Korporativni blogi

mailingModa pisanja blogov se s počasnimi koraki seli tudi v poslovno sfero, saj podjetja spoznavajo, da jim lahko blogi še kako pomagajo pri njihovem poslovanju. Pa naj si gre za gradnjo zaupanja do samega podjetja, za plemenitenje odnosov z obstoječimi strankami, za objavljanje PR sporočil ali za dodatni promocijski kanal. Poslovni blogi so se iz začetne omejenosti na IT sektor razvili v nekakšno mainstream orodje za obveščanje in promocijo, ki ga izkoriščajo tako manjša kot večja podjetja in multinacionalke.

Blogosfera v številkah

Popularnost blogov se kaže na dva načina in sicer v hitri rasti števila uporabnikov blogov ter v precejšnji rasti števila objavljenih blogov. Technorati.com poroča, da je bilo v prvem četrtletju letošnjega leta aktivnih več kot 70 mio blogov. Blogi rastejo dobesedno kot gobe po dežju, saj bi naj vsak dan nastalo okoli 120.000 novih blogov. Vendar kot opozarja David Sifry (http://www.sifry.com), ustanovitelj in direktor družbe Technorati, se je rast blogov glede na prejšnja obdobja precej upočasnila. Število blogov se je ob zadnjem merjenju podvojilo (iz 35 milijonov na 70 milijonov) šele po 320 dneh.

blogosfera

Blogi rastejo z nezadržno hitrostjo

Za primerjavo naj navedemo da se je število blogov iz pet milijon povečalo na 10 milijonov v 180 dneh. Zanimiv je tudi naslednji podatek in sicer ta, da se je oktobra lanskega leta v svetovni blogosferi objavilo dnevno okoli 1.3 milijona prispevkov, kar pomeni približno 15 prispevkov na sekundo. V nasprotju s pričakovanji mariskaterega bralca, naj omenimo še to, da je največ blogov (okoli 37%) napisanih v japonščini, sledijo blogi v angleškem jeziku (33%), na tretjem mestu so blogi v kitajščini (8%), na četrtem mestu pa sledi še eno presenečenje – blogi v italijanščini, ki so s 3% deležem prehiteli bloge v španskem jeziku. Glede na slabo leto dni staro raziskavo podjetja Jupiter Research, bi naj 34% velikih podjetij že imelo svoj korporativni blog, 35% velikih podjetij pa bi ga naj v vzpostavilo v kratkem.

Razlika med korpoativnimi in osebnimi blogi

Poglavitna lastnost osebnih blogov je (kot že samo ime pove) podajanje osebnega pogleda na določeno tematiko in življenje avtorja. Poslovni blogi (ang. business, corporate, enterprise blogs) pa vsaj po večini nosijo pečat korporativnega razmišljanja in insajderskega dogajanja. Poleg tega se poslovni blogi z namenom informiranja, promocije in posredovanja znanja večinoma uporabljajo za komunikacijo s strankami in zaposlenimi.

korporativni-blogiMedtem ko pri osebnih blogih ni dvoma, kdo jih ureja oz. piše in odgovarja za vsebino, je pri poslovnih blogih stvar lahko tudi precej drugačna. Kot bomo videli v nadaljevanju se avtorji zapisov korporativnih blogov zaradi objektivnih dejavnikov velikokrat soočajo tudi s cenzuro, kar jim krati njihovo svobodo izražanja, poleg tega pa lahko stroga uredniška politika vpliva tudi na samo relevantnost in objektivnost objavljenih prispevkov. Medtem ko so poslovni blogi največkrat integrirani v samo spletno stran podjetja, pa osebni blogi stojijo ali na svoji domeni ali pa so postavljeni v okviru določene blogosfere (blog.siol.net, najblog.com, blog.volja.net, vecer.si/blog).

Koristi objave poslovnega bloga

Podjetja se skušajo prek korporativnih blogov približati predvsem obstoječim in potencialnim strankam, ki jim omogoči vpogled v dogajanje v njihovem podjetju in na trgu, ki ga pokrivajo s svojo dejavnostjo. Prek tovrstnih blogov lahko zainteresirana javnost izve kaj počnejo zaposleni, s kakšnimi izzivi in težavami se soočajo, kakšna je klima v samem podjetju ipd. Korporativni blogi so vsekakor odraz miselnosti in klime v podjetju. Če že niso zanimivi za širšo javnost, pa so zanimivi predvsem ciljni populaciji in strankam podjetja.

