CMS – sistem za upravljanje s spletno vsebino

V vedno bolj dinamičnem in kompleksnem okolju, ki nas obdaja je dostop do aktualnih informacij nujen in potreben. Zaradi ostre konkurence in boja za vsakega novega obiskovalca postajo spletne strani vedno bolj tehnološko izpopolnjene in vsebinsko bogatejše. Uporabniki zahtevajo namreč sveže, pregledne in ažurne informacije ter prijazne spletne servise. Spletnim stranem podjetij, ki vsega tega ne zagotavljajo in omogočajo, se uporabniki izogibajo.

Ključ do uspešne predstavitve in prodaje na spletu je vsekakor vsebina spletne strani in ne toliko njen izgled ali tehnične zmožnosti, ki jih spletna stran omogoča. Vsebino spletnih strani predstavljajo tekst, slike, avdio in video datoteke, pravzaprav vse, kar je v digitalni obliki in je možno obdelati. Večje kot je podjetje, večja je potreba po ažurnosti informacij na spletni strani, zato je tudi frekvenca dodajanja in spreminjanja spletne vsebine veliko večja. Vzdrževanje spletne vsebine je potrebno obravnavati z organizacijskega in tehničnega vidika.

Organizacijski vidik zahteva definiranje oddelkov in/ali oseb, ki bodo skrbele za vsebinski del. Kreiranje vsebine se lahko centralizira ali pa decentralizira. V primeru centralizacije ima nadzor nad vsebino le posameznik ali posamezen oddelek znotraj podjetja (običajno skrbi za celotno vsebino oddelek za marketing). Če se podjetje odloči za decentraliziran nadzor nad vsebino, potem skrbi vsak oddelek v podjetju za svoj del vsebine. Vsak vzdrževalec vsebine (urednik) je odgovoren za področje, ki ga pokriva s svojo funkcijo in nalogami.

Tehnični vidik vzdrževanja sletnih vsebin predstavlja pretvorbo napisanih vsebin v obliko, ki je primerna za objavo na internetu ter njen prenos na spletni strežnik. Podjetje lahko to nalogo zaupa strokovnjakom znotraj podjetja (če jih seveda ima) ali pa podjetju, ki je izdelalo njihovo spletno stran in jim je verjetno takšno storitev ponudilo v okviru vzdrževanja.

V primeru izbire zunanjega partnerja boste največkrat prepuščeni na milosti in nemilost računalniških strokovnjakov, da si bodo vzeli čas za vaše strani in vam v nekem roku, ki bo verjetno za vas že prepozen, spremenili vsebino, poleg tega pa vam bodo omenjeno storitev še krepko zaračunali. Ker je podjetje pri vzdrževanju in osveževanju vsebine odvisno od razpoložljivega časa zunanjega partnerja, lahko preteče kar precej časa predno je vsebina objavljena na internetu. Posledica takšnega početja so seveda delno ali v celoti neažurna vsebina in nepotrebni dodatni stroški. Ne glede na to, kdo bo skrbel za spreminjanje in dodajanje vsebine, pa je zelo pomembno tesno sodelovanje urednikov vsebine, spletnih programerjev in oblikovalcev, ki so zadolženi za objavo vsebin v primerni obliki na internetu.

Da bi se izognili težavam povezanih z izbiro zunanjega partnerja, obstaja na tržišču programska oprema, ki vam omogoča, da brez znanja spletnega programiranja, sami dodajate ali spreminjate vsebino na vaši spletni strani.Tako boste lahko zmanjšali število ljudi, ki so potrebni, da se vsebina objavi, samo vsebino pa boste na internetu objavili takoj, ko boste to želeli.

ENOSTAVNO UREJANJE IN VZDRŽEVANJE

Ne glede na vrsto spletne prisotnosti (predstavitvene strani, trgovina, portal) je bistvenega pomena enostaven in učinkovit sistem za upravljanje s vsebino, s pomočjo katerega boste lahko zadovoljili želje in potrebe uporabnikov. V svetu interneta so aplikacije z omenjenimi lastnostmi znane pod imenom Content Management sistemi (CMS – sistem za upravljanje z vsebino), ki omogočajo enostavno urejanje in vzdrževanje vsebine spletnih strani brez pomoči podjetja, ki jih je izdelalo.

