Spletno zdravilstvo

Na spletu je vedno več trgovin, lekarn in čisto običajnih strani prek katerih je možno naročati in kupovati zdravila. Večina zakonitih lekarn ponuja varno nakupovanje zdravil (tudi na recept), nekaj pa je seveda tudi takšnih, ki ne izpolnujejo osnovnih pogojev za opravljanje lekarniške dejavnosti. Spletne lekarne, ki omogočajo nakupovanje zdravil, vzbujajo vedno več polemik. Predvsem zaradi njihove legitimnosti kot tudi same varnosti nakupovanja zdravil prek interneta.

Delovanje spletnih lekarn lahko tako kot pri klasičnem načinu poslovanja ločimo na dva sklopa in sicer na izdajanje zdravil na recept in na izdajanje zdravil brez recepta. Zdravila, ki se lahko izdajajo brez recepta lahko delimo še na dve podskupini: na zdravila brez recepta, ki jih lahko kupimo samo v lekarnah in na zdravila, ki so na voljo tako v lekarnah kot tudi v specializiranih trgovinah oz. prodajalnah.

Brez recepta se v lekarnah prodajajo tista zdravila, ki ne zahtevajo predhodnega posveta z zdravnikom (zdravila proti alergijam, bolečinam in vročini, zdravila, ki pomagajo pri vnetju dihal, zdravila za lažje prebavne ali psihične težave, zdravila za boljše splošno počutje) vendar je zaradi zagotavljanja varnosti samozdravljenja in pravilne uporabe zdravil vendarle potreben tudi nadzor in svetovanje strokovnjakov v lekarnah. V posebnih specializiranih trgovinah oz. prodajalnah pa se običajno prodajajo tista zdravila brez recepta, ki so večinoma naravnega izvora (zdravila z vitamini, minerali, zdravila rastlinskega izvora).
 

Razlika med zdravili in dodatki k prehrani
Izdelki, kot so na primer vitaminski pripravki, tablete za razgrajevanje maščobe, kapsule z ribjim oljem, ananasove tablete za hujšanje, ipd., ne sodijo med zdravila, ker zanje ni bilo ugotovljeno, da so učinkovita pri zdravljenju in preprečevanju bolezni. Zaradi tega se lahko svobodno in brez kakršnegakoli nadzora prodajajo prek interneta. Namen tovrstnih izdelkov je dopolnjevanje normalne prehrane in ne zdravljenje ali preprečevanje bolezni in bolezenskih stanj. Izdelkom, ki niso uvrščeni med zdravila, se ne sme pripisovati zdravilnih učinkov niti v imenu, na priloženih lističih, ustno ali kakorkoli drugače. To določilo varuje potrošnike pred zavajanjem in lažnimi obljubami, kajti zdravilni učinki morajo biti ustrezno dokazani ter preverjeni, to pa je mogoče le pri zdravilih.
Vir: Med.over.net

 

Delitev zdravil v skupine je potrebna zaradi opredelitve stopnje tveganja za zdravje ob morebitni nepravilni uporabi. Tako npr. zdravila na recept, ki so dosegljiva samo v lekarnah, predstavljajo povečano tveganje za uporabnika, če jih uporablja nepravilno ali pa brez brez zdravniškega nadzora.

Internetni uporabniki se najpogosteje odločijo za nakup zdravil na recept prek interneta zaradi dveh razlogov: nižjih stroški ali pa zaradi tega, ker jim internet zagotavlja zasebno in anonimno nakupovanje. Nekateri uporabniki raje plačajo več kot pa da bi se odločili za obisk pri zdravniku, kjer bi morali npr. razkriti da imajo npr. probleme z erekcijo, depresivnostjo ipd. Kupci seveda z veseljem uživajo tudi ostale prednosti, ki jih internetno nakupovanje ponuja (udobnost, možnost nakupovanja 24/7, velika izbira produktov, enostavna in hitra primerjava cen, lažji dostop do obsežnih informacij o zdravilih, ipd.). Prednosti internetnega nakupovanja zdravil se še posej zavedajo tudi ljudje z omejeno mobilnostjo (invalidne osebe ter osebe, ki živijo v oddaljenih krajih).

Spletne lekarne v Sloveniji
Pri nas je spletno lekarništvo še v povojih, da se ne razvije bolj, pa je v veliki meri kriva tudi zakonodaja, ki prepoveduje prodajo zdravil prek interneta. Strogo nadzorovana je tudi klasična prodaja, saj so vsi izdelki, ki se jim pripisuje, da učinkujejo na zdravljenje in preprečevanje bolezni ter bolezenskih stanj, avtomatično uvrščeni med zdravila in ne smejo biti v prometu, ne da bi bilo zanj pridobljeno dovoljenje za promet od Urada RS za zdravila. Promet z zdravili lahko poteka le v lekarnah in specializiranih prodajalnah, ki so zakonsko urejene in nadzorovane. Vzroke prepovedi internetne prodaje zdravil gre iskati predvsem v zaščiti potrošnikov, saj jim je zaradi oteženega nadzora prek interneta, težko zagotovili kakovostna, varna in učinkovita zdravila. Zaradi prepovedi spletne prodaje lahko tako na spletnih straneh slovenskih lekarn najdemo le bolj ali manj uspešne predstavitve s podajanjem osnovnih informacij o lekarni, opisi lekarniških dejavnosti, ponekod pa zasledimo tudi kopico uporabnih zdravstvenih nasvetov.