Seveda pa bi bila podjetja naivna če ne bi izkoristila bloge tudi v promocijske namene, za lansiranje določenih informacij, za obveščanje medijev, za ozaveščanje obstoječih in potencialnih strank, za komunikacijo s ciljnimi javnostmi podjetja, za pridobivanje povratnih informacij, za gradnjo dolgoročnih odnosov s strankami, ipd. S pomočjo korporativnih blogov lahko podjetja napovedujejo tudi novosti ter preverjajo svoje ideje, usmeritve in zamisli v javnosti..

Zaradi interaktivnosti, ki jo omogočajo blogi (možnost komentiranja vsebin), se lahko korporativni blogi (če jih seveda uporabljamo na pravilen način) izkažejo kot zelo učinkovito orodje za preverjanje splošne klime med ciljnimi skupinami in za pridobivanje povratnih informacij o delovanju podjetja, izdelkih, prodajnih kanalih, osebju, ipd, kar je lahko podjetjem v veliko pomoč pri optimizaciji poslovnih aktivnosti in pri izboljšanju kvalitete odnosov do njihovih strank

Poslovni blogi velikih podjetij, so lahko zaradi stroge hierarhične strukture in neučinkovitega pretoka informacij, ki vlada v velikih podjetjih, zanimivi tudi njihovim uslužbencem. Nikakor ne smemo prezreti dejstva, da lahko v zaprtih organizacijskih strukturah marsikateri uslužbenec lažje v stik do nadrejenih prek bloga, kot pa po normalni, osebni poti. Uslužbenci imajo z možnostjo podajanja komentarjev priložnost da pokažejo kako razmišljajo. Slednje pa predstavlja za marsikoga tudi priložnost za odskočno desko do višjega položaja.

Nikakor ne smemo prezreti dejstva, da ponujajo blogi možnost enostavne in stroškovne učinkovite distribucija sporočil ter da predstavljajo dodaten kanal za promocijo, ki ponuja možnost brezplačnega oglaševanja. Da postajajo blogi učinkovito promocijsko sredstvo potrjuje tudi nedavna raziskava družbe Ipsos MORI (). Ta je ugotovila, da predstavljajo blogi potencialnim kupcem zanesljivejši viri informacij kot pa televizijsko ali e-poštno oglaševanje. In ne samo to – med blogi in nakupovalnimi namerami potrošnikov obstaja neposredna povezava, saj je na eni strani tretjina anketiranih Evropejcev dejala, da so spremenili nakupno odločitev (niso kupili izdelka) na podlagi komentarjev v blogih; na drugi strani pa so 52% anketiranih ravno blogi prepričali o nakupu določenega izdelka.

Nevarnosti korporativnih blogov

Potencial, ki ga prinašajo blogi leži predvsem v tem, da se lahko podjetja ciljnim javnostim predstavijo na bolj neformalen, oseben in izviren način in sicer kot relevanten, strokoven in uporaben vir informacij. Če bodo tovrstne lastnosti prepoznali tudi sami uporabniki bloga, potem bo lahko podjetje na učinkovit način gradilo svojo kredibilnost in ugled v javnosti in spreminjalo potencialne stranke v redne in zveste kupce. Seveda pa je prvi pogoj za izpolnitev takšnih ciljev dovolj odprta in svobodomiselna uredniška politika, ki zaposlenim (piscem blogov) dovoljuje kaj se sme objaviti in kaj ne. Verjetno pa ni potrebno posebej poudarjati, da cenzuriranje osebnih pogledov na dogajanje v podjetju krati piščevo svobodo izražanja ter znižuje relevantnost bloga, ki se lahko kaj hitri sprevrže v še eno neosebno in uradno trobilo podjetja.

Za kakšno uredniško politiko in za kakšno stopnjo cenzure se bo podjetje odločilo, je seveda v pristojnosti vodstva podjetja. Ena izmed največjih nevarnosti poslovnih blogov je pravgotovo ta, da njihovi pisci, ki so seveda zaposleni v podjetju, hote ali nehote razkrijejo kakšno pomembno informacijo ali podatek, ki lahko povzroči neposredno škodo podjetju. Ravno zaradi takšnih nevarnosti so nekatera podjetja odkrito nastopila proti blogom, ki jih na lastno pest pišejo njihovi uslužbenci, saj se bojijo, da bi z nenadzorovanim pisanjem lahko oblatili njihovo ime ali pa v omrežje razposlali za poslovanje podjetja občutljive informacije.

