudi hitreje in pogosteje pritegnemo pozornost robotov, ki za potrebe iskalnikov indeksirajo strani. Kot že rečeno ni vseeno kakšno besedilo objavimo na spletni strani. Če želimo pritegniti pozornost uporabnikov (njim je besedilo tudi namenjeno, mar ne?), mora biti besedilo relevantno, berljivo in razumljivo. Z vidika pozicij na iskalnikih pa je pomembno tudi to, da vključuje tiste ključne besede, ki so za spletno (pod)stran najbolj pomembne.

Zaradi robotov in pajkov, ki za potrebe iskalnikov indeksirajo vsebino na spletni strani in seveda zaradi algoritmov na podlagi katerih delujejo iskalniki, je še posebej pomembno kje znotraj vsebine se pojavljajo izbrane ključne besede ter kolikokrat na strani se ponovijo. Z gostoto ključnih besed (ang. keyword density) tako opredelimo delež ključnih besed v tekstu, ki ga preučujemo. Pri tem je potrebno opozoriti, da lahko iskalniki stran, ki ima preveliko gostoto določenih besed, obravnavajo kot napad na iskalnik (keyword-spamming) in jo preprosto izločijo iz rezultatov iskanj. Na SEO forumih se govori, da določena beseda ne bi smela imeti več kot 10% deleža v vsebini (optimalen delež bi se naj gibal med 5-7%).

Gostota besed je za iskalnike pomembna zaradi tega, ker na podlagi njihovega izračuna iskalnik ugotovi za katere ključne besede je vsebina na strani najbolj relevantna. Ključna beseda, ki se npr. osemkrat pojavi v vsebini ima večjo težo od besede, ki se ponovi trikrat. Orodje za ugotavljanje gostote ključnih besed (http://www.seochat.com/seo-tools/keyword-density/) bo analiziralo vnešen UR naslov in posredovalo kakšne deleže imajo ključne besede, ki so sestavljene iz ene, dveh ali treh besed. Podobno funkcijo opravlja tudi orodje Keyword Analysis (http://www.webmaster-toolkit.com/keyword-analysis-tool.shtml), ki analizira vse besede, ki se pojavijo na posredovanem url naslovu in poda podatek o tem kolikokrat na strani se pojavijo in kakšna je gostota posamezne besede.


Prikaz gostote ključnih besed

Izbor ustreznih ključnih besed
Ker smo o načinih in o pomembnosti izbora ključnih besed pisali že v prejšnji številki, naj na kratko strnemo nekaj najpomembnejših misli. Ključne besede predstavljajo tisti izbor besed, ki so najbolj pomembne za podjetje oziroma njegovo spletno mesto. To so torej tiste besede, ki jih bodo uporabniki (potencialni kupci) vpisali v iskalnik, ko bodo iskali izdelke in storitve podjetja. Koristen pripomoček pri izboru ključnih besed (predvsem angleških) boste našli na naslovu http://www.webmaster-toolkit.com/keyword-research-tool.shtml , kjer vam bo Keyword Research Tool na osnovi posredovane besede predlagal še cel kup besed, ki se nanašajo na isto tematiko in ki bi jih lahko vključili v vaš izbor ključnih besed.

Pri izboru ključnih besed si je priporočljivo pomagati tudi z analizo konkurenčnih spletnih strani in pri tem ugotoviti katere besede uporablja konkurenca in kakšne pozicije na iskalnikih dosega z njimi (kje in na kakšen način preveriti pozicije konkurenčnih spletnih strani za posamezne ključne besede si preberite v razdelku Preverjanje pozicij za izbrane besede). Konkurenčna analiza je dobra zaradi tega, ker nam lahko po eni strani pomaga pri odpravi lastnih napak, po drugi strani pa lahko z njeno pomočjo dobimo nove ideje o morebitnih izboljšavah na spletni strani, ki bi nam pomagale pri izboljšanju pozicij na iskalnikih.

Ugotavljanje popularnosti iskalnih poizvedb
Priporočljivo je, da je izbor ključnih besed v tesni povezavi z ugotavljanjem popularnosti posameznih iskalnih poizvedb, saj lahko tako preverimo kako popularne so dejansko naše izbrane ključne besede med uporabniki. Zelo koristen pripomoček, ki vam lahko pomaga preprečiti, da bi izbrali napačno ključno besedo, boste našli na naslovu
http://inventory.overture.com , kjer boste lahko preverjali popularnost posameznih iskalnih poizvedb (predvsem angleških). Še podrobnejše in statistično veliko bolj podkrepljene rezultate pa boste dobili na naslovu http://www.123promotion.co.uk/ppc/ , kjer boste lahko na podlagi vnosa ključne besede ugotovili kolikokrat je bila izbrana beseda vpisana v iskalno polje v različnih časovnih intervalih (ura, dan, mesec, leto) in v različnih državah, poleg tega pa boste dobili tudi število iskalnih poizvedb za besede, ki so v povezavi z izbrano ključno besedo.

