Najpogostejše napake pri optimizaciji in pozicioniranju spletnih strani

Najpogostejše napake zaradi katerih spletne strani ne dosežejo željenih pozicij na iskalnikih so povezane z izborom ključnih besed, z uporabo uvodnih strani, meta oznak, JavaScript menijev, s predstavitvami, ki so narejene v Flashu, z vsebino spletnih strani, in še bi lahko naštevali. Napake, ki nastanejo pri izdelavi spletnih strani in ki lahko ključno vplivajo na pozicijo spletne strani na iskalnikih, lahko razvrstimo v tri sklope in sicer na vsebinske, tehnične in marketinške, ki jih bomo podrobneje spoznali v nadaljevanju.

VSEBINSKE NAPAKE

Napačne ključne besede
Prvi korak pri optimizaciji spletne strani za potrebe iskalnikov je izbor primernih ključnih besed na podlagi katerih bomo gradili vse nadaljnje korake v procesu optimizacije. Napačen oziroma nepravilen izbor ključnih besed se namreč odraža v slabšem obisku in sami učinkovitosti vaše strani, saj vas ali potencialni obiskovalci ne bodo našli ali pa bodo na vašo stran prišli nepravi obiskovalci (takšni od katerih ne boste imeli nobene koristi). Zaradi tega je pomembno, da za ključne besede izberete takšne besede oziroma besedne zveze, ki bodo na stran pripeljale vaše ciljne obiskovalce. Če želite, da bi vaša spletna stran dosegla željene pozicije na iskalnikih, morajo ključne besede predstavljati osnovo na podlagi katere se bodo poimenovali dokumenti, naslovi, kategorije, povezave, slike, napisala vsebina, zgradila navigacija, ipd.

Ključne besede je potrebno definirati za vsako podstran spletne predstavitve. Pri tem je priporočljivo, da je vsaka podstran optimizirana le za nekaj ključnih besed (npr. 2-3), saj lahko na ta način veliko lažje dosežemo optimizacijo celotne spletne predstavitve, poleg tega pa nimamo problema s tem, da bi z uporabo večjega števila ključnih besed na isti strani (pri tem mislimo na besede v naslovih, meta oznakah, v besedilu, na povezavah), zmanjševali pomembnost vsake posamezne ključne besede.

Pomanjkanje vsebine
Pomanjkljivo napisana in nekvalitetna besedila, ki povrh vsega niti ne vsebujejo za spletno stran pomembnih ključnih besed, so verjetno najpogostejša napaka, ki jo je moč zaslediti na spletnih straneh. Očitno je, da se veliko podjetij sploh ne zaveda, da uporabniki ne morejo najti njihove spletne strani, če v njeni vsebini niso vključene besede, ki jih je uporabnik vpisal v iskalno polje na iskalniku. Podjetja vse premalo razmišljajo z vidika uporabnikov, saj se ne vprašajo s kakšnimi besedami bi lahko uporabniki poiskali njihovo stran.

Lastniki spletnih strani se morajo zavedati še enega zelo pomembnega dejstva – za pritegnitev uporabnikove pozornosti imajo namreč le nekaj sekund časa. Uporabnikom je potrebno takoj ponuditi vsebino, konkretne informacije in izpostaviti aktualno ponudbo. Če uporabnik ne bo razbral kaj mu ponujate in katere koristi mu lahko prinese vaša spletna stran, jo bo kaj hitro zapustil. Nikar ne začnite teksta z nepomembnim besedilom kot npr. »Dobrodošli na spletni strani podjetja XY d.o.o.«. Besedilo začnite z najpomembnejšimi ključnimi besedami, saj daje veliko iskalnikov posebno prioriteto prav tistim besedam, ki jih najprej najde (npr. prvih 100 besed bo imelo večjo težo kot ostale). Pri pisanju besedil pa nikar ne imejte v mislih tega, da jih morate pisati za iskalnike. Ker bodo tekste prebirali obiskovalci vaše spletne strani, poskrbite, da bodo kratki, jedrnati, berljivi in razumljivi. To navodilo naj velja za celotno spletno predstavitev.