Podjetje, ki se odloči za objavo korporativnega bloga mora postaviti jasna pravila igre in določiti kaj se sme objavljati in kaj ne. Denimo že to ali lahko zaposleni sploh pišejo osebne bloge v katerih izražajo svoj pogled nad dogajanjem v podjetju. Meja med tistim kar se lahko objavi in kaj ne, je velikokrat zelo nejasno določena. V blogosferi lahko namreč najdemo veliko število blogov, ki jih na lastno pest pišejo zaposleni v podjetju. Ker imajo v tem primeru piscu popolno svobodo izražanja, se seveda ne gre čuditi, da je že marsikdo zaradi svojih kritičnih zapisov na svetovnem spletu ostal brez službe.

Zaradi bloga izgubila službo

Pariz, 2.4.2007. Angleška tajnica, ki je izgubila službo zaradi pisanja spletnega dnevnika (http://www.petiteanglaise.com/) o svojem življenju in delu v Parizu, je dobila tožbo proti nekdanjemu delodajalcu. Catherine Sanderson ali Petite Anglaise, katere blog spremlja 3.000 ljudi dnevno, je bila odpuščena aprila 2006 zaradi norčavega pisanja o svojem šefu in priznanj, da je lagala o vzrokih službenih izostankov. Računovodsko podjetje Dixon Wilson, ki na njenem blogu ni bilo nikoli poimenovano, jo je odpustilo na podlagi vsebine spletnega dnevnika, kar pa je pariško delovno sodišče zdaj obsodilo kot nedopustno. Mati samohranilka bo tako dobila 44.000 evrov odškodnine oziroma višino enoletne plače. (Vir: aNET)

Pomembno je da direktive, ki prihajajo »od zgoraj« ohranijo pravo mero zdravega razuma, ko govorimo o tem kaj se sme napisati in kaj ne. Sploh, če želi podjetje prek korporativnega pogleda ugodno vplivati na svoj image pri ciljni populaciji. Uporabniki oziroma obiskovalci blogov namreč niso naivni in še kako dobro znajo ločiti zrno od plevela. Zatorej je še kako pomembno, da imajo uslužbenci, ki pišejo bloge zadostno mero neodvisnosti pri podajanju svojih mnenj in pogledov. Tudi če so nekoliko kritični pri svojem pisanju še ne pomeni, da delujejo v škodo podjetja. Nasprotno, s tem povečujejo tudi stopnjo relevantnosti svojih objav obenem pa opozarjajo da tudi sami niso brez napak.

Prvi slovenski korporativni blog

Kljub temu, da je število poslovnih blogov v Sloveniji še zelo majhno pa je glede na aktualne trende in vsesplošno popularnost blogov pričakovati, da jih bomo konec letošnjega leta imeli več kot je prstov na človeških okončinah. Morda bo k temu pripomogel tudi prvi pravi slovenski korporativni blog, ki ga je jeseni 2006 lansirala v blogosfero družba SiOL. Zaposleni na Siolu so začeli na naslovu http://siolov.blog.siol.net/ objavljati prispevke o dogajanju v podjetju, na področju interneta ter o svojem delu in življenju nasploh. In če že ves čas govorimo o blogih je prav, da si za eno zadnjih misli sposodimo komentar, ki ga je zapisal bloger Milan’che na naslovu http://blog.m2-j.info:«Že s projektom Blogos so na SiOLu pokazali, da želijo slediti trendom socialnega networkinga in podpreti sloblogosfero. Odprtje korporativnega bloga pa je le korak dlje, korak s katerim se je tudi neko slovensko podjetje odločilo, da bo po zgledu velikih (primeri: Google (http://googleblog.blogspot.com/), CNet, Microsoft (http://blogs.msdn.com), itd.) odpre korporativni blog.«

Radoš Skrt

Mag. Radoš Skrt je specialist za Google in Facebook oglaševanje ter za optimizacijo spletnih strani (SEO). Je redni predavatelj na seminarjih in konferencah, ki obravnavajo tematiko internetnega marketinga.

V okviru svojega podjetja Nasvet.com je organiziral je tudi že več kot 50 seminarjev s področja internetnega marketinga (več na http://seminarji.nasvet.com).

Radoš Skrt je od leta 2016 tudi mednarodno certificirani DIMAQ master trener. Njegovo podjetje Nasvet.com ima že vrsto let status Google Partner ter pridobljene naslednje Googlove certifikate: Search Advertising, Mobile Advertising, Video Ads, Display Advertising, Shopping, Digital Sales.

Kliknite za podrobnejši opis referenc.

Zaznamki

Dodaj odgovor

Your email address will not be published.

top