Nagrade za spletno odličnost – Slovenski spletni oskarji

izidor netko

Za majhnost slovenskega internetnega prostora je presenetljivo, da imamo kar dva tekmovanja za izbor najboljših spletnih strani. Vas zanima kakšne so glavne značilnosti nagrad Izidor in Netko, kdo so prejemniki nagrad in katere kriterije mora izpolnjevati spletna stran za doseganje spletne odličnosti?


Idejni oče nagrade Netko je Robert Peklaj, ki je leta 1999 kot urednik priloge I&T, ki je izhajala v reviji Gospodarski vestnik, želel preveriti kako največja slovenska podjetja uporabljajo internet in koliko pozornosti namenjajo temu novemu mediju. Ker je ideja še istega leta padala na plodna tla je organizacijo tekmovanja prevzel Gospodarski vestnik in podelil prvo nagrado podjetju Mobitel, čigar spletna stran je najbolj izstopala po kakovosti. Glede na to, da je tekmovanje za nagrado Netko v šestih letih dobilo na veljavi in ugledu, se seveda ne gre čuditi, da se vsako leto udeleži izbora vedno več spletnih mest. Danes v tekmovalnem izboru sodelujejo tako podjetja kot tudi državna uprava in javne institucije. Bistvena sprememba, ki jo je moč zaznati v ozadju tekmovanja je ta, da je organizacijo tekmovanja prevzela Gospodarska zbornica Slovenije, gonilna sila pa je še vedno ostal g. Peklaj.

Netko 2005
Gospodarska zbornica Slovenije je v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo in v soorganizaciji časopisa Dnevnik konec oktobra lanskega leta podelila nagrade Netko za najboljše poslovne spletne strani v Sloveniji. Letošnje prejemnike nagrade Netko je izbrala sedemčlanska žirija, ki so jo sestavljali trije predstavniki podjetij iz Sekcije za splet, predstavnik GZS, predstavnik javne uprave ter predstavnika javnosti. Žirija je med prijavljenimi spletnimi stranmi ugotavlja predvsem naslednje: ali spletna stran služi svojemu namenu, ali so cilji organizacije skladni s postavljeno spletno stranjo, ali spletna stran izkorišča možnosti, ki jih medij ponuja, ali je spletna stran tehnično ustrezna in oblikovno všečna?


<slika>Spletna predstavitvena stran nagrad Netko

Za nagrado Netko 2005 se je v 14 kategorijah potegovalo 89 spletnih mest. Kot pravijo organizatorji tekmovanja je glede na količino prijavljenih spletnih mest temu primeren tudi razpon v njihovi kakovosti, ki je v veliki meri odvisna od ciljev, ki jih želi organizacija doseči s spletno stranjo (spletna prodaja, informiranje, ustvarjanje dvosmerne komunikacije z uporabniki, itd.).

Prejemniki nagrad
Organizator tekmovanja je podelil 2 zlata Netka in sicer spletni trgovini Igabiba (http://igabiba.joker.si) ter Citroenu Slovenija za spletni strani, ki sta namenjeni predstavitvi vozila C1 (http://www.citroen.si/c1/ in http://c1.citroen.si/igra/). Aerodromu Ljubljana (www.lju-airport.si), ki je prejelo zlatega Netka že leto poprej, pa je bila letos v kategoriji korporativne predstavitve podeljena posebna nagrada za vzdrževanje kakovosti in odličnosti. Medtem ko je nagrada zlati Netko izkaz spletne odličnosti v vseh pogledih, pa spletna mesta, nagrajena s srebrnim Netkom (podeljenih je bilo 10 priznanj), izkazujejo odlično sodelovanje izvajalcev in naročnikov, katerega rezultat je korektno uresničevanje ambiciozno zastavljenih ciljev.

