7 sestavin dobre spletne strani

Odgovor na zgornje vprašanje je najlažje poiskati tako, da preučimo kriterije, na podlagi katerih številne žirije po celem svetu podeljujejo nagrade za najboljše spletne strani. Kriteriji, ki se med seboj precej prekrivajo in prepletajo so pri večini žirij razvrščeni v naslednje kategorije: oblikovna podoba, navigacija, vsebina, uporabnost, interaktivnost in marketinški vidik.

OBLIKOVNA PODOBA
Uporabnik zazna ob obisku spletne strani najprej njeno oblikovno podobo. Primeri spletnih strani uspešnih podjetij na internetu dokazujejo, da je najboljša oblikovna podoba tista, ki je preprosta in ki ne vsebuje nepotrebnih odvečnih elementov. Pri izdelavi oblikovne podobe je potrebno veliko pozornost posvečati naslednjim elementom in dejavnikom: oblikovanje, všečnost, ureditev, postavitev, navigacija, barve, ozadje, grafični elementi, tipografija in velikost pisave.

Pri ustavarjanju oblikovne podobe upoštevajte nekaj praktičnih nasvetov:

  • ne pretiravajte pri številu različnih barv, ki jih boste uporabili na strani,
  • izogibajte se animacijam, utripajočim ali premikajočim napisom, zvočnim datotekam, ipd.,
  • ozadje naj bo ves čas enako in nikakor ne iztopajoče,
  • okoli tekstov uporabljajte prazen prostor,
  • uporabljate primerno velikost in tipografijo pisave,
  • uporaba grafičnih elementov mora popestri vsebino, nikakor pa je ne sme zadušiti,
  • grafični elemnti in slike morajo biti zaradi dolžine nalaganja spletne strani optimizirani in objavljeni v primernem formatu (.jpg ali .gif),
  • zaradi boljše čitljivosti, uporabljajte temno pisavo na svetli podlagi.

Dobro narejena oblikovna podoba je tista, ki doseže harmonijo barv, slik in vsebine. Zavedati se morate, da je še tako dobra oblikovana spletna stran sbrez vrednosti, če ne vsebuje vsebine, ki bi prepričala obiskovalce, da se je na vašo spletno stran še vredno vrniti. 

VSEBINA 
Spletna vsebina mora biti ažurna, slovnično pravilna, razumljiva, jedrnata, pregledna, verodostojna in uporabna. Ker podlegajo spletne vsebine drugačnim pravilom branja in pisanja v primerjavi z vsebinami v tiskanih verzijah, je potrebno vedeti kako jih napisati. Zelo pogosta napaka, ki jo pri objavi vsebine na spletnih straneh delajo podjetja je, da objavijo popolnoma isto vsebino kot v svojih promocijskih prospektih in pri tem ne upoštevajo dejstva, da spletni uporabniki s težavo prebirajo dolge tekste z ekrana. Zaradi tega je priporočljivo, da vsebina kratka in jedrnata ter razdeljena v logične enote. Spletna stran nikakor ne sme biti natrpana s tekstom. Dolge tekste je potrebno razdeliti v poglavja in jih predstaviti na večih podstraneh. Vsebino, ki zajema široko vidno polje ekrana lahko razdelite v več stolpcev. Za lažje sprehajanje po vsebini uporabljajte kratke in jasne naslove ter poudarite ključne besede. Najpomembnejše informacije morajo biti podane tako, da jih bo uprabnik takoj zaznal in da ga bodo pritegnile k branju. 

Predno objavite spletne strani na internetu, še enkrat skrbno preberite celotno vsebino in preverite njeno slovnično pravilnost. Strani polne slovničnih in tipkarskih napak so neprivlačne, težko berljive in kar je najpomembnejše – odvračajo obiskovalce. 

TEHNOLOGIJA
Ker se mora spletna stran hitro naložiti morajo biti vsi elementi (grafike, slike, teksti) optimizirani in objavljeni v ustreznem formatu, spletna stran pa mora biti nameščena na hitrih, zanesljivih in varnih strežnikih.

Spletno stran morate pred njeno objavo testirati v različnih resolucijah, pri različnih hitrostih modemskih povezav in z različnimi brskalniki. Kompatibilna mora biti z najpogosteje uporabljenimi brskalniki (Internet Explorer, Netscape) ter funkcionalna v različnih ločljivostih ekrana, vsekakor pa v ločljivosti 800×600, ki jo uporablja večina uporabnikov. Nujno preverite tudi pravilnost html kode ter vse povezave, ki so vključene na vaši strani.

