Kako se lotiti spletnega projekta?

Podjetja se vse prevečkrat lotevajo spletnih projektov popolnoma stihijsko in brez vsakršnih ciljev. Spletne predstavitvene strani objavijo samo zato, ker se jim zdi, da je to modno ali pa zato, ker jih že ima njihov sosed. Izdelavo spletnih strani prepuščajo vse prevečkrat garažnim podjetjem kar rezultira v cenenih rešitvah, če pa že izberejo bolj uglednega izvajalca pa namenijo projektu skopo odmerjen proračun, tako da na novo izdelana spletna stran še zdaleč ne more izkoriščati vseh potencialov, ki bi jih lahko podjetje z učinkovitim nastopom na internetu obrnilo sebi v prid. Vzroke za takšen pristop k spletnim projektom gre iskati predvsem v neznanju in podcenjevanju interneta kot medija ter kot možnega tržno-komunikacijskega in distribucijskega kanala.

Glede na to, da večina slovenskih podjetij nima zadostnega znanja in usposobljenega kadra, da bi si spletne strani naredili sami znotraj podjetja, se seveda odločijo za zunanjega izvajalca. Kljub izbiri zunanjega izvajalca in prenosom dela odgovornosti na njegova pleča, pa je dobršen del uspeha projekta odvisen od samega naročnika, saj mora zagotoviti trdne temelje in dobro ogrodje na katerem bo zasnovan projekt.

Načrtovanje projekta
Projekta izdelave spletne predstavitve se mora podjetje lotiti zelo preudarno. Pravilen pristop k spletnemu projektu je namreč eden izmed ključnih dejavnikov od katerega je kasneje odvisna sama uspešnost izvedbe in dejanska uporaba. Pri načrtovanju spletnega projekta je pomembnih več faz: sam pristop k spletnemu projektu, določitev projektne skupine, porazdelitev odgovornosti in nalog, preučitev potreb in možnosti za njihovo realizacijo, določitev ciljev, ki jih želimo s predstavitvijo na internetu doseči ter določitev dejavnikov na podlagi katerih bomo ovrednotili uspešnost realizacije spletnega projekta.

Izbira pravih ljudi oziroma projektne ekipe je ključnega pomena, najbolj pomemben pa je prav vodja projekta. Le-ta bi moral imeti dobro tehnološko osnovo in dovolj potrebnih trženjskih znanj s področja poslovne uporabe interneta. Vsekakor pa mora vodja projekta tudi odlično poznati podjetje samo in biti sposoben razmišljati o podjetju kot celoti in ne le z vidika posameznih poslovnih funkcij. Koristno je, da projektna ekipa vključuje ključne člane posameznih področij v podjetju (marketinga, informatike, prodaje, kadrovsko-splošnega sektorja, proizvodnje, ipd.), saj bo s predstavniki vseh področij lažje koordinirala delo, spoznala želje in potrebe posameznih oddelkov in hitreje prišla do konsenza znotraj podjetja.

Za uspešno izvedbo projekta je pomembna tudi podpora managementa in motiviranost vseh, ki bodo sodelovali pri izvedbi projekta, saj lahko zaradi pomanjkanja interesa in pripravljenosti na sodelovanje, nastopijo težave že pri samem sestavljanju projektne skupine, sploh pa takrat, ko bodo morali posamezni člani projektne skupine zbirati in pripravljati tekstovni in slikovni material, ki bo objavljen na internetu. Nevarnosti pretijo tudi s strani oseb, ki se bojijo, da bodo zaradi novih tehnologij izgubile osebno moč in vpliv. Takšne osebe lahko znatno upočasnijo izvedbo projekta in v skrajni fazi ogrozijo celoten projekt.
 

Ker je pomanjkanje ustreznega znanja eden izmed najbolj kritičnih elementov v podjetjih, je priporočljivo, da zaposleni čimprej poglobijo svoje internetno-trženjsko znanje z obiskom tečajev, seminarjev in spletnih mest, ki so namenjeni internetnemu poslovanju in trženju, saj bodo lahko na njih našli ogromno število člankov, praktičnih nasvetov in ostalih koristnih informacij. Pridobljeno znanje bo vsekakor dobra osnova za načrtovanje uspešnih internetnih strategij. Dobri spletni naslovi za začetek so: www.marketing-on.net, www.nasvet.com in www.uspeh.com.