Uspešno odprta spletna lekarna
Če že slovenska podjetja ne morejo prodajati zdravil prek interneta, pa se lahko lotijo posla malce drugače in sicer tako, da sami naredijo spletno lekarno. To je uspelo slovenjegraškemu podjetju Kivi Com, ki je za naročnika iz ZDA izdelalo spletno lekarno RxMed247.com (www.rxmed247.com). Tehnološko napreden projekt omogoča inovativen način prodaje zdravil preko spleta z varnim plačevanjem s kreditnimi karticami. Spletna trgovina omogoča tudi popolno podporo procesom dela naročnika in integracijo z drugo programsko opremo.

Spletne lekarne v ZDA
Za razliko od slovenskega trga, kjer je internetna prodaja zdravil prepovedana, pa so v ZDA v prodajo zdravil prek interneta vključeni različni pravni subjekti. Tisti, ki prodajajo zdravila na recept, morajo imeti dovoljenje za prodajo izdano s strani FDA (Food and Drug Administration). Spletne lekarne, ki želijo omogočiti tudi kupcem iz drugih zveznih držav nakupovanje zdravil v njihovi lekarni, dobiti dovoljenje za prodajo od vsake zvezne države posebej. Legitimne spletne strani, ki so pod nadzorom in imajo tudi ustrezno licenco za svoje delovanje zagotavljajo potrošnikom varno in zanesljivo nakupovanje zdravil, medtem ko spletne strani izven nadzora (med njimi se najdejo tudi takšne, ki prodajajo neodobrena in celo ponarejena zdravila) predstavljajo za vse uporabnike interneta nevarnost, ki lahko na koncu ogrozi tudi njihovo zdravje.

Nakupovanje zdravil za katera ne potrebujemo recepta se ne razlikuje od kakega drugega spletnega nakupovanja. Kreditna kartica je tako kot vsepovsod na spletu kraljica vsakega nakupovanja. Pri spletnem nakupovanju zdravil na recept se postopek nakupa precej zaplete, kar je nekako tudi logično, saj mora uporabnik predložiti spletni lekarni recept zdravnika. Ključne točke spletnega nakupovanja zdravil na recept so naslednje:

 • Spletna lekarna mora imeti veljavno licenco za prodajo zdravil na recept.
 • Uporabnik mora pri nakupu zdravil na recept posredovati podatke o kreditni kartici in podatke o zdravstvenem zavarovanju
 • Uporabnik mora prek e-pošte ali faksa posredovati lekarni veljaven recept. Možna je še ena opcija in sicer ta, da se lekarna neposredno poveže z zdravnikom, ki je izdal recept.
 • Ko lekarna prejme recept in preveri njegovo verodostojnost, pride do izvedbe naročila in izdobave blaga.
 • Spletna lekarna mora uporabnikom omogočiti zastavljanje vprašanj prek e-pošte ali telefona.

<tabela> Najbolj obiskane spletne lekarne v ZDA

Spletna lekarna Tržni delež
Drugstore.com

15.21%

MedcoHealth.com

13.19%

Walgreens.com

11.38%

Rite Aid

6.28%

CVS.com

3.54%

Express Scripts Members

3.12%

The Kroger Company

2.47%

Express-Scripts.com

2.35%

Canada Pharmacy

2.30%

PrescriptionDrugs.com

2.27%

Vir: Hitwise (www.hitwise.com), oktober 2003


Zakonodaja in varnost potrošnikov

Podobno restriktivna zakonodaja kot v Sloveniji je tudi v mnogih drugih razvitih sistemih, kjer skušajo države z ustrezno zakonodajo zagotoviti ustrezen sistem nadzora prodaje zdravil. Tako npr. v ZDA že poteka sistem verifikacije spletnih lekarn s katerim bi naj kupcem zagotavljali varno nakupovanje zdravil. Pogoji verifikacije so izredno strogi, saj morajo lekarne, ki želijo dobiti dovoljenje za spletno prodajo, upoštevati številne predpise. Med drugim morajo npr. zagotavljati ustrezno hranjenje in dostavo zdravil, kar je izredno pomembno saj mnoga zdravila zahtevajo posebne pogoje shranjevanja in transporta. Prav tako morajo zagotoviti, da se bo z dostavo zdravila do kupca, ohranila predpisana kakovost zdravila.

