Odprtokodni sistemi za samostojno upravljanje spletnih vsebin

Potreba po vsakodnevnem objavljanju ali ažuriranju večjega števila spletnih strani je problem s katerim se soočajo mnogi lastniki spletnih strani. Čas, ki poteče od nastanka potrebe po objavi določenih informacij na spletni strani do njene objave in stroški, ki so s tem procesom povezani lahko predstavljajo eno ključnih prednosti ali pa slabosti spletnega nastopa. Če so postopki za objavo informacij na spletni strani preveč zapleteni in tudi predragi (kar je še posebej pogost pojav pri kompleksnih in vsebinsko zelo obsežnih spletnih mestih), lahko privedejo to tega, da se vsebina na spletni strani preprosto ne ažurira oziroma se ne ažurira v tako pogostih časovnih intervalih kot bi se to lahko. Na daljši rok se kaže takšen odnos do vsebine v njeni vedno manjši ažurnosti, relevantnosti in verodostojnosti, kar slej ko prej pripelje do zmanjšanega priliva obiskovalcev na spletno stran.

Potreba po ažurnosti informacij
Podjetja, ki za ažuriranje spletne vsebine najemajo zunanje izvajalce, se lahko poleg večjih stroškov soočijo tudi s problemi, ki so povezani z odzivnim časom vzdrževalcev vsebine. Veliko podjetij namreč tarna, da mine pogostokrat preveč časa od posredovanja zahtevka za spremembo vsebine do njegove izpolnitve. Za marsikatero podjetje, ki je prepuščeno na milost in nemilost zunanjih vzdrževalcev vsebine, je lahko takšen odnos poguben, saj lahko neažurna vsebina povzroči poleg odliva obiskovalcev s spletne strani tudi veliko poslovno škodo.

Podjetjem, ki se soočajo s takšnimi in podobnimi težavami, bi še kako prav prišla takšna programska rešitev, ki bi jim omogočila, da brez znanja spletnega programiranja popolnoma sami upravljajo z vsebino kot tudi s celotno spletno stranjo. Glede na to, da imajo vsa podjetja potrebo po minimiziranju stroškov na vseh ravneh poslovanja in potrebno po čimbolj enostavni objavi ažurnih informacij na spletni strani, se zdijo sistemi za upravljanje z vsebinami (ang. Content Management Systems, v nadaljevanju sistemi CMS) ena najbolj optimalnih rešitev za zadovoljitev omenjenih potreb. Ker so sistemi CMS namenjeni samostojnemu ustvarjanju, urejanju in vzdrževanju spletnih vsebin ter upravljanju s celotno spletno stranjo, se lahko tako podjetja z njihovo pomočjo delno ali v celoti izognejo stroškom vzdrževalnih pogodb ali pa stroškom povezanih z najemom programerjev, ki skrbijo za ažuriranje vsebine.

Prednosti in slabosti CMS rešitev
Zaradi vedno večjega povpraševanja po programskih rešitvah, ki odpravljajo omenjene probleme, beležimo v zadnjih letih pravo ekspanzijo komercialnih (plačljivih) in odprtokodnih (brezplačnih) sistemov za upravljanje s spletnimi vsebinami. Čeprav so sistemi CMS namenjeni različnim tipom spletnih strani in čeprav pokrivajo zelo raznolik spekter funkcionalnosti, lahko rečemo, da imajo vsaj v osnovi enoten skupen cilj: na enostaven način (brez programiranja in urejanja HTML kode) omogočiti objavo vsebin na spletni strani, ne da bi imel uporabnik pri tem težave z načinom in obliko prikaza.

Uporabnost sistemov CMS se kaže v tem, da omogočajo preprosto in celovito obvladovanje spletnega mesta tudi tehnično nepodkovanim uporabnikom. Spreminjanje vsebine na spletni strani namreč ni pogojeno s poznavanjem programskih jezikov in internetnih tehnologij. Urejanje spletnih vsebin s pomočjo sistema CMS je resnično zelo enostavno opravilo, ki je zelo podobno uporabi enega izmed urejevalnikov besedil kot sta npr. Word ali Notepad. Poleg enostavne uporabe je ena izmed poglavitnih prednost uporabe sistema CMS tudi ta, da lahko uporabnik prek spletnega brskalnika kadarkoli in od kjerkoli ureja vsebino spletnega mesta.