Zaradi težav s povezovanjem do strani, ki vsebujejo okvirje (frames), se izogibajte njihovi uporabi. Ker vsak okvir prikazuje dokument z lastnim URL naslovom, lahko nastopijo pri oglaševalskih akcijah velike težave, saj ne moremo neposredno oglaševati nekega izdelka, ki se nahaja na podstrani, ne da bi pri tem izgubili del strani oz. navigacije. 

INTERAKTIVNOST
Dobro narejene strani izkoriščajo možnost, ki jo internet kot medij omogoča: dvosmerno komunikacijo med spletno stranjo in njenim obiskovalcem. Interaktivnost, ki zagotavlja aktivno vlogo obiskovalca na spletni strani, se lahko zagotovi s pomočjo obrazcev in aplikacij (forum, klepet, p2p agentov, nagradne igre, vpisovanje informacij, izpolnjevanje obrazcev, itd.). Interaktivnost je še posebej pomembna, če želi podjetje graditi dolgoročen odnos s svojimi strankami ter jim nuditi kvalitetne poprodajne storitve.

NAVIGACIJA 
Navigacija mora biti namenjena hitremu, preglednemu in enostavnemu dostopu do informacij. Spletna stran mora vsebovati enostavno, razvidno in konsistentno navigacija, ki bo omogočala obiskovalcem udobno in hitro sprehajanje po vsebini spletnih strani. Le-ta mora biti pravilno podana in logično razvrščena, kajti le tako bo lahko obiskovalec našel informacije, ki jih je iskal. Priporočljivo je, da strani z dolgo vsebino vsebujejo povezave znotraj teksta, ki vodijo na vrh strani. Spletne strani morajo biti načrtovane in opremljene tako, da uporabnik v vsakem trenutku ve, na kateri strani in kje znotraj strukture spletne strani se nahaja (v kateri kategoriji, podkategoriji). Strani z obširno vsebino morajo na vidnem mestu vključevati iskalnik, s pomočjo katerega bo uporabnik lažje in veliko hitreje našel tisto kar išče. Iskalnik mora zagotavljati učinkovito poizvedovanje med množico dokumentov ter omogočati hiter dostop do željenega dokumenta. Kvaliteto navigacijskega sistema boste najlažje preverili tako, da boste naredili test z naključnim uporabniki. Opazujete in merite lahko kako hitro bodo našli neko specifično vsebino in s kakšnimi težavami se bodo soočili pri iskanju različnih stvari.

UPORABNOST 
je tista karakteristika spletnih strani, ki omogoča uporabnikom da z zadovoljstvom uporabljajo spletno stran in da na njej najdejo informacije, ki bodo zadovoljile njihove želje in potrebe. Pojem uporabnosti se močno prepleta z drugim vidiki oblikovanja spletnih predstavitev, od kreativnosti, grafike, hitrosti nalaganja, navigacije, prek vsebinskih vidikov do všečnosti s strani uporabnikov. Stopnja uporabnosti strani je odvisna predvsem od kvalitetne vsebine, logične in enostavne navigacije, od časa, ki ga potrebujejo uporabniki, da najdejo informacije, ki so jih iskali, od hitrosti nalaganja strani, načina prikazovanja vsebine, učinkovite uporabe, zagotavljanja podpore uporabniku in podobno. 

MARKETINŠKI VIDIK
Žal je še tako dobra spletna stran neuporabna, če ni obiskana. Internetne uporabnike morate obvestiti, da imate spletno stran. To najlažje naredite tako, da vpišite vašo spletno stran v vse najpomembnejše svetovne in slovenske spletne imenike ter iskalnike, lahko pa jo oglašujete tudi v tradicionalnih medijih, s pomočjo e-mail marketinga, ipd. Pri promociji spletne strani si lahko pomagati tudi z meta oznakami, ki jih vstavite v glavo html dokumenta. Z ustreznimi posegi v html dokument lahko namreč vplivamo na to, ali naj iskalnik pri svojem obisku strani le-to sploh shrani v svojo podatkovno bazo, kako dolgo naj jo hrani, kakšen opis naj ima stran v primeru izpisa med rezultati iskanja, ipd. Najbolj se uporabljajo meta oznake, ki definirajo opis strani, ključne besede in delo robotov. Število obiskovalcev, minute, ki jih uporabniki prebijejo na vaši strani in njihova aktivnost na straneh, so lahko realni pokatelj tega, kako priljubljena in obiskana je vaša spletna stran. 

Ob upoštevanju vseh dejavnikov in elementov, ki smo jih navedli v članku, ki ga prebirate, boste naslednje leto pravgotovo resen kandidat za nagrado Netka, ki jo za najboljšo poslovno spletno stran podeljuje Gospodarski vestnik.

 

Objavljeno v reviji Gospodarski vestnik, priloga I&T, februar 2003

Dodaj odgovor

Your email address will not be published.

top