Osveževanje spletne strani je namreč tako preprosto, kot je preprosto napisati pismo v urejevalniku besedila Word. S programom za urejanje spletne vsebine boste lahko svoje obiskovalce redno razveseljevali z novostmi, akcijskimi ponudbami, novimi članki, nasveti, zanimivostmi, itd. Spreminjali, dodajali in brisali boste lahko slike, tekste, datoteke, izdelke v spletni trgovini, cenike, fotografije; vnašali hipertekstualne povezave, dokumente v raznih formatih, tabele, grafe; določali vrsto in velikost pisave, poravnavo besedila, barve, in podobno. Poglavitno slabost uporabe CMS predstavljajo omejitve v strukturi vsebine; karkoli pač ne moremo dati kamorkoli na stran.

Za uporabo CMS aplikacije ni potrebno predhodno poznavanje html jezika in drugih programskih orodij, ki se uporabljajajo za izdelavo spletnih strani. Od uporabnikov se zahteva samo osnovno znanje s področja uporabe računalnika. Do aplikacije za upravljanje vsebine lahko dostopajo uporabniki preko spletne strani, lahko pa jo imajo nameščeno na svojem računalniku in potem preko orodja za prenos podatkov (FTP), prenesejo spremenjeno vsebino na spletni strežnik. Z vsebino spletnih strani upravlja ponudnik popolnoma sam, saj je v okviru izdelane grafične podobe omogočeno poljubno dodajanje novih informacij, novih vsebinskih sklopov in osveževanje že objavljenih informacij. Tako lahko ponudnik celotno vsebino spletnih strani spreminja kadarkoli in s katerekoli lokacije, saj je za uporabo potreben le dostop do interneta.

Za uporabo CMS aplikacij, ki delujejo na spletnem strežniku in, ki se uporabljajo s pomočjo spletnega brskalnika, ima vsak urednik svoje uporabniško ime in geslo. Uporaba CMS omogoča uredniku vsebine samostojno objavo na podlagi in v skladu z vnaprej pripravljenimi predlogami (templates) za prikaz vsebine na posamezni spletni strani. Grafični oblikovalec oz. razvijalec spletne predstavitve sodeluje le občasno, ko je potrebno predloge spremeniti ali izdelati nove. Nadzor nad delom urednikov opravlja glavni urednik (nadzornik), ki pregleduje in avtorizira vsebino in je hkrati odgovoren za celotno vsebino in podobo spletne ponudbe.

FUNKCIJE IN KORISTI

Večina sistemov za upravljanje z vsebinami deluje po istem principu, zato so tudi funkcije, ki jih omogočajo zelo podobne:

 • enostavno oblikovanje vsebine na podoben način, kot v večini urejevalnikov besedil,

 • gradnja hierarhičnih menujev in podmenujev,

 • dodajanje ali zamenjava vsebin, slik, tabel, grafov,

 • enostavno dodajanje in odstranjevanje povezav na druge spletne strani;

 • dodajanje datotek v različnih formatih na spletno stran,

 • urejanje različnih jezikovnih različic, ki se vsebinsko in grafično ujemajo z originalno vsebino,

 • administracija uporabnikov (User Management),

 • časovno vodena objava vsebine,

 • urejanje in posodabljanje spletne strani iz različnih lokacij,

 • povezanost s podatkovnimi skladišči,

 • administracija spletnih pasic na strani, z možnostjo merjenja prikazov pasice in klikov uporabnikov na pasico (Ad Management),

 • administracija baze partnerjev in avtomatizirana korespodenco z njimi, v smislu obveščanja partnerjev o aktivnostih podjetja (Partner Management),

 • kategoriziranje vsebine v številne kategorije in podkategorije, vse z namenom lažjega iskanja informacij s strani uporabnika.

Seznam možnosti, ki jih lahko omogoča CMS, bi lahko nadaljevali v nedogled. Večina sistemov CMS je zasnovanih modularno, kar pomeni, da so zelo fleksibilni v smislu dodajanja novih in spreminjanja obstoječih zmožnosti glede na potrebe in zahteve naročnika. S posameznim modulom lahko uporabniki aplikacije urejajo vsebino določene spletne strani ali administrirajo spletne servise, kot so npr. ankete, novice, katalog izdelkov.