Ne glede na vrsto spletne prisotnosti (predstavitvena stran, trgovina, portal ,itd.) boste tako lahko z uporabo ustreznega sistema CMS vse spremembe na spletni strani opravili hitro, enostavno in predvsem takrat ko boste to želeli. In ne samo to, v skrb za ažurnost spletne predstavitve boste lahko vključili tudi svoje sodelavce. Dostop do sistema CMS ima lahko namreč več oseb znotraj podjetja, kar pomeni, da se lahko opravilo vzdrževanja spletnih strani porazdeli med točno določene osebe (npr. prodajni referent spreminja cenike, kadrovnik skrbi za ažurnost podatkov o zaposlenih, tržnik za akcijsko ponudbo, ipd.). Z uporabo CMS sistema boste tako lahko svoje obiskovalce redno razveseljevali s svežimi in aktualnimi informacijami, z novostmi iz vašega prodajnega programa, z akcijskimi ponudbami, novimi članki, nasveti, zanimivostmi, itd.

CMS sistemi omogočajo hitro, enostavno in samostojno posodabljanje vsebine vaših spletnih strani.

Poleg urejanja tekstov, kjer boste med drugim imeli možnost upravljanja z vrsto, velikostjo, barvo in s stilom pisave, boste lahko vplivali tudi na poravnavo besedila, dodajali, brisali in urejali boste lahko slike, tabele, grafe, izdelke v spletni trgovini, hipertekstualne povezave, fotografije in podobno. Pri urejanju vsebine je za uporabnike še kako pomemben podatek, da je videz vsebinskih posodobitev, ki jih opravimo znotraj sistema CMS, enak končnemu videzu na spletni strani (princip WYSIWYG – What you see is what you get). Sistemi CMS pa ne omogočajo le urejanja vsebine, temveč tudi celovito upravljanje spletnega mesta, vključno z njegovo strukturo (navigacijo), oblikovno podobo, pravicami uporabnikov in z vsemi moduli, ki so vključeni v spletno mesto (ankete, forum, novice, ipd). Tako lahko npr. z uporabo sistema CMS uporabniki popravijo in dodajajo novice, ki se prikazujejo na osrednji strani njihove spletne strani, kar v urejevalniku, ki se nahaja v sistemu, ne da bi se ukvarjali z oblikovanjem novice v HTML kodi ali z njenim prenosom na spletni strežnik.

Kljub vsem funkcionalnostim, ki jih omogočajo sistemi CMS, se morate zavedati, da ni vsak CMS primeren za vsak tip spletne strani. Nekateri sistemi puščajo tako malo kreativne svobode, da lahko že takoj po prihodu na določeno spletno strani veš s katerim sistemom je bila narejena. To je seveda posledica uporabe že vnaprej pripravljenih predlog, istega tipa navigacije ter dodatnih modulov, ki delujejo po istem principu in imajo zelo podoben izgled. Ko že ravno omenjamo izgled spletne strani, ki je narejena z uporabo sistema CMS, velja omeniti še nekaj zelo pomembnega. Čeprav so enostavnost rokovanja in možnost spreminjanja in nastavljanja oblikovnih predlog zaželjene lastnosti vsakega sistema CMS, pa te prednosti niso tako nedolžne kot se zdijo na prvi pogled. Izdelovalci spletnih strani še posebej opozarjajo na nevarnost, do katere pride, ko po zaključku projekta prepustijo spletno stran, ki so jo izdelali, v samostojno upravljanje naročniku. Le-ta lahko namreč pri uporabi CMS orodja začne pretiravati z uporabo orodnih vrstic, ki omogočajo oblikovne popravke. Tako se lahko kaj hitro zgodi da uporabnik zaradi svojih lastnih kreativnih podvigov, ki s pravo estetiko nimajo nič skupnega, popolnoma zmaliči oblikovno podobo spletnih strani. Tisti, ki imajo dovoljenje za spreminjanje vsebine še posebej radi pretiravajo z velikostjo in poudarjanjem pisave ter z uporabo večjega števila barvnih odtenkov pisave.


<slika> Preveč kreativne svobode pri urejanju vsebine lahko vpliva na slab izgled spletne strani

Na težave povezane s predajo projekta naročniku in z začetkom njegovega upravljanja spletne strani prek sistema CMS, nas je opozoril tudi Tomaž Leban, oblikovalec pri Inetia.com: »Del stroškov uporabe sistemov za upravljanje z vsebinami predstavlja izobraževanje uporabnikov, ki bodo vanj vnašali vsebine. Čeprav se zdi samo vnašanje vsebin precej enostavno opravilo, je vseeno potrebno vedeti katere podatke lahko vnašamo. Težave nastanejo predvsem pri kopiranju besedil in tabel iz MS Office dokumentov (Word, Excel…). Problem lahko nastane tudi pri oblikovni enotnosti dokumentov. Ko CMS prevzame naročnik, oblikovalec ponavadi nad obliko vnešenih dokumentov nima več nadzora. Zaradi tega je priporočljivo podati smernice tistemu, ki bo zadolžen za urejanje vsebine. Dosti lastnosti je mogoče nastaviti znotraj sistema (barva in velikost naslovov in besedila, barva ozadja, poravnave itd.) vendar pa je končna postavitev dokumentov odvisna od osebe, ki vnaša vsebino.«