 

 

Definiranje potreb in ciljev
V začetni fazi načrtovanja projekta je potrebno identificirati tudi potrebe podjetja na internetu ter preučiti možnosti za njihovo realizacijo. Koristno je, če se pri tem postopku vprašamo, kako lahko s pomočjo interneta izboljšamo komunikacijo s potencialnimi in obstoječimi strankami, kako lahko optimiziramo poslovne procese znotraj podjetja ter na kakšen način lahko izboljšamo prodajno učinkovitost. Na podlagi ugotovljenih potreb je potrebno preučiti možnosti za njihovo realizacijo ter definirati cilje, ki jih želimo doseči s predstavitvijo na internetu. Pri opredeljevanju ciljev si lahko pomagamo z iskanjem odgovorov na naslednja vprašanja:

  • Kaj naj bi predstavljala spletna stran za podjetje?

  • Kateri so primarni cilji podjetja na internetu (promoviranje proizvodov, podpora strankam, spletna prodaja, gradnja blagovnih znamk)?

  • Kakšna je strategija za doseganje zastavljenih ciljev?

  • Katere so ciljne skupine podjetja in kakšne so njihove internetne navade?

Da bi podjetje izkoristilo, vse prednosti, ki jih ponuja internet, mora imeti jasno opredeljene cilje, ki jih želi doseči in strategije za doseganje teh ciljev. Podjetje mora jasno vedeti, kaj želi z spletnimi stranmi doseči (npr. kreiranje in vzdrževanje prepoznavnosti blagovne znamke, povečanje tržnega deleža in prodaje, informiranje in izobraževanje trga, izboljšanje promocijske učinkovitosti, servis in podpora kupcem, …) in komu bodo spletne strani pravzaprav namenjene. Cilji, ki jih želi podjetje s spletno stranjo doseči, morajo ustrezati trženjskim ciljem in skupnim ciljem podjetja; ujemati se morajo s trenutno in želeno pozicijo izdelka na trgu; biti morajo merljivi, razumljivi, motivacijski in zavezujoči.

S skrbno opredeljeni cilji si lahko podjetje olajša: načrtovanje celotnega projekta, sámo izdelavo spletnih strani, izbor tržno-komunikacijskih kanalov, oblikovanje proračuna, ugotavljanja uspešnosti investicije, ipd.

Priprava okvirnega proračuna spletnega projekta
Na podlagi realno zastavljenih potreb, želja ter ciljev, ki jih želi podjetje s spletno stranjo doseči, je potrebno sestaviti okvirni proračun, ki ga bo podjetje namenilo izvedbi spletnega projekta. Naloga opredelitve proračuna se nanaša na ugotavljanje višine potrebnih finančnih sredstev in optimalne razporeditve celotnega proračuna na posamezne aktivnosti.

Postavitev višine proračuna, namenjenega spletnemu projektu, predstavlja pomemben element trženjskega načrta nastopa podjetja na spletu. Potrebno je pripraviti seznam aktivnosti in izračun stroškov posameznih nalog v opredeljenem časovnem obdobju. Podjetje mora že v fazi načrtovanja definirati indikatorje s katerimi bo merilo učinkovitost ter uspešnost izvedenega spletnega projekta. Le na podlagi merljivih ciljev in doseženih rezultatov bo lahko podjetje upravičevalo uspešnost investicije v spletni projekt.

Načrtovanje proračuna je potrebno razdeliti na več delov:
a) Izdelava spletnih strani
b) Gostovanje spletnih strani
c) Vzdrževanje spletnih strani
d) Promocija spletnih strani

Ena izmed najpogostejših napak, ki jo napravijo podjetja je ta, da v proračunskem planu, ne upoštevajo sredstev, ki so namenjena promociji spletnega projekta. Podjetja mislijo, da se s postavitvijo spletnih strani na strežnik, projekt konča. Vendar se šele tedaj začne trdi boj za vsakega obiskovalca. Brez ustrezne promocije, ki seveda zahteva določena denarna sredstva, ni možno pričakovati želenih rezultatov.

Izbira zunanjega izvajalca
Po temeljiti pripravi se je potrebno lotiti iskanja najustreznejšega izvajalca, ki bo želje in potrebe podjetja v optimalni obliki prenesel na internet, po potrebi pa bo znal tudi svetovati pri pripravi spletnih vsebin ter pri tržno-komunikacijskih strategijah. Z načrtnim postopkom izbire zunanjega izvajalca se lahko podjetje že vnaprej zavaruje pred morebitnimi težavami (slaba kvaliteta izvedbe, prekoračitev dogovorjenih rokov, problemi z vzdrževanjem,…), ki bi lahko nastopile zaradi napačne izbire izvajalca. Podrobneje kot bo podjetje v svojem povpraševanju opredelilo svoje potrebe in opisalo pričakovanja, lažje bodo izvajalci pripravili ustrezno ponudbo.