Vpis strani v iskalnike in imenike
Glede na to da pride po nekaterih raziskavah kar 75% uporabnikov na spletno stran prek iskalnikov, jim je potrebno posvetiti še posebno pozornost. Po končani optimizaciji spletne strani je zatorej nujno, da vpišete vaše spletno mesto v najpomembnejše domače in tuje iskalnike ter imenike. Pri tem opravilu ne izgubljati časa z vpisovanjem strani v marginalne iskalnike in imenike, saj imajo majhen doseg in vam bodo pripeljali na spletne strani le neznaten delež obiskovalce.

Pred vpisom strani vedno preverite, če je vsebina na pravem mestu in če vse povezave pravilno delujejo. Nikoli ne vpisujte še nedokončanih strani. Pri vpisu strani bodite pozorni na to, da se bodo v naslovu in opisu strani kot tudi v ključnih besedah pojavljale besede, ki so ključnega pomena za vašo spletno stran. Zelo koristen pripomoček za vpis strani v domače iskalnike in imenike boste našli na naslovu http://www.raziskovalec.org , kjer boste lahko z enega mesta brezplačno vpisali stran v cca. 20 slovenskih iskalnikov in imenikov. Pri vpisu strani v tuje iskalnike in imenike pa si boste bolj ali manj morali pomagati s pomočjo kupljene programske opreme (npr. Submit Wolf http://www.submitwolf.net ) oziroma z brezplačnimi a precej okrnjenimi verzijami preizkusnih programov.

Preverjanje pozicij za izbrane besede (Keyword Verification)
Sama prisotnost na iskalnikih pa žal ni dovolj – pomembno je namreč, da se spletna stran nahaja čim višje med prikazanimi zadetki. Višje kot je stran uvrščena na iskalnikih, večji potencial ima in obratno, če strani ne najdemo med prvimi 20-30 zadetki bo obisk zelo slab, saj uporabniki ponavadi pregledajo le nekaj prvih povezav. Kakšen teden ali dva po optimizaciji spletne strani in njenem vpisu v vse najpomembnejše iskalnike in imenike je zatorej pomembno, da začnete na najbolj prometnih iskalnikih (priporočamo Najdi.si in Google.com) preverjati pozicije vaše spletne strani glede na ključne besede, ki ste jih izbrali.

Pri preverjanju pozicije spletne strani glede na izbrano iskalno poizvedbo si lahko pomagate z brezplačnim orodjem, ki ga najdete na naslovu http://www.webmaster-toolkit.com/search-engine-position-checker.shtml . Po vnosu naslova spletne strani in iskalne poizvedbe boste na enem mestu izvedeli na kateri poziciji med rezultati iskanj se nahaja spletna stran na iskalnikih Altavista, Excite, Google, Yahoo, HotBot in MSN. Podobno funkcijo opravlja tudi orodje na naslovu http://www.marketleap.com/verify/ , ki preveri na kateri strani rezultatov iskanj na iskalnikih Google, Netscape, MSN, AOL, Yahoo!, Lycos in HotBot se z določeno iskalno poizvedbo nahaja preučevana spletna stran. Kakšne pozicije imajo posamezne iskalne poizvedbe na Googlu lahko preverite na naslovu http://www.googlerankings.com .

Seznam koristnih povezav

Objavljeno: Moj mikro, julij/avgust 2005

Radoš Skrt

Mag. Radoš Skrt je specialist za Google in Facebook oglaševanje ter za optimizacijo spletnih strani (SEO). Je redni predavatelj na seminarjih in konferencah, ki obravnavajo tematiko internetnega marketinga.

V okviru svojega podjetja Nasvet.com je organiziral je tudi že več kot 50 seminarjev s področja internetnega marketinga (več na http://seminarji.nasvet.com).

Radoš Skrt je od leta 2016 tudi mednarodno certificirani DIMAQ master trener. Njegovo podjetje Nasvet.com ima že vrsto let status Google Partner ter pridobljene naslednje Googlove certifikate: Search Advertising, Mobile Advertising, Video Ads, Display Advertising, Shopping, Digital Sales.

Kliknite za podrobnejši opis referenc.

Zaznamki

Dodaj odgovor

Your email address will not be published.

top