Mobilni marketing

mobilni marketingVsak s katerim se pogovarjam o mobilnem marketingu (pa ni ravno doma na tem področju) najprej pomisli na SMS trženje. Slednje danes res predstavlja večji del mobilnega trženja pri nas a se bo to v prihodnosti hitro spremenilo. SMS trženje bo, v tej obliki kot ga poznamo danes, imelo vse manjši pomen. Preden se osredotočimo na različne oblike mobilnega trženja, si poglejmo kakšen je sploh potencial razvoja te panoge.

Priložnost, kot še nobena do sedaj
Kratek pogled na nekaj statističnih podatkov nam pove zelo veliko. Mobilnih uporabnikov na svetu je danes 3,25 mrd. Slednja številka ne pomeni veliko dokler je ne primerjamo s številom uporabnikov računalnikov, ki znaša 1,1 mrd. Tako uporablja mobilne telefona danes že skoraj 300% več ljudi.

Od zgoraj navedenih uporabnikov računalnika jih 0,9 mrd. redno pošilja e-pošto. V primerjavi z 1,8 mrd. rednimi pošiljatelji SMS sporočil je to zanemarljiva številka. Vendar preden se zamislimo nad zgoraj navedenimi številkami, še ena pomembna malenkost. 1,8 mrd. ljudi pošilja SMS sporočila, kar pomeni da 1,8 mrd. ljudi uporablja svoje mobilne telefone za nekaj drugega kot govorno komunikacijo. Slednja je primarna vloga telefona kot takega vendar se to pri mobilnih telefonih ocitno spreminja. Glede na to, da se je SMS sporocilo v taki obliki kot ga poznamo danes pojavilo šele leta 1993, je to izjemen rezultat.

V primeru, da pogledamo uporabo mobilnih telefonov v Sloveniji prav tako pridemo do zanimivih zaključkov. Po podatkih telefonske ankete RIS-a v letu 2006 lahko povemo sledeče:

 • v Sloveniji ima 88 % vseh prebivalcev mobilne telefone (2005: 83 %),
 • 20,6 % jih vsaj enkrat na mesec obišce WAP mobilno spletno stran,
 • 14,3 % jih preko mobilnega telefona pošilja in bere e-pošto (v številu to znaša 187.300 uporabnikov),
 • 41,7 % uporablja telefon za slikanje,
 • 12,8 % jih redno igra igre preko mobilnega telefona.

Ti podatki nam nazorno kažejo, da se način uporabe mobilnih telefonov spreminja in s tem odpira vse večjo možnost za razvoj mobilnega trženja. Slednje lahko trdimo tudi za tehnologijo, ki danes predstavlja eno izmed glavnih ovir za razvoj mobilnega marketinga. V Sloveniji ima:

 • 61 % vseh uporabnikov mobilni telefon z možnostjo branja in pošiljanja e-pošte,
 • 57 % jih ima dostop do Mobitelovega Planeta,
 • 23,4 % jih lahko dostopa do Simobilovega Vodafone Live,
 • 6,6 % uporabnikov ima mobilni telefon s tehnologijo širokopasovnega dostopa do interneta EDGE,
 • še ena zanimivost: 72 % mobilnih uporabnikov občasno uporablja mobilni telefon kot budilko

Iz zgoraj zapisanega lahko sklepamo, da so možnosti mobilnega marketinga dobre in jih je potrebno samo izkoristit na pravi način.

Glavne lastnosti mobilnega marketinga
Mobilni marketing ponuja povsem nove nacine trženja in deluje na podlagi drugačnih zakonitosti. Za vse nas, uporabnike mobilnih telefonov, prinaša dobre novice saj ponuja možnost personaliziranih vsebin, ki jih ne more zagotoviti noben drug medij. Seveda pa je potrebno upoštevati nekatere lastnosti mobilnega marketinga:

 • »Always on« generacija. Mobilni uporabniki imajo svoje mobilne telefone večino časa vedno pri sebi. To pomeni, da so v primerjavi z ostalimi mediji (TC, radio, racunalnik, revije in časopisi) svojemu mobilnemu telefonu vedno izpostavljeni.
 • Viralnost. Mobilni telefon bolje kot katerikoli drug medij omogoča viralno sporočanje oglasnih sporočil med uporabniki (primer sledi v nadaljevanju). Viralni marketing na mobilnih telefonih je izjemna priložnost saj omogoča, da si prijatelji ali znanci med sabo pošiljajo vsebine, ki so jim všeč. Vsi pa vemo, da je priporočilo prijatelja eno najmočnejših trženjskih orodij.
 • »Mobilni trenutki«. Uporabniki večinoma mobilne telefone uporabljamo v zelo omejenem času. Medtem, ko lahko za računalnikom preživimo več ur, za mobilne telefone to ne velja. Igranje igric, poslušanje glasbe, pošiljanje e-sporočil in ostalo večinoma počnemo v tistih momentih, ko na kaj čakamo (npr. na letališcu, avtobusni postaji in podobno). Prav tako je to pomembno v primeru iskanja informacij. Mobilni uporabniki potrebujemo informacije hitro enostavno. Brskanje po rezultatih preko iskalnikov ne pride v poštev.
 • Zasebnost. Mobilni telefon je zaseben medij. Vsak lastnik ne posoja svoj mobilni telefon vsakomur. Iz tega razloga je to odlicna priložnost za individualno trženje.
 • Interaktivnost z drugimi mediji. Mobilni telefon povišuje ucinkovitost oglaševanja preko ostalih medijev. Oglaševanje preko TV je lahko do 56 % bolj učinkovito, če oglas vsebuje poziv, da uporabniki naj pošljejo določen SMS na doloceno številko. Enako (sicer v manjšem obsegu) velja za radio (glej clanek To SMS or not to SMS – 3. del), časopise in revije.