Kljub številnim zakonskim regulativam, ki bi naj varovale potrošnike, se zaradi narave interneta, kjer so zakonske pristojnosti posamezne države pogostokrat zamegljene (v nekatererih primerih se upoštevajo zakoni države v kateri je registrirano podjetje, v nekaterih zakoni države kjer je postavljen strežnik, v spet drugih primerih pa se upošteva zakonska regulativa države od koder prihaja kupec), najdejo številni načini, ki omogočajo na pol legitimno ali celo ilegalno delovanje številnih lekarn. Zaradi pomanjkljivih zakonov in oteženega nadzora nad delovanjem spletih lekarn prihaja do prave eksplozije trgovine in prekupčevanja z zdravili na svetovnem spletu. Spletnim uporabnikom je tako omogočeno, da na enostaven način kupijo zdravila za katera bi sicer potrebovali recept. Povečuje pa se tudi verjetnost, da pridejo kupci do zdravil, ki jim lahko celo škodijo in ki lahko ob neprimerni in nenadzorovani uporabi povrzočijo trajne posledice ali celo smrt.

Ameriški državljani npr. nimajo večjih problemov pri uvozu zdravil iz drugih držav. Potrebujejo namreč le veljaven recept, ki dokazuje, da je zdravilo namenjeno njim osebno. Naenkrat lahko kupijo največ toliko zdravil, kot jih potrebujejo za 90 dnevno uporabo. Nakupovanje zdravil v tujih spletnih lekarnah pa poleg nekaterih prednosti (običajno nižji stroški), prinaša tudi veliko nevarnosti, saj so tuje spletne strani izven nadzora FDA (Food and Drug Administration) in je tako prek njih moč kupiti vse vrste zdravil, tudi narkotike in močna pomirjevala. Da je do močnih pomirjevalnih sredstev za katere je potreben recept, zelo enostavno priti, je ugotovila tudi raziskava centra za odvisnost na univerzi Columbia, ki je javnosti predstavila nekaj šokantnih izsledkov raziskave. Najbolj presenetljiv je pravgotovo ta, da je samo 6% spletnih lekarn, ki so bile vključene v njihov vzorec raziskave, pred prodajo zdravil, ki povzročajo odvisnost (OxyContin, Percocet in Darvon), zahtevalo recept.

Številne države so s strogo zakonodajo poskrbele za vzpostavitev temeljitega sistema nadzora nad oglaševanjem in prodajo zdravil, predvsem zaradi tega, ker želijo varovati zdravje svojih državljanov. V EU se lahko zdravilo trži le, če izpolnjuje stroge kriterije za kakovost, varnost in učinkovitost. Strogo nadzorovano je tudi skladiščenje zdravil pri proizvajalcih, prodajalcih in v lekarnah, saj je potrebno zagotoviti in ohraniti učinkovitost zdravil do njihove uporabe. V ZDA so že leta 1999 sprejeli zakon Internet Pharmacy Consumer Protection Act, ki ureja internetno prodajo zdravil. Z urejeno zakonsko regulativo lahko države doprinesejo velik delež k večji skrbi za zdravje svojih državljanov. Tega se zaveda tudi pristojni urad pri Združenih narodih, ki je že pozval države, naj poostrijo ukrepe, s katerimi bi lahko zatrli spletno prekupčevanje z zdravili.

Glede na hiter razvoj interneta in vedno večje število uporabnikov, lahko v bližnji prihodnosti pričakujemo, da se bo farmacevtska industrija prilagodila novim pogojem in možnostim poslovanja. Predpogoj je seveda sprememba zakonodaje, ki bodo določila pogoje poslovanja in prodaje zdravil prek interneta, kot tudi to, da bo vzpostavila učinkovite mehanizme nadzora, ki bodo lahko preprečevali morebitne zlorabe.

Na kaj moramo biti pozorni pri nakupovanju zdravil prek interneta?
Verjetno ni potrebno posebej poudarjati, da so zdravila varna in učinkovita le, če jih pravilno uporabljamo in če imamo seveda pravo zdravilo za bolezensko stanje. Nikakor ne smemo spregledati dejstva, da lahko zaradi oteženega nadzora, nekatera zdravila popolnoma zaobidejo vse varnostne mehanizme, kar pomeni, da lahko prek spleta kupimo zdravila, ki so vprašljiva tako z vidika izvora, kakovosti, varnosti in učinkovitosti, kot tudi z vidika same sestave zdravila. Uporaba zdravil, kupljenih prek interneta, ima lahko negativne posledice za človekovo zdravje tudi zaradi nepopolnih ali pa celo lažnih informacij o samih zdravilih, pomanjkljivo napisanih navodil za uporabo, morebitnih stranskih učinkov zdravil ali pa zaradi medsebojnega vplivanja drugih zdravil, ki jih pacient že jemlje in kot smo že omenili tudi zaradi nenadzorovane prodaje (nekakovostna, nevarna, ponarejena zdravila). Zaradi tovrstnih razlogov je internetna prodaja zdravil v mnogih državah, med drugim tudi pri nas, prepovedana.