Prepogosto ponavljanje istih besed (besedno onesnaževanje)
Seveda ni nič narobe, če se ključne besede oziroma ključne besedne zveze pojavljalo tudi v nadaljevanju besedila na spletni strani in ne samo na začetku. Vendar si nikar ne mislite, da lahko z zelo pogostim ponavljanjem iste besede v besedilu vaše spletne strani (med oznakami in ), dosežete boljše pozicije na iskalnikih. Iskalniki se proti takšnim zlorabam borijo tako, da preprosto izračunajo gostoto posameznih besed (ang. keyword density), ki se pojavljajo znotraj besedila. Če ugotovijo, da se določena beseda prevečkrat ponovi, lahko stran zaradi besednega onesnaževanja (ang. keyword-spamming) »nagradijo« s slabšo pozicijo ali pa jo v skrajni fazi celo izločijo iz rezultatov iskanj. Odgovori in mnenja o tem katera je zgornja dovoljena meja, so zelo deljeni. Na SEO forumih se govori, da določena beseda ne bi smela imeti več kot 10% deleža v vsebini in da bi se naj optimalen delež gibal med 5-7%.

Nepomenski naslov spletne strani (oznaka Title)
Naslov spletne strani ima veliko težo pri pozicioniranju spletne strani na iskalnikih. Namesto, da bi lastniki spletnih strani v naslov vključili dve ali tri najpomembnejše ključne besede, saj jim lahko to prinese kar nekaj dodatnih točk pri boju za uspešno pozicijo na iskalnikih, je veliko takšnih, ki naslov pustijo prazen ali pa napišejo »Dobrodošli na spletni strani« oziroma nekaj podobnega, kar seveda nima nobene koristi za spletno stran.

Primer uporabe naslova spletne strani
nepravilno:
pravilno:

Malce boljšo oceno si zaslužijo tiste spletne strani, ki imajo sicer optimiziran naslov, toda kaj ko se isti naslov ponavlja na vseh podstraneh spletne predstavitve. To z vidika pozicioniranja seveda ni dobro, saj je potrebno uporabnike opozoriti tudi na ostale podstrani. Skratka pomembno je, da ima vsaka podstran svoj lasten naslov, ki je sestavljen iz nekaj ključnih besed, ki so za tisto podstran najbolj pomembne. Pri kreiranju čimbolj učinkovitega naslova pa seveda nimate neomejenega prostora. Priporočena dolžina je med 45-60 znakov. Pri tem velja opozoriti, da bodo večjo težo dobile tiste besede, ki se bodo pojavile na začetku naslova.

Neuporaba in nepravilna uporaba meta oznak
Z vidika pozicioniranja spletne strani na iskalnikih je priporočljivo, da ima vsaka posamezna podstran poleg lastnega naslova tudi lastne meta oznake za opis in ključne besede (description tag, keywords tag). Za uporabnike, ki imajo premalo znanja o html kodi, je Generator Meta oznak, ki ga najdete na naslovu http://www.seochat.com/seo-tools/meta-tag-generator/, zelo koristno orodje, saj jim bo zagotovil, da bodo meta oznake pravilno formirane. Pred generiranjem meta oznak (za vsako podstran posebej) je koristno definirati najbolj pomembne ključne besede (le-te se morajo pojaviti tudi v vsebini) in nato na podlagi njihovega izbora sestaviti tudi kratek opis spletne strani.

Ena izmed najpogostejših napak, ki jih zasledimo na spletnih straneh jetudi ta, da je v meta oznakah, ki definirajo ključne besede (

So pa zato toliko bolj pomembne meta oznake za opis spletne strani (

Uporaba skritega teksta
S skritim tekstom (ang. Hidden text) običajno označujemo tekst, ki ga uporabniki na spletni strani ne vidijo, saj je enake barve kot ozadje strani. Med tehnike prikrivanja teksta z namenom doseganja boljših pozicij na iskalnikih sodi tudi skrivanje teksta za plastmi (ang. layers) in umeščanje preoptimiziranega teksta čisto na dno vsebinsko preobsežne podstrani.

Takšni načini skrivanja ključnih besed so v uporabi predvsem v vsebinsko revnih straneh in tam, kjer se lastniki spletnih strani ne želijo ubadati s tem, kako bi večje število ključnih besed povezali v celoto, ki bi bila uporabnikom vsebinsko razumljiva in povrh vsega še dovolj marketinško privlačna. Iskalniki za razliko od uporabnikov, ki skritih tekstov ne vidijo, prepoznajo besede, saj se le-te nahajajo v html kodi, ki jo prečešejo njihovi roboti. Vendar pa na srečo vseh, ki si želijo zgolj s poštenim delom pridobiti zaslužene pozicije na iskalnikih, večina iskalnikov takšno skrivanje besed prepozna kot potegavščino in stran ustrezno kaznuje.