<tabela> Prejemniki nagrade Netko za leto 2005
 

kategorija

zlati Netko

Spletna prodaja

igabiba.joker.si

Blagovne znamke

www.citroen.si/c1/

 

 

 

srebrni Netko

Izobraževanje, znanost

www.agencija-poti.si

Prosti čas, zabava, šport

www.atlantis-vodnomesto.si

Javna uprava

www.ljubljana.si

Ostalo

www.humar.com

Podjetniške predstavitve

www.kopa.si

Prosti čas, zabava šport

www.korenof-lujzek.com

Spletna prodaja

 www.mimovrste.com

Turizem

www.staljubljana.com

Zdravje

www.med.over.net

Korporativne predstavitve

www.interblock.si

 

Sporna sestava žirije
Kljub temu, da so člani žirije nagrade Netko izbrani z različnih področij, seveda z namenom da bi lahko zagotovili čim širši pogled in bolj objektivne končne ocene, pa ne gre spregledati dejstva, da so nekateri člani (v mislih imamo vse tri predstavnike Sekcije za splet) žirije tesno povezani s projekti, ki so prejeli nagrade. Tomo Glažar namreč prihaja iz agencije Sonce.net, ki je dobila zlatega Netka za spletno stran www.citroen.si/c1/, Matija Hiti je zaposlen v podjetju Hal interactive, ki je prejelo 2 zlata (www.lju-airport.si, http://igabiba.joker.si) in dva srebrna Netka (www.atlantis-vodnomesto.si, www.interblock.si), Saša Javorič pa prihaja iz podjetje Kivi Com, ki je prejelo srebrnega Netka za spletno stran www.kopa.si.

Ob teh dejstvih izpade naslednja izjava organizatorja v sporočilu za javnost, malce smešna, če že ne sarkastična: »Člani letošnje žirije nagrade Netko so namenoma zbrani z različnih področij, tako da so lahko zagotovili čim širši pogled in bolj objektivne končne ocene.» Da ne bo pomote – kvaliteti nagrajenih spletnih straneh ne gre ničesar oporekati, toda organizator tekmovanja bi lahko veliko bolj premišljeno izbral člane žirije in se tako že vnaprej izognil morebitnim obtožbam in sumom v verodostojnost in neoporečnost tekmovanja. Sicer pa so podobne zgodbe in prigode poznane že iz vsakoletnega slovenskega oglaševalskega festivala SOF, kjer je postalo že običajna praksa, da so predstavniki stroke in še posebej zmagovalcev redno člani žirij.

Sporna sestave žirije nas je vzpodbudila, da smo k razgovoru povabili Roberta Peklaja iz Službe za komunikacije pri GZS

Moj mikro: Pri sestavi žirije nas je zbodlo dejstvo, da so bili v žiriji trije zastopniki podjetij, ki so imeli v tekmovalnem izboru svoje projekte. Zanima nas ali ne mislite da zmanjšujete verodostojnost nagrad, če lahko člani žirije glasujejo za svoje projekte?
Robert Peklaj: »Da bi izključili nasprotje interesov, je še pred začetkom dela žirija postavila jasna pravila ocenjevanja, ki med drugim določajo, da tisti član žirije, ki je povezan s stranjo, le-te ne ocenjuje in stran ocenjuje le preostalih šest članov žirije. Prepričani smo, da so člani žirije pošteno in nepristransko opravili svoje delo in da je pomembno predvsem to, da so nagrade Netko dobile tiste spletne strani, ki si med prijavljenimi to tudi zaslužijo, ne glede na to, od kod prihajajo in kdo jih je delal. To pa je tudi osnovni namen Netka: poiskati in spodbujati tiste poslovne spletne strani, ki služijo svojemu namenu in pri katerih so izvajalci in lastniki strani odlično opravili svoje delo.