Podjetja, ki se ukvarjajo z izdelovanjem spletnih strani seveda najlažje najdemo na internetu. Izmed množice zadetkov, ki jih npr. dobite na iskalniku Najdi.si, če v iskalno polje odtipkate »izdelovanje spletnih strani«, je potrebno narediti prvo selekcijo. Veliko večino zadetkov predstavljajo študentje in garažna podjetja, ki se ljubiteljsko ukvarjajo z izdelavo spletnih strani. Res je, da so njihove storitve izredno poceni, vendar jih iz spiska potencialnih izvajalcev takoj izločite, saj od njih ne morete pričakovati kvalitetnih rešitev, sploh pa ne podpore na dolgi rok. Saj poznate tisti rek:« Za malo denarja – malo glasbe.«

Pri izbiri izvajalca vam lahko pomagajo tudi prijatelji in znanci, ki že imajo izkušnje z izdelovalci spletnih strani. Zaupajo vam naj tako pozitivne kot negativne izkušnje, ki so jih imeli s posameznimi izvajalci. Lahko pa seveda odprete oči in se sami sprehodite med spletnimi predstavitvami bolj poznanih slovenskih podjetij. Ustavite se pri tistih, ki so vam všeč in se pozanimajte kdo jih je izdelal. Ko boste imeli širši spisek možnih izvajalcev, je najbolje, da si ogledate njihove spletne strani. Še posebej se ustavite pri referencah in si skrbno oglejte spletne strani, ki so jih naredili v zadnjem času. Verjetno vas bo že sama spletna stran odvrnila od marsikaterega izvajalca, saj se boste verjetno vprašali, kako naj dobro naredi naše spletne strani, če pa so že njegove slabe po oblikovni in tehnološki plati. Na ta način boste kaj kmalu dobili vtis, kaj lahko pričakujete od vsakega posameznega izvajalca.


<slika: inetia.tif> Inetia.com – podjetje, ki se ukvarja z izdelavo spletnih strani

Sedaj se lahko lotite zbiranja ponudb. Bolj podrobno kot bodo opisane vaše želje in potrebe (optimalno je, da pripravite vsebinsko zasnovo in samo arhitekturo celotnih strani ter opišete tudi katere aktivne komponente bi naj spletna stran vsebovala), bolj natančno ponudbo vam bodo lahko izvajalci poslali. Nikakor ne izrazite svoje potrebe s stavkom «radi bi imeli spletno trgovino«, kajti to je ravno tako, kot da bi avtomobilskemu trgovcu rekli »rad bi imel avto«. Seveda vas bo le-ta takoj vprašal, katera znamka vas zanima, kateri model, barva, moč motorja, dodatna oprema, ipd. Podobno je tudi pri spletnih straneh, še posebej pa pri tehnološko bolj zahtevnih projektih kot npr. izdelava spletne trgovine.

Primer povpraševanja

Osnovni cilj spletnih strani:
• vzpostavitev dvosmerne komunikacije z uporabniki
• promocija storitev

Predvidena struktura:
• Kdo smo: predstavitev podjetja
• Naše storitve: podrobnejša predstavitev storitev, cene, reference
• Kontakti: kontaktni podatki vodij posameznih področij v podjetju
• Aktualno: modul za vnos aktualnih novic, ki se bodo prikazovale na osrednji strani (modul mora omogočati vnos novic prek spletnega vmesnika)
• Elektronsko pošiljanje obvestil: obrazec za prijavo na e-novice, vodenje kontaktov, avtomatiziran mehanizem za pošiljanje e-novic
• Pomoč naročnikom: obrazec za posredovanje vprašanj

Dodatne zahteve:
– postavitev spletnih strani na strežnik
– vzdrževanje spletnih strani

 

Prejete ponudbe je potrebno na podlagi cene, referenc izvajalca, roka izdelave, plačilnih pogojev, vrednosti vzdrževalnih del, morebitnih dodatnih ugodnosti ter predlaganih tehnoloških rešitev, seveda skrbno analizirati. Pred tehtanjem ponudb se odločite kateri parametri so za vas najpomembnejši. Zelo pomembne so ustrezne strokovne reference, kajti neizkušenost izvajalcev se lahko pokaže v slabih delovnih navadah in slabih poslovnih odnosih, kar ima največkrat za posledico slabo kvaliteto izvedenih del.