Neuporaba opisnih povezav
Verjetno ste opazili, da nenehno omenjamo ključne besede. Preprosto se jih ne moremo izogniti, saj morajo biti integrirane v vse pomembnejše elemente spletne predstavitve, če želimo seveda izvesti uspešno optimizacijo spletne strani za potrebe iskalnikov. Ker so ključne besede pomemben element tudi pri navajanju vseh notranjih in zunanjih povezav spletne predstavitve, je najbolje da si njihovo pravilno uporabo ogledamo kar na konkretnem primeru.

Če na vaši spletni strani uporabljate povezave na takšen način kot v naslednjem primeru: »Za ogled akcijske ponudbe poslovnih daril kliknite tukaj.«, vas moramo seveda opozoriti, da jih morate nujno popraviti, sploh če bi radi vašim ključnim besedam dali večjo pomembnost in dosegli boljše pozicije na iskalnikih. Primerna uporaba povezave iz zgornjega primera bi bila naslednja: »Oglejte si akcijsko ponudbo poslovnih daril.» Finta je v tem, da v prvem primeru obesimo povezavo besedi, ki ni vaša ključna beseda povrh vsega pa sama po sebi uporabniku ničesar ne pove. V drugem primeru bomo z uporabo ključnih besed na povezavi, poskrbeli za njihovo večjo vrednost, kar bo prineslo dodatne točke pri pozicioniranju strani na iskalnikih, povrh vsega pa bo uporabniku že ob pogledu na povezavo (poslovnih daril) takoj jasno, kam vodi povezava.

Pri uporabi povezav je potrebno opozoriti še na eno precej pogosto napako. Veliko spletnih predstavitev je namreč narejenih tako, da tekstovne povezave nadomestijo z grafičnimi elementi ali pa da uporabljajo menije, ki so z namenom doseganja večje atraktivnosti, v celoti izdelani s pomočjo slik in grafik. Problem takšne uporabe povezav je v tem, da iskalniki ne morejo prebrati tekstov na slikah kar pomeni, da nimajo vsebine, ki bi jo lahko poindeksirali. Brez vsebine oziroma ključnih besed na povezavah pa se lahko takoj poslovite od visokih pozicij na iskalnikih. Ko že ravno omenjamo slike, velja omeniti priporočilo, da vsako sliko, ki jo uporabite na spletni strani, opremite z opisno ALT oznako, saj iskalniki kot že rečeno slik ne morejo prebirati (četudi velikokrat povejo več kot tisoč besed ).


Iskalniki ne morejo poindeksirati slikovnih povezav

TEHNIČNE NAPAKE

Flash strani
V tesni povezavi z zgoraj navedeno pomanjkljivostjo so tudi spletne strani narejene, ki so v celoti ali pa delno narejene v Flashu. Podobno kot velja za slike velja tudi za tekste, ki se nahajajo Flashu – večina iskalnikov jih namreč ne more razbrati kar pomeni, da ne morejo poindeksirati vsebine kakor tudi ne slediti povezavam. Če želite vsaj delno odpraviti negativen vpliv uporabe Flasha na pozicijo vaše spletne strani na iskalnikih, vam priporočamo, da na dnu strani vzpostavite alternativno navigacijo s tekstovnimi povezavami (ne pozabite na ključne besede v imenih povezav), ki jim bodo iskalniki lahko sledili in tako poindeksirali vsaj naslove posameznih podstrani v sklopu vaše spletne predstavitve.


Iskalniki ne morejo poindeksirati povezav in tekstov, ki so narejeni v Flashu

Problem vstopne strani
Verjetno ni nikogar, ki še ne bi prišel na stran z veliko sliko (običajno logotipom podjetja) in možnostjo izbire jezika ter povezavo, ki bi ga pozivala naj vstopi naprej in si ogleda spletno predstavitev ali pa na spletno stran narejeno z uporabo Flash tehnologije, kjer ga bi poleg atraktivne animacije pričakala povezava “skip intro”, s pomočjo katere se lahko na srečo preskoči uvodno animacijo in vstopi na osrednji, vsebinski del spletne predstavitve.

Če tudi vaša spletna stran vsebuje podoben uvodni del, vam priporočam da ga čimprej odstranite in naredite uslugo tako sebi kot tudi vsem obiskovalcem vaše strani. Zakaj? Z vidika pozicioniranja spletne strani na iskalnikih je namreč pomembna vsebina na vstopni strani. Iskalniki potrebujejo besede in še enkrat besede. Ker pa se na uvodnih straneh, kot smo jih opisali malo poprej, poleg nekaj grafičnih elementov ne nahaja omembe vredna količina tekstov, ki bi povrh vsega vključevali še najbolj pomembne ključne besede, so posledično slabše tudi pozicije na iskalnikih. K pomanjkljivosti uvodne strani pripomore tudi majhno število povezav (v večini primerov gre za eno samo povezavo), ki se na teh straneh nahajajo, zaradi česar se lahko zgodi, da lahko podeli iskalnik manjšo pomembnost res pomembnim povezavam, ki jih najde v notranjosti spletne predstavitve.