Bilo bi nepošteno "obtoževati" vse člane žirije, da so pri svojem delu "podlegli pritisku" predsednika žirije ali kateremu drugemu članu žirije. Bolj pomembno se nam zdi vprašanje, zakaj se je na takšne in podobne razpise prijavljajo bolj ali manj isti izvajalci in naročniki. Žal je tako, da je krog kakovostnih izvajalcev in tudi naročnikov v Sloveniji zelo majhen in da se tako v žirijah kot na drugi strani pojavljajo bolj ali manj isti ljudje. Da bi vseeno preprečili njihovo "prevlado", so bili predstavniki stroke, torej tudi morebitnih izvajalcev, letos v manjšini (Sekcija za splet je imela letos v žiriji tri od sedmih članov). Zato bo ena od naših prihodnjih nalog in želja pritegniti na razpis za nagrado Netko tudi še druge, prav tako kakovostne izvajalce in lastnike strani ter s tem še bolj razširiti idejo o koristni in odlični izrabi spleta v poslovne namene. In to je, če ponovim, osnovni namen Netka, zagotovo pa ne podeljevati nagrade "svojim" izvajalcem.«

Moj mikro: Zdi se, da sta za majhnost slovenskega spletnega trga dva tekmovanja (Izidor; Netko) preveč. Kakšne so vaše in njihove perspektive? Ali razmišljate o medsebojni povezavi in enotni nagradi?
Robert Peklaj: Nagradi Netko in Izidor nista konkurenčni drug drugi. Pravzaprav se nagradi dopolnjujeta, ker imata drugačni poslanstvi. Namen nagrade Netko je, kot že ime pove, poiskati najboljše poslovne spletne strani in s tem razširiti idejo o koristni in odlični izrabi spleta v poslovne namene. Poslanstvo Izidorja pa je veliko bolj širše, saj zajema pravzaprav celotni spletni svet. Tako da ne vidim razloga, zakaj ne bi obstajali obe nagradi, kar pa ne izključuje medsebojnega sodelovanja. Če nič drugega, smo lahko drug drugemu dobra spodbuda in tudi merilo, kako čim boljše izpeljati celoten projekt. Menim, da bi z nekaterimi izboljšavami lahko obe nagradi obstali na naših spletnih tleh.

 

Nagrada Izidor
Poleg nagrade Netko, ki že ima določeno tradicijo, smo v Sloveniji v preteklem letu dobili tudi nagrado Izidor s katero želi organizator tekmovanja GV Izobraževanje opozoriti na vse spletne projekte, ki si zaslužijo pozornost javnosti. Kot navaja organizator so še posebej dobrodošli projekti, ki so v spletnem okolju odkrili inovativne načine za svoje delovanje, izražanje in komuniciranje. Namen nagrade Izidor je nagrajevati spletno odličnost, ki je po besedah organizacijskega odbora stičišče treh meril: ciljev projekta, potreb uporabnikov ter značilnosti spleta kot medija in svojevrstnega komunikacijskega okolja.

Poleg nagrade Netko, ki že ima določeno tradicijo, smo v Sloveniji v preteklem letu dobili tudi nagrado Izidor s katero želi organizator tekmovanja GV Izobraževanje opozoriti na vse spletne projekte, ki si zaslužijo pozornost javnosti. Kot navaja organizator so še posebej dobrodošli projekti, ki so v spletnem okolju odkrili inovativne načine za svoje delovanje, izražanje in komuniciranje. Namen nagrade Izidor je nagrajevati spletno odličnost, ki je po besedah organizacijskega odbora stičišče treh meril: ciljev projekta, potreb uporabnikov ter značilnosti spleta kot medija in svojevrstnega komunikacijskega okolja.

Poleg nagrade Netko, ki že ima določeno tradicijo, smo v Sloveniji v preteklem letu dobili tudi nagrado Izidor s katero želi organizator tekmovanja GV Izobraževanje opozoriti na vse spletne projekte, ki si zaslužijo pozornost javnosti. Kot navaja organizator so še posebej dobrodošli projekti, ki so v spletnem okolju odkrili inovativne načine za svoje delovanje, izražanje in komuniciranje. Namen nagrade Izidor je nagrajevati spletno odličnost, ki je po besedah organizacijskega odbora stičišče treh meril: ciljev projekta, potreb uporabnikov ter značilnosti spleta kot medija in svojevrstnega komunikacijskega okolja.