Kupec težko preveri verodostojnost prodajalca ter kakovost zdravil, ki jih prodaja. Nakupovanje je oteženo tudi zaradi odsotnosti osebnega stika z zdravnikom ali farmacevtom, ki bi lahko kupcu svetoval pri nakupu. Ker se mora kupec znajti pač sam, je priporočljivo, da pri nakupovanju zdravil ve, da popolna informacija o zdravilu vsebuje naslednje podatke: zaščiteno ime zdravila, snovi, ki jih zdravilo vsebuje, namen in način uporabe zdravila, kontraindikacije (kdaj se zdravilo ne sme uporabljati), stranski učinki, način shranjevanja, proizvajalčeve
kontaktne podatke, datum izdelave in rok uporabe.

Potrošniki, ki kupujejo zdravila v ameriških spletnih lekarnah, lahko na spletni strani National Association of Boards of Pharmacy (NABP – www.nabp.net) preverijo, če ima spletna lekarna ustrezno licenco za poslovanje. Omenjena organizacija že nekaj časa izvaja program z imenom Verified Internet Pharmacy Practice Sites (VIPPS™), ki je namenjen nadzoru spletnih lekarn. Če lekarna ustreza vsem zahtevam, ji je omogočeno, da na svoji spletni strani prikaže simbol VIPPS-a, ki zagotavlja potrošniku, da kupuje v varni lekarni. Klik na simbol vodi pripelje uporabnika do spletne strani NABP, kjer se lahko prepriča, če se lekarna res nahaja v registru spletnih lekarn, ki izpolnjujejo vse pogoje za poslovanje.

Pasti spletnega nakupovanja zdravil
Evropski zdravniki in farmacevti kot tudi Zdravniška zbornica Slovenije vse bolj opozarjajo na možne nevarnosti pri nakupovanju zdravil prek interneta, saj so ljudje hote ali pa nehote izpostavljeni določenemu tveganju. Ameriška uprava za prehrano in zdravila (FDA – Food and Drug Administration; www.fda.gov) je v skrbi za zaščito potrošnikov začela objavljati navodila za varno nakupovanje zdravil prek interneta ter opozarjati javnost na nevarnosti, ki jih takšno nakupovanje prinaša:

 • Podatki, ki jih objavlja prodajalec na spletni strani ali v oglasu so lahko nepravilni, pristranski, pomanjkljivi ali celo zavajajoči. Najbolj lahko zaupamo tistim informacijam, ki jih objavijo uradne in pooblaščene zdravstvene ter znanstvene ustanove.

 • Ker je nadzor nad objavljenimi podatki praktično nemogoč je dobro, da v primerih, ko so podatki predstavljeni samo s pozitivne plati ali pa ko so omenjeni izrazi kot npr. čudežna ozdravitev, brez stranskih učinkov, brez tveganja, skrivnostna formula, ipd., podvomite v verodostojnost objavljenih podatkov. Dvome vam lahko porajajo tudi podatki v zvezi z zdravljenjem težkih bolezni (aids, rak, artritis, Alzheimerjeva bolezen) in pa pretirane obljube, ki so povezane z izgubo teže, izboljšanjem videza, odpravo gub,… V resničnost objavljenih podatkov lahko podvomite tudi takrat, ko se vsebina na spletni strani sklicuje na rezultate raziskav znamenitih medicinskih izvedencev, ne da bi bilo pri tem omenjeno njihovo ime in ustanova, kjer je bila raziskava opravljena.

 • Med ponujenimi zdravili je precej ponaredkov, ki jih je zaradi avtentičnega videza embalaže kot tudi same oblike zdravila, težko ločiti od originala.

 • Kupcu, ki kupuje zdravilo v drugi državi, se lahko zaradi podobnosti v imenu zdravila zgodi, da kupi zdravilo, ki je po vsebinski sestavi popolnoma drugačno.

 • Navodila za uporabo zdravila, ki jih prejme kupec ob nakupu, so lahko napisana v jeziku, ki ga kupec ne razume.

 • Vedno moramo biti seznanjeni z uporabo in morebitnimi stranskimi učinki zdravil, zagotoviti pa moramo tudi to, da imamo pravo zdravilo za svoje bolezensko stanje. Nepravilna uporaba zdravil je zelo tvegana.

 • V primeru težav pri uporabi zdravil, kupljenih preko medmrežja, je otežen nadzor nad sledenjem odgovornosti. Težko je sprožiti postopek proti prodajalcu, ki se nahaja v drugi državi. Vprašljiva je tudi sama pristojnost sodišč.

 • S spletno prodajo zdravil se ne ukvarjajo samo lekarne, temveč tudi številna podjetja in posamezniki, med katerimi je veliko takšnih, ki niso strokovno usposobljeni in registrirani za lekarniško dejavnost oz. razpečevanje zdravil. K poklicni etiki, ki je značilna za zdravstvene poklice, jih ne veže noben zakon, niti kodeks ali prisega.