Zgoraj omenjeno so po mojem mnenju in izkušnjah ključne razlike med mobilnim telefonom in ostalimi mediji. Seveda so določene lastnosti značilne tudi za druge medije (npr. viralnost pri e-pošti) ampak nikjer drugje v taki unikatni kombinaciji in s takim potencialom (SMS sporočila uporablja 2 krat več uporabnikov kot e-pošto zato tudi večja možnost za viralni marketing).

Trženje »od ust do ust« s pomocjo mobilnih telefonov je lahko izjemno učinkovito. Priporočila prijateljev so danes eno izmed najučinkovitejših načinov trženja.

Primeri iz prakse
mGinger (http://mginger.com)
podjetje je izpeljalo akcijo, kjer so uporabniki dobili denar v zameno za širjenje oglasnega sporočila med svoje prijatelje in znance. Pred tem so se morali registrirat (in podat nekaj ključnih informacij) ter nato pošiljat oglasno sporocilo preko SMS naprej. Za vsako sporočilo so dobili določen znesek. Slednje je lep  primer izkoriščanja viralnosti kot ene izmed osnovnih značilnosti mobilnega marketinga.

QR kode (quick response code)
QR kode pri nas zaenkrat še niso toliko poznane kot v Aziji, kjer jih redno uporabljajo. QR koda je dvo dimenzionalen zapis URL naslova določene spletne strani. Uporabniki svojo video kamero približajo kodi in ta sproži avtomatsko povezavo na spletno stran podjetja. Northwest Airlines uporablja QR kode pri oglaševanju svojih storitev preko velikih panojev na ulicah mesta Tokyo. Uporabniki so enostavno nastavili svoj telefon plakatom in s tem dobili povezavo na mobilno spletno stran podjetja. Glavna prednost je v tem, da ni potreben vnos naslova spletne strani, kar je pri mobilnih telefonih lahko težavno.

Še primer iz Slovenije
www.ljubljananadlani.com / www.mobilnotrzenje.com

Podjetje ponuja TC Mobile, katerega uporabnik si naloži na mobilni telefon in s tem dobi informacije o gastronomskih obratih, prodajalnah in dogajanju v Ljubljani. Vsaka zanimiva vsebina se lahko kot SMS pošlje prijatelju (npr. opis določenega dogodka). Prav tako je možno, poslati celoten TC Mobile prijatelju ali znancu in v primeru, da se slednji odloči za nakup, dobi pošiljatelj 0,50 € od prodaje. S tem so ustvarjeni vsi pogoji za uspešno trženje “od ust do ust”.

Sklep
Zgoraj opisano predstavlja uvod v mobilni marketing. Obstaja veliko zanimivih načinov kako tržiti storitve ali produkte uporabnikom na »nevsiljiv« oziroma ”mobilni” način. Mobilni telefon je prvi masovni medij, ki bo deloval izključno na podlagi personalizacije ponudb podjetij.

Vir: www.mobilnimarketing.info, september 2008

Radoš Skrt

Mag. Radoš Skrt je specialist za Google in Facebook oglaševanje ter za optimizacijo spletnih strani (SEO). Je redni predavatelj na seminarjih in konferencah, ki obravnavajo tematiko internetnega marketinga.

V okviru svojega podjetja Nasvet.com je organiziral je tudi že več kot 50 seminarjev s področja internetnega marketinga (več na http://seminarji.nasvet.com).

Radoš Skrt je od leta 2016 tudi mednarodno certificirani DIMAQ master trener. Njegovo podjetje Nasvet.com ima že vrsto let status Google Partner ter pridobljene naslednje Googlove certifikate: Search Advertising, Mobile Advertising, Video Ads, Display Advertising, Shopping, Digital Sales.

Kliknite za podrobnejši opis referenc.

Zaznamki

Dodaj odgovor

Your email address will not be published.

top