Zadovoljstvo, ki ga lahko prinese uporaba sistema CMS, je tako v marsičem povezano s pravilnostjo njegove uporabe in z zmožnostjo učinkovitega izkoriščanja funkcionalnosti, ki jih sistem ponuja. Prednosti sistemov CMS pa lahko poleg lastnikov spletnih strani s pridom izkoriščajo tudi podjetja, ki se ukvarjajo z izdelavo spletnih strani, saj jim lahko uporaba sistema CMS zagotavlja poleg večje preglednosti nad celotnim spletnim mestom tudi velike časovne in stroškovne prihranke na račun hitrejše izdelave spletnega mesta (predvsem v primerih izdelave tipskih spletnih strani), kar se nenazadnje pozna tudi na večjem zaslužku pri posameznemu projektu.

Slabosti in težave
Na prednosti in slabosti, ki jih imajo CMS rešitve, gleda vsak uporabnik drugače. Kako tudi ne, ko pa ima vsak lastnik spletne strani svoje specifične potrebe in želje, ki jih mora izpolnjevati sistem CMS. Kar je prednost za nekoga, je lahko za nekoga drugega slabost in obratno. Težave s katerimi se soočajo uporabniki CMS sistemov lahko nastanejo tudi izključno kot posledica izbire, med komercialno in odprtokodno verzijo sistema. Poleg nekaterih osnovnih prednosti, ki jih uporabnikom prinašajo komercialni sistemi CMS (ponudnik nudi podporo uporabnikom, omogoča nadaljnji razvoj sistema, sistem lahko proti doplačilu prilagodi čisto specifičnim željam uporabnikov), pa je lahko njihova uporaba povezana tudi z določenimi slabostmi. V prvi vrsti velja omeniti stroške nakupa programske opreme in nadaljnega vzdrževanja, ki se jim z uporabo odprtokodne rešitve lahko izognemo. Veliko dodatnih stroškov lahko povzročijo tudi nove funkcionalnosti, ki jih želimo preko sistema vključiti na spletno stran in dodatnega prilagoditve samega sistema.


<Slika>Pregled toka prenosa podatkov
Vir slike: www.oblikovanje.com

Določene slabosti pa imajo seveda tudi odprtokodni sistemi CMS. Uporabniki se lahko soočijo s precejšnjimi težavami, če se razvoj sistema preneha ali pa če zaide v slepo ulico, kar pri brezplačnih različicah sploh ni tako redek pojav. Ker se ves razvoj odvija na prostovoljni bazi, ne dajejo razvijalci nobenih garancij za pravilno delovanje sistema kot tudi ne garancij, da bodo skrbeli za popravke in nadgradnje sistema in da bodo zagotavljali pomoč uporabnikom. Je pa po drugi strani res, da nam zaradi odprte kode lahko nudi pomoč in opravlja nadgradnje skoraj vsak programer, ki obvladuje programski jezik PHP.

Ne glede na to ali se boste odločili za komercialno ali odprtokodno izvedbo sistema CMS, je pomembno to, da boste postali neodvisni od razvijalca oziroma skrbnika vaše spletne strani in od njihovega razpoložljivega časa. Če boste uporabljali eno izmed brezplačnih odprtokodnih različic sistemov CMS, se vam bo neodvisnost od licenčne programske opreme in od zunanjih izvajalcev poznala tudi na debelejši denarnici, saj boste lahko prihranili velik delež denarja, ki ste ga do sedaj namenjali za ažuriranje in vzdrževanje vaše spletne strani. Potrebno pa je vedeti, da se kjub uporabi brezplačne programske opreme ne boste mogli v celoti izogniti stroškom povezanih z vzdrževanjem spletnih strani, saj boste morali v stroške všteti čas, ki ga boste za vzdrževanje porabili sami ali pa vaši sodelavci znotraj podjetja. Nikakor pa si ne zatiskajte oči tudi pred stroški, ki so povezani z uvajanjem sistema, izobraževanjem uporabnikov in morebitnim prilagajanjem sistema CMS kot posledica vaših specifičnih potreb in želja.

Zakaj izbrati odprtokodni sistem CMS?

 • Ali želite zmanjšati stroške povezane z vzdrževanjem spletne strani?
 • Ali ste naveličani izgovorov spletnih oblikovalcev in programerjev, da trenutno nimajo časa za urejanje vaše spletne strani?
 • Bi želeli sami posodabljati vsebino vaše spletne strani?
 • Bi želeli vašo spletno stran nadgraditi z novimi funkcionalnostmi (prijava na e-novice, anketa, forum, aktualno, obrazec za povpraševanje,…)?