 • Ker zahtevajo zdravila posebne pogoje shranjevanja in transporta, ni nobenega zagotovila, da se zdravilo zaradi nepravilnega skladiščenja ali zamud pri prevozu ni pokvarilo.

Samozdravljenje s pomočjo interneta
Internet omogoča hiter in enostaven dostop do pravega oceana informacij o zdravilih, boleznih in načinih zdravljenja, kot tudi možnost nakupa najrazličnejših zdravil, online posvetovanja z zdravniki in farmacevti, pogovore v forumih, ki se nanašajo na zdravstveno problematiko, možnost komuniciranja z zdravniki prek e-pošte in nenazadnje tudi možnost izpopolnjevanja znanja na področju zdravstva. Internetni uporabniki kažejo še posebej veliko zanimanje za dostop do informacij o nezaželenih učinkih zdravil in njihovi pravilni uporabi, kot tudi zanimanje za informacije o boleznih, preventivi in načinih zdravljenja.

Z vidika izobraževanja in pridobivanja informacij s področja zdravstva, bi lahko rekli, da je internet idealen medij. Za vsako bolezen lahko poiščemo ustrezen način zdravljenja kot tudi nasvete glede primernosti in uporabe zdravil za vsako posamezno bolezen. Informacije, ki jih dobimo prek interneta so lahko vsekakor koristne in uporabne, nikakor pa jih ne smemo obravnavati kot suho zlato in jih brezhodnega posvetovanja z zdravnikom uporabljati pri samozdravljenju, ki je primerno in varno le pri določenih stanjih in znakih bolezni.


<slika> Tabletke Viagra, ki skrbijo za večjo potenco, so pogosta tarča ponarejevalcev

Kaj hitro se lahko namreč naše pozitivno mnenje o uporabnosti in koristnosti interneta obrne na glavo, če npr. pridobljene informacije uporabimo pri samozdravljenju na napačen način ali pa kar je verjetno še hujše, če uživamo zdravila, ki smo jih kupili prek interneta, na nepravi način in brez predhodnega posvetovanja z zdravnikom. Zavedati se moramo, da je zaradi možnih kontraindikacij in vplivov medsebojnega delovanja zdravil (v primeru da jemljemo več zdravil hkrati), veliko bolje, da stopimo v kontakt s farmacevtom oziroma zdravnikom, ki nam bo posredoval popolnejše in relevantnejše informacije, saj ima zaradi strokovnega znanja širši pregled nad bolezenskimi stanji in učinki zdravil.

Vedno kadar naletite na podrobne informacije z opisi bolezni in postopki zdravljenja ali npr. na informacije z opisi zdravil in načini njihove uporabe, se morate zavedati, da objavljene informacije namenjene izključno informiranju in zdravstvenemu izobraževanju in nikakor ne morejo nadomestiti posveta z zdravnikom ali farmacevtom. Noben podatek oz. informacija ni nadomestilo za samodiagnostiko in samozdravljenje. Ob prebiranju informacij in nasvetov s področja zdravstva upoštevajte tudi to, da se nekatere objavljeni podatki lahko dnevno spreminjajo, kar pomeni da je njihova življenjska doba oz. njihova uporabnost zelo kratka. Zaradi vsega navedenega tega bi morali vsi tisti, ki imajo zdravstvene težave raje dvakrat temeljito premisliti, preden bi se zanesli na zdravstvene nasvete, ki jih najdejo na spletu. Veliko bolj priporočljivo je, da se v zvezi s svojim zdravstvenim stanjem oziroma boleznijo vedno posvetujte z vašim osebnim zdravnikom ali farmacevtom, ki sta edina merodajna strokovnjaka za pravilno presojo vašega stanja in za posredovanje zdravstvenih nasvetov.

Kljub opozarjanju na številne nevarnosti, pa obstaja nesporno dejstvo, da se lahko prek interneta oborožimo z vsemogočimi informaciji in pridobimo širše znanje s področja zdravstva, kar nam je lahko v veliko pomoč tako pri razumevanju bolezenskih stanj kot tudi v zgodnjem in predvsem pravočasnem odkrivanju bolezenskih znakov. Bolj ko se bomo izobraževali na zdravstvenem področju, večja bo naša zdravstvena osveščenost in posledično tudi skrb za lastno zdravje.
 

Ponaredki Viagre na internetu
Pred dobrim mesecem dni so znanstveniki londonske univerze objavili podatek, da je več kot polovica popularnih modrih tabletk, bolj znanih pod imenom Viagra, ki se prodajo prek interneta, ponarejenih. Ob dejstvu, da bi naj impotenca po nekih izračunih zadevala okrog 150 milijonov ljudi, kar seveda predstavlja zelo privlačen trg, se torej ne gre čuditi, če so tabletke Viagre pogosta tarča ponarejevalcev.

