iPROM VIDEO – nov pristop na področju spletnega video oglaševanja

mailingiPROM je na naslovu http://video.iprom.si predstavil novo storitev za spletno oglaševanje – iPROM VIDEO, ki zagotavlja standardizirano, nadzorovano in merljivo oglaševanje z video oglasi v spletnih medijih. Gre za inovativno rešitev, ki omogoča natančno ciljanje in doseganje želene skupine uporabnikov interneta z video oglasi, pri čemer se tehnologija popolnoma prilagaja potrebam naročnika oglaševalske akcije. Upravljanje z dosegom in frekvenco predvajanja oglasov video gledalcem v ciljni skupini ter samodejno prilagajanje video oglasa za predvajanje na različnih spletnih medijih sta lastnosti, zaradi katerih se iPROM VIDEO uvršča med ključne novosti na področju spletnega video oglaševanja v Sloveniji.
V iPROM VIDEO je mogoče vključiti večino za oglaševalce zanimivih spletnih medijev, tehnologija pa je prilagojena za delo s katerim koli založnikom na spletu. Storitve v okviru iPROM VIDEA obsegajo tehnološke rešitve in znanja, ki so plod petih let razvoja na področju video oglaševanja v podjetju iPROM. Rešitve omogočajo tako dostop do pravih spletnih vsebin kot učinkovito upravljanje različnih oglasnih kreativ, nadzor nad potekom oglaševalskih akcij in sprotno optimiziranje njihovih rezultatov. Z novo tehnologijo so vse tržne aktivnosti na spletu prilagojene in tesno usklajene s potrebami vsakega posameznega naročnika.

»iPROM poleg tehnologije oglaševalcem nudi tudi podporo vrhunskih strokovnjakov za video oglaševanje,« je dejal Simon Cetin, direktor podjetja iPROM. »Naročnikom pomagamo razviti prave pristope k video oglaševanju, svetujemo jim pri ciljanju, časovnih rokih in proračunu. Nudimo celovito podporo, vključno z vsemi ustreznimi poročili o poteku spletnih oglaševalskih akcij. Rešitve so plod petih let razvoja na področju video oglaševanja v družbi iPROM, danes pa jih združujemo v eno storitev, ki prinaša dokazljivo najboljše razmerje med vloženimi sredstvi in doseženimi rezultati na področju spletnega video oglaševanja.«

iPROM VIDEO omogoča doseganje ciljev tudi najbolj zahtevnih oglaševalcev, agencijam pa omogoča doseganje dobrih iztržkov za naročnike in izpolnjevanje načrtovanih komunikacijskih ciljev. Učinkovito nadgrajuje klasično spletno oglaševanje in odpravlja njegove pomanjkljivosti, pri tem pa uporablja inovativne pristope.

iPROM VIDEO temelji na avtorsko zaščitenem oglaševalskem konceptu Unistream Video AD ter na tehnološki rešitvi Iprom AD Server za distribucijo, ciljanje in sledenje oglasnemu gradivu na spletu. Iprom AD Server omogoča vnaprejšnje nastavitve števila doseženih uporabnikov v ciljni skupini, frekvence predvajanja, prilagoditve standardnim oblikam ciljanja, usklajevanja predvajanja in izločanja spletnih medijev ali kategorij, ki se prekrivajo po dosegu. Več o rešitvi na naslovu http://video.iprom.si.

Zaznamki

Dodaj odgovor

Your email address will not be published.

top