Odprtokodni CMS sistemi
Za večino odprtokodnih sistemov lahko rečemo, da so razviti po »LAMP sistemu« (operacijski sistem Linux, spletni strežnik Apache, podatkovna baza MySQL in skriptni jezik PHP, ki ga lahko nadomestita tudi Perl ali Python). Ker je koda odprtokodnih sistemov, kot že samo ime dostopna vsakomur, jo lahko seveda kdorkoli preučuje, popravlja in nadgrajuje, kar je seveda v popolnem nasprotju s komercialnimi rešitvami, ki nastajajo v zaprtem okolju in kjer je programska koda dostopna ozkemu krogu ljudi.

Z razvojem odprtokodnih rešitev, ki lahko nastajajo tudi v širši skupnosti razvijalcev, pa se na srečo vseh uporabnikov lahko hitro razvijajo tudi dodatne funkcionalnosti, ki povsem brezplačno na voljo tudi vsem uporabnikom določene rešitve. Zaradi svoje odprtosti in fleksibilnosti imajo odprtokodne rešitve veliko podporo v številnih programerjih, ki lahko nadgrajujejo, popravljajo ali vzdržujejo programsko opremo, tudi če jo dejanski izvajalec preneha razvijati. Velika izbira programerjev, ki obvladajo programski jezik PHP, pa omogoča tudi to, da se lahko z najemom programerjev opravijo takšne prilagoditve kateregakoli sistema, ki bo popolnoma ustrezal željam naročnika.

Glede na to, da so pogoji uporabe odprtokodnih sistemov lahko zelo različni, vam priporočamo, da pred morebitnimi popravki in nadgradnjami izbranih sistemov preverite vse pogoje njihove uporabe. Nekateri ponudniki odprtokodnih sistemov namreč zahtevajo plačilo za uporabo sistema v komercialne namene, spet drugi pa npr. zahtevajo javno objavo kode vseh morebitnih dopolnitev. Pri preverjanju dovoljenj za uporabo se boste soočili s kraticami kot so BSD (Barkeley Software Distribution; ena izmed najbolj razširjenih licenc za brezplačno programsko opremo; redistribucija mora obdržati izjavo o avtorstvu, listo pogojev in pogoje uporabe), GNU /GPL (General Public License) in LGPL (Lesser General Public License). Po podatkih, ki smo jih našli na spletnem portalu odprte kode (ok.scv.si) je bistvena razlika med GPL in LGPL licenco v tem, da je GPL licenca “zahtevnejša”, saj morajo vse kombinacije zadostiti le kriterijem “svobode”, medtem ko je v primeru LGPL dopustno povezovanje z licenčno programsko opremo. Poleg tega LGPL licenca postavlja manj zahtevne pogoje povezovanja z drugimi kodami.

Po katerih tehničnih karakteristikah se lahko razlikujejo sistemi CMS

 • licenca – odprtokodna rešitev, licenčna rešitev
 • platforma – Windows, Linux, Mac, itd.
 • spletni strežnik – IIS, Apache, Zope itd.
 • ogrodje apliakcije – Perl, Python, .NET, J2EE, PHP, Cold Fusion, itd.
 • CMS Fogrodje – AxKit, Cocoon, Midgard, Zope, itd.
 • programski jezik: PHP, Python, Perl, VB, Java, itd.
 • podatkovni strežnik: MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, ODBC, itd.

Kaj omogočajo sistemi CMS?
Kljub temu, da deluje večina sistemov za upravljanje z vsebinami po podobnem principu, pa se med seboj najbolj razlikujejo po uporabnosti in po številu ter namembnosti različnih funkcionalnosti, ki jih omogočajo. Med najbolj pogosto ponujene funkcionalnosti sistemov CMS bi lahko prišteli naslednje:

 • hitro in preprosto urejanje ter oblikovanje vsebin
 • možnost integracije zunanjih CSS stilov kar je z vidika samostojnega oblikovanja podobe spletne strani še kako pomembno
 • dodajanje in urejanje slik, tabel, grafov, povezav
 • samostojno urejanje strukture strani spletnega mesta – gradnja menujev in podmenujev
 • vključevanje že vnaprej izdelanih modulov ali obrazcev za vnos podatkov na spletne strani (npr. aktualne novice, anketa, forum, galerija, mailing lista)
 • možnost dodajanja dokumentov na spletno stran ( .pdf, .zip datoteke,…)
 • časovno vodena objava vsebine (določimo lahko kdaj se naj določena vsebina objavi in kako dolgo se naj prikazuje na spletni strani)
 • možnost uvoza in izvoza podatkov (v Word, Excel, Access,…)
 • kreiranje podatkov za RSS sisteme vsebin
 • kreiranje meta oznak, ki so pomembne za pozicioniranje spletne strani na iskalnikih
 • možnost dodeljevanje pravic upravljanja (večuporabniški sistem z reguliranim dostopom področnih urednikov do posameznih vsebin)
 • možnost administracije uporabnikov
 • podrobna statistika obiskanosti spletnega mesta
 • večjezična podpora, ki omogoča postavitev strani v različnih jezikovnih variantah
 • arhiviranje podatkov

Seznam možnosti, ki jih lahko omogočajo sistemi CMS, bi lahko nadaljevali v nedogled. Večina sistemov CMS je zasnovanih modularno, kar pomeni, da so zelo fleksibilni v smislu dodajanja novih in spreminjanja obstoječih zmožnosti glede na potrebe in zahteve naročnika.

