10 najpogostejših napak pri optimizaciji spletnih strani

optimiranje
Ključen korak za uspešno izvedeno optimizacijo spletne strani je izbor primernih ključnih besed, ki bodo predstavljale osnovo na podlagi katere se bodo poimenovali dokumenti, naslovi, kategorije, povezave, slike, napisala vsebina, zgradila navigacija, ipd. Če ne boste izbrali besed, ki so najpomembnejše za predstavitev dejavnosti vašega podjetja ali prodajnega programa, vas potencialne stranke ne bodo našle ali pa bodo na vašo stran prišli takšni obiskovalci od katerih ne boste imeli nobene koristi.

1. Pomanjkljivo napisana vsebina
Pomanjkljivo napisana besedila, ki povrh vsega ne vsebujejo za spletno stran najbolj pomembnih ključnih besed, so precej pogosta napaka, ki jo je moč zaslediti na spletnih straneh naših podjetij. Očitno je, da se veliko podjetij sploh ne zaveda, da uporabniki ne morejo najti njihove spletne strani prek iskalnikov, če v vsebino spletne strani niso vključene besede, ki jih uporabniki vpišejo v iskalno polje na iskalniku. Vsebina na strani se naj vedno začne z najpomembnejšimi ključnimi besedami, saj daje veliko iskalnikov posebno prioriteto prav tistim besedam, ki jih najprej najde (npr. prvih 100 besed bo imelo večjo težo kot ostale).

<slika> Brez ključnih besed v vsebini vas iskalniki ne morejo najti Brez ključnih besed v vsebini vas iskalniki ne morejo najti
Klikni na sliko za povečavo

2. Prepogosto ponavljanje istih besed (besedno onesnaževanje)
Pri dodajanju ključnih besed v vsebino spletne strani ne smete pretiravati. Maksimalno dovoljena gostota posamezne ključne besede (ang. keyword density), bi naj znašala med 5-7%. Če se bo beseda prevečkrat ponovila znotraj teksta, vas lahko iskalniki zaradi besednega onesnaževanja (ang. keyword-spamming) »nagradijo« s slabšo pozicijo ali pa jo v skrajni fazi celo izločijo iz rezultatov iskanj.

<slika> Gostoto ključnih besed lahko izračunate s pomočjo orodja na naslovu http://www.seochat.com/seo-tools/keyword-density/
Klikni na sliko za povečavo

3. Problem vstopne strani
Z vidika pozicioniranja spletne strani na iskalnikih je pomembna vsebina na vstopni strani, ki pa jo na tipičnih »vstopnih straneh«, ki vsebujejo običajno velik logotip podjetja ali pa uvodno flash animacijo ni moč najti. Ker potrebujejo iskalniki tekste s ključnimi besedami, ki jih na tovrstnih straneh ni moč najti, so posledično slabše tudi pozicije na iskalnikih.

<slika> Izognite se vstopnim stranem
Klikni na sliko za povečavo

4. Heading naslovi
Podobno kot imajo naslovi in podnaslovi v tiskanih medijih večjo pomembnost od ostalega teksta, velja isto tudi za spletne strani. Če ne boste v vsebinskem delu spletne predstavitve uporabljali heading naslove, ki jih označujemo z oznakami “h1″, “h2″, “h3″, boste izgubljali pomembne točke za boljšo uvrstitev na iskalnikih. Pri tem je koristno vedeti, da imajo naslovi, ki so označeni s “h1″, največjo težo, saj je tudi njihova pomembnost glede na celotno vsebino večja in da je zaradi tega pomembno, da vključujejo ključne besede.

<slika> Izgled heading naslovov, ki naj vključujejo ključne besede, določite s pomočjo .css datoteke
Klikni na sliko za povečavo

5. Nepomenski naslov spletne strani
Ker ima naslov spletne strani, ki je definiral s <title> oznako v glavi .html dokumenta in ki je viden v levem zgornjem kotu brskalnika, veliko težo pri pozicioniranju spletne strani na iskalnikih, je še posebej priporočljivo, da je optimalno izkoriščen. Pomembno je, da ima vsaka podstran svoj lasten naslov, ki je sestavljen iz ključnih besed, ki so za tisto podstran najbolj pomembne. Priporočena dolžina naslova, ki se naj začne z najpomembnejšo ključno besedo je med 45 in 60 znakov (3-4 besede).

<slika> Nikar ne uporabite istega naslova na vseh podstraneh spletne predstavitve ali pa naslovov kot so: »Domača stran«, »Dobrodošli na spletni strani«, saj boste dodelili posebno težo besedam, ki nimajo nobene pomembne vloge za vašo spletno predstavitev.
Klikni na sliko za povečavo

6. Neuporaba in nepravilna uporaba meta oznak za opis
Meta oznaka, ki definira opis strani, je pa pomembna saj se velikokrat izpiše neposredno pod naslovom spletne strani na strani rezultatov iskanj na iskalnikih. Zaradi tega je priporočljivo, da v približno 200 znakih kolikor bi naj znašala njena optimalna dolžina, uporabnike vzpodbudimo h kliku na povezavo oziroma k obisku spletne strani. Pred formiranjem meta oznak za opis je koristno definirati najbolj pomembne ključne besede za vsako podstran posebej in nato na podlagi njihovega izbora sestaviti tudi kratek opis spletne strani.