Če še vedno dvomite v koristnost uporabe sistema za upravljanje vsebine, vam bomo našteli še nekaj dodatnih prednosti, ki jih prinaša uporaba CMS aplikacije:

 • Vašo spletno stran boste lahko spreminjali po vaših željah in zahtevah in to takrat, ko boste to sami želeli. Tako boste postali neodvisni od vašega razvijalca spletne strani in od njegovega razpoložljivega časa.

 • Prihranili boste veliko denarja, ki ste ga do sedaj namenjali za ažuriranje in vzdrževanje vaše spletne strani.

 • Obiskovalcem boste lahko vedno ponudili sveže in ažurne informacije. Zaradi tega bodo zadovoljni saj bodo videli, da skrbite zanje in jim ne kradete časa z zastarelimi ponudami in neaktualnimi informacijami.

 • Redno boste lahko dopolnjevali in ažurirali vaše prodajne kataloge, akcijsko ponudbo, cenike, obvestila, plačilne pogoje, itd.

 • V vaši spletni trgovini boste lahko dodajali ali odvzemali artikle oz. širili in krčili ponudbo.

 • Omogočili boste lahko spreminjanje spletnih strani tistim, ki so odgovorni za njihovo vsebino (npr. tajnica spreminja cenike, prodajalec opis in slike prodajnih artiklov).

 • Zadovoljstvo internetnih uporabnikov se bo odražalo v vašem uspešnejšem poslovanju na internetu.

 • Spletno stran boste lahko urejali kadarkoli in od kjerkoli.

SLOVENSKE CMS REŠITVE

Enostavna CMS orodja omogočajo, da se na spletni strani določi del, katerega vsebina se bo menjavala s pomočjo orodja; npr.naslovi in telefonske številke na spletni strani o kontaktih. Zahtevnejše CMS rešitve predstavljajo sistemi, ki so del integriranih platform večjh proizvajalcev programske opreme, kot so BEA Weblogic Portal (www.bea.com) ali Microsoft Content Management Server. Obstajajo tudi pomembni open source sistemi kot npr. OpenCms (www.opencms.org).

Na slovenskem trgu velja omeniti rešitve podjetij Infobia, AV Studio, BuyITC in Kelt. Na podlagi izkušenj pri načrtovanju in izdelavi uspešnih spletnih trgovin, so v podjetju BuyITC (www.buyitc.si) razvili celovit sistem, ki je namenjen podpori pri izdelavi in upravljanju spletnih predstavitev, trgovin, in portalov. Rešitev Content Manager 2.0 temelji na najsodobnejši tehnologiji, vsebuje pa številne standardne module, s katerimi je možno po principu lego kock sestaviti poljubno obliko spletne prisotnosti. Da je uporaba programa Content Manager 2.0. nepogrešljiva pri vzdrževanju spletne vsebine, so ugotovila že števila slovenska podjetja (Adria Airways, Preventin druga).

Sistem za upravljanje z vsebinami AV://SiteKit, podjetja AV Studio d.o.o., je zelo močan in modularno zastavljen sistem, ki lahko pokrije najrazličnejše zahteve popolnoma različnih spletnih predstavitev. Temelji na Microsoftovi tehnologiji, v načrtu pa je tudi PHP izvedba. Njegove glavne lastnosti so: večnivojski dostop uporabnikov, zgodovina objav, najrazličnejši tipi vsebin in stroga ločitev podatkov od oblike. AV://SiteKit
uporablja nekaj večjih slovenskih podjetij, med katerimi so najbolj znani Gorenje, Vzajemna, Zdravilišče Rogaška in Nacionalno Turistično Združenje.

V podjetju Kelt (www.kelt.si) iz Celja, so zasnovali računalniško aplikacijo iPonudba, ki je primerna za uporabo v vseh podjetjih oz. organizacijah, ne glede na dejavnost s katero se ukvarjajo. Z njeno preprosto vgraditvijo boste lahko zelo hitro in enostavno vnašali spremembe na vaše spletne strani. Podobno rešitev predstavlja tudi Spletni upravnik podjetja Infobia. Vse o upravniku si lahko preberite na spletni strani www.spletniupravnik.com, kjer boste lahko uporabili tudi preizkusno različico, in se tako prepričali o učinkovitosti in enostavnosti programa.

Objavljeno v reviji Moj mikro

Zaznamki

Dodaj odgovor

Your email address will not be published.

top