Sodelovanje med naročnikom in izvajalcem
Za uspešno izvedbo celotnega projekta je potrebno kooperativno sodelovanje med izvajalcem in naročnikom. Naročnik mora poskrbeti predvsem za to, da preda izvajalcu ves potreben material (teksti, slike, dokumenti, avdio-video material,…) v dogovorjeni obliki in predvidenem roku. Izkušnje iz prakse kažejo, da je dolžina projektnih rokov največkrat prekoračena prav zaradi nepravočasnega oddajanja materialov s strani naročnika. Za uspeh spletnega projekta je pomembno tudi to, da ni naročnik preveč samovšečen in zaverovan v svoje znanje ter da je pripravljen prisluhniti in upoštevati tudi mnenje drugih. Tista podjetja, ki bodo znala prisluhniti nasvetom internetnim strokovnjakom, bodo imela več priložnosti za uspeh. Podjetja bodo morala znati tudi prepoznati svoje slabosti in nevarnosti, ki lahko ogrozijo uspešnost izvedbe celotnega projekta: npr. nerazumevanje želja in potreb naročnika, pomanjkanje sodelovanja med naročnikom in izvajalcem, nepripravljenost na dialog, prepočasna predaja zahtevanih materialov s strani naročnika, nedefiniranje prioritet pri izvedbi projekta, itd.

Zaključek projekta
Projekt je ponavadi »uradno« zaključen s postavitvijo spletnih strani na strežnik in njihovo objavo na internetu. Dejansko pa ni zaključen nikoli, saj je potrebno spletne strani vseskozi vzdrževati poleg tega pa skrbeti še za dotok obiskovalcev. Obiskovalce pa ni dovolj le pritegniti na stran, temveč jih je potrebno na spletni strani tudi čim dlje časa zadržati. To pa lahko podjetje doseže le z relevantno vsebino in redno ažuriranimi ter vzdrževanimi spletnimi stranmi.

Priporočljivo je, da se podjetje po objavi spletnih strani poveže tudi s svetovalnim podjetjem, ki se ukvarja z izdelavo trženjsko-komunikacijskih strategij podjetij na internetu, s pomočjo katerega bo določilo strategijo delovanja v prihodnosti in definiralo aktivnosti, ki bodo pripomogle k učinkoviti promociji spletnih strani, boljši komunikaciji z uporabniki in k boljšim poslovnim rezultatom. Svetovalci lahko pomagajo integrirati internet v vse poslovne procese podjetja tako, da se bo lahko s pomočjo interneta povečala prodaja, zmanjšala višina stroškov ter povečala učinkovitost poslovnih procesov in podjetja kot celote. Strošek namenjen svetovalnemu delu, bi morala podjetja obravnavati kot investicijo (in ne kot strošek!), ki se bo hitro predvsem pa večkratno povrnila.

 

<Tabela> Izbor najbolj poznanih slovenskih podjetij, ki se ukvarjajo z izdelovanjem spletnih strani

Ime podjetja

URL naslov

Nekaj pomembnejših referenc

AV-Studio

www.av-studio.si

Hoteli morje (www.hoteli-morje.si), Vrhovno sodišče RS (www.sodisce.si), Vzajemna (www.vzajemna.si)

Creatim Ržišnik&Perc

www.creatim-rp.com

Mlinotest (www.mlinotest.si), NLB* (www.nlb.si), Merkur* (www.merkur.si), SKB (www.skb.si)

Hal Interactive

 

www.hal.si

Mobitel (www.mobitel.si), Gospodarska zbornica Slovenije (www.gzs.si), Trgovine Tuš (www.tus.si), Dom Müller, (www.dom.si)

Hipergo

 

www.hipergo.si

Microsoft (www.microsoft.si), Abanka (www.abanka.si), Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (www.mszs.si), AC-Mobil (www.ac-mobil.si),

Inetis

www.inetis.com

NLB** (www.nlb.si), Merkur spletna trgovina ** (http://nakup.merkur.si)

Literal

www.literal.si

Lek (www.lek.si), Urad vlade za informiranje (www.uvi.si), Mladina (www.mladina.si), Mat'Kurja (www.matkurja.si)

Nova Vizija

www.inetia.com

KIA (www.kia.si), Era (www.era.si), Palma (www.palma.si), Moj mikro (www.mojmikro.si)

Parsek

www.parsek.si

Renault Slovenija (www.renault.si), Adriatic (www.adriatic.si), Slovenica (www.slovenica.si), Peugeot Slovenija (www.peugeot.si)

Profano

www.profano.com

Hidria* (www.hidria.si), Triglav (www.zav-triglav.si)

Render Space Pristop Interactive

www.rs-pi.com

Podravka (www.coolinarika.com), Telekom Slovenije (www.telekom.si), Mobitel (www.mobitel.si)

Sonce

 

www.sonce.net

Ustavno sodišče (www.us-rs.si), Maximarket (www.maxi.si)***,
Citroen Slovenija (www.citroen.si)

 *  – oblikovna izvedba
** – tehnološka izvedba
*** – design strani
Formitas BBDO

  

Moj mikro, april 2004

Dodaj odgovor

Your email address will not be published.

top