 

Nagrada Izidor je dobila ime po sv. Izidorju iz Sevilje, rojenem okoli leta 560, ki je (še neuradno) proglašen za zaščitnika interneta. Za spletno stroko je pomemben kot avtor knjige Etymologiae (Etimologija), ki je eden prvih poskusov ustvarjanja podatkovnih baz.

 

Za razliko od nagrade Netko, so lahko poleg žirije svoj glas za najboljši projekt v vseh trinajstih tekmovalnih kategorijah oddali tudi vsi spletni uporabniki. Glasovanje ljudstva je potekalo na spletni strani www.Izidor.net v času od 11. do 16. januarja 2005. Morebitno večkratno glasovanje istega uporabnika so organizatorji preprečevali z nameščanjem piškotkov (ang. cookies), z beleženjem IP naslovov iz katerih so prihajali glasovi ter s posebnimi kontrolnimi vpisanimi številkami. S preverjanjem piškotkov in IP naslovov pa so glasove še dodatno filtrirali in s tem preprečili njihovo morebitno podvajanje.

Zaradi dvojnega načina glasovanja (žirija, ljudstvo) so 20. januarja v Portorožu na osrednjem večeru Net konference 2005 podelili kar 26 nagrad v 13 kategorijah. Pri tem velja omeniti, da so bili nagrajeni tako lastniki zmagovalnega spletnega mesta kot tudi njegovi ustvarjalci. Za razliko od žirantov nagrade Netko, je bilo pri Izidorju ocenjevanje prijavljenih projektov zaupano bolj premišljeno sestavljeni strokovni žiriji, ki so jo za vsako tekmovalno skupino sestavljali trije člani z dopolnjujočim znanjem in izkušnjami: strokovnjak za področje, ki ga skupina vsebinsko pokriva (finance, zdravje, šport, itd.), novinar ali teoretik, ki profesionalno spremlja dano področje in predstavnik spletne stroke. Tako so se med člani žirije znašle tudi osebe, ki so dobro poznane širši javnosti: Miha Mazzini, Matjaž Hanžek, Mišo Alkalaj, Igor E. Bergant in drugi.

Dobitniki nagrad Izidor
Žirija je pri ocenjevanju upoštevala kriterije, ki izhajajo iz pojmovanja spletne odličnosti. Le ta se nanaša na zadovoljevanje ciljev projekta (ali spletno mesto podpira cilje organizacije oziroma projekta, ki ga predstavlja), na upoštevanje potreb, želja in navad uporabnikov spletnega mesta (ali sta vsebina in delovanje spletnega mesta usklajena z uporabniškimi skupinami) in na upoštevanje značilnosti spleta kot medija in komunikacijskega okolja.

Nagrade so bile podeljene v dvanajstih tekmovalnih skupinah (finance, kultura, novice in mediji, osebne strani, otroci in mladina, servisi, skupnost, šport, trgovina, država, zabava, zdravje), ki so bile zasnovane iz rabe interneta v vsakdanjem življenju. Ker je z omejenim številom kategorij nemogoče zajeti celoten spekter različnih spletnih strani, je organizator tekmovanja uvedel še trinajsto kategorijo za vse tiste spletne strani, ki ne najdejo svojega mesta v drugih tekmovalnih skupinah.