Nekaj nasvetov pred izbiro sistema CMS
Naj vas pri izbiri ustrezne rešitve nikar ne zavede veliko število funkcionalnosti, ki so lahko vključene v osnovno namestitev posameznega sistema CMS. Zgodi se vam namreč lahko, da večine teh funkcionalnosti sploh ne boste potrebovali. In ne samo to, zaradi svoje obsežnosti lahko postane takšna rešitev zahtevna za uporabo in za upravljanje. Z vidika funkcionalnosti je pomembno predvsem to ali lahko brez problemov in nadgraditev izvajamo najosnovnejša opravila.

Zaradi tega je pri izbiri ustreznega sistema CMS bolj kot število različnih funkcionalnosti priporočljivo preveriti katere funkcionalnosti ponuja osnovna namestitev, koliko dodatnih funkcionalnosti oziroma modulov je na razpolago, kako zahtevna je njihova vključitev v sistem ter kakšne so možnosti prilagoditve samega sistema. Pomembno je namreč ali lahko CMS prilagodimo našim specifičnim zahtevam in željam oz. kakšen del teh zahtev lahko z izbiro določene rešitve izpolnjujemo. Gleda na to, da se spletne strani nenehno razvijajo in rastejo, je še kako pomembno da bo izbrani sistem CMS sledil vaši rasti in da bo zmožen zadostiti vsem vašim potrebam, ki jih boste imeli v prihodnosti. Pri mnogih rešitvah so namreč možnosti za dodelavo minimalne ali pa povezane z dodatnimi visokimi stroški. Optimalno bi bilo, da bi bila izbrana rešitev zasnovano tako, da bi omogočala popolno prilagodljivost in razširljivost glede na želje in zahteve uporabnika. V povezavi s to problematiko morate pred izbiro ustreznega sistema poiskati tudi odgovore na naslednja vprašanja: »Kako je poskrbljeno za tekoče vzdrževanje sistema? Kako je poskrbljeno za razvijanje dodatnih funkcionalnosti in nadgradenj? Kako široka skupnost uporabnikov razvija dodatke za sistem?«.

Človeška narava je takšna, da človek ni prav zadovoljen z nobeno stvarjo, tudi s takšno ne, ki jo dobi brezplačno v uporabo in ki mu prihrani ogromno stroškov. Verjetno ni zaman nastal pregovor »Podarjenemu konju se ne gleda v zobe« ? Tako je tudi z odprtokodnimi sistemi CMS. Kljub temu da jih dobimo popolnoma zastonj in da izpolnjujejo večino želenih funkcionalnosti, vedno nergamo da to in ono ne deluje tako kot bi moralo, da bi bila lahko določena funkcionalnost veliko boljša, ipd. Veliko bolj konstruktivno bi bilo razmišljanje v smeri, da bi del denarja, ki smo ga privarčevali pri nakupu, namenili v izboljšanje in dograditev obstoječih funkcionalnosti. Tako bi lahko po veliko bolj ugodnejši ceni od komercialnih različic, dobili program, ki bi popolnoma ustrezal našim potrebam.

Za vse tiste, ki imajo dovolj znanja za samostojne prilagoditve sistema CMS, bo še posebej pomembno tudi to, kako prefinjena in očiščena je programska koda sistema ter kako dobro je komentirana in dokumentirana. Posamezne prednosti sistema so lahko v primeru slabo napisane dokumentacije, ki onemogoča učinkovito prilagajanje sistema, kaj hitro izničene. Za podjetja, ki izdelujejo spletne strani s pomočjo CMS sistemov, je z vidika funkcionalnosti sistema CMS še posebej pomembno v kakšni meri lahko sami vplivajo na postavitev in videz strani, kako zahtevno je spreminjanje že vnaprej pripravljenih oblikovnih predlog, ali je mogoč uvoz že narejenih predlog, ipd.

Tako za razvijalce kot za lastnike in vzdrževalce spletnih strani je ena ključnih postavk pri izbiru ustrezne CMS rešitve tudi zahtevnost njene uporabe. Ker je lahko uporaba kompleksnega CMS sistema povezana z dragim izobraževanjem, ki je nujno potrebno, da ga boste znali uporabljati, je priporočljivo, da si pred izbiro kateregakoli sistema naredite približno oceno časa, ki bo potreben za uvajanje vseh uporabnikov sistema (od vnašalcev vsebine do urednikov sistema). Za uporabnike je pomembno tudi to kam se lahko v primeru težav obrnejo na pomoč in kako dobro so napisana navodila za uporabo sistema.