<slika> Vsaka stran spletne predstavitve naj ima lastno meta oznako za opis strani
Klikni na sliko za povečavo

7. Neuporaba ključnih besed v povezavah
Ključne besede so pomemben element tudi pri navajanju vseh notranjih in zunanjih povezav spletne predstavitve, saj ima tekst v povezavah večjo težo od ostalega teksta. Nikar ne lepite povezav na besede, ki niso pomembne za vašo spletno predstavitev. Namesto povezav kot so »kliknite tukaj«, »ponudba«, »podjetje«, ipd uporabite tako v menijskih kot v vsebinskih povezavah povezave, ki vključujejo vaše najpomembnejše ključne besede: »poslovna darila«, »nepremičnine«, »lcd televizor«. Na ta način boste vašim ključnim besedam dali večjo pomembnost in dosegli boljše pozicije na iskalnikih.

<slika> Povezave ne »lepite« na ključne besede, ki nimajo nobenega pomena
povezave

8. Grafični in java script meniji ter flash animacije
Ko že omenjamo povezave, je potrebno omeniti še na eno precej pogosto napako. Veliko spletnih predstavitev namreč uporablja grafične menije, ki so roko na srce res lahko zelo atraktivni, vendar je njihova bistvena pomanjkljivost ta, da iskalniki ne morejo prebrati menijskih tekstov. Povezavam sicer lahko sledijo, ne zaznajo pa ključnih besed na povezavah, ki bi lahko, če bi uporabljali tekstovni format povezav, prinesle dodatne točke pri rangiranju na iskalnikih. Oviro za indeksacijo spletne strani predstavlja tudi navigacija, ki je izdelana v JavaScriptu, zaradi česar pajki iskalnikov ne morejo slediti povezavam in se tako prebiti v notranjost spletne predstavitve in tako poindeksirati celotne vsebine.

V tesni povezavi z zgoraj navedeno pomanjkljivostjo so tudi spletne strani narejene, ki so v celoti ali pa delno narejene v Flashu. Podobno kot velja za slike velja tudi za tekste, ki se nahajajo Flashu – večina iskalnikov jih namreč ne more razbrati kar pomeni, da ne morejo poindeksirati vsebine kakor tudi ne slediti povezavam.

<slika> Iskalniki ne morejo prebrati teksta v grafičnih menijih

Klikni na sliko za povečavo

9. Poimenovanje slik in dokumentov
Ko že ravno omenjamo slike, velja omeniti priporočilo, da slike poimenujete s ključnimi besedami in da jih v html kodi opremite tudi z opisno ALT oznako, s katero določite opis slike. Skratka, namesto, da na spletno stran vstavljate slike z brezpomenskimi imeni kot npr. IMG0002.jpg, je bolje če jih poimenujete v sladu z vsebino (npr. prevajanje.jpg) in jim s pomočjo »alt« oznak dodate tudi kratek opis (primer: <img src=”prevajanje.jpg” alt=” prevajanje anglešćina“>). Vedno več uporabnikov namreč uporablja iskalnike tudi za iskanje slik in če so slike pravilno poimenovane obstaja večja verjetnost, da boste na ta način generirali nekaj dodatnega prometa na spletno stran.

Podobno logiko kot velja za poimenovanje slik je potrebno upoštevati tudi pri poimenovanju direktorijev in datotek, ki tvorijo vašo spletno predstavitev. Poimenovanja kot so kot npr. /productview&pid/345.html« vam namreč ne prinesejo nobene koristi, saj ne vključujejo ključnih besed, ki so za vas pomembne. Zaradi tega je nadvse priporočljivo, da poskrbite za iskalnikom prijazne povezave kot je npr. naslednja: http://www.superstore.si/računalnistvo/monitorji/lcd_samsung_206bw.html.

<slika> V imena slik vključite ključne besede
Klikni na sliko za povečavo

10. Vpis strani v iskalnike in imenike
Eden najpomembnejših kriterijev, ki vplivajo na uspešnost optimizacije je število in kvaliteta zunanjih povezav, ki vodijo do spletne predstavitve. Če vključujejo zunanje povezave tudi ključne besede in če prihajajo iz vsebinsko podobnih spletnih strani, je vse skupaj gledano z vidika pozicioniranja na iskalnikih še toliko boljše. Potrebno se je zavedati, da je še tako odlično izvršena vsebinska in tehnična optimizacija spletne strani brez pravega pomena, če spletna stran ne bo imela zadostnega števila zunanjih povezav. Najmanj kar lahko storite pri izgradnji zunanjih povezav je to, da vpišete spletno stran v najpomembnejše domače in tuje imenike ter iskalnike. Pri posredovanju vpisa v iskalnike in imenike poskrbite, da bodo naslov strani ter njen opis optimizirani z vidika ključnih besed.

<slika> Vpis strani v iskalnike in imenike je osnovni način promocije spletnih strani
Klikni na sliko za povečavo

Objavljeno v reviji Poslovna asistenca, marec 2008

Zaznamki

2 comments

Dodaj odgovor

Your email address will not be published.

top