<tabela>Zmagovalci nagrade Izidor

Finance

Žirija: www.mojdenar.com
Ljudstvo: www.nlb.si

Kultura

Žirija: papylum.uni-lj.si
Ljudstvo: www.rockonnet.com

Novice in mediji

Žirija: www.24ur.com
Ljudstvo: www.obala.net

Osebne strani

Žirija: doubleplusgood.skylined.org
Ljudstvo: www.mojcacuk.com

Otroci in mladina

Žirija: www.otroski.com
Ljudstvo: www.obala.net

Servisi

Žirija: www.lju-airport.si
Ljudstvo: www.obala.net

Skupnost

Žirija: www.mobisux.com
Ljudstvo: www.obala.net

Šport

Žirija: www.elansnowboards.com
Ljudstvo: sportal.siol.net

Trgovina

Žirija: www.enaa.com
Ljudstvo: igabiba.joker.si

Država

Žirija: www.uvi.si
Ljudstvo: www.slovenskavojska.si

Zabava

Žirija: www.zabavaj.se
Ljudstvo: www.vijavaja.com

Zdravje

Žirija: www.tosemjaz.net
Ljudstvo: www.kulinarika.net

13

Žirija: Posočje Potres 04
Ljudstvo: www.hal.si/ny2005

Kriteriji spletne odličnosti
Ne glede od vrste nagrade se pri ocenjevanju spletnih mest največkrat upoštevajo naslednji kriteriji:: vsebina, struktura in navigacija, grafično vizualna oblika, uporabnost, interaktivnost in celostni vtis spletne strani. Glede na to, da marsikdo ne ve, kaj konkretno se obravnava pri posameznem kriteriju je najboljše, da jih na kratko predstavimo. Za lažje razumevanje smo ob vsakem kriteriju dopisali tudi izvlečke iz obrazložitev nagrad zlati Netko za leto 2005.

Vsebina

Ker imate za pritegnitev uporabnikove pozornosti le nekaj sekund časa, mora biti iz vsebine takoj razvidno kaj ponujate na strani. Vsebina naj bo kratka in jedrnata ter marketinško privlačna. Vsebina mora uporabnika spodbujati k določeni akciji pa naj si gre za nakup izdelka ali za naročilo na brezplačne e-novice. Seveda pa ni vseeno niti kako podajamo vsebino. Ker internetni uporabniki s težavo prebirajo dolge tekste prek ekrana, je priporočljivo, da so teksti na spletni strani kratki in jedrnati in da so po potrebi razdeljeni na kratke odstavke. Ker se obsežnejšim tekstom dostikrat tudi če bi želeli, ne moremo izogniti, si pomagajte tako, da jih razbijte na poglavja in jih predstaviti na večih podstraneh. Vsebino, ki zajema široko vidno polje ekrana lahko razdelite v več stolpcev. Za lažje sprehajanje po vsebini uporabljajte kratke in jasne naslove ter poudarite ključne besede. Najpomembnejše informacije morajo biti podane tako, da jih bo uporabnik takoj zaznal in da ga bodo pritegnile k branju. Potrebno je poskrbeti tudi za ažurnost, relevantnost in verodostojnost vsebine.Ne glede od vrste nagrade se pri ocenjevanju spletnih mest največkrat upoštevajo naslednji kriteriji:: vsebina, struktura in navigacija, grafično vizualna oblika, uporabnost, interaktivnost in celostni vtis spletne strani. Glede na to, da marsikdo ne ve, kaj konkretno se obravnava pri posameznem kriteriju je najboljše, da jih na kratko predstavimo. Za lažje razumevanje smo ob vsakem kriteriju dopisali tudi izvlečke iz obrazložitev nagrad zlati Netko za leto 2005.

Vsebina
Ker imate za pritegnitev uporabnikove pozornosti le nekaj sekund časa, mora biti iz vsebine takoj razvidno kaj ponujate na strani. Vsebina naj bo kratka in jedrnata ter marketinško privlačna. Vsebina mora uporabnika spodbujati k določeni akciji pa naj si gre za nakup izdelka ali za naročilo na brezplačne e-novice. Seveda pa ni vseeno niti kako podajamo vsebino. Ker internetni uporabniki s težavo prebirajo dolge tekste prek ekrana, je priporočljivo, da so teksti na spletni strani kratki in jedrnati in da so po potrebi razdeljeni na kratke odstavke. Ker se obsežnejšim tekstom dostikrat tudi če bi želeli, ne moremo izogniti, si pomagajte tako, da jih razbijte na poglavja in jih predstaviti na večih podstraneh. Vsebino, ki zajema široko vidno polje ekrana lahko razdelite v več stolpcev. Za lažje sprehajanje po vsebini uporabljajte kratke in jasne naslove ter poudarite ključne besede. Najpomembnejše informacije morajo biti podane tako, da jih bo uporabnik takoj zaznal in da ga bodo pritegnile k branju. Potrebno je poskrbeti tudi za ažurnost, relevantnost in verodostojnost vsebine.Ne glede od vrste nagrade se pri ocenjevanju spletnih mest največkrat upoštevajo naslednji kriteriji:: vsebina, struktura in navigacija, grafično vizualna oblika, uporabnost, interaktivnost in celostni vtis spletne strani. Glede na to, da marsikdo ne ve, kaj konkretno se obravnava pri posameznem kriteriju je najboljše, da jih na kratko predstavimo. Za lažje razumevanje smo ob vsakem kriteriju dopisali tudi izvlečke iz obrazložitev nagrad zlati Netko za leto 2005.