Analiza velikega števila primerkov Viagre, ki so jih v namene študije kupili od različnih spletnih ponudnikov, je pokazala, da vsebujejo nekatere tabletke povsem drugačne sestavine ali pa manj aktivne primesi kot originalne tabletke. Kupec je pred ponaredki popolnoma nemočen, saj jih je praktično nemogoče ločiti od originala. Vse ponarejene tabletke so namreč zapakirane v identično embalažo kot originali, prav tako je na njih odtisnjen znak Viagre.
 

Kako najti zanesljive in verodostojne zdravstvene informacije?
Kot vir informacij pa internet ni primeren le za navadne uporabnike, temveč tudi za strokovne delavce na področju zdravstva. Po podatkih raziskave podjetja Harris Interactive (www.harrisinteractive.com) se delež uporabnikov, ki prek interneta iščejo informacije s področja zdravstva, neprestano veča. Njihov delež med vsemi internetnimi uporabniki je že leta 1998 znašal 71%, v naslednjih petih letih pa se je povzpel na 78%. Rezultati razsikave so pokazali, da so za 54% uporabnikov izhodiščna točka za iskanje zdravstvenih informacij portali in iskalniki, 20% uporabnkov pa direktno dostopa do spletnih strani posvečenih zdravstveni tematiki.

Za vse, ki iščejo informacije s področja zdravstva prek interneta, navajamo v nadaljevanju nekaj nasvetov, ki bodo pripomogli pri iskanju uporabnih in relevantnih informacij:

 1. Verodostojnost vira. Kdo je avtor informacij? Kakšna je njegova strokovnost? So objavljeni njegovi kontaktni podatki oz. kontaktni podatki podjetja, ki je informacije objavilo? Se lahko zanesemo na organizacijo, ki je podatke objavila? Je navedena povezava do druge spletne strani, če so informacije posredovane z drugega vira?

 2. Primernost vsebine. Kako natančno oz. površinsko je vsebina predstavljena? Se vsebina ujema z informacijami, ki ste jih iskali? So predstavljene tako pozitivne kot negativne plati? Lahko ocenite objektivnost?

 3. Osveževanje informacij. Kdaj so bile informacije objavljene? Kako stara je vsebina na spletni strani? Ali je obravnavana tekoča problematika? Preverite rok uporabnosti posredovane informacije?

 4. Uporabljate več virov. Zanesljivost informacij preverite še na kakšni drugi spletni strani. Če več virov poroča o podobni zadevi je verjetnost da je informacija prava in ažurna večja.

 5. Bodite sumničavi, če zasledite, da se spletna stran hvali, da lahko določene informacije dobite samo na njihovi strani (navedbe v stilu »only source«) in nikjer drugje. Verjetnost zanesljivih informacij je manjša, če želi spletna stran diskreditirati drugi vir.

 6. Jasnost opozorila. Je na spletni strani jasno navedeno, da se zdravstvenih informacij ne sme obravnavati kot nasvetov in kot nadomestilo za obisk pri zdravniku.

 7. Je interes avtorja posredovanih informacij jasen? Npr. če gre za neprofitno organizacijo, ki želi promovirati zdrav način življenja ali pa za podjetje, ki se ukvarja s fitnes napravami in vam skuša prodati opremo za vadbo. So sponzorina vsebine in sponzorirane povezave ločene od ostale vsebine?

 8. Posredovanje osebnih podatkov. Je zagotovljena privatnost in varnost vaših posredovanih podatkov? V kakšne namene se bodo podatki uporabljali?

 9. Online diagnosticiranje. Ugledni zdravniki ne postavljajo diagnoz prek interneta, ne da bi bili prej v osebnem stiku s pacientom oziroma z njim opravili zdravniški pregled.

 10. Prodajno naravnane spletne strani, mnenja, pričanja in dejstva. Na spletni strani mora biti jasno navedeno, ali gre za mnenja in izkušnje drugih uporabnikov oz. za dejstva. Izogibajte se prodajno naravnanim spletnim stranem saj je velika verjetnost, da posredovane informacije niso objektivne. Zavedajte se, da gre pri pričevanjih posameznih uporabnikov, za njihove osebne izkušnje, ki nimajo večje vsesplošne uporabne vrednosti.

 11. Internet ne nadomesti zdravnika. O pridobljenih informacijah se posvetujte s svojim zdravnikom. NIKOLI ne uporabljate interneta kot nadomestilo za obisk pri zdravniku.

Kaj pravijo raziskave?
Po podatkih raziskovalnega podjetja Jupiter Research bi naj spletna prodaja zdravil, v primerjavi z ostalimi izdelki na področju zdravstva, doživljala najhitrejšo rast. Vrednost prodaje, ki je leta 2003 znašala 3.2 milijarde dolarjev, se naj bi do leta 2007 povečala na 14 milijard dolarjev. Delež prodaje zdravil na recept naj bi zavzemal komaj 4 odstotni delež. Razloge za tako majhen delež gre pripisati predvsem temu, da to vrsto zdravil največ uporablja tisti segment uporabnikov, katerih delež v internetni populaciji je najmanjši – upokojenci, za katere je tudi značilno, da nimajo ravno visokih dohodkov.