Navodila za uporabo so še kako pomembna pri namestitvi sistema na strežnik in pri vzpostavitvi baze, ki jo sistemi CMS potrebujejo za svoje delovanje. Ker je pri tem opravilu potrebno tehnično znanje, ga bodo »neračunalničarji« brez ustrezne strokovne pomoči težko izvedli. Glede na to, da se namestitev sistema na srečo izvede samo enkrat, pa naj vas še tako zahteven postopek namestitve že vnaprej ne odvrne od uporabe sistema. Bistvena za izbiro je namreč enostavnost uporabe in učinkovitost delovanja. Sodbe o učinkovitosti posameznih sistemov se razlikujejo od uporabnika do uporabnika. Nenapisano pravilo pravi, da je sistem CMS dober prav toliko, kolikor njegove funkcionalnosti (in možne prilagoditve) zadostujejo potrebam vsakega posameznega uporabnika.

Če bi se radi izognili nepotrebnim dodatnim stroškom, se pozanimajte ali potrebujete za delovanje izbrane CMS rešitve tudi kakšno dodatno programsko ali strojno opremo oziroma če strežnik na katerem gostujete s spletno stranjo sploh ustreza pogojem delovanja CMS sistema (večina odprtokodnih sistemov CMS zahteva podporo za skriptni jezik PHP in bazo podatkov MySQL). Zaradi tega se pozanimajte na katerem operacijskem sistemu, na kakšni vrsti strežnika in na kakšni podatkovni bazi deluje CMS ter katero vrsto in različico programskega jezika podpira (npr. PHP4, PHP5, ). Glede na to, da je del stroškov vaše spletne predstavitve povezan tudi s stroški gostovanja, ni zaman če preverite koliko razpoložljivega prostora na strežniku imate na razpolago, saj vam lahko namestitev CMS sistema zaradi njegove velikosti in uporabe podatkovne baze povzroči višje mesečne stroške gostovanja. In nenazadnje je priporočljivo preveriti tudi kako varen je CMS sistem pred morebitnimi zlorabami, kako so zaščiteni podatki na strežniku, kako je poskrbljeno za izdelavo rezervnih kopij podatkov in kakšne so možnosti prenosa podatkov na drug sistem.

Pred končno izbiro sistema CMS je več kot priporočljivo preizkusiti delovanje in uporabnost nekaj različnih sistemov kot tudi preveriti izkušnje drugih uporabnikov. Dobro izhodišče za testiranje in preizkušanje odprtokodnih sistemov predstavlja spletna stran Open Source CMS (www.opensourcecms.com), kjer lahko brez kakršnegakoli nameščanja programske opreme na vaš računalnik preizkusite zares velik spekter najrazličnejših CMS sistemov, ki so bazirani na PHP/MySQL osnovi.

Nekatere pomembnejše povezave s področja CMS

CMS Review (www.cmsreview.com) stran z vsemi bistvenimi informacijami o CMS sistemih
CMSMatrix (www.cmsmatrix.org) sistematična primerjava več kot 500! različnih CMS sistemov
OpenSourceCMS (www.opensourcecms.com) pregled in preizkus velike večino odprtokodnihCMS sistemov
OSCOM (www.oscom.org) mednarodno združenje odprtokodnih CMS
Open Source Content Management System List
(www.la-grange.net/cms )
kratki opisi različnih sistemov CMS

Predstavitev nekaterih odprtokodnih sistemov CMS
Na podlagi analize številnih testov, mnenj uporabnikov in lestvic popularnosti, smo izbrali nekaj sistemov CMS, ki so deležni veliko večjega števila pohvalnih kot pa kritičnih besed.

Typo3
www.typo3.org
Typo3, katerega korenine segajo v leto 1998, velja za eno najzmogljivejših odprtokodnih rešitev na področju urejanja spletnih vsebin. Namenjen tako malim kot tudi velikim podjetjem, ki potrebujejo prilagodljiv in razširljiv sistem, ter veliko število že pripravljenih modulov, s katerimi lahko dodatno povečajo uporabnost sistema kot tudi funkcionalnost lastne spletne strani. Poleg celovitega upravljanja vsebin omogoča Typo3 tudi večnivojsko urednikovanje, enostavno izdelovanje grafičnih menujev, dinamično obdelovanje slik, upravljanje večjega števila spletnih mest, ipd. Med bolj tehnično naravnanimi podatki na omenimo, da ima Typo3 svoj deklaracijski jezik TypoScript, s katerim lahko nastavite vse parametre sistema in da je Typo3 narejen z zelo popularnim odprtokodnim skriptnim jezikom PHP, kar omogoča neslutene možnosti prilagodljivosti in nadgradnje.