Vsebina
Ker imate za pritegnitev uporabnikove pozornosti le nekaj sekund časa, mora biti iz vsebine takoj razvidno kaj ponujate na strani. Vsebina naj bo kratka in jedrnata ter marketinško privlačna. Vsebina mora uporabnika spodbujati k določeni akciji pa naj si gre za nakup izdelka ali za naročilo na brezplačne e-novice. Seveda pa ni vseeno niti kako podajamo vsebino. Ker internetni uporabniki s težavo prebirajo dolge tekste prek ekrana, je priporočljivo, da so teksti na spletni strani kratki in jedrnati in da so po potrebi razdeljeni na kratke odstavke. Ker se obsežnejšim tekstom dostikrat tudi če bi želeli, ne moremo izogniti, si pomagajte tako, da jih razbijte na poglavja in jih predstaviti na večih podstraneh. Vsebino, ki zajema široko vidno polje ekrana lahko razdelite v več stolpcev. Za lažje sprehajanje po vsebini uporabljajte kratke in jasne naslove ter poudarite ključne besede. Najpomembnejše informacije morajo biti podane tako, da jih bo uporabnik takoj zaznal in da ga bodo pritegnile k branju. Potrebno je poskrbeti tudi za ažurnost, relevantnost in verodostojnost vsebine.

 • Igabiba:«…ponujene informacije o izdelkih so pestre in pregledne, učinkovito pa jih popestrijo veliki grafični elementi, vezani na izdelek, ki si ga ogledujemo…«
 • Citroen: »…spletno mesto Citroen C1 na zanimiv način skozi fotografsko gradivo in besedilo predstavi novo vozilo in hkrati uporabnika vodi v interakcijo s spletnim mestom…«

Grafično vizualna oblika (design)
Uporabniki obiščejo izbrano spletno stran predvsem zaradi njene vsebine in ne zaradi njene fascinantne podobe ali tehnološke dovršenosti. Kljub temu, da je oblikovna podoba strani prva stvar, ki jo zazna uporabnik ob prihodu na stran in da lahko bistveno vpliva na všečnost in atraktivnost strani pa je še vedno podporni temelj vsebini. Zavedati se morate, da je še tako dobra oblikovana spletna stran brez vrednosti, če ne vsebuje vsebine, ki bi prepričala obiskovalce, da se je na vašo spletno stran še vredno vrniti. Vsebina je namreč tista, ki mora prepričati in pripeljati uporabnika do akcije, ki je pozitivna za podjetje. Oblikovna podoba spletne strani je splet naslednjih elementov: grafičnih elementov, fotografij, barv, ozadij, tekstov, navigacije, tipografije, velikost pisave, ipd.

 • Igabiba:«…spletna trgovina Igabiba preseneti že na prvi pogled! Grafična podoba spletne trgovine je premišljena in prilagojena tipu izdelkov, ki jih ponuja…«
 • Citroen: »…spletno predstavitev novega vozila Citroen C1 odlikuje premišljena zasnova, ki v kar največji meri uporablja vse možnosti in prednosti, ki jih ponuja spletni medij. Vizualna podoba strani je konsistentna in zelo primerna za ciljno skupino uporabnikov…«

Interaktivnost
Interaktivnost spletne strani postavlja njenega obiskovalca v aktivno vlogo. S pomočjo aplikacij in obrazcev (forumi, nagradne igre, ankete, izpolnjevanje obrazcev, itd.), ki omogočajo aktivno vlogo obiskovalca na spletni strani, lahko podjetje učinkovito komunicira s svojimi strankami, ustvarja dvosmerno komunikacijo ter hkrati gradi dolgoročne odnose z njimi.