Jupiter Research napoveduje tudi veliko rast internetno generirane prodaje (ljudje bodo zdravilo naročili v spletni lekarni, prevzeli pa ga bodo v pravi lekarni), ki bi se naj v štirih letih povečala za več kot 100% in sicer s 25.7 milijarde dolarjev na 53.2 milijarde dolarjev. Da je spletno lekarništvo velik posel, dokazujejo finančni podatki ene izmed največjih ameriških spletnih lekarn – Medco Health (www.medcohealth.com) je namreč že pred dvema letoma ustvarila prek interneta za 1.4 milijarde dolarjev prometa.

<tabela> Internetna prodaja zdravil (v milijardah USD)
 

 leto

Internetna prodaja

Internetno generirana prodaja

Delež nakupov v ZDA

2003

$3.2

$25.7

12%

2004

$5.1

$31.6

13%

2005

$7.4

$38.3

15%

2006

$10.3

$45.5

16%

2007

$13.8

$53.2

17%

Naraščanje vrednosti spletne prodaje zdravil nakazuje tudi spletna anketa časopisa Wall Street Journal Online, ki je ugotovila, da vedno več Američanov, ki predstavljajo največjo nacionalno internetno populacijo, nakupuje zdravila tudi prek tujih spletnih strani. V preteklem letu je tako 7% ameriških internetnih uporabnikov že kupovalo zdravila izven nacionalnih meja. Tisti podatek, ki daje spletni prodaji zdravil zelo veliko perspektivo pa je ta, da bi bilo 48% uporabnikov pripravljenih kupiti zdravilo v tujini.
Zanimiva je raziskava tržno-raziskovalnega podjetja Hitwise, ki je profilirala prevladujoče socio-demografske spremenljivke obiskovalcev spletnih lekarn: ženske (58 %), starost na 55 let (33 %), na internet dostopajo od doma (74 %), letni dohodek gospodinjstva je večji od 75,000 dolajev (37 %). Največ obiskovalcev spletnih lekarn iz ZDA prihaja iz naslednji zveznih držav: Kalifornije, Texasa, New Yorka in Floride.

Prek interneta se po podatkih objavljeni na spletni strani Pew / Internet (www.pewinternet.org) v ZDA najbolj prodajajo zdravila za lajšanje težav povezanih s kroničnimi obolenji (npr. artritis, visok krvni pritisk, ipd.), zdravila za hujšanje ter zdravila za izboljšanje potence.

Vloga interneta na področju zdravstva v bližnji prihodnosti
Internet verjetno nikoli ne bo mogel popolnoma nadomestiti osebne komunikacije med bolnikom in zdravnikom, saj je, če že drugega ne, pri postavljanju diagnoze v večini primerov potreben oseben pregled pacienta. Ker nosi postavljanje diagnoz, zgolj na podlagi pacientovega opisa simptomov, veliko breme odgovornosti, je diagnosticiranje prek interneta bolj stvar vsakega posameznega zdravnika in njegovih moralnih in etičnih vrednot.

Z gotovostjo pa lahko trdimo, da se bo komunikacija med zdravnikom in pacientom z uporabo e-pošte, forumov in online pogovori, vsekakor znatno izboljšala, sploh če imamo v mislih dejstvo, da tovrstna komunikacija (razen v primeru online pogovorov) ni odvisna od sočasne prisotnosti zdravnika in pacienta na istem mestu. Internetna posvetovanja z zdravniki bodo še posebej dobrodošla nepokretnim osebam ter osebam, ki živijo v oddaljenih krajih.

Poleg racionalnejšega poslovanja zdravnikov, ki bodo lahko mnogo namišljenih bolnikov odpravili že prek interneta, bodo veliko prednost internetnega načina komuniciranja uživali tudi sami uporabniki, saj se bodo lahko s predhodnim posvetovanjem z zdravnikom prek interneta, velikokrat izognili nepotrebnemu čakanju pred polnimi ambulantami.

Pričakovati je, da bo zdravljenje na daljavo s pomočjo interneta, pridobivalo na veljavi. Zdravniki (predvsem tisti s privatnimi ambulantami) in zdravstvene ustanove bodo slej ko prej spoznali, da lahko s pomočjo interneta bolj organizirano, učinkovito in racionalno opravljajo svoje delo, in da lahko npr. s pomočjo online posvetovalnic izkoristijo internet tudi v čisto poslovne namene.