<Slika> Primer spletne strani narejene s sistemom Typo3, ki zadovolji še tako zahtevnim potrebam razvijalcev spletnih strani

Typo3 pa ni popularen samo v svetu temveč tudi v Sloveniji, kar je moč sklepati iz vedno večjega števila spletnih strani, ki so podprte z omenjeno rešitvijo. Med drugim ga zaradi njegove funkcionalnosti in bistveno znižanih stroškov vzdrževanja uporabljajo tudi spletne strani državne uprave. Skupnost slovenskih uporabnikov orodja Typo3 se združuje na naslovu http://www.typo3-slovenia.org/.

Zakaj ga pri načrtovanju in razvoju spletnih strani uporablja vedno več podjetij, ki se ukvarjajo z izdelavo spletnih strani, smo preverili pri Jasni Suhadolc, ki prihaja z podjetja Virtua (www.virtua.si), kjer bodo v kratkem imeli pod streho že 6 projektov, ki so jih izdelali s pomočjo sistema Typo3.

Moj mikro: Zakaj ste se glede na široko ponudbo različnih CMS sistemov odločili ravno za Typo3?
J. Suhadolc: CMS sistemov je res veliko, verjetno najobsežnejša kolekcija je na naslovu http://www.cmsmatrix.org/ Ob tako veliki izbiri je res težko trditi, da je nek sistem najboljši, je pa prav gotovo, da je v Typo3 (in precej ostalih na seznamu) vloženega bistveno več dela, kot si ga lahko privošči financirati katerakoli slovenska spletna agencija.

Menimo, da bi verjetno katerikoli izmed prvih 10 CMS sistemov iz omenjenega seznama zadoščal za večino spletnih projektov, ki jih izvajamo v naši družbi. Typo3 pa smo pravzaprav spoznali že pred leti, ko je takratno Ministrstvo za informacijsko družbo priporočilo uporabo odprtokodnih sistemov, kjer je bil omenjen. Od takrat smo budno spremljali njegov razvoj, gotovo pa ga je kot razvojno okolje spletnih projektov v našem podjetju utrdila odločitev državne uprave, da ga predpiše kot osnovno orodje za državne portale. Ni pa Typo3 edino orodje, ki ga podpiramo. Za manjše projekte uporabljamo tudi sistem Joomla! (bivši Mambo CMS) in SharePoint Portal Services v Windows okolju.

Moj mikro: Kakšne so prednosti in slabosti uporabe sistema Typo3?
J. Suhadolc: Očitno je, da sistemov kot so zgoraj omenjeni trije ni mogoče primerjati s sistemi, ki jih razvijajo spletne agencije. Vsi trije ponujajo za nekaj magnitud več modulov, funkcionalnosti, pripomočkov, razširitev in podobno. Če primerjamo dva odprtokodna CMS sistema, torej Typo3 in Joomla!, ima Typo3 kar nekaj prednosti. Gre za bistveno obsežnejši sistem z zelo modularno zasnovo, različnimi sistemi avtentikacije in avtorizacije front in back-end uporabnikov, naprednim sistemom spremljanja dela obiskovalcev spletne strani (VTS – Visitor Tracking System), ki je nepogrešljivo orodje za optimizacijo vsebin pri resnih spletnih projektih, odlično večjezično podporo, odličnimi moduli za e-poslovanje, napredno iskanje, itd. Prednost Joomla! sistema pa je v bistveno krajšem času, ki ga porabimo za uvajanje novih spletnih razvijalcev.

Mambo / Joomla!
www.mamboserver.com
Mambo je eden najpopularnejših sistemov CMS. Sistem, ki v zadnjih letih prejema nagrade kot po tekočem traku (leta 2004 je bil proglašen kot najboljši odprtokodni projekt na tekmovanju LinuxUser & Developer Awards, v preteklem letu je bil na svetovni Linux konferenci razglašen za najboljšo odprtokodno rešitev, prejel pa je tudi nagrado Linux Format Awards za najboljši projekt leta 2005), temelji na klasični tehnologiji Apache-PHP-MySQL in je neodvisen od operacijskega sistema. Mambo sestavljajo moduli, ki jih večinoma srečujemo tudi pri ostalih sistemih CMS: aktualne novice, ankete, distribucija sporočil (RSS), iskalnik, klepetalnica, forum, izmenjava dokumentov, statistika, koledar, ipd. Mambo, ki je izdan pod licenco GNU/GPL, sodi med bolj prijazne, pregledne in enostavne sisteme za vzdrževanje spletnih vsebin. Neomejene možnosti imamo pri prilagajanju in ustvarjanju novih oblikovnih predlog, le da je za izdelovanje teh potrebno nekaj dodatnega znanja.