 • Igabiba:«…tehnično spletna trgovina ponuja uveljavljene rešitve – nakupovalno košarico, seznam želja in prednaročila za nove igre, ki pa so preprosto in pregledno dostopne. Prav tako niso pozabili na možnost ocenjevanje izdelkov s strani obiskovalcev oziroma uporabnikov.
 • Citroen: »…z uporabo flash tehnologije spletna stran na zanimiv in interaktiven način pričara vzdušje avtomobilskega salona in direkten, oseben pristop, kjer si lahko uporabnik ogleda notranjost vozila in poišče informacijo o tehničnih lastnostih vozila…. hkrati pa omogoča proizvajalcu pridobitev osnovnih informacij o uporabnikih. Vsebina strani je poleg osnovnih informacij obogatena z dodatnimi funkcionalnostmi, ki omogočajo interaktivno vključevanje uporabnikov in z zabavnostjo in koristnostjo večajo njihovo zadovoljstvo (nagradna igra; pošlji prijatelju e-razglednico; prenesi sliko za ozadje)…«

Navigacija
Navigacijski sistem spletne strani mora biti namenjen hitremu, preglednemu in enostavnemu dostopu do informacij. Pomembno je, da je navigacija logična in konsistentna skozi celotno spletno predstavitev ter da uporabnik v vsakem trenutku ve, na kateri strani in kje znotraj strukture spletne strani se nahaja (v kateri kategoriji, podkategoriji), kajti le tako se bo lahko udobno sprehajal po spletni predstavitvi ter učinkovito dostopal do informacij, ki jih išče. Za vsebinsko in s številom podstrani bogate strani je priporočljivo da na vidnem mestu vključujejo kvaliteten iskalnik, s pomočjo katerega bo uporabnik lažje in veliko hitreje našel tisto kar išče.

 • Igabiba:«…kljub lahkotnejši grafični podobi pa so ustvarjalci uspeli ohraniti jasnost, preprosto navigacijo in pregledno podajanje ključnih informacij, ki ostaja na visoki ravni, ne glede na to, kje znotraj spletnega mesta se nahajamo…«
 • Citroen: »…hkrati je dostop do vseh informacij, zbranih na strani, jasno, preprosto in nazorno prikazan v zemljevidu strani.«

Funkcionalnost
Funkcionalnost oziroma uporabnost je tista karakteristika spletnih strani, ki omogoča uporabnikom da z zadovoljstvom uporabljajo spletno stran, saj izpolnjuje njihove potrebe in zadosti njihovim pričakovanjem. Stopnja uporabnosti strani je odvisna predvsem od kvalitetne vsebine, logične in enostavne navigacije, od časa, ki ga potrebujejo uporabniki, da najdejo informacije, ki so jih iskali, od hitrosti nalaganja strani, načina prikazovanja vsebine, učinkovite uporabe, zagotavljanja podpore uporabniku in podobno. Potrebno je vedeti, da je tudi pravilno delujoča in enostavna spletna predstavitev neuporabna in odvečna, če obiskovalci ne vidijo smisla njene uporabe.

 • Igabiba:«…proces nakupa poteka hitro in preprosto. Spletna trgovina Igabiba lahko preprostost spletnega nakupovanja približa tudi manj veščim uporabnikom spleta…«
 • Citroen: »…vsebina strani je poleg osnovnih informacij o vozilu, ceniku in tehničnih podatkih obogatena z dodatnimi funkcionalnostmi, ki omogočajo interaktivno vključevanje uporabnikov in z zabavnostjo in koristnostjo večajo njihovo zadovoljstvo (nagradna igra; pošlji prijatelju e-razglednico; prenesi sliko za ozadje)…«

   

Pogovarjali smo se Vukom Ćosićem predsednikom organizacijskega odbora pri nagradi za spletno odličnost Izidor 2005.