Z višjo ravnjo tehnične razvitosti je moč pričakovati, da se bodo zdravniki in ustanove vedno bolj povezovali s pomočjo videokonferenčnih sistemov, saj bodo lahko veliko podrobneje diskutirali o svojem delu, izmenjevali informacije in se tudi spremljali pri svojem delu (npr. prenos operativnih posegov). V naslednjih letih lahko pričakujemo, da se se bo verjetno začelo veliko bolj intenzivno delati tudi na digitaliziranju in e-arhiviranju vseh dokumentov po zdravstvenih ustanovah, temu pa bo sledila tudi njihova intenzivnejša elektronska izmenjava.
 

Vpogled v čakalne dobe in ordinacijske čase prek interneta
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije – ZZZS omogoča vsem internetnim uporabnikom na naslovu www.zzzs.si/izvajalci/ vpogled v čakalne dobe in ordinacijske čase izvajalecev zdravstvenih storitev. Zavarovanim osebam predstavlja omenjena spletna rešitev zlasti informativno podporo pri iskanju izbire zdravnika in pri ugotavljanju čakalnih dob, ki so lahko med posameznimi izvajalci za isto zdravstveno storitev zelo različne.

S čakalno knjigo, ki se vodi po vrstnem redu čakajočih oseb, izvajalec določi datum in uro zdravniškega pregleda oziroma preiskave ali posega. Čakalne knjige se v javni zdravstveni službi vodijo v zobozdravstvu in specialističnih ambulantnih dejavnostih. V splošnih ambulantah ter v otroških in šolskih dispenzerjih čakalnih dob ni.

Koristne povezave

• Med.over.net
www.med.over.net
Poleg 150 forumov, kjer se lahko prosto pogovarjate, najdete na spletnih straneh tudi moderirane strokovne forume, kjer lahko postavljate vprašanja na katere vam odgovorijo priznani strokovnjaki in zdravniki. S spletno stranjo sodeluje kar 79 strokovnjakov z različnih področij in 29 organizacij, ki morajo v povprečju odgovoriti na okoli 200 konkretnih vprašanj dnevno. Spletna stran ponuja tudi obilo informacij o posameznih boleznih, bolezenskih stanjih, napotkih za preventivo in zdravljenje, predstavljene so novosti in zanimivosti na področju zdravstva, strokovne knjige, poseben del je namenjen zdravnikom, itd. Med.over.net ponuja preko 40.000 strani strokovne vsebine iz vseh vetrov zdravstva in sociale.

• Popovi zdravniki
www.24ur.com
Popovi zdravniki so brezplačna svetovalna rubrika v sklopu spleten stani 24ur.com, kjer lahko uporabniki zastavijo vprašanja zdravnikom, ki pokrivajo šestindvajsetih različnih medicinskih področij (tudi alternativne oblike zdravljenja), zdravstvenim delavcem (odgovarjajo na vprašanja v zvezi s prehranjevanjem, težavami s hrbtenico in govornimi motnjami) in različnim društvom ter zavodom.

• Lekarniška zbornica Slovenije
www.lek-zbor.si
za nestrokovno javnost je zanimiv predvsem tisti del, kjer so predstavljene vse lekarne v Sloveniji in navedeni časi dežurstev posameznih lekarn.

• eZdravje
www.ezdravje.com
Všečno narejena, pregledna in vsebinsko bogata spletna stran za katero skrbi naš farmacevtski gigant Krka. Poleg prebiranja informacij, nasvetov in člankov boste lahko med drugim prebirali aktualne novice s področja zdravstva, sodelovali v forumih in se brezplačno posvetovali z zdravnikom.

• Skrb za zdravje
http://www.lek.si/slo/skrb-za-zdravje/
Do obsežnih informacij o boleznih in zdravilih lahko pridete tudi na spletni strani Skrb za zdravje, ki deluje pod okvirjem Leka.
 

 

Vabimo vas da si preberete še intervju z enim izmed najbolj priljubljenih zdravnikov med internetnimi uporabniki, ginekologom in porodničarjem, ki že vrsto let aktivno sodeluje s spletno stranjo Med.over.net – mag. Stankom Pušenjakom, dr.med.

Objavljeno v reviji Moj mikro

Radoš Skrt

Mag. Radoš Skrt je specialist za Google in Facebook oglaševanje ter za optimizacijo spletnih strani (SEO). Je redni predavatelj na seminarjih in konferencah, ki obravnavajo tematiko internetnega marketinga.

V okviru svojega podjetja Nasvet.com je organiziral je tudi že več kot 50 seminarjev s področja internetnega marketinga (več na http://seminarji.nasvet.com).

Radoš Skrt je od leta 2016 tudi mednarodno certificirani DIMAQ master trener. Njegovo podjetje Nasvet.com ima že vrsto let status Google Partner ter pridobljene naslednje Googlove certifikate: Search Advertising, Mobile Advertising, Video Ads, Display Advertising, Shopping, Digital Sales.

Kliknite za podrobnejši opis referenc.

2 comments

Dodaj odgovor

Your email address will not be published.

top