<slika> Mambo omogoča hitro namestitev in zamenjavo predlog

Dodaten razlog za odločitev za uporabo sistema Mambo je njegova razširjenost ter zelo močna podpora skupnosti, kar zagotavlja »proizvodnjo« novih modulov in komponent. Slovenska skupnost uporabnikov se združuje na naslovu www.slomambo.edus.si, od koder si lahko prenesejo na računalnik slovensko verzijo sistema Mambo kot tudi številne dodatke, se seznanijo z novostmi ali pa se pridružijo razpravi na forumu. Kot največji pomanjkljivosti sistema se največkrat omenjata pomanjkljiva podpora večjezičnosti ter slab sistem z uporabnikovimi pravicami.

Pri omenjanju sistema Mambo pa seveda nikakor ne moremo mimo dejstva, da se je pred kratkim večja skupina njegovih ključnih razvijalcev odcepila od glavne razvijalne skupine in razvila nov sistem CMS po imenu Joomla! (www.joomla.org). Da je bila odločitev o njihovi odcepitvi pravilna, potrjuje tudi nagrada za najboljši odprtokodni projekt za leto 2005, ki so jo podelili na prireditvi LinuxWorld Expo (www.linuxworldexpo.co.uk). Sistem Joomla! je zmagal v res močni konkurenci saj so med drugim prehiteli tudi brskalnik Firefox.

Plone
www.plone.org
Odprtokodni sistem Plone je napisan v objektno orientiranem skriptnem jeziku python. Pomembna značilnost Plona je da vse vsebinske podatke hrani v predmetni zbirki ZODB (Zope Object Database) in ne v običajni relacijski zbirki, ki je temelj skoraj vseh drugih sistemov. Zaradi tega potrebujemo za uporaba programa programski strežnik Zope, kar pa lahko pripelje do resnega problema, saj je malo ponudnikov gostovanja, ki podpirajo omejeni strežnik. Plone velja za zelo fleksibilen in ne tako enostaven sistem CMS, saj zahteva od uporabnika kar precej uvajalnega časa, dodatnega učenja ter znanja jezika python, če bo želel sistem izkoristiti v polni meri. Zaradi svoje kompleksnosti in številnih funkcionalnosti je sistem namenjen tudi zahtevnejšim uporabnikom in večjim spletnim mestom.


<Slika> Plone omogoča enostavno urejanje vsebine

Drupal
http://www.drupal.org
Drupal je v slovenskem spletu neznan a sicer odličen odprtokodni sistem upravljanja vsebin (CMS), ki uporablja bazo podatkov MySQL ali PostgreSQL, od verzije 4.6 dalje pa je kompatibilen s PHP5. Fleksibilnost, kvalitetna in razumljiva koda, modularna zgradba in prilagodljivost, so poglavitne kvalitete, ki jih navajajo uporabniki omenjenega sistema. Drupalu se še danes pozna, da je bil na svojem začetku predvsem kot orodje za gradnjo spletnih skupnosti, saj ima mnogo funkcionalnosti, ki podpirajo ta tip spletnih strani. Drupal je še posebej dober tudi za vzdrževanje novičarskih spletnih strani in spletnih dnevnikov (blogov), seveda pa se lahko uporablja tudi za vzdrževanje običajnih spletnih strani.
Med najbolj uporabne funkcionalnosti sistema Drupal sodijo: možnost spreminjanja vsebine v .pdf format, izgradnja interaktivnih obrazcev (npr. forma za povpraševanje) prek administrativnega vmesnika, URL filter, ki omogoča samodejno filtriranje vseh url in e-poštnih naslovov in njihovo spreminjanje v povezave, RSS agregator vsebin, arhiviranje starejših vsebin, možnost komentiranja vsebine s strani obiskovalcev in še bi lahko naštevali.

Osnovna namestitev ponuja štiri preproste in funkcionalne teme, ki so osnovane na XHTML-ju in CSS-u, kar pomeni da jih lahko enostavno spreminjamo in kreiramo lastne oblikovne predloge. Uporabniki pravijo, da omogoča Drupal veliko lažje spreminjanje oblikovnih predlog, menijev in navigacije kot Mambo, v primerjavi s Plonom pa je pisanje razširitvenih modulov za Drupal veliko preprostejše.

Xoops
http://www.xoops.org
Xoops je prilagodljiv, objektno orientiran portalni sistem napisan v jeziku PHP. Ker uporablja template engine – Smarty, pomeni da lahko uporabnik po želji menjava izgled strani/portala. Xoops je najprimernejši za hitro izgradnjo spletnih skupnosti, saj ponuja zelo dobra orodja za delo z uporabniki. Njegova prednost je tudi integrirana relacijska zbirka vsebin, Wiki. Slovenska skupnost uporabnikov ima svojo spletno stran na naslovu http://xoops.specialci.com .

Objavljeno v reviji: Moj mikro, februar 2006

Zaznamki

Dodaj odgovor

Your email address will not be published.

top