Moj mikro: Kako ste bili zadovoljni z udeležbo in s samo izvedbo tekmovanja Izidor 2005?
Vuk Ćosić: V samo dveh tednih prijavnega roka, ki je vključeval Božič in Novo leto imeli smo okrog 170 prijav. Rekel bi, da je to zelo dobra udeležba. Izvedba tekmovanja je bila predmet izrazito resnega ukvarjanja. V vsaki kategoriji smo imeli osnovni pregled močnih kandidatov, ki smo jih dodatno povabili, da bi zagotovili tehtnost konkurence in relevantnost nagrad – nismo hoteli, da bi v kakšni kategoriji zmagal nek outsider ne da bi v direktnem 'boju' premagal favoritov. Po drugi strani smo za vsako nagrado poskrbeli za zelo močno žirijo, skupaj 39 oseb, ki so zadovoljile več različnih standardov. Posebej dragoceno je bilo glasovanje ljudstva, ki je služilo kot dodatni korektiv.

Moj mikro: Kakšni so prihodnji načrti v zvezi z nagrado Izidor glede na to, da ima Izidor v Netku močno konkurenco?
Vuk Ćosić: Ker je pred nekaj meseci naredil Netko zasuk v format enak Izidorju, z vsebinskimi kategorijami in z velikim številom nagrad, smo se odločili da bo Izidor spremenil strukturo. Tokrat bo podeljena samo ena nagrada.

Moj mikro: Kdaj in v kakšnem obsegu bi se naj odvilo tekmovanje za nagrado Izidor. Kdo bo prevzel glavno breme organizacije?
Vuk Ćosić: Nosilec projekta je Gospodarski Vestnik Izobraževanje. Lani je bilo podjetje Case Sensitive kapitalsko zelo vpleteno v organizacijo tekmovanja in je v celoti izpeljalo projekt. Takšnega sodelovanja letos ne bo. Ker ravno potekajo pogajanja glede koncepta, strokovne utemeljitve in žiriranja ni možno povedati, če bo zadeva izpeljana dobro ali ne.

Moj mikro: Ali majhen slovenski internetni trg potrebuje dva izbora za najboljše spletne strani? V čem se Izidor razlikuje od Netka?
Vuk Ćosić: Tovrstne nagrade imajo notranji in zunanji smisel. Na noter služijo, da se izgradi sistem vrednot, na ven pa širši skupnosti predstavljajo internetno stroko kot resno in strukturirano. Izidor je bil postavljen kot projekt s katerim smo hoteli vsiliti bistveno bolj resna pravila igre v primerjavi s konkurenčno nagrado. Izidorju smo želeli izboriti nek širši družbeni status in pomen. Iz današnje distance ugotavljam, da smo bili preambiciozni in da moment še ni zrel za kaj takšnega.

 

Objavljeno v reviji Moj mikro

Radoš Skrt

Mag. Radoš Skrt je specialist za Google in Facebook oglaševanje ter za optimizacijo spletnih strani (SEO). Je redni predavatelj na seminarjih in konferencah, ki obravnavajo tematiko internetnega marketinga.

V okviru svojega podjetja Nasvet.com je organiziral je tudi že več kot 50 seminarjev s področja internetnega marketinga (več na http://seminarji.nasvet.com).

Radoš Skrt je od leta 2016 tudi mednarodno certificirani DIMAQ master trener. Njegovo podjetje Nasvet.com ima že vrsto let status Google Partner ter pridobljene naslednje Googlove certifikate: Search Advertising, Mobile Advertising, Video Ads, Display Advertising, Shopping, Digital Sales.

Kliknite za podrobnejši opis referenc.

Dodaj odgovor

Your email address will not be published.

top