Vstopnim stranem se je priporočljivo izogniti

SEO strokovnjaki opozarjajo da se izognete tudi takšnim uvodnim stranem, ki vsebujejo samodejne preusmeritve na druge url naslove, saj obstaja velika verjetnost, da jih bodo iskalniki ignorirali. Problem je namreč v tem, da se je v preteklosti pojavilo mnogo strani, ki so obiskovalce preusmerjale na vsebinsko popolnoma druge strani, ki niso imele z vstopno stranjo nobene veze. Ker je bilo teh strani res veliko, so se iskalniki zaradi zavajanja internetnih uporabnikov odločili, da jih ne bodo upoštevali.

Uporaba specializiranih vhodnih strani
Cilj posebno oblikovanih vhodnih spletnih strani (ang. doorway pages) je povečati popularnost (PageRank) in obiskanost vaših glavnih spletnih strani. Doorway strani so izjemno učinkovite, saj so močno optimizirane in prilagojene za tarčenje določenih ključnih besed. Ker so ponavadi na iskalnikih uvrščene dosti višje kot osnovne spletne strani, povečujejo popularnost in težo osnovnih spletnih strani, saj so z njimi v tako imenovani “verižni povezavi”. Bistvo ustvarjanja tovrstnih strani je torej v povečanju popularnosti glavne strani, saj naj bi z večjim številom različnih strani, ki dosegajo za določene ključne besede visoke pozicije na iskalnikih, umetno povečevali pomembnost glavne strani in ji tako dvignili pozicije za vse izbrane ključne besede. Ker pa lahko iskalniki dokaj hitro prepoznajo tovrstne strani je njihova uporaba kljub dokazani učinkovitosti precej rizična, saj vam lahko iskalniki odvzamejo že dosežene pozicije ali pa celo izločijo vašo spletno stran iz njihove baze. Zaradi tako restriktivnih posledic se ne gre čuditi, da je uporaba uporaba specializiranih vhodnih strani po letu 2000 strmo padla, saj jih iskalniki obravnavajo kot eno izmed hujših oblik napada na delovanje njihovih sistemov rangiranja spletnih strani.

JavaScript meniji
Oviro za indeksacijo spletne strani predstavlja tudi navigacija, ki je izdelana v JavaScriptu. Običajno gre pri tej vrsti navigacije za padajoče menije, ki so v celoti izdelani v JavaScriptu, zaradi česar pajki iskalnikov ne morejo slediti povezavam in se tako prebiti v notranjost spletne predstavitve in tako poindeksirati celotne vsebine. Ker pa seveda ne želimo, da bi pajki ostali samo pri »vhodnih vratih«, jih je potrebno povabiti v notranjost spletne predstavitve. To lahko naredimo tako, da poleg obstoječe navigacije vzpostavimo še alternativno navigacijo (ponavadi jo umestimo na dno strani), ki bo vsebovala navadne tekstovne povezave. Koristna je tudi izdelava mape strani, ki bo vodila do vseh podstrani vaše spletne predstavitve.

Uporaba okvirjev
Na uspešnost pozicioniranja spletnih strani vplivajo tudi okvirji (ang. frames), s pomočjo katerih je lahko zgrajena spletna stran. Iskalniki se sicer lahko prebijejo v notranjost spletne strani, ki uporablja okvirje in poindeksirajo vsebino strani, težava pa je v tem da se pri izpisu rezultatov iskanj na iskalnikih pojavijo direktne povezave do posameznih podstrani, ki zaradi uporabe okvirjev ne bodo zmogle prikazati navigacije, ki se nahaja v drugi datoteki. Uporabnik bo tako videl zgolj vsebino določene strani in se ne bo pa se mogel premikati po spletni predstavitvi. Uporaba okvirjev nam onemogoča tudi to, da bi nekomu poslali povezavo, ki bi vodila direktno na eno izmed podstrani, saj je url naslov strani v naslovnem polju brskalnika med pregledovanjem spletne predstavitve ves čas isti. Tudi če nam uspe iz html kode izločiti ime dokumenta in posredovati povezavo do izbrane strani pa se bo zgodilo to kar smo že omenili – spletna stran se bo prikazala brez pripadajočega menija. Poleg vseh težav, ki jih povzroča uporaba okvirjev velja omeniti tudi to, da okvirji onemogočajo optimizacijo posameznih podstrani z vidika naslovov in meta oznak, saj so le-te skozi celotno spletno predstavitev iste, kar pa seveda z vidika pozicioniranja ni dobro.

MARKETINŠKE NAPAKE

Prvi korak pri promociji vaše spletne strani je pravgotovo ta, da spletno stran vpišite v domače in tuje imenike ter iskalnike. Priporočam vam, da se pri tem opravilu omejite samo na najpomembnejše naslove, saj z manjših in slabo obiskanih iskalnikov ter imenikov tako ali tako ne boste dobili skorajda nikakršnega prometa na spletno stran. Če ciljate na posebne geografske segmente ali posebne nišne skupine pa je seveda priporočljivo vpisati stran tudi v lokalne imenike oziroma za določena področja specializirane iskalnike in imenike. Pri posredovanju vpisa v iskalnike in imenike poskrbite, da bodo naslov,opis in ključne besede optimizirani z vidika ključnih besed. Ob tem velja opozoriti na zmotno mišljenje, da je potrebno na iskalnike vpisovati spletno stran v rednih časovnih intervalih (npr. na tri tedne). To vsekakor ni potrebno saj iskalni roboti v redno pregledujejo strani, ki so v njihovi bazi in jih v primeru, da so na njih opazili kakšne spremembe na novo poindeksirajo.

Pri vpisovanju spletne strani na različne naslove se izogibajte predvsem vpisom na FFA strani (ang. Free For All sites), ki jih med svojimi naslovi vključujejo orodja in programi (npr. Submit Wolf) za samodejno vpisovanje spletnih strani. Ker so FFA strani pri iskalnikih zaradi tehnik, ki jih uporabljajo z namenom izboljšanja popularnosti povezav, na precej slabem glasu, lahko z vpisom na te strani vaša stran izgubi na pomembnosti, kar seveda posledično vpliva na njeno slabšo pozicijo na iskalnikih.

Nikar ne mislite, da se je vaš spletni projekt končal z vpisom strani v imenike in iskalnike in da bodo obiskovalci prišli na vašo spletno stran sami od sebe. Na to kar pozabite. Tudi ob rednem vpisovanju strani v iskalnike in imenike, ne boste mogli na iskalnikih doseči za vas ugodnih pozicij, če ne boste imeli optimizirane strani. Toda tudi ob še tako dobrih pozicijah na iskalnikih ne boste dosegli uspeha, če vaša spletna stran ne bo prilagojena potrebam in željam vaših ciljnih obiskovalcev. Spletno stran morate zasnovati tako, da bo uporabnika vzpodbujala k določeni akciji pa naj si gre pri tem za nakup izdelka ali naročilo na prejemanje e-novic. Verjetno ni potrebno omenjati, da mora biti tudi kvaliteta vaših izdelkov in storitev, ki jih tržite na ustreznem nivoju.

Pa še zadnji nasvet. Nikar ne začnite z optimizacijo spletne strani šele takrat, ko je spletna stran izdelana. Strokovnjaka, ki se ukvarja z optimizacijo in pozicioniranjem strani, vključite v projekt že pri samem načrtovanju spletnega mesta, saj boste le tako lahko zgradili spletno stran na temeljih, ki so potrebni za dosego visokih pozicij na iskalnikih.

Želite izboljšati pozicijo vaše spletne strani na iskalnikih?


Dovolite, da vam pomagamo!


Objavljeno: Moj mikro, september 2005

Radoš Skrt

Mag. Radoš Skrt je specialist za Google in Facebook oglaševanje ter za optimizacijo spletnih strani (SEO). Je redni predavatelj na seminarjih in konferencah, ki obravnavajo tematiko internetnega marketinga.

V okviru svojega podjetja Nasvet.com je organiziral je tudi že več kot 50 seminarjev s področja internetnega marketinga (več na http://seminarji.nasvet.com).

Radoš Skrt je od leta 2016 tudi mednarodno certificirani DIMAQ master trener. Njegovo podjetje Nasvet.com ima že vrsto let status Google Partner ter pridobljene naslednje Googlove certifikate: Search Advertising, Mobile Advertising, Video Ads, Display Advertising, Shopping, Digital Sales.

Kliknite za podrobnejši opis referenc.

Zaznamki

Dodaj odgovor

Your